8. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 1. 2007

Dokáže Čína překonat svou krizi?

Za posledních deset let se Čína proměnila v silnou hospodářskou velmoc, jedinou zemí, schopnou konkurovat Spojeným státům jako globální mocnost. Avšak britský hospodářský novinář Will Hutton ve své nové knize The Writing on the Wall i článku New China. New crisis v týdeníku Observer argumentuje, že čínské explozivní hospodářské reformy vytvářejí v autoritářském režimu jediné strany obrovské napětí a že v Číně dojde ke konfliktům.

Všechny společnosti jsou propojeny se svou minulostí. Imperiální konfuciánská Čína i komunistická Čína závisely a závisejí na představě nesmírně mocného, neomylného centra, jehož moc závisela buď na vůli nebes, anebo na proletariátu. V žádném z těchto čínských systémů nehrála významnější roli lidská práva či ústavní systém navzájem vyvážených mocenských zájmů či nějaká forma demokracie.

Proto má Čína dnes velmi chabé základy, na nichž by si mohla vybudovat jemnou sít inspekčních a kontrolních institucí, které jsou pro řízení složité moderní společnosti nutné. Je to problém, který bude Čína muset dříve nebo později řešit.

Čína pohlíží na své nedávné úspěchy s obrovským sebevědomím a zároveň má komplex méněcennosti ohledně své minulosti. Vyvolává to hlubokou xenofobii a povrchní aroganci. Čínské hospodářství v roce 2007 bude devětkrát větší než v roce 1978, kdy Deng Xiaoping zvítězil v mocenském boji s maoisty a zahájil oklikami svůj postupný, ale úspěšný program tržně orientovaných hospodářských reforem. Čína je nyní čtvrtou největší ekonomikou na světě, po USA, Japonsku a Německu, a do deseti let se stane druhou největší ekonomikou. Více než 150 milionů zaměstnanců se přestěhovalo do prosperujících čínských měst a 400 milionů lidí bylo osvobozeno z chudoby.

Čína je novým faktorem v globální politice a ekonomice a její vládci i obyvatelé to vědí. Má nyní devizové rezervy vyšší než 1 bilion dolarů, jsou největší na světě. Financuje obrovský obchodní deficit USA. Je druhým největším světovým dovozcem ropy. Do roku 2010 se stane největším světovým vývozcem zboží. Je to druhá nejmocnější světová vojenská mocnost.

Vzniká nová supervelmoc, ale je taková, jejíž sobecké zájmy pozvednou amorálnost moci na úplně novou rovinu. Selháním svých institucí a své morálky by neměla být znepokojena jen Čína, ale my všichni.

V Číně je téměř cítit nová sebedůvěra: je v mrakodrapech, postavených za pár měsíců, v bezostyšné ochotě kopírovat západní značkové zboží bez autorských práv, v civilizovaném a neproniknutelném chování bohatých podnikatelů, sebevědomých státních úředníků a sebejistých univerzitních učitelů.

V Číně vznikla nová třída bohatých podnikatelů, kteří jsou zároveň členy komunistické strany. Vykládal mi jeden takový podnikatel, překvapivě dobrou angličtinou píše autor, s mercedesem čekajícím venku, jak dokonalý je dnešní čínský režim. Západní hodnoty, instituce a postoje jsou, jak se ukazuje, zcela k ničemu -- dokáže to mocná Čína a pragmatismus jejích komunistických vedoucích představitelů.

Jenže západní hodnoty a instituce nejsou k ničemu. Čína se sice do určité míry posunula směrem k západní praxi, ale reformy mají určité hranice, pokud se Čína nemá vzdát vlády jediné strany. Konzervativci argumentují, že s další liberalizací by se stala Čína nezvladatelná -- že například v žádném případě nesmějí lidé dostat právo se odborově organizovat, ani nesmějí akcionáři podniků dostat větší práva. Je to v Číně dnes nejnaléhavější politická diskuse.

Napětí mezi reformami a konzervatismem je tam všude. Například, strana dnes už neřídí plánované hospodářství, ale "socialistické tržní hospodářství". 26 000 komun na čínském venkově, které kdysi bývaly předvojem komunismu, zrušili vesničané sami v letech 1979 -- 1982, byla to největší dekolektivizace zdola jakou svět kdy zažil. Stamiliony vesničanů dnes mají znovu pronajaté pozemky jako jejich předci po tisíciletí předtím. Státní čínské podniky už neposkytují zaměstnancům celoživotní existenční jistoty. Jsou to autonomní firmy, které si většinou mají právo určovat vlastní ceny a postupně se zbavují svých sociálních povinností.

Zároveň vyhlásila Čínská komunistická strana, že třídní boj skončil. Strana prý nyní zastupuje nejen dělníky a rolníky, ale i podnikatele a šéfy podniků. Straničtí činitelé tvrdí, že Čína už nechce bojovat s kapitalismem na život a na smrt, ale chce posilovat svůj vliv mírově.

Přesto však systém zůstává komunistický. A dosahuje svých hranic. Například, státem vlastněné a řízené čínské banky nemají možnost donekonečna investovat stamiliardy dolarů úspor vesničanů do frenetické modernizace infrastruktury a průmyslu. Instituce, které se vypůjčily investice, platí úroky jen zcela nepravidelně a skoro nikdy vypůjčené peníze nesplácejí, přestože hora dluhů narůstá nezadržitelnou měrou.

Čína se také blíží absolutnímu limitu svého vývozu. V roce 2007 přesáhne vývoz Číny do zahraničí 1 bilion dolarů. Touto rychlostí dosáhne Čína do roku 2020 objemu vývozu v hodnotě 5 bilionů dolarů. Je to pravděpodobné? Kam se to všechno bude vyvážet? Zůstanou západní trhy této vlně zboží otevřeny?

Každoročně získává Čína dalších 200 miliard dolarů zahraničních deviz, vzhledem k tomu, že uměle drží na nízké úrovni kurs své měny, aby dobře prodávala své výrobky. Dokáže Čína izolovat svůj domácí finanční systém před tak obrovskými růsty devizových rezerv, aby nevznikla inflace? Už nyní vznikají inflační tlaky.

Všechny tyto problémy mají komunistické kořeny. Je to právě absence nezávislé kontroly, která je důvodem obrovského plýtvání zdrojů a obrovského ničení životního prostředí v Číně. Oblasti, kde je v Číně dnes poušť, se za dvacet let zdvojnásobily, a v Číně je dnes 25 procent území poušť. Ročně umírá předčasně na znečištěné ovzduší 400 000 osob.

Obrovským způsobem se plýtvá energií. Nejhorším problémem je voda. Dvacet procent čínských měst trpí extremním nedostatkem vody. 500 milionů čínských vesničanů stále nemá přístup k bezpečné pitné vodě.

Podniky nejsou za to, co dělají, odpovědné nikomu, jen komunistické straně. Neexistuje žádná občanská společnost, neexistují pluralitní veřejné instituce ani nezávislá média, která by vyvíjela nátlak na podniky, aby se chovaly ekologicky.

Inspekční orgány a "hlídací psi demokracie" nejsou jen užiteční jako strážci spravedlnosti, způsobují také, že se kapitalismus chová poctivě a efektivně a vedli by k výraznému poklesu ekologických nákladů, které dosahují v Číně 12 procent HDP.

V Číně chybí zázemí evropského osvícenství: nezávislý veřejný prostor, který by umožňoval svobodné a kritické intelektuální myšlení, svobodné odbory a nezávislé auditorství. Je-li člověk vězněn nespravedlivě bez soudu po mnoho let, je to součástí téhož maligního systému, který znemožňuje podniku vysoudit si u nezávislého soudu spravedlivý komerční rozsudek, pokud je to proti zájmům strany.

Dopad toho všeho je zhoubný. Důvodem, proč nikdo nezná značky žádných čínských firem, navzdory tomu, že se všude prodává čínské zboží, je to, že žádné čínské firemní značky neexistují. V autoritářském státě jedné strany je nemožné, aby vznikly. A kromě toho, tři pětiny veškerého čínského vývozu a téměř veškeré vývozy nejmodernější technologie vyrábějí nečínské, zahraniční firmy, to je další výraz čínské slabosti. Stát stále ještě vlastní většinu čínské ekonomiky a i nad tím, co nevlastní, si osobuje právo rozhodovat.

Welšan Mark Kitto vydává tři vysoce úspěšné časopisy s programy místních kulturních institucí v Pekingu, v Šanghaji a v Guangžu. Po sedmi letech práce se nyní dověděl, že časopisy budou absorbovány do čínského státu. Může si zachovat svou licenci pouze potud, pokud akceptuje, že jeho časopisy převezme státní podnik China Intercontinental Press, který je řízen Čínským státním výborem pro informace, propagandistickou institucí komunistické strany. Takhle se to děje se vším.

Odhaduji, píše autor že někdy kolem roku 2010 začne rostoucí čínská střední vrstva požadovat od čínských politiků, aby se zodpovídali z toho, jak vydávají jejich daně a jak rozhodují.

Nikdo nedokáže předpovědět, zda to vyvolá útlak či válku, anebo dojde k čínské verzi sametové revoluce a vzniknou politické svobody. Ať je tomu jakkoliv, další vývoj Číny nebude jednoduchou extrapolací dnešních trendů.

Při jedné večeři s čínskými vládními úředníky s autorem této analýzy se diskutovalo právě o těchto věcech. Číňané opakovali zdvořile a přesvědčivě, že Čína jde svou vlastní cestou a vytváří si svá vlastní hospodářská a politická pravidla. Čína je jiná.

Po večeři jsem měl možnost pronést pár slov o samotě s jedním stále vlivnějším vládním činitelem. Díval se do země: "Nenechte se přesvědčit, navzdory tomu, co jste slyšel. Máte pravdu, že Čína není jiná. Chci, aby mé děti žily v Číně s lidskými právy a demokratickými institucemi. A nejsem sám." Skočil do taxíku a byl pryč.

Často přemýšlím o tom náhodném rozhovoru. Británie a Západ berou své dědictví osvícenství příliš na lehkou váhu. Neuvědomujeme si, jak ústřední je toto dědictví pro všechno, čím jsme, ať už jde o technologický pokrok, o důvěru či o prosperitu. Příliš lehce sdílíme kritiku nezápadních společností, že jsme pokrytci. To, co mě, paradoxně, Čína naučila, je vážit si západních hodnot a uvědomuju si, jak nesmírně důležité je, abychom dělali v praxi to, co hlásáme.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Kniha Willa Huttona The Writing on the Wall: China and the West in the 21st century vychází v nakladatelství Little, Brown 15. ledna 2007, cena 20 liber.

                 
Obsah vydání       8. 1. 2007
8. 1. 2007 Dokáže Čína překonat svou krizi?
8. 1. 2007 Raketová základna USA -- otázku Česku vůbec nepokládat Oldřich  Průša
8. 1. 2007 Začátek roku už je, ale americká vláda stále neřekla, jestli chce stavět raketovou základnu v Česku Štěpán  Kotrba
8. 1. 2007 Hra lásky Daňo  Okáli
8. 1. 2007 Gymnázium, "profesoři" a studenti Boris  Cvek
8. 1. 2007 Karel Schwarzenberg a česko-rakouské vztahy Přemysl  Janýr, Michal  Petřík
8. 1. 2007 NOVA: "Těhotenství úzce spjato s Mirkem Topolánkem" Štěpán  Kotrba
8. 1. 2007 Přinášejí Otázky Václava Moravce něco nového, nebo jen opakují již někde řečené? Vladislav  Černík
8. 1. 2007 Mirek, beránek boží Zdeněk  Jemelík
8. 1. 2007 Politika je nejdřív polarizace a pak kompromis Uwe  Ladwig
8. 1. 2007 Co novinář, to blbeček? František  Schilla
8. 1. 2007 Řízené vzdělávání František  Augusta
8. 1. 2007 Milan  Kozelka
7. 1. 2007 Izrael "plánuje jaderný úder proti Íránu"
7. 1. 2007 Varšavský arcibiskup rezignoval těsně před jmenováním
6. 1. 2007 Přehodnotíme své styky se zeměmi, které kritizují popravu Saddáma Husajna
6. 1. 2007 Podepsal jsem výzvu "Jsme občané" Karel  Dolejší
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
5. 1. 2007 Oslí můstek k trojkoaliční smlouvě Ladislav  Žák
6. 1. 2007 "Ostudná oprátka" Viliama Bucherta Jan  Čulík
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
5. 1. 2007 Nejhorší noční můra Spojených států: Tahá za nitky dnešní irácké vlády Írán?
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Čína RSS 2.0      Historie >
8. 1. 2007 Dokáže Čína překonat svou krizi?   
6. 1. 2007 Čína a Rusko spolupracující jako nikdy předtím   
4. 1. 2007 Závěrečná bilance vlády režimu Saddáma Husseina a možná východiska z krize Jaroslav  Bureš
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
3. 1. 2007 Novoroční zamyšlení Egon T. Lánský
20. 12. 2006 Číně zřejmě už vadí její obrovské rezervy slábnoucího amerického dolaru   
13. 12. 2006 Nad Pinochetovým hrobem, anebo Chile, Čína, Česko? Ivan Odilo Štampach
5. 12. 2006 Čína dokončila vývoj vlastního operačního systému pro velké servery Štěpán  Kotrba
4. 12. 2006 James Wolfensohn: Světu budou vévodit Čína a Indie   
29. 11. 2006 EU-Rusko: Partnery nelze mentorovat Oskar  Krejčí
16. 10. 2006 Čína má nejvyšší devizové rezervy na světě Štěpán  Kotrba
4. 10. 2006 Klaus: Cesta po dějinách komunismu s tržními prvky Štěpán  Kotrba
4. 8. 2006 Druhá supervelmoc se vrací na scénu Martin  Kunštek
5. 5. 2006 Afrika a její "čínská budoucnost" Mesfin  Gedlu
17. 3. 2006 Josef Vít kontra obránci Tibetu Pavel  Urban