21. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 11. 2007

Text, pro nějž se v českých médiích nenašlo místo

Reakce na dobrou zprávu, aneb jsem rád......

Motto: "Komise pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy považuje za nedůstojné, že OSN i Evropská unie sestavují seznamy osob podezřelých ze spojení s teroristy bez přihlédnutí k zásadám práva a ve stejném duchu uplatňují proti těmto lidem sankce." (z tiskové zprávy Komise pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy)

Jsem rád, že jsou na světě soudní lidé. Jsem rád, že Komise pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy považuje za nedůstojné, že OSN i Evropská unie sestavují seznamy osob podezřelých ze spojení s teroristy bez přihlédnutí k zásadám práva a ve stejném duchu uplatňují proti těmto lidem sankce.

Před pár dny bylo smutné výročí Křišťálové noci. Noci, jež požehnala zlu, které se projevilo prostřednictvím lidí ve své nejhrůznější podobě. Dnes opět čelíme obdobné diskriminaci a segregaci, bez toho, abychom označili pravé viníky a původce zla. Příslušnost k rase, k náboženství a kultuře je opět určujícím faktorem práva na právo, či jeho upřením. Jsi-li muslim, díky teroristům, fanatikům a zločincům na úrovni nacistů a komunistů jsi podezřelý. Islám je považován za další světové nebezpečí, jakým byl a pro mnohé duševní kriply dodnes je judaismus a semitismus. Je signifikantní, že pro politiky a nemalou část xenofobií trpící společnosti, přes veškeré monstrózní zločiny a hrůzy, které způsobily komunismus a nacismus, je pro ně stále mnohem větším nebezpečím judaismus a islám, jež tu jsou tisíce let a napáchaly méně zla než nejen zmíněné zrůdné ideologie, ale i samo křesťanství.

V tom prvním případě z přesvědčení, že Židé chtějí ovládnout svět a také pro utkvělost transformovanou do mnoha podob, že Židé v předstihu umučili a ukřižovali k smrti křesťanům jejich spasitele, kteří v tom čase de facto ještě neexistovali jako náboženské etnikum. Ve skutečnosti to byli reformní Židé, tak jako o mnoho později protestanti mezi katolíky. To, že samotný akt provedli ochotně Římané, nikomu nevadí a dodnes je za to nikdo neodsuzuje.

V tom druhém případě proto, že nepatrné procento muslimských fanatiků z více jak miliardy muslimů se dopouští neomluvitelných zločinů a aktů totálního zoufalství, vyvěrajících z vlastní frustrace. A tak jak v minulosti, kdy se Židé po staletí stávali svodidlem pro řešení tristních ekonomických a politických situací, zneužívají dnešní politici a jejich pohůnci, bezpečnostní a zpravodajské složky státu, té skutečnosti, že několik desítek, možná stovek tisíc fanatiků brojí proti Západu, proti euroatlantické civilizaci, potažmo proti jejich "přisluhovačům" v Asii, v Africe i v Jižní Americe. Nebezpečí terorizmu je závažné a nepopiratelné, avšak není možné proti němu bojovat tím, že budeme několik stamilionů věřících považovat za potenciální nebezpečí a věřit, že se jedná o střet civilizací.

Jsem trvale přesvědčen, že Čína, Rusko a jiné totalitní nebo autoritářské státy jsou nebezpečnější než nepočetné procento fanatiků, kteří scestně vykládají a aplikují Korán dle své potřeby, zatímco většina věřících muslimů jej má za cestu k zdokonalování se v toleranci a respektování všeho jsoucného.

Jsou místa na této planetě, kde židé, muslimové a křesťané chodí do téže svatyně a modlí se, aniž by si jakkoli překáželi či popírali víru toho druhého. Děje se tak už mnoho staletí, jen proto, že všichni zúčastnění bezezbytku pojímají svou víru jako lásku a poslušnost k bohu, spojenou s radostí z ní vyvěrající.

Jsem rád, že se Evropa probouzí k tradicím svého humanismu, který však ve své podstatě není pasivním a lhostejným ke zlu a k ohrožení jeho zásad a existence, ale zároveň nezjednodušuje a nezneužívá zvrácenost jedinců k potlačení práv většiny jinověrců, jen proto, že jsou v čemsi odlišní.

Historicky je dokázáno, že křesťanství napáchalo v minulosti více zla než islám nebo judaismus dohromady, bez ohledu na délku existence jednotlivých náboženství. Nejvíce zla, vedle nekonečného diskriminování a vyvražďování jinověrců, tj. židů, jejichž náboženství je o více jak čtyři tisíciletí starší, tudíž časem prověřené, spáchali křesťané nejvíce vzájemně na sobě. Ohněm a mečem. A to opomíjím conquistu Latinské Ameriky, okupaci severní Ameriky Evropany, kolonizaci Afriky a Asie ve jménu nadřazenosti a osvojení si práva přivlastňovat si vše, co zdánlivě nikomu nepatří, a to vše pod rouškou šíření pravé víry. I to lze odvodit od křesťanství, jemuž po staletí dominuje katolictví, jež se povýšilo na tu jedinou a neomylnou víru a šiřitelku pravdy a lásky. Proto je dnes možná v euroatlantickém prostoru tolik bezvěrců. Proto je možná dnes islám tak duchovně silný. Proto také fanatiky láká jeho ovládnutí. Jedinou cestou, jak tomu zabránit, je podpořit onu anonymní většinu věřících a obnažit skutečné pohnutky a cíle sebezviditelňujících se islámských fundamentalistů.

                 
Obsah vydání       21. 11. 2007
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
21. 11. 2007 Zákony, jaké zákony? Patrick  Ungermann
21. 11. 2007 Recyklovaný Čunek Pavel  Kopecký
21. 11. 2007 Komunisté zachránili střechu nad hlavou
21. 11. 2007 Reakce na dobrou zprávu, aneb jsem rád...... John  Bok
21. 11. 2007 Tomáš Julínek: Nové poplatky za doktora by se měly zvlášť líbit dlouhodobě nemocným
21. 11. 2007 Ropy bude dost, budeme na ni ale mít?
21. 11. 2007 Energetické zdroje a bezpečnost EU Vladimír  Prorok
21. 11. 2007 Americké ministerstvo zahraničí se snaží debatovat na webu s Araby
21. 11. 2007 Daňový a celní úřad ztratil osobní a bankovní údaje 25 milionů osob
21. 11. 2007 Vědci proměnili kůži v kmenové buňky
21. 11. 2007 Achtung, achtung Josef  Frič
21. 11. 2007 Modelka žádá o €, aneb Jak dlouho budou ještě Číňané čekat s tím, co Bündchen už dělá? Uwe  Ladwig
20. 11. 2007 Omluva Jiřího Lábuse za kolaboraci Petr  Nachtmann
21. 11. 2007 My také nechceme sloučení škol a také se nás nikdo neptá!
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit
21. 11. 2007 Chyby, nesprávné a zaujaté interpretace
20. 11. 2007 Žižek - popový leninista na krtinci Thomas  Franke
20. 11. 2007 Léčba sérem brutální pravdy o životě Štěpán  Kotrba
20. 11. 2007 Mluvčí neznamená mluvka Egon T. Lánský
20. 11. 2007 Paroubek hledá důkazy, že jel rychle do Mariánských lázní
20. 11. 2007 Povzdech důchodce: jaký je rozdíl mezi "totalitou" a vládou horních deseti tisíc?
20. 11. 2007 Svatební show jako politická agitka ODS Phillip  Janýr
20. 11. 2007 Sobotka: Ministr financí Kalousek otevírá cestu daňovým únikům
20. 11. 2007 Směšná představa Rudolf  Převrátil
20. 11. 2007 Atari Terror živě v Second Life a na Radiu Wave
20. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Japonsko, Spojené státy a světoekonomika Immanuel  Wallerstein
20. 11. 2007 Rasismus, politici a Romové v České republice Laura  Cashman
20. 11. 2007 Racism, Romanies and politicians in the Czech Republic Laura  Cashman
19. 11. 2007 ČR schvaluje použití ochuzeného uranu jako jedna jen ze šesti zemí v OSN
19. 11. 2007 Novela cizineckého zákona nebo Zákon na ochranu české krve? Václav  Štětka
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007