16. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Gotická slečna
16. 4. 2007

Virtuální bohoslužba nejen pro jednu slečnu

Kázání pro Gábinu

Gábinka, jedna moje známá, mi onehdy napsala: "Vy si opravdu myslíte, že těm vašim kázáním může rozumět normální člověk? Vždyť je to samá nesrozumitelná intelektuálština!" Hluboce jsem se zastyděl, neboť psát o vlastní víře by se mělo tak, aby tomu všichni rozuměli. A tak jsem se rozhodl napsat kázání pro Gábinu, která je nadprůměrně inteligentní, vysokoškolsky vzdělaná mladá žena, nicméně ve věcech křesťanské tradice je dokonalá tabula rasa. A abych si to rozhodnutí usnadnil, budu psát kázání formou dopisu. Budu tak mít pořád na mysli zcela určitého adresáta, naprosto nezatíženého jakoukoliv vstupní informací, na kterou by se dalo navázat.

Milá Gábino,

první neděli po Velikonocích si křesťané čtou při svých bohoslužbách jeden text z Bible, který je napsaný v Janově evangeliu, ve dvacáté kapitole, od verše devatenáctého do verše třicátého prvého. Když si kliknete na tenhle odkaz, zobrazí se Vám ten text na monitoru. Pokud máte doma Bibli, můžete si ten text také najít a přečíst v klasické podobě. Alespoň zjistíte, jak je šikovné, že si lidé už v dávných dobách rozkouskovali knihy téhle staré sbírky textů, které říkáme Bible, na kapitoly a verše - lépe se v ní hledaný text najde.

Přečtěte si ten text, a já vám k němu něco povím, protože je moc a moc důležitý pro pochopení křesťanské víry. Ostatně zprvu byl koncem celého Janova Evangelia, jakousi pointou, a tak si na ní dal autor záležet. Později byl přidán ještě zbytek knížky, celá dvacátá prvá kapitola, a k tomuhle dodatku by se dalo říct hodně napínavých věcí, ale to sem teď nepatří.

Tak, a teď je třeba říct jednu zcela zásadní věc, kterou musíme mít na mysli vždycky, když si chceme z Bible -- a vlastně z každého starověkého textu - něco přečíst: Když tehdy lidé chtěli napsat nějakou pro ně moc a moc důležitou věc, tak jí psali formou příběhu. Prostě to tak tehdy dělali, mimo jiné i proto, že většina lidí neuměla tehdy číst a psát, a tak pro zapamatování té myšlenky nazpaměť byl vhodnější příběh než nějaká definice.

Ti, kteří to psali, i ti, co to četli, i ti, kteří to předávali dál, všichni moc dobře věděli, že fabule příběhu je jen takový obal, ve kterém ta důležitá myšlenka je zabalená. Proto třeba Ježíš vypráví svá podobenství, jejichž poslání si člověk zapamatuje díky příběhu lépe, než kdyby to byla nějaká sucharská poučka. Rozuměli tomu tak i ve středověku, a teprve novověk začal číst ony příběhy doslova, a utíká mu proto jejich message, čili sdělení, zvěst.

A co horšího -- doslovné chápání těchto podobenství se mnoha kriticky přemýšlejícím lidem stává kamenem úrazu pro čtení Bible a pro vnímání křesťanství vůbec -- mají pocit, že důležité jsou právě ty fabulační obaly poselství, často oděné do všelijakých zázračných a nereálných kulis. Je, Gábino, spousta lidí, kteří si myslí, že křesťanská víra znamená věřit v doslovné znění těch obrazných podobenství. Žel, myslí si to i někteří křesťané, tak zvaní fundamentalisté, a to už jsou často nebezpeční lidé, jako ostatně fundamentalisté všech věr a ideologií. Má to tady na té zemi ale Pán Bůh čeládku! V tom našem textu jsou to hned tři sdělení, která chtěl autor říct:

1. Ve verších 19-23 sdělení první: Křesťané by měli dělat totéž co Ježíš, tedy odpouštět lidem, když se dostanou do průšvihu, nebo když udělají nějakou hloupost, která jim i druhým kolem nich kazí život, a měli by těm lidem pomoct rozvazovat a rozplétat všechny determinace, které je svazují jako špagáty a ovládají je (tomu se v Bibli říká hřích). Křesťané nemají mentorovat a moralizovat lidi, kteří jsou v průšvihu, ale mají jim jako Ježíš pomáhat toho trable se zbavit.

Autor textu to říká příběhem, ve kterém se ustrašeným učedníkům (to byla ta parta lidí, kteří s Ježíšem za jeho života žili a kteří se po jeho popravě zabarikádovali v nějakém stavení, báli se vystrčit nos, aby je také neukřižovali jako, a mudrovali o zlobě světa) zjeví Ježíš a říká jim: Chlapi, to co jsem dělal já, to dělejte také -- vzmužte se, jděte mezi lidi a odpouštějte jim hříchy a vysvobozujte je od nich. Protože když to nebudete dělat -- a kdo jiný než vy, mí učedníci, by to měl dělat - tak ti lidé budou v průšvihu a v zotročení toho hříchu a nezbaví se toho, a to je přece hrozné! Možná, že se někde setkáte s výkladem, že jim Ježíš dává jakýsi gebír rozhodovat, který hřích mají odpustit a který ne, ale garantuji Vám, že je to výklad opravdu velmi špatný a nehorázný, který už v dějinách způsobil moc a moc zla. Více k tomu najdete ZDE.

2. Ve verších 24-29 je druhé sdělení, opět oblečené do příběhu. To sdělení zní: vy, čtenáři mého evangelia, tj. zprávy o životě, díle a významu Ježíše, čtenáři již druhé generace křesťanů asi sedmdesát let po Ježíšově popravě, vy, kteří prožíváte strašné věci po zničení Jeruzaléma, vyloučení z židovského společenství, pronásledovaní římskou exekutivou, vy, kteří si začínáte říkat kdoví jak to všechno s Ježíšem bylo a kdoví, zda ta naše víra má vůbec smysl, vy poslyšte jediné blahoslavenství (jakousi gratulaci, pochvalu) v mém evangeliu: Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.

A zase: je to řečeno příběhem o "nevěřícím" Tomášovi. Jiné jazyky mluví lépe o "nedůvěřivém" Tomáši, ale možná, že v atheistických Čechách to není překlad zrovna špatný. Ukázkou toho, jak výborná byla ona starověká literární metoda sdělovat důležité věci pomocí příběhů je to, že rčení o "nevěřícím Tomášovi" je dodnes běžně užívané.

3. A poslední sdělení nacházíme ve verších 30-31. Připomínám, Gábinko, že je to původní závěr celého evangelia, jakési shrnutí. Zde už není příběh -- autor prostě "po našem" říká, že by se toho o Ježíšovi mohlo napsat daleko více, než stačil napsat on. To, co ale napsal, psal proto, aby čtenáři uvěřili, že člověk Ježíš, ten, co před tři čtvrtě století chodil po Palestině, učil lidi odpouštění, lásce a milosrdenství, ten, co byl popraven na hrozném kříži, že právě tenhle Ježíš je tím klíčem k smysluplnému životu.

Víte, Gábinko, kolem toho roku 100 našeho letopočtu, kdy tento text vznikl, kolovala mezi křesťany celá řada i jiných spisů o Ježíši. Mimo jiné i ostatní tři evangelia, která v Bibli máme spolu s tímto Janovým. Církev je vybrala kolem roku 150, kdy ze vší křesťanské literatury vytvořila jakýsi výběr, kterému říkáme kánon, nebo také Nový zákon.

Každý ten biblický spis mluví o víře jinak: vždy právě do té situace, ve které vznikl, jazykem a myšlenkovým aparátem blízkým pisateli a adresátům jeho psaní. Od počátku byla víra vyjadřována rozmanitými způsoby. Víra nemá ráda uniformitu.

Janovo evangelium mluvilo k těm všemi okolnostmi ztrápeným a pochybnostmi sužovaným křesťanům janovské církve, která vznikla ponejvíc z původních stoupenců Jana Křtitele. Byli to lidé zviklaní v tom základním poslání své víry: odpouštět hříchy, být milosrdní, spravedliví, přinášet pokoj a smíření, a všechno to ostatní, co ježíšovská víra vyžaduje. Svět okolo -- říkali si - jsou jedna obrovská jatka, a ausgerechnet my máme věřit, že ten potulný kazatel Ježíš, který se bez odporu nechal popravit to zachrání? A my bychom měli jako on jít s ním na porážku také?

To se nám - říkali si - víc líbí to, co je právě teď v módě. Říká se tomu gnóze, poznání, a to je jinačí učení! To už není o pomáhání chudým a nespravedlivě stíhaným, to není špinění se s nějakými hříšníky a bezdomovci a všelijakou barevnou verbeží. To je, panečku, duchovní víra! Ta se obrací k nebesům, je o vznešených myšlenkách, o duchovním zrání, osobním růstu -- člověk se v ní cítí tak nějak lepší než ostatní lidé.

A ten Ježíš -- kdoví jak to s ním bylo! Kristus, to ano, to je duchovní veličina, která s tím pozemským Ježíšem ale nemá moc společného, jestli vůbec něco! Ostatně, ta nová gnostická víra je spíš pro noblesní Řeky a Římany, pojďme se tedy na ty špinavé židáky už konečně vykašlat.

Někdy se, Gábino, stává, že původní nadšení slábne a umírá. Křesťané z janovské církve tu hořkou zkušenost pocítili na vlastní kůži. Ježíš, k jehož učení jejich otcové přilnuli, jim přinesl víc potíží než výhod, víc nepřátelství, než sympatií. Usilovali o smysluplný život a dospěli k rozchodu se světem. Doufali v plnost života, a dočkali se ztráty jistoty. Zdálo se, že je víra dostala do slepé uličky. Je Ježíš skutečně ten, v kom měl Bůh říct poslední slovo?

Na takovou ztrátu odvahy, na takovou problematizaci víry evangelista Jan naráží. Otřesenou křesťanskou identitu chce podepřít. Chce nově povědět, že ten ukřižovaný Ježíš je opravdu Boží vyslanec, nebo jak se říká podle starověkých symbolů: Boží Syn. Toto evangelium chce nově formulovat a podepřít zmoženou víru a ukázat její oprávněnost v nepřátelském světě.

Vraťme se, Gábinko, ještě k těm dvěma příběhům. Prvním o odpouštění a druhém o víře bez důkazů. Pro dnešního člověka se tam až příliš naturalisticky mluví o Ježíšových ránách, případně o vkládání rukou do nich. Víte, stále nesmíte zapomenout: jsou to jen příběhy, podobenství, které chtějí něco důležitého říct. A těmi ranami po ukřižování chce Jan říci: ano, ten Kristus, který vás stále, i teď, po své smrti, zve k dobrému životu, to není nějaká duchovní idea, která by vás vedla z nečasu tohoto světa do závětří nějakých duchovních sfér! To je ten člověk z masa a kostí Ježíš, který si prožil hrůzy života stejně, jako vy, a přesto, či právě proto vám rozumí a má vás rád a chce, abyste i vy rozuměli lidem kolem sebe a měli je rádi. To jediné je návod na záchranu světa!

Nakonec bych měl ještě říci, milá Gábino, proč Vám vlastně o tomhle biblickém textu píšu. Už jsem to vlastněna začátku napsal: považuji ho za moc a moc důležitý. Já si totiž také, stejně jako evangelista Jan myslím, že tenhle svět se dá udržet jen spravedlností, láskou, odpuštěním, péčí o potřebné a marginalizované a že každá nenávist, válečné štvaní, šovinismus, zabíjení, fanatismus jsou špatné.

A taky si myslím, že je dobré se v tomhle přesvědčení občas vzájemně posílit, natruc všem nebezpečným blbcům -- tak Vám o tom píšu, třeba Vám to dodá zase trochu odvahy do života. A pak také nemám rád lidi, co ohrnují nos nad světem a všelijakou člověčinou, a je mi sympatický Ježíš právě proto, že s takovýmihle lidmi nepekl, ale stýkal se s obyčejnými lidmi, často všelijak vystrčenými na okraj společnosti.

Milá Gábinko, už raději skončím, aby to nebylo moc dlouhé a abyste mi zase neřekla, že tomu nerozumíte. Snad jsem Vás tím textem alespoň trochu zaujal. Mějte se dobře.

Amen

                 
Obsah vydání       16. 4. 2007
16. 4. 2007 Všední příběh z pozlátkového světa, aneb cosi je shnilého ve státě českém Jan  Paul
16. 4. 2007 Pacienti v podstatě hladovějí a trpí žízní Petr  Wagner
16. 4. 2007 Je opravdu nutné to házet na stát?
16. 4. 2007 Ideální moderní stát: Plaťte za všechno dvakrát! Jan  Čulík
16. 4. 2007 Umřel doma, ne v té hnusné nemocnici
16. 4. 2007 Rodičovství -- výzva pro celou společnost Darina  Martykánová
16. 4. 2007 Poslední pokus o zastavení hnědého nebezpečí v Německu Richard  Seemann
16. 4. 2007 Gesta, symboly, mýty a metafory -- atributy populismu Václav  Chyský
16. 4. 2007 Umíme se domluvit? Tomáš  Samek
16. 4. 2007 Krafl: ČT se prý inspiruje BBC... :)
16. 4. 2007 Reforma ODS nejvíce znevýhodní rodiče školních dětí Anna  Čurdová
16. 4. 2007 Pátek třináctého... Ladislav  Žák
16. 4. 2007 "Internetoví serveřané", Václav a Marek Vladislav  Černík
16. 4. 2007 Mít v ČR dítě je katastrofální handicap
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
16. 4. 2007 Desperate Čunek casts a tawdry tabloid stone Irena  Ryšánková
16. 4. 2007 Solidární ekonomika – alternativa globalizace? Hans  Diefenbacher
16. 4. 2007 Deník Právo -- na internetu první velký "Včerejšník" Oldřich  Průša
16. 4. 2007 Kdo nerozumí otázce, může jen stěží dát uspokojivou odpověď
16. 4. 2007 Papežovy narozeniny, velebení kardinála a boží zalíbení, aneb když tento papež vykládá, že věda nedokáže plně vysvětlit evoluci Uwe  Ladwig
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
16. 4. 2007 Cyklosymfonieta Hynek  Hanke
16. 4. 2007 Turecko chce provést vojenskou invazi do severního Iráku Miloš  Kaláb
16. 4. 2007 Andělé na špičce jehly Pavel  Kopecký
16. 4. 2007 Kázání pro Gábinu Zdeněk  Bárta
16. 4. 2007 Malý rybář David  Nesnídal
15. 4. 2007 Křivě obviněný musí opravovat informace Mladé fronty Dnes
15. 4. 2007 2000 osob protestovalo v Moskvě proti Vladimíru Putinovi
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
13. 4. 2007 Czechtek 2005 - tachovský soud v prvním kole zprostil ing. Iva Kokrmenta obžaloby
14. 4. 2007 Bush znovu podpořil zdiskreditovaného šéfa Světové banky
16. 4. 2007 ■ ■ ■ Ludovít  Fuchs
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Daně a my Robert  Bartoš
13. 4. 2007 Mezinárodní kontroverze o americké protiraketové obraně pokračuje
13. 4. 2007 Zlatá střední cesta, aneb když nemusí být lepší být vpravo, anebo vlevo Miloš  Dokulil
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce