2. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Detail XBR radaru - archiv redakce
2. 4. 2007

Střílejte podkaliberní municí do míst, kde prorazíte

Oslovte i katedru mikrovlnných systémů na ČVUT, ať Vám dá komentář k připravovanému řešení, oslovte malé ISP providery, kteří díky tomuto výdobytku bezpečnosti kapitalismu příjdou o své živnosti, desítky tisíc zákazníků, používající bezdrátový internet, že by mohli mít po ptákách. Zatáhněte do problému ty, o kterých vláda cudně mlčí při svém nemorálním jednání.

Některé parametry, které autor po vedení AČR vyžaduje jsou zcela irelevantní a jsou za hranicemi bezpečnostní doktríny. Pochopte, že se jedná o strategickém objektu a většina požadovaných parametrů prostě bude utajena. A skrývání svých pohnutek o odtajnění uzavřených celků za intelektuální zájem, to zřejmě nezmění. Celá základna má 2 roviny. Politickou a ekologickou. O ekonomické se nevyjadřuji, protože pro ČR zcela zjevně nebude implikována - kromě pár firem, které se budou podílet svými službami za 30 stříbrných, píše čtenář Michal Peterka. Podle informací redakce Britských listů je většina požadovaných informací naopak v kategorii NATO/PFP UNCLASSIFIED. Jejich případná klasifikace Armádou ČR je tedy politickým kalkulem a nikoliv požadavkem alianční bezpečnosti.

Detail XBR radaru - archiv redakce

Politická rovina je také zcela jasná:

 • Moje vnitřní přesvědčení říká ANO, chci základnu (ať je již motiv jakýkoliv)
 • Moje převědčení říká NE, nechci tady ani Bjorna ani Helmuta, ani Ivana a Johna jakbysmet.

Měl byste si položit základní otázku: Jaké jsou argumenty PRO vybudování základny a jaké jsou PROTI vybudování základny a tyto předhodit plebsu. Zjistíte, že kromě politických a ekonomických zájmů, ať již kohokoliv, základna nepřinese užitek a tím argumentovat.

Technické parametry o počtu generátorů (nikoliv typu), počtu osádky, velikost cíle, který rozpozná, výpočty dráh cíle atd jsou zcela mimo realitu a ačkoliv víte, že nikdo na ně neodpoví, pokládáte je. Nezdá se mi proto velmi fér, když potom důstojníka obviňujete ze lži, víte-li, že na ně odpovědět nelze. Stejně tak nemohu obvinit vývojového pracovníka ze lži, pokud se mu nepodaří dosáhnout vytyčeného cíle. Tím však nechci obhajovat laxní přístup reprezentanta AČR, který neodpověděl na dotazy redakce Britských listů. Prací novináře, ale není objevování Ameriky, ale popularizace názorů a skutečností. Pokud se tedy nechcete stát pouze politickým nástrojem, pokládejte otázky, na které odpovědi budou raálně proveditelné a místo střelby kaliberní municí do neprůstřelných míst používejte podklaiberní do míst, kde prorazíte.

V rovině politické jsem věc zatím moc nehodnotil, protože je na každém, jaké má motivy a na základě čeho rozhoduje a tak bych to i nechal. Toho se týká i množstí obsluhujícího personalu. Tam by možná bylo ocenitelné, kdybychom si zachovali politickou a vojenskou nezavislost a v potencionálním případě by musela být zachována teritoriální svrchovanost, která by byla definována hostováním provozovatele, nikoliv postoupením území.

Je to totiž důležitý faktor pro dodržování pravidel hry. Pokud by byl radar na území ČR, musel by dodržovat i veškeré hygienické normy, které jsou součástí evropské hierarchie. Nechť je obsluhující personál odkudkoliv - ale zařízení podléhá sice velení US, ale hlídáno je službou AČR. Ačkoliv se to zdá malicherné, tak v tomto ohledu by to asi nebylo naškodu normy dodržovat, protože by stanici prostě a jednoduše nepovolily. Zeptejte se tedy, zdali vedení AČR hodlá dodržovat zákony ČR a Evropské unie, nebo zdali se chystá chovat vlastizrádně.

Jsou to právě parametry, týkající se koexistence s okolním světem a ty by měly být bezodkladně a nade vší pochybnost objasněny. Jsou to fyzikální hodnoty, kterými bude potencionální základna působit na vnější svět - jakým způsobem nás ovlivní.

Jsem technologem výroby a instalací mikrovlných prvků, proto mi není tematika cizí. Proto byste měl jako zbraň použít munice protivníka a tím jsou státní orgány jako je hygiena, Telekomunikační úřad a Evropská komise.

Pokud se má skutečně jednat o exosferický radar, prozkoumejte v jakém frekvenční pásmu má fungovat, ne dominantní frekvenci, ale frekvenční rozsah. Zjistíte, že v tomto pásmu se například šíří satelitní vysílání (ty ošklivé bíle koláčky na oknech paneláků a rodinných domků), fungují městské kamerové systémy a přivádí se komunikační kapacita do sítě Internet do většiny menších měst po celé ČR.

Oslovte i katedru mikrovlnných systémů na ČVUT, ať Vám dá komentář k připravovanému řešení, oslovte malé ISP providery, kteří díky tomuto výdobytku bezpečnosti kapitalismu příjdou o své živnosti, desítky tisíc zákazníků, používající bezdrátový internet, že by mohli mít po ptákách. Zatáhněte do problému ty, o kterých vláda cudně mlčí při svém nemorálním jednání. Protože ten problém s činností amerického radaru na území České republiky se netýká jenom pár vesnic v okolních brdských lesích, ale celé infrastruktury Středních Čech i Jižních Čech. Podle detailních snímků technologie je zjevné, že vysílací pole snesou skutečně kravské výkony, z logiky věci bude radar vyařovat východním směrem (zapojte rakouské aktivisty - ať už se mi zdá jejich poskakování kolem Temelína jakkoliv nesmyslné), poděkujte Slovákům a Maďarům, že budou dělat jaderné smetiště v případě útoku. Poučte Poláky, že musí přikázat dešti, protože pokud bude pršet, tak raketová sila zatečou, jak tomu bylo minulý rok na Aljašce. Pozorujte Rusy, jak rozmisťují jammery na svých velvyslaneckých misiích.

Zvětšenina snímku ZDE

A hlavně vysvětlete Peršanům, že není třeba základnu ničit, protože systém stejně nefunguje (z posledních 7 pokusů dopadly kladně pouze 2 a to ještě díky souhře okolností). Nechte odborníky využít poznatky z oblasti pro obohacení ekonomiky v podobě lamp veřejného osvětlení rozsvěcených svorkovým napětím z radaru.

Mezi skutečně releantní body by tedy mělo patřit:

 • složení radarové základny (konkrétní typy, počet radarů /frekvence, stř.výkon/ a dalších aktivních radiofrekvenčních prvků - DSCS terminály ap.) Kolik z toho prvků mikrovlnné radiace v jakém pásmu
 • maximální efektivní impulzní výkon, vyzářený max. počtem T/R modulů antény radaru XBR na jednotlivých frekvencích
 • Ostatní parametry signálu radaru XBR (počet prvků, další radiotech. parametry, min. úhel paprsku - ostrost)
 • existance dalších radarů na základně (typ, frekvence, stř. výkon, maximální efektivní impulzní výkon)
 • druh, typ a maximální výkon napájecího zdroje
 • negativní vlivy radaru(ů) na okolí a životní prostředí (stavba, provoz)
 • schopnost rušení radioelektronického provozu v jednotlivých pásmech při pohotovoztním režimu, při běžném provozu, při plném impulsním provozu (frekvence, vzdálenost v km, typ rušení, rozsah škod)
 • riziko elektromagnetické interference (vzdálenost v km - hasicí přístroje, airbag, raketa na křídle letadla, vystřelovací sedadla)
 • schopnost aktivní elektromagnetické interference nestíněného zařízení (vzdálenost v km)

Nechte generální štáb a členy vlády odpovědět na základní otázky s jednoduchou logikou ANO, NE, bez komentářů:

 • Jsem si vědom toho, že se dopouštím skutku přímého ohrožení bezpečnosti České republiky participací na obraně státu NATO postupující mimo doktrínu NATO. ANONE
 • Jsem si vědom, že ponesu právní a morální důsledky rozhodnutí, jimž dovolím přítomnost cizích vojsk na území mé vlasti. ANONE
 • Jednám ze zájmu lidu České republiky ANONE
 • Jednám v zájmu cizí mocnosti požadující vybudování radarové stanice systému americké proti raketové obrany. ANONE
 • Byl jsem upozorněn na vlivy neionizujícího zářeni na populaci, faunu a floru a ty označuji jako nezávadné. ANONE
 • Jsem držitelem pouze českého občanství a nejsem smluvně či jinak zavázán vůči jinému státu nebo skupině osob zastupující zájmy jiného státu než mé vlasti v této věci ANONE

Toto bych nechal na vyjádření pánům Schwarzenbergovi, Parkanové a Vondrovi...


K tomu dodává čtenář, který se profesionálně zabývá materiálovým inženýrstvím a specifickými standardizačními systémy v jejich logistickém komplexu, včetně armádních aplikací : Stojí za ověření, zda je příslušnému vojenskému funkcionáři vůbec známo (obvykle nikoliv), že standardizační dohody "STANAG" mají charakter mezinárodních smluv a jsou tedy závazné pro všechny členy Aliance. K dané problematice jsou volně dostupné závazné standardy NATO, které mohou odpovědět, nebo naznačit obsah odpovědí na značnou část otázek. Je to zejména publikace AECTP-500 a AECP-2, deklarovaná na seznamu OOS MO ČR

AECTP 500 - ELECTRICAL/ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL TESTS ZDE

STANAG 2345 - EVALUATION AND CONTROL OF PERSONNEL EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY FIELDS - 3kHz to 300 GHz ZDE

NATO Standardization Agreements ZDE

                 
Obsah vydání       2. 4. 2007
2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Michael  Marčák
2. 4. 2007 Střílejte podkaliberní municí do míst, kde prorazíte
2. 4. 2007 Prostitutky před každým zápasem, prosím! Bohumil  Kartous
2. 4. 2007 Proč ženy většinou nečtou Britské listy? Jan  Čulík
2. 4. 2007 Ženy nevyplňují dotazníky?
2. 4. 2007 Tomu říkáte ponižování?
2. 4. 2007 Propagace neonacismu pod záminkou ekologie
2. 4. 2007 Václav Klaus, média, klimatické změny a jejich prezentace Miloš  Dokulil
2. 4. 2007 XXXIX. Mikuláš  Šprinc
2. 4. 2007 I opálený Čunek Čunkem zůstane Boris  Cvek
2. 4. 2007 Nezlobte se na zrcadlo, když máte křivé huby Milan  Daniel
1. 4. 2007 Aprílové příklady arogance a zneužívání pravomoci veřejného činitele v obci Úhonice Zdeněk  Belušík
31. 3. 2007 Zelenka neumí číst? Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Čapkova Válka s mloky v britském rozhlase
2. 4. 2007 Disciplinárne konanie proti US-pilotov Karol  Dučák jr.
2. 4. 2007 Dotčená ješitnost Petra Uhla Phillip  Janýr
31. 3. 2007 Případ Uzunoglu: Odmítám apriorní negativistické postoje Petr  Uhl
1. 4. 2007 Kauza Uzunoglu: Legenda a skutečnost Zdeněk  Jemelík
1. 4. 2007 Daně jako trest úspěšných, aneb Progresivní tarif jako cena tržního hospodářství Uwe  Ladwig
2. 4. 2007 Tony Blair nemá dostatek mezinárodních sympatií, aby rychle osvobodil zajaté námořníky Miloš  Kaláb
2. 4. 2007 Globalizace u nás doma Petr  Frish
31. 3. 2007 Slovenská armáda definitivně opustila Irák, Fico odsoudil nelegálnost mise "Trvalá svoboda" Štěpán  Kotrba
1. 4. 2007 Útok na Írán bude možná proveden na začátku dubna Jakub  Rolčík
1. 4. 2007 Michael  Marčák
31. 3. 2007 Rasismus na serveru Novinky.cz
1. 4. 2007 Květná neděle s Kurtem Vonnegutem Zdeněk  Bárta
31. 3. 2007 Chce být Miloš Zeman Lafontainem českých důchodců? Štěpán  Kotrba
31. 3. 2007 Sociálně demokratičtí europoslanci se obrátili na Kongres USA kvůli protiraketové obraně
31. 3. 2007 Radar, který funguje na každém větším letišti - omyl ministra zahraničních věcí Václav  Exner
31. 3. 2007 Schwarzenberg chce za americký radar od USA bezpečnostní záruky
30. 3. 2007 Americký vládní úřad GAO varuje: Připravte se na ropný zlom Michal  Brož
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Michael  Marčák
2. 4. 2007 Střílejte podkaliberní municí do míst, kde prorazíte   
31. 3. 2007 Schwarzenberg chce za americký radar od USA bezpečnostní záruky   
29. 3. 2007 Jsme podle ODS jen stádem blbounů nejapných?! Tomáš  Franke
28. 3. 2007 V Ansbachu to vrie Karol  Dučák jr.
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech   
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni   
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
26. 3. 2007 Ano, REVO se vám opravdu směje!   
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?   
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík