16. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 4. 2007

Reforma ODS nejvíce znevýhodní rodiče školních dětí

Finanční podpora státu rodinám s dětmi by měla mít oceňující charakter

Reforma navržená ODS pro rodiny s dětmi znamená odstranění některých dávek, které se zvýšily vyššími skoky v roce 2006, a to návrhem lidoveckého poslance Severy. Reforma popírá základní princip, který je obsažen v programu ČSSD, že prostřednictvím finanční podpory je třeba zmírňovat rozdíly v životní úrovni rodin s nezaopatřenými dětmi a rodin nebo jednotlivců bezdětných a motivovat a podněcovat rodiny k ekonomické aktivitě a soběstačnosti.

Finanční podpora státu rodinám s dětmi by měla mít oceňující charakter a měla by tak vytvářet prorodinnou atmosféru, v níž by jednotliví členové rodin mohli realizovat své rodinné i profesní přání a zájmy a uspokojovat své potřeby, a která by přispívala k fungování rodiny jako celku.

Tzv. reforma ODS nejvíce znevýhodní rodiče školních dětí a studentů, kteří mají průměrné příjmy, což znamená, že budou ztrácet nárok na rodinné dávky, ale jejich vydání vzhledem k věku dětí budou stále stoupat. Tato skupina rodičů má zpravidla zájem na zdárné výchově dětí a právě těchto skupin se nejvíce dotknou změny v souvislosti se zvýšením DPH.

Současná vláda proklamuje vzdělání, ale tato opatření svědčí o tom, že tyto rodiny nebudou mít podporu ve snahách o školní a mimoškolní vzdělání dětí ani o jejich zájmovou činnost.

Diskriminační rodičovská dovolená

Při reformě rodičovské dovolené postupuje ministr Nečas metodou pokus – omyl eventuelně metodou cukru a biče.

Nejprve použije podklady z materiálu rodinná politika, který zpracovala předcházející vláda, po té zjistí, že návrhy jsou málo konzervativní a druhý den je změní. Třetí den zjistí, že by měly negativní dopady na voličskou základnu a přijme odpovídající opatření. Čtvrtý den zjistí, že odpovídající opatření jsou příliš nákladná a v devadesátých letech je vlády ODS nepodpořily( likvidace jeslí jako komunistického přežitku kolektivní výchovy) a navrhne podporu jiného typu nerodičovské péče. Ovšem pouze pro rodiny s vyššími příjmy.

Výsledkem antikoncepční politiky ministra Nečase je zmatek a diskriminace rodičů různých příjmových skupin .

Poplatky za pobyt dětí v doprovodu rodičů v nemocnicích a léčebnách

Ministr Julínek a jeho poradci připravující systém poplatků u lékařea viditelně nikdy nenavštívili dětskou onkologii ani některou ze špičkových dětských ozdravoven.

Kdyby navštívili onkologogicky nemocné děti, které mohou být v doprovodu svých rodičů v nemocnici, nikdy by nemohly vymyslet to, co vymyslely.

Dítě v době vážné nemoci potřebuje podporu svých blízkých a je správné, pokud jeden s rodičů může být se svým dítětem v nemocnici. Nemoc si nevybírá a postihuje všechny příjmové skuipiny. Asociální návrh povede k tomu, že s vážně nemocnýmií dětmi, které jsou ze středních a nižších příjmových skupin nebudou moci být v nemocnicích jejich rodiče.

Závěrem lze říci, že pokud chce tato vláda tímto způsobem reformovat veřejné finance a nejvíce ušetřit právě na rodinách s dětmi, a to ve jménu budoucích generací, pak nemusí reformu provádět, protože vzhledem k navrženým opatřením nové generace zřejmě nebudou.

Podklady – peněžitá pomoc v mateřství

Peněžití pomoc v mateřství se bude vyplácet všem 28 týdnů ve výši 69% z vyměřovacího základu minulé mzdy (u vícerčat 37 týdnů).

Následné čerpání rodičovské dovolené bude mít 3 možnosti, jednou učiněné rozhodnutí je neměnné (návrh nepočítá s nepředvídatelnými okolnostmi, když se např. po roce zjistí, že je potřeba, aby ze zdravotních důvodů bylo o dítě pečováno déle).

  • typ tzv. rychlá rodičovská dovolená, 11 400 Kč měsíčně, ale s podmínkou, že průměrná mzda musí dosáhnout alespoň 11 400, což představuje hrubou mzdu cca 16 500 měsíčně. Chudé matky nebudou mít na čerpání rychlé mateřské nárok, což považuji za diskriminační. Budou muset být minimálně tři roky doma, což ovšem může vést k jejich horšímu uplatnění na trhu práce.
  • porodné bude na první dítě činit 15 000 Kč na další jen 13 tis. Kč v době nízké porodnosti by to měla být druhá dávka vyšší.
                 
Obsah vydání       16. 4. 2007
16. 4. 2007 Všední příběh z pozlátkového světa, aneb cosi je shnilého ve státě českém Jan  Paul
16. 4. 2007 Pacienti v podstatě hladovějí a trpí žízní Petr  Wagner
16. 4. 2007 Je opravdu nutné to házet na stát?
16. 4. 2007 Ideální moderní stát: Plaťte za všechno dvakrát! Jan  Čulík
16. 4. 2007 Umřel doma, ne v té hnusné nemocnici
16. 4. 2007 Rodičovství -- výzva pro celou společnost Darina  Martykánová
16. 4. 2007 Poslední pokus o zastavení hnědého nebezpečí v Německu Richard  Seemann
16. 4. 2007 Gesta, symboly, mýty a metafory -- atributy populismu Václav  Chyský
16. 4. 2007 Umíme se domluvit? Tomáš  Samek
16. 4. 2007 Krafl: ČT se prý inspiruje BBC... :)
16. 4. 2007 Reforma ODS nejvíce znevýhodní rodiče školních dětí Anna  Čurdová
16. 4. 2007 Pátek třináctého... Ladislav  Žák
16. 4. 2007 "Internetoví serveřané", Václav a Marek Vladislav  Černík
16. 4. 2007 Mít v ČR dítě je katastrofální handicap
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
16. 4. 2007 Desperate Čunek casts a tawdry tabloid stone Irena  Ryšánková
16. 4. 2007 Solidární ekonomika – alternativa globalizace? Hans  Diefenbacher
16. 4. 2007 Deník Právo -- na internetu první velký "Včerejšník" Oldřich  Průša
16. 4. 2007 Kdo nerozumí otázce, může jen stěží dát uspokojivou odpověď
16. 4. 2007 Papežovy narozeniny, velebení kardinála a boží zalíbení, aneb když tento papež vykládá, že věda nedokáže plně vysvětlit evoluci Uwe  Ladwig
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
16. 4. 2007 Cyklosymfonieta Hynek  Hanke
16. 4. 2007 Turecko chce provést vojenskou invazi do severního Iráku Miloš  Kaláb
16. 4. 2007 Andělé na špičce jehly Pavel  Kopecký
16. 4. 2007 Kázání pro Gábinu Zdeněk  Bárta
16. 4. 2007 Malý rybář David  Nesnídal
15. 4. 2007 Křivě obviněný musí opravovat informace Mladé fronty Dnes
15. 4. 2007 2000 osob protestovalo v Moskvě proti Vladimíru Putinovi
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
13. 4. 2007 Czechtek 2005 - tachovský soud v prvním kole zprostil ing. Iva Kokrmenta obžaloby
14. 4. 2007 Bush znovu podpořil zdiskreditovaného šéfa Světové banky
16. 4. 2007 ■ ■ ■ Ludovít  Fuchs
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Daně a my Robert  Bartoš
13. 4. 2007 Mezinárodní kontroverze o americké protiraketové obraně pokračuje
13. 4. 2007 Zlatá střední cesta, aneb když nemusí být lepší být vpravo, anebo vlevo Miloš  Dokulil
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce