9. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 1. 2007

Úvodník Jana Čulíka do nového roku a pseudodiskuse Josefa Brože

Jan Čulík ve svém úvodníku "Do nového roku", srozumitelným textem doporučil mladým lidem jak v dnešní době startovat do života v Evropské unii.

Pro moji generaci, která vyrůstala v nacistické a komunistické kleci, byla taková doporučení nemyslitelná, za komunistů vlastizrádná. Reálný socialismus se snažil obyvatelům státu ( vědomě nepoužívám pojmu občan ) určovat běh života od kolébky až do hrobu. Odsoudil tím několik českých generací k víceméně pasivnímu přijímání životních modelů shůry danými ideologickými šablonami. Tento přístup k životu ještě mnohdy přežívá.

Nic na tom nemění skutečnost, že se čilým individuím podařilo i za komunismu lavírovat uvnitř úzkého systémového rámce a dosáhnout jistých osobních cílů. Někdy to šlo narovinu, někdy za cenu narušení rovné páteře, jindy protekcí, nebo švejkovinou.

Z mého pohledu a na základě vlastní životní zkušenosti považuji Čulíkův článek za dobrý kompas pro orientaci mladé generace v současné evropské společnosti . Doufejme, že si ho hodně mladých lidí přečte a vezme k srdci.

Život nedává jednotlivci možnost rozjet paralelně několik životních modelů najednou a pak zpětně hodnotit, který model byl výhodný.

Mladý člověk musí mít cíl a představu co chce dosáhnout a jakými prostředky. Metoda trial and error je pro reálný život nevhodná.

Chce li člověk získat široký rozhled a odhodit úzký provinciální horizont-- němčina má pro to výstižný výraz Kirchturmhorizont - pak nezbývá, než se vydat na vandr do světa. Tuto vzdělávací metodu s úspěchem používali již řemeslníci za Rakouska -- Uherska. Přinesli si domů patřičné know how, znalost jiných řečí a zkušenost jak to chodí jinde. Zdaleka to nebyla výsada intelektuálů.

Čulík upozornuje také na nutnost toho, že se mladý člověk musí umět na mezinárodním trhu talentů prezentovat jazykovými znalostmi, náležitým společenským vystupováním a obsahově korektními životopisy.

To je banální samozřejmost, ale čtu li v českých novinách diskusní příspěvky čtenářů, tak zvaný chat, pak žasnu nad nízkou myšlenkovou a politickou úrovní, nad příšerným znetvořením a zvulgarizováním češtiny, nehledě na vzájemnou neúctou přispěvatelů. V zahraničních mediích, které sleduji se s takovou neúctou k diskusnímu partnerovi nesetkávám. Čtyřicetiletá izolace země od Evropy zanechala své stopy.

Erich Fromm ve své knize Haben oder Sein (česky: Mít či být) kriticky konstatuje, že člověk, který chce mít úspěch, musí být schopen se dobře prodat, což je podle Fromma degradace individua na úroveň zboží.

Nevidím to tak negativně. Záleží na tom, jaké kvality přinášíme na trh.

Osoba, která není jen úzkým specialistou a která má hluboké všeobecné vzdělání, se degradace vlastního ega pod tlakem trhu nemusí obávat

Čulíkův úvodník jsem přečetl jednou, rozuměl jsem mu a souhlasil s ním.

Pak přinesly Britské listy články Josefa Brože, které se pokoušely názory Jana Čulíka vyvrátit, nebo alespoň důrazně relativizovat. Pro svá difuzní tvrzení, kterým jsem neporozuměl ani po několikerém přečtení, potřeboval Josef Brož dva články s velice dlouhými tituly: "Lyrický optimismus z Glasgow aneb o Čulíkově kolizi mocenské spásy" a "Čulíkova novoroční rada nad zlato anebo proč se Moldavané usmívají".

Nemohu Brožův text analyzovat, protože se nemohu chytit pevného bodu. Jenom jsem pochopil, že studoval v Paříži a že svůj zahraniční studijní pobyt nepovažuje za přínos. Nemyslí si, že zahraniční zkušenosti mohou být užitečné, vzdělání samo o sobě nepředurčuje ani k úspěchu, ani k větší vyspělosti.

Kdo za to může, že v Paříži proflákal čas. S takovým pedagogickým nihilismem se nedá nic dělat.

Marcu Porciovi Cato, římskému vojevůdci, státníkovi a obávaném řečníkovi je přisuzován výrok adresovaný autorům psané i mluvené řeči "Rem tene, verba sequentur, (česky: rozuměj tématu, slova budou následovat.")

Josef Brož se tematu nedržel, Čulíkův článek jen rozžvýkal, asi Čulíkovým vývodům neporozuměl a z těch důvodů jsem Brože nepochopil já.

Britské listy jsou tak tolerantní, že uveřejnují i zbytečné texty, jako jsou jmenované příspěvky Josefa Brože.

                 
Obsah vydání       9. 1. 2007
9. 1. 2007 Bylo správné otisknout fotografii oběšeného Saddáma Husajna?
9. 1. 2007 Pomsta, nebo trest? Petr  Wagner
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty
9. 1. 2007 Současná Čína: Sebevědomá, rozporná a šovinistická Lukáš  Zádrapa
9. 1. 2007 Ruská ropná kontroverze zasáhla ropné dodávky Evropě
9. 1. 2007 Rybičky Václava Moravce Bohumil  Kartous
9. 1. 2007 O stupeň Ivan  Diviš
9. 1. 2007 Právo zemřít, aneb Zákaz křesťanského pohřbu Uwe  Ladwig
9. 1. 2007 Úvodník Jana Čulíka do nového roku a pseudodiskuse Josefa Brože Václav  Chyský
9. 1. 2007 Klausovo druhé Sarajevo Boris  Cvek
9. 1. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
9. 1. 2007 Napoleon? Antonín  Hubený
9. 1. 2007 To be or not to be law abiding? Martin  Ondreját
9. 1. 2007 Práce politikova a bída české žurnalistiky Stanislav  Křeček
8. 1. 2007 Přinášejí Otázky Václava Moravce něco nového, nebo jen opakují již někde řečené? Vladislav  Černík
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý
8. 1. 2007 NOVA: "Těhotenství úzce spjato s Mirkem Topolánkem" Štěpán  Kotrba
8. 1. 2007 Dokáže Čína překonat svou krizi?
8. 1. 2007 Začátek roku už je, ale americká vláda stále neřekla, jestli chce stavět raketovou základnu v Česku Štěpán  Kotrba
8. 1. 2007 Gymnázium, "profesoři" a studenti Boris  Cvek
8. 1. 2007 Řízené vzdělávání František  Augusta
8. 1. 2007 Co novinář, to blbeček? František  Schilla
8. 1. 2007 Raketová základna USA -- otázku Česku vůbec nepokládat Oldřich  Průša
8. 1. 2007 Karel Schwarzenberg a česko-rakouské vztahy Přemysl  Janýr, Michal  Petřík
6. 1. 2007 Podepsal jsem výzvu "Jsme občané" Karel  Dolejší
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce