9. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 4. 2008

DOKUMENT

Zelení proti modrozeleným

Bilaterální přístup v této důležité otázce je pro zelené nepřijatelný, protože by to v Evropě vedlo ke vzniku oblastí s rozdílnou mírou bezpečnosti, což by určitě vyvolalo nové závody ve zbrojení. To by mělo negativní dopad na evropskou bezpečnostní strategii a na evropskou strategii proti zbraním hromadného ničení. Pokud by v budoucnu došlo ke skutečné multilateralizaci protiraketové obrany, jsme ochotni svůj postoj opět diskutovat.

ŠOK│ Tak to jsou slova, která v komentářích novinářů jako závěr stanoviska Republikové rady Zelených nezazněla. Nedivím se, vzhledem ke zřejmé politické orientaci skoro všech deníků a kvalitě žurnalistů v nich. Brát na vědomí neznamená souhlasit. V tu chvíli je to naprosto jasné a zřetelně formulované stanovisko strany, která v tu chvíli ovšem stojí proti svému předsedovi a proti některým svým poslancům. Otázka, zda dosáhne předseda strany a jeho Katuška toho, že "je zkrotí silou", "tumany nad rjekoj", nebo ne. Uvidíme. Razcvětaly jabloni i gruši... Cesta k řešení je otevřena.

Stanovisko RR SZ k závěrům bukurešťského summitu NATO ohledně protiraketové obrany ZDE

Analýza podmínek podřízení prvků protiraketové ochrany USA na území ČR velení a řízení NATO ZDE

Stanovisko RR SZ k závěrům bukurešťského summitu NATO ohledně protiraketové obrany

Bereme na vědomí závěry bukurešťského summitu Severoatlantické aliance. Tedy že šíření balistických raket představuje zvyšující se hrozbu, proti níž je potřeba se bránit a že americký systém protiraketové obrany je přínosný pro bezpečnost celé Aliance.

Poukazujeme na fakt, že NATO nyní bude zkoumat způsoby, kterými bude možné tuto americkou schopnost zapojit do současného aliančního úsilí tak, aby v budoucnu vznikla jednotná protiraketová obrana pro celé NATO. Konkrétní rozhodnutí o možném propojení plánovaných systémů USA a NATO padne nejdříve na příštím summitu NATO v roce 2009.

Konstatujeme, že z podmínek, které stanovil Sjezd SZ v únoru 2007, byla splněna pouze jedna - bylo dosaženo společného stanoviska v Radě NATO. Další dvě podmínky - závazná garance vlády USA, že radarové zařízení protiraketové obrany bude začleněno pod řízení a velení NATO a společné stanovisko Rady EU - splněny nebyly.

Z tohoto důvodu Republiková rada SZ nesouhlasí s umístěním radarové základny USA na území ČR a vyzývá ministry, poslance a senátory zvolené za SZ, aby hlasovali proti jejímu vybudování na území České republiky.

Zelení jsou přesvědčeni, že posílení mezinárodní bezpečnosti lze docílit pouze mnohostrannou spoluprací mezinárodního společenství, proto podporujeme další debatu expertů v EU a NATO o této otázce. Bilaterální přístup v této důležité otázce je pro zelené nepřijatelný, protože by to v Evropě vedlo ke vzniku oblastí s rozdílnou mírou bezpečnosti, což by určitě vyvolalo nové závody ve zbrojení. To by mělo negativní dopad na evropskou bezpečnostní strategii a na evropskou strategii proti zbraním hromadného ničení. Pokud by v budoucnu došlo ke skutečné multilateralizaci protiraketové obrany, jsme ochotni svůj postoj opět diskutovat.

zdroj ZDE

 

Analýza podmínek podřízení prvků protiraketové ochrany USA na území ČR velení a řízení NATO

podkladový materiál pro rozhodnutí RR SZ

Republiková rada požádala svým usnesením č. 12/01/2008 sekci o vypracování analýzy podmínek podřízení prvků protiraketové ochrany USA na území ČR velení a řízení NATO.

Prvek protiraketové obrany (radar), podléhá řízení a velení NATO (Command and Control, C2), pokud funkce řízení a velení jsou vykonávány prostřednictvím všech níže uvedených prostředků:

  1. zapojení personálu NATO;
  2. vybavení a zařízení NATO;
  3. komunikačních prostředků NATO;
  4. procedur NATO.

Zároveň musí být tyto prostředky podřízeny veliteli kvůli splnění úkolu během plánování, řízení, koordinace a dohlížení nad silami a operacemi, které se dějí za použití prvku protiraketové obrany (radaru).

Prvek protiraketové obrany (radar) nepodléhá řízení a velení NATO:

  1. je-li zařazen do architektury NATO ; nebo
  2. je-li zařazen pod politickou kontrolou NATO ; nebo
  3. dochází-li ke sdílení informací se systémy NATO.

Je pravděpodobné, že se v nějaké míře podaří dosáhnout formální kontroly evropské části amerického systému GMD ("Ground-Based Midcourse Defense" -- součástí je radar) ze strany politických struktur NATO.

Je pravděpodobné, že výměna informací mezi americkým systémem GMD a již budovanými či plánovanými protiraketovými systémy NATO (např. protiraketová obrana bojiště TMD, "Theatre Missile Defence") nebude představovat vážnější technický problém.

Na druhé straně je velmi nepravděpodobné, že se podaří dosáhnout plnohodnotné integrace systémů na úrovni řízení a velení (C2), a to jak z důvodů odlišného určení systémů, tak i z důvodů politických.

Podmínka řízení a velení NATO musí být splněna ke dni podpisu smlouvy.

Zdroje

www.nato.int
www.nato.cz
www.army.cz (oficiální web Ministerstva obrany České republiky)
http://www.army.cz/mo/obrana_a_strategie/zc-2004cz/petras.pdf (Základní pojmy, zkratky, a definice z oblasti politicko-vojenské terminologie používané v EU)
www.army-technology.com
www.doctrine.cz/pdf/slovnik.pdf (vojenský slovník)

Poznámkový aparát

Vybavení a zařízení NATO - Movitý (výzbroj a výstroj) a nemovitý majetek obsluhovaný bezpečnostním personálem.
Komunikační prostředky NATO -- Nástroje pro přenos informací (vysílání a doručení).
Procedury NATO -- Postupy a činnosti, které se v NATO používají pro plánování a pro plnění operačních a bojových úkolů.
Architektura NATO -- Tento pojem není oficiálním termínem s jasně definovaným obsahem. Obecně jde o větší organizační celek, do kterého mají být podle některých politiků prvky protiraketové obrany v Evropě začleněny.
Politická kontrola (Political Control) - Stanovení politických cílů a rozvaha o záměrech a prostředcích k dosažení těchto cílů. Určuje rámec, v němž se mohou vojenské operace uskutečnit a denuje jejich charakter a rozsah.

zdroj ZDE

                 
Obsah vydání       9. 4. 2008
9. 4. 2008 Ivan Langer: "Ten, kdo nesouhlasí s vládním záměrem, toho není důvod kamenovat, nebo upalovat, toho je potřeba rovnou zastřelit" Jan  Čulík
9. 4. 2008 Zelení proti modrozeleným
9. 4. 2008 Čína, jak ji neznáte
9. 4. 2008 Ignorujete čínská zvěrstva
9. 4. 2008 Kterak aktivista Sudetoněmeckého landsmanšaftu obelhal Český rozhlas Petr  Nachtmann
9. 4. 2008 Příklad práce České televize, jak se novinářství dělat nemá Petr  Wagner
9. 4. 2008 Budeme obětí obchodu s vlastním zdravím? František  Řezáč
9. 4. 2008 Neonacismus a měšťácká nesnášenlivost -- co je horší? Ondřej  Slačálek
9. 4. 2008 Zelení zřejmě rozhodnou osud radaru. Jak? Andrea  Cerqueirová
9. 4. 2008 Američané plánují nekonečnou vojenskou přítomnost v Iráku
9. 4. 2008 Můžeme si dělat, co chceme, ale politici to neposlouchají
9. 4. 2008 Odcizení Ingeborg  Bachmannová
8. 4. 2008 Jak zabránila americká základna na Kubě Castrovu autoritářskému režimu? Petr  Nachtmann
8. 4. 2008 ČT je podle kodexu povinna dementovat chybná vyjádření třetích osob
8. 4. 2008 Čína se podbízí nadnárodním společnostem Lukáš  Zádrapa
8. 4. 2008 Byly vraždy páchané hitlerovci taky jen "tragické"?
9. 4. 2008 První dva dny akce "Parlament nás neobejde, obejdeme parlament" nachodili lidé 440 km
9. 4. 2008 Česká literatura nemusí být čtena František  Řezáč
9. 4. 2008 Ještě pár slov o dnešní české literatuře Josef  Vít
8. 4. 2008 Nebezpečný Žáčkův Ústav a podváděný Topolánek Miroslav  Polreich
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
7. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů?
8. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů? Pohodlní a lakomí Soňa  Hromátková
7. 4. 2008 O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku Václav  Žák
8. 4. 2008 Slušní pacienti, slušní lékaři a jiný ministr Vladislav  Černík
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
8. 4. 2008 Ruské antény u estonských hranic, aneb problém
9. 4. 2008 Je ve vesmíru život?
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008