6. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 4. 2006

Nejde spíše o snahu životnímu prostředí v Praze škodit?

K článku Petr Kužvarta "Mimoúrovňová křižovatka Malovanka v Praze 6 -- skandál v právním státě!"

Je pravda, že Ministerstvo dopravy se dopustilo vážného procesního pochybení, když nesprávně spočítalo lhůtu pro podání odvolání Atelieru pro životní prostředí proti vydání stavebního povolení na křižovatku Malovanka.

Mám však za to, že kdyby Atelier pro životní prostředí opravdu chtěl chránit životní prostředí obyvatel Břevnova, odvolání by vzal zpět a nedomáhal se zastavení stavby. Snaha o zastavení stavby je zřejmou snahou životní prostředí v Břevnově naopak zhoršovat, neboť v současné době je v důsledku stavební činnosti omezena průjezdnost této křižovatky na severním portálu Strahovského tunelu, což vede k vytváření dlouhých kolon před vjezdem do něj. Právě kolony aut stojících se zapnutými motory nebo pomalu popojíždějících, je to, co nejvíce škodí stavu ovzduší v Praze. V zájmu zlepšení životního prostředí v Praze 6 je tedy to, aby stavba pokračovala co nejrychleji, neboť její zprovoznění (a daleko výrazněji pak výstavba a zprovoznění na ní na ní navazujících kapacitních městských komunikací) zlepší dopravní situaci a tím stav ovzduší v Praze 6.

Petrem Kužvartem v článku uváděné námitky proti výstavbě křižovatky, jsou navíc námitkami, které patří do řízení o vydání územního rozhodnutí, nikoli do řízení o vydání stavebního povolení. Do řízení o vydání stavebního povolení patří takové námitky, které se týkají vlastního technického provedení stavby. Že by v projektu křižovatky nebyla zahrnuta dostatečná opatření k minimalizaci negativního dopadu stavby na životní prostředí obyvatel žijících v okolní obytné zástavbě, Petr Kužvart v článku neuvádí. Ale právě jen takové námitky by mohly být shledány stavebními úřady jako opodstatněné. Pokud v odvolání byly obsaženy, měl je P. Kužvart v článku uvést, neboť takto lze z článku nabýt dojmu, že šlo o odvolání zjevně neopodstatněné.

Autor článku má za to, že dopravní systém v Praze je špatně navržen. Ale je vůbec seznámen s navrhovanou koncepcí dopravního systému Prahy, když píše o smíchovké a letenské radiále. Stavby s tímto označením se v koncepci nevyskytují. Břevnovká radiála v systému je zahrnuta a v současné době se jedná o tom, jak by měla být technicky řešena. Tato radiála společně se severozápadním segmentem Pražského okruhu (R1) přinése řešení současné katastrofální dopravní situace v Praze 6.

Ekologičtí aktivisté však vystupují i proti Zastupitelstvem hl. m. Prahy přijaté variantě severozápadního segmentu R1 a prosazují alternativní vedení za hranicemi hl. m. Prahy. To by však podle mého názoru mělo tyto jednoznačně negativní aspekty:

1. Místo toho, aby okruh měli obyvatelé Suchdola v tunelu, měli by ho obyvatelé Roztok na povrchu.

2. Prodloužení trasy mezi dálnicemi D11 a D5, ke kterému by tím došlo, by vedlo mnoho řidičů k tomu, aby místo po R1 jezdili po Městském okruhu, ač by šlo o tranzitní dopravu.

3. Okruh by vedl ochranným pásmem jaderného reaktoru v Řeži.

Dochází zde tedy k absurdní situaci, že jsou to právě ekologičtí aktivisté, kteří prosazují variantu, která by sice byla o něco levnější, ale méně šetrná k životnímu prostředí.

Jedině dobudování Městského okruhu, jehož součástí je křižovatka Malovanka, může vést k odstranění "zločinu komunismu proti životnímu prostředí v Praze" - Severojižní magistrály. Je rovněž předpokladem pro to, aby mohla, tak jako je tomu např. v Londýně, být zavedením "mýtného" omezena automobilová doprava v centru Prahy.

Jsem proto přesvědčen, že za snahu o zastavení výstavby křižovatky Malovanka by měl být Petr Kužvart zařazen mezi vážné kandidáty na vítěze ankety Ropák roku.

                 
Obsah vydání       6. 4. 2006
6. 4. 2006 Hlasování esemeskami v politických televizních pořadech může být v rozporu se zákonem
6. 4. 2006 Amnesty International požaduje veřejné vyšetřování letů CIA do Británie
5. 4. 2006 Zeleně anorektická blondýna Štěpána Kotrby Bohumil  Kartous
6. 4. 2006 Demystifikátor Jiří David Jan  Čulík
6. 4. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
6. 4. 2006 Devět ředitelů farmaceutických společností bude stíháno za kartelové ceny
6. 4. 2006 Nezadržitelná expanze pojmu "Nicejská smlouva" v českém veřejném diskursu František  Schilla
6. 4. 2006 Afrika je víc než chudoba a beznaděj Robin  Ujfaluši
6. 4. 2006 Pozastaví EU schvalování dalších GMO? Miroslav  Šuta
6. 4. 2006 Nejde spíše o snahu životnímu prostředí v Praze škodit? Jaroslav  Štemberk
5. 4. 2006 Hon na čarodějnice na amerických univerzitách
6. 4. 2006 Čína a Velká Británie odstartují program stipendií pro vynikající studenty
6. 4. 2006 Evropská unie a tržní principy Luboš  Zálom
5. 4. 2006 Bobošíková nebude mlčet
5. 4. 2006 Amerika ve válce Oskar  Krejčí
5. 4. 2006 Smrt čeká v pořadí Filip  Rožánek
5. 4. 2006 Ryba, která vás vytáhne z letargie Jan  Klusáček
4. 4. 2006 Voda a vzduch, ale hlavně peníze ze zahraničí blízkého i vzdálenějšího Egon T. Lánský
5. 4. 2006 Zelený postmaterialismus jako hit sezóny Pavel  Pečínka
5. 4. 2006 Zelená neznalost nebo úmysl? Štěpán  Kotrba
5. 4. 2006 Spočítejme si, jak nám to po volbách spočítají Pavel  Viktorin
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Ropáci a jejich protivníci RSS 2.0      Historie >
6. 4. 2006 Nejde spíše o snahu životnímu prostředí v Praze škodit? Jaroslav  Štemberk
5. 4. 2006 Zelená neznalost nebo úmysl? Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Plzeňská STUŽ navrhla za kandidáty na Ropáka roku 2005 Martina Romana, Pavla Švarce a Jana Zahradila   
17. 3. 2006 Duha: Rozplétání nespletených sítí Vojtěch  Kotecký
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
9. 3. 2006 Poslanec Křeček (ČSSD) obelhává voliče Miroslav  Šuta
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
21. 6. 2004 Nesouhlaste s brněnským magistrátem - udělá z vás orwellovsky neosobu   
30. 4. 2004 Výsledky ankety Ropák 2004   
21. 4. 2004 Děti Země zvou na Ropáka roku   
5. 2. 2004 Kužvart eurokomisařem Petr  Jánský
20. 10. 2003 Ropák Švarc se mstí organizátorům ankety žalobou   
24. 7. 2003 Ropák Švarc vyhrožuje žalobou organizátorům ankety   
20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie   
26. 3. 2002 Děti Země, Zlín: I Zlín má svého žhavého kandidáta na Zelenou perlu