19. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2008

Milí Češi a Němci!

Zkusme se zamyslet nad posledními sto nebo stodvaceti lety českých a německých dějin. Češi byli za toto období jako národ velmi úspěšní. Vytvořili si a udrželi samostatné státní území, které je nyní jazykově téměř jednolité. Během oněch let se nikdy vážně nezpronevěřili odkazu svých předků. Kdyby se na nás mohli dnes podívat Havlíček, Neruda, Kramář, Masaryk, Šmeral, Beneš a mnozí další, asi by byli celkově spokojení a také by si v současném českém prostředí našli své místo.

Na rozdíl od toho by asi předkové našich sousedů od těch dávnějších až po nedávné byli velmi zklamáni. Bismarck a Vilém I. by viděli své dílo v troskách, území posunuté a zmenšené, počet německy mluvících obyvatel zredukovaný na polovinu a menšiny po celé východní evropě zmizelé. A to by ještě dopadli dobře. Jiní historičtí Němci (nebudeme jmenovat) by byli po návratu do své vlasti rovnou zavřeni. To není radostná bilance. Asi se nelze divit, že celá tragédie, a je to tragédie, začla právě vyhozením Bismarcka.

Takže Češi nemají důvod se z hlediska celkové bilance cítit jako poškození. Stálo to hodně úsilí, lidských životů a utrpení pod dvěma, ale přece jen dočasnými totalitními režimy. Češi se tedy ve svém soupeření, potýkání a stýkání s Němci za uplynulé století mohou cítit jako vítězové, kteří naplnili odkaz svých předků. To není v dějinách národů málo.

Vítězové by měli být velkorysí a měli by si umět přiznat i chyby. Chybou vítězů může být zbytečná krutost a necitlivost vůči poraženému. Chybou vítězů může být i to, že zapomenou na příčiny a předpoklady svého vítězství. To se stalo právě Němcům po jejich triumfu v roce 1871, kdy byl Vilém I. korunován ve Versailles císařem Velkoněmecké (druhé) říše.

Prvním předpokladem vítězného tažení Čechů byla kulturní vyspělost, k níž přispělo i soupeření s Němci a snaha se jim ve všem vyrovnat. Vyrovnat se jim i v tom nejvlastnějším a nejdražším, co každý národ má, v mateřské řeči a kultuře. Znáš-li řeč a kulturu svého partnera, soupeře a v průběhu dějin i možného nepřítele, máš obrovskou strategickou výhodu. Češi k tomu byli dějinným vývojem donuceni. Dnes, kdy mají svobodu, se však o tuto výhodu dobrovolně připravují. Znalost a výuka německého jazyka se snižuje, podíl mnohdy výborných a poučných německých filmů v kinech je minimální, o televizi ani nemluvě. V době nesvobody byla pro mnohé z nás německá televize zdrojem informací a pro mnohé i motivací se tuto krásnou řeč Goetha, Schillera, Remarqua, Mannů a Zweigů naučit. To bychom neměli zapomenout a měli bychom za to být vděčni. V německé televizi let sedmdesátých a osmdesátých jsem viděl celou řadu filmů i seriálů, v nichž se na dobré umělecké úrovni reflektovala doba nástupu nacismu, války a porážky Německa. A jak člověk z těchto filmů cítil onen tlak nacistického režimu na každou rodinu, na každého člověka, aby se podřídil -- to, co dobře znal z denní praxe v znormalizovaném Československu! Kdyby jenom to nás zbavilo oné snadnosti soudit jiné za to, čemu jsme sami podléhali...

Vynikající je seriál Heimat (1984), historie jedné německé vesnice, Schabbach v Hunsruecku v letech 1919-1982. Kdyby ho uvedla Česká televize, velmi by přispěla k česko-německému porozumění. JČ)

Kráčím-li krajinou, kde kdysi ve vsích, městečkách, na polích i v lesích zněla německá řeč, barvitě dotvořená v lidový dialekt typický pro každý kout naší krásné vlasti, procházím-li hřbitovy, kde na mne ještě dnes hledí z vybledlých cedulek na křížích mezi kopřivami mladičké tváře kluků, kteří museli odjet padnout někam do Haliče, cítím, že tragédie všech Němců a zvláště těch, kteří tu kdysi bydleli, je tragédií lidskou a tedy i mou. Nevím, zdali se něco z toho dá napravit a vrátit. Snad až více lidí pochopí, co se tu vlastně stalo.

Lidí z obou stran, které pořád vypadají jako nepřátelské a křičí na sebe různá obvinění. Proto prosím, přestaňme křičet, hlavně my, Češi a zkusme více chápat a poznávat řeč i kulturu národa, který byl, je a bude naším sousedem a partnerem v Evropské unii. Spolkový president Heinemann nabádal kdysi své spoluobčany, aby si, když na někoho ukazují prstem, povšimli, že přitom třemi prsty ukazují na sebe. Už jste si toho někdy, milí krajané, všimli ?

                 
Obsah vydání       19. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
19. 5. 2008 Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil! Zdeněk  Bárta
19. 5. 2008 Milí Češi a Němci! František  Řezáč
17. 5. 2008 Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů Milan  Hlobil
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
19. 5. 2008 Al Džazíra: Zpravodajství, které to myslí vážně Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 Ještě méně zpráv ze zahraničí Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
19. 5. 2008 Ptačí chřipka zdarma Bohumil  Kartous
19. 5. 2008 Vybráno ze slovníčku českých politiků Ivo  Šebestík
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Americký coming-out Miloše Čermáka Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Hladovkující během šestého dne oslovili premiéra, ministra zahraničí a velvyslance USA
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Jan Tamáš naplňuje odkaz Jana Palacha? Jan  Prokeš
19. 5. 2008 Hon na čarodějnice pokračuje Jan  Bednář
19. 5. 2008 Gay Cuba? Fabiano  Golgo
19. 5. 2008 O tom, co je ještě možno vstřebat (aneb co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?) Michal  Petřík
19. 5. 2008 Dvojjazyčnost jako výzva rodičům a výhoda pro děti, aneb Mýtus nejen latinského jazyka Uwe  Ladwig
18. 5. 2008 Úředníkům pražského magistrátu doporučuju americký film Idiokracie
19. 5. 2008 Sudetští Němci: Kritika a skutečnost Jan  Makovička
19. 5. 2008 Profesor "necitlivý vůči základním souvislostem" Lukáš  Zádrapa
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
19. 5. 2008 Nepřesnosti v reportáži o "Půl miliardy na most pro medvědy"
17. 5. 2008 Lidovec v Brně: Muslimské země zakazují kostely, proč bychom my měli povolovat mešitu Lukáš  Lhoťan
17. 5. 2008 V Sevastopolu začal sběr podpisů za referendum o připojení města k Rusku
19. 5. 2008 Úvahy "starého muže"
19. 5. 2008 Uletěly nám včely Sandra  Wain
16. 5. 2008 Do ulic! Kultura hoří!
16. 5. 2008 Ohroženy lékařské fakulty, vědecký výzkum i kvalita zdravotnictví
16. 5. 2008 Voliči, budete mít koho volit? Milan  Sova
19. 5. 2008 Naučte se německy! Jan  Čulík
19. 5. 2008 O škodlivosti propagandy
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
19. 5. 2008 Vzpomínky na sudetské Němce
18. 5. 2008 Vyhnání Čechů z Chebu v roce 1938: byli rádi, že je Sudeťáci nezavraždili
19. 5. 2008 Jsem pro spolupráci Čechů a Němců, nikoliv pro konfrontaci
17. 5. 2008 Uhl a jeho "Svatováclavská orlice" Jaroslav  Kuba
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
17. 5. 2008 UÇK a UHL
16. 5. 2008 Omluva se přijímá Josef  Švéda
18. 5. 2008 Zpochybňuji svědectví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Jugoslávii Václav  Dvořák
19. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument pro koho?
19. 5. 2008 Čeští studenti míří na Kosovo
17. 5. 2008 Nový německý časopis věnovaný duchu Pražského jara
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008