8. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 10. 2007

K diskusi o vzdělávání

Reakce na Výzvu českých občanů o vzdělanosti, na diskusi o výzvě a na článek Josefa Víta "Jak na vzdělanost".

Psychologové rozlišují -- velmi zhruba řečeno - krátkodobou a dlouhodobou paměť. Ta krátkodobá je spíš o jednotlivostech, je mechanická, registrující poznatky. Ona dlouhodobá je koncepční, rozvrhující celek zkušenosti. Při testech IQ to psychologové rozlišují, takže asi na tom něco bude...

Kultivace dlouhodobé paměti vyžaduje rozvoj mj. logického myšlení. Logika je základem zejména matematické analýzy. Výuka matematiky je proto klíčová pro rozvoj dlouhodobé paměti, tedy koncepčního myšlení. (Jistě by nemělo jít jen o vršení znalosti pouček či vzorců k řešení jednotlivých početních úkolů.)

Kultivace krátkodobé paměti vyžaduje jak opakování již známých podobných vjemů, tak schopnost příjmu jednotlivých nových poznatků a zkušeností.

Je zásadní rozdíl mezi názorem, který považuje skutečnost za konkrétní totalitu, tedy za strukturovaný, rozvíjející se a vytvářející se celek, a mezi stanoviskem, že skutečnost je pouhý souhrn všech faktů. Fakta jsou poznáním skutečnosti jen tehdy, když jsou pochopena jako strukturotvorné části dialektického celku -- totality -- nikoli jako neměnné, nedělitelné atomy. O tom mluvil v českém prostředí už koncem padesátých let (a psal od roku 1960) filosof Karel Kosík.

Co je skutečnost? Jestliže je pouhým souhrnem faktů, nejjednodušších a dále neodvoditelných elementů, pak konkrétnost je celek všech faktů a skutečnost je proto zásadně nepoznatelná, protože ke každému jevu je možno přidávat vždy nové a další stránky a aspekty. Bez pochopení, co fakta znamenají - tedy, že skutečnost je konkrétní totalita, která se stává pro poznávajícího významovou strukturou -- zůstává poznání skutečnosti buď mystikou, nebo nepoznatelnou věcí o sobě, píše Kosík v Dialektice konkrétního (1963).

Memorování a opakování má smysl jen tehdy, pokud kultivuje a posiluje schopnost tématizace a strukturování celku (totality) skutečnosti, tedy samostatného uchopení jeho (jejího) smyslu, stručně řečeno pochopení konkrétní skutečnosti. Faktografie potom pomáhá konkrétnosti. Jinak - paradoxně - zůstává i bezprostředně vnímaný či sdílený fakt abstraktním.

Chrliči údajů o čemkoli zůstávají v zajetí abstraktní skutečnosti.

Tolik k věci samé.

Ad hominem:

Pocházím z proletářského prostředí a sám se považuju za (sociálně:) plebejského vzdělance a (politicky:) radikálního demokrata. Pro někoho (třeba jen pro mě) může být navíc důležité i to, že - ač jsa Pražákem už 55 let - su z Moravy.

To prostředí mně dalo (do vínku, byť je ne vždy pokorně dodržuju) přinejmenším tři zásady:

1) Každé vysvětlení by mělo být co nejjednodušší. Později jsem zjistil, že podobnou zásadu razil už Occam (Vilém z Ockhamu): Množství [důvodů, příčin] se nemá dokládat, není-li to nezbytné.

2) O VŠEM POCHYBUJ! TO TAKY NENÍ NIC NOVÉHO: DE OMNIBUS EST DUBITANDUM. PRÝ UŽ ARISTOTELÉS... POČÁTKEM FILOSOFICKÉHO POZNÁNÍ JE UMĚNÍ KLÁST OTÁZKY. NE KLÁST TY SPRÁVNÉ, ALE KLÁST JE SPRÁVNĚ (ORTHÓS APOREIN)!

3) MOHU SE MÝLIT. CHYBOVAT JE LIDSKÉ. SOFOKLÉS, ANTIGONA. (AŽ PO NĚM I SENECA.)

TO MNE VEDE K OPATRNOSTI, MÁM-LI SE S NĚKÝM SDRUŽOVAT. ČÁST SIGNATÁŘŮ VÝZVY JE PRO MNE -- AŤ UŽ PRO MOU OSOBNÍ ZKUŠENOST S NIMI, NEBO PRO PAMĚŤ O JEJICH PŘEDCHOZÍ ANGAŽOVANOSTI -- ZCELA NEPŘIJATELNÁ. PŘITOM ŘADA OSOB PŮSOBÍCÍCH V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH NEBO V MEDICÍNĚ TO ZŘEJMĚ MYSLÍ UPŘÍMNĚ -- VZDĚLANCI ZAČASTÉ BÝVAJÍ POLITICKY ZCELA NAIVNÍ...

LIDÉ, VYVYŠUJÍCÍ SE NAD OSTATNÍ, ELITÁŘI, VE MNĚ VŽDYCKY VYVOLÁVALI PODEZŘENÍ, ŽE JIM JDE O MOC. MOC NAD OSTATNÍMI. PLEBSEM. A ŠLECHETNÉ ÚMYSLY? IDEÁLNÍ PRO MANIPULACI...

DO TÉHLE PARTY NEPŮJDU - I KDYBY O MĚ STÁLA. ANI S KOLEGOU HALÍKEM. TEN BY TO MĚL PŘECE VŠECHNO ZNÁT! NEBO UŽ TAK...?

Autor (1941) studoval čtyři roky jadernou fyziku, pak politologii, absolvoval filozofii a sociologii na Karlově univerzitě v Praze. Mezitím či přitom pracoval jako osvětlovač v Divadle za branou. Byl zaměstnán patnáct let v Národním filmovém archivu a deset let v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

                 
Obsah vydání       8. 10. 2007
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
8. 10. 2007 Přestaňte s oblbováním lidí, je to nebezpečné!
8. 10. 2007 Uvádějme zkreslování mainstreamových médií systematicky na pravou míru
8. 10. 2007 Odlišný názor
8. 10. 2007 Výsledky práce Topolánkovy vlády: zahraniční obchod v minusu
8. 10. 2007 K zákazu reklamy: raději regulace
8. 10. 2007 Nechovejte se tajnůstkářsky, naženete strach USA
8. 10. 2007 Podle ČTK se distribuují v Kodani drogy Dalibor "Exx" Záhora
8. 10. 2007 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Beránek
8. 10. 2007 K diskusi o vzdělávání Pavel  Barák
8. 10. 2007 Soukromý stát Josef  Vít
8. 10. 2007 Tisková zpráva nemocnice Třebíč Michal  Kuklík
8. 10. 2007 Děti bez identit a identity bez dětí
8. 10. 2007 Michael  Marčák
8. 10. 2007 Konečné vyřešení umístění radaru ke vzájemné spokojenosti USA i ČR Michal Z. Čenko
8. 10. 2007 Digizone: Americký radar v Brdech: nejen o "rušení" satelitní televize
8. 10. 2007 Celosvětová koalice vyzývá Českou republiku k ratifikaci smlouvy o Mezinárodním trestním soudu (ICC)
8. 10. 2007 Oxford Research Group: Americká válka proti terorismu je katastrofou
8. 10. 2007 Iránská státní televize informuje o holocaustu Richard  Seemann
8. 10. 2007 Demonstrace proti vojenské juntě v Myanmaru a bezmocnost OSN, aneb Proč Číňané nemohli a nemohou souhlasit... Uwe  Ladwig
8. 10. 2007 Hnědí a zelení. Vzájemný boj, ale i prorůstání Pavel  Pečínka
8. 10. 2007 Bolestná skutečnost Václav  Dušek
8. 10. 2007 Bílá bude křtít gorilu, Noid další DVD Odhalení - Nové příběhy
11. 10. 2007 Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa Milan  Šupa
5. 10. 2007 Privatizace Budvaru-loupež století Ivo  Bubeník
8. 10. 2007 WHITE CHALK - Deska týdne
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Katastrofa podnebných změn je už zde, varuje OSN
5. 10. 2007 Syndikát novinářů uspořádal lobbistické setkání s politiky s vyloučením novinářů Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví
5. 10. 2007 Aféra jménem Andula (IV. část) Josef  Brož
4. 10. 2007 Ivan Hoffman chce ústavně zakázat reklamu
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein
8. 10. 2007 Stárnout se učíme Michal  Černík