8. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 1. 2007

Polemika Janýr -- Petřík:

Karel Schwarzenberg a česko-rakouské vztahy

Novoroční mailová diskuse mezi Michalem Petříkem, poradcem prezidenta Klause, a Přemyslem Janýrem z Fóra pro česko-rakouský dialog.

Přemysl Janýr

Od: Premysl Janyr
Odesláno: ne 31.12.2006 13:00
Předmět: Klaus - Schwarzenberg


Váření přátelé,
zároveň s přáním všeho nejlepšího do Nového roku se na Vás obracím s aktuálním tématem:

Prezident Václav Klaus se ve svém příspěvku pro deník Dnes ze dne 28. prosince 2006 vyjádřil ke jmenování Karla Schwarzenberga ministrem zahraničních věcí České republiky.

"Každý náš ministr zahraničí musí jasně, ostře a z vlastního přesvědčení zastávat a hájit zájmy, postoje a priority České republiky... Obávám se však, že něco takového není možné ... očekávat od člověka, který je s naší zemí ... spojen pouze menší částí svého života (a musím dodat, že i jen částí svého majetku), který je vůči zahraničí vázán řadou dalších loajalit a který s normálním životem občanů této země přišel do styku pouze částečně a okrajově... Česko-rakouské vztahy potřebují jasné vymezení, otevřenou diskusi a důsledné prosazování českých zájmů," píše v něm.

Forum pro česko rakouský dialog považuje za nutné se proti podobnému způsobu chápání sousedských vztahů obecně a česko rakouských zvláště ohradit. Obrátí se proto 8 ledna 2007 na Václava Klause přiloženým otevřeným dopisem. Můžete se k němu připojit Vy i Vaši přátelé do soboty 6. ledna 2007 mailem na adresu office@a-cz-dialog.net s udáním jména, povolání/funkce, adresy a případného spojení.

Ještě jednou vše nejlepší do Nového roku

Přemysl JanýrVážený pane prezidente,

Ve svém článku pro deník Dnes ze dne 28. prosince 2006 jste vyjádřil názor, že pan Karel Schwarzenberg není vhodnou osobou pro post ministra zahraničí České republiky, neboť je s ní spojen pouze menší částí svého života a nelze proto očekávat, že by zejména proti Rakousku jasně a ostře prosazoval české zájmy.

Podobné obavy jsou srozumitelné v perspektivě konfrontativního chápání světa jako primárně nepřátelského prostředí, ve kterém je nutno se vůči ostatním vymezovat, přísně oddělovat "naše" a "cizí", izolovat se, prosazovat vlastní zájmy na úkor druhých. Dominovalo oběma našim společnostem zejména v první polovině minulého století.

Od té doby převážila orientace na kooperativnost a na vzájemný respekt a zajistila Evropě mimořádně dlouhé období míru, stability a prosperity. Pro tyto hodnoty se referendy o přistoupení k Evropské unii rozhodli i občané obou našich zemí a zavázali tím rovněž své představitele.

Z této perspektivy Vaše obavy sdílet nemůžeme. Pan Schwarzenberg je osobou, která nejen svým kádrovým původem, ale i svým osobním angažmá spojuje a nikoli rozděluje. Zdůrazňujete potřebu otevřené diskuse mezi Českou republikou a Rakouskem. Když před pěti lety Jörg Haider a Miloš Zeman naše vzájemné vztahy zatížili obdobnými postoji, patřil mezi iniciátory přeshraniční občanské iniciativy Forum pro česko rakouský dialog, která ne nevýznamně přispěla k jejich opětnému urovnání.

Sestavování vlády je výsadní záležitostí zvolené politické reprezentace. Konfrontativní projevy jejich členů se však bezprostředně týkají nás všech, občanů obou zemí. Žádáme Vás proto, abyste od nich upustil.

Forum pro česko rakouský dialogMichal Petřík


-----Original Message-----
From: Michal Petřík
Sent: Monday, January 01, 2007 3:38 PM
To: Přemysl Janýr
Subject: PF 2007

Dobrý den,

chtěl bych Vám popřát do nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Poslal jste mi včera návrh vašeho otevřeného dopisu, ve kterém se Fórum pro česko-rakouský dialog ohrazuje proti některým poznámkám prezidenta České republiky na adresu navrženého ministra zahraničních věcí.

Dopis jsem si přečetl. Pokud by se výroky prezidenta republiky týkaly Rakouska, jeho občanů, jeho orgánů, institucí, nebo něčeho, co je rakouskou záležitostí, je přirozené, že se k těmto věcem bude cítit toto Fórum povoláno vyjadřovat.

Píšete: "Sestavování vlády je výsadní záležitostí zvolené politické reprezentace." S tím nelze než souhlasit a dodat, že i v Rakousku, a natož v České republice je prezident republiky neodmyslitelnou součástí takovéto "zvolené politické reprezentace."

Musím však na tomto místě připomenout, že sestavování vlády České republiky je výsadní záležitostí nikoliv politické reprezentace EU nebo politické reprezentace či občanů nějakého jiného státu, ale výsadní záležitostí České republiky a její reprezentace.

To, že jednotliví členové této reprezentace zastávají různé, a zdaleka ne identické názory, že tak činí veřejně v rámci demokratického procesu, je zcela nutnou podmínkou pro dobré fungování jakékoliv svobodné společnosti postavené na principech elementární politické plurality.

O konfrontaci ve vzájemných vztazích (například i česko-rakouských) může jít tehdy, je-li reprezentantem či subjektem jedné strany ostře kritizován či napaden reprezentant či subjekt strany druhé. I tyto věci ve vzájemných česko-rakouských vztazích bohužel existují.

Dnešní kandidát na ministra zahraničních věcí ale není ani subjektem (zde tedy ani občanem), ani reprezentantem rakouské strany. To je zcela nepochybné.

Navíc, prezidentem České republiky formulované obecné poznámky na adresu pana Karla Schwarzenberga v žádném případě nemohou být vnímány jako konfrontační přístup, který se bezprostředně týká i občanů Rakouska, jak stojí v závěru dopisu.

Takovéto prohlášení vašeho Fóra na téma Karel Schwarzenberg a jeho hodnocení v rámci české vnitropolitické diskuse mi připadá poněkud zbytečné, nemístné, zbrklé.

A navíc jako prohlášení, které zcela jistě ve svém konečném důsledku česko-rakouské vztahy, tak jak jsou vždy vytvářeny různými lidmi s různými názory, může jen zatížit a nemůže jim nijak pomoci.

A závěrem mám jednu prosbu: přečtěte si prosím ještě jednou tento můj mail. Přestože mám výrazně kritický názor na navržený otevřený dopis Fóra pro česko-rakouský dialog, na skutečně nekonfrontačním tónu mi velmi záleží.

Sousedy si nemůžeme volit či vybírat. Musíme se naučit žít vedle sebe ve skutečném vzájemném respektu.

Srdečně Vás zdravím,

Michal PetříkPřemysl Janýr

Od: Premysl Janyr
Odesláno: po 1.1.2007 19:00
Komu: Petřík Michal
Předmět: RE: PF 2007

Zdravím vás, vše nejlepší do Nového roku.

Především již ten dopis nabyl vlastního života, za 24 hodin došla víc, než stovka podpisů, mezitím je na několika serverech a rozdělovnících (i na takových, kde mne to právě netěší), už o něm informovala ČTK. Přes internet se holt podpisy moc konspirativně sbírat nedají. Takže nějaké podstatnější změny již nejsou reálně možné. Z vašeho předposledního odstavce ale usuzuji, že Vám na vyznění skutečně záleží, můžeme to tedy spolu alespoň konsultovat.

Především k věcným výhradám. Přejděme otázku vhodnosti KS, třeba na to máme různý názor, ale hlavně to není naší záležitostí. Tak trochu otevřené je, zda je to záležitostí pana prezidenta. (Osobně bych se spíše přikláněl k názoru, že je, resp. by mělo být, kdyby byl volen přímo a ne parlamentem - takhle se vlastně vzpírá svým voličům).

Omezovat pasivní volební práva občanů v závislosti na tom, jak velkou částí života či majetku jsou se zemí spojeni je ovšem očividně protiústavní kádrová praxe (což Pavel Tigrid, což ti, kteří české občanství získali až v dospělosti?). Loayalita je projevem vnitřního postoje a pan prezident jistě není kvalifikován ho u druhých posuzovat (jaké loayality pociťují čeští europoslanci?). Podobně se vymyká jeho možnostem posouzení míry, do jaké KS přišel do styku s "normálním životem" občanů této země. Že jsou uvedené důvody pouze nešikovně a nešťastně zvolenými záminkami si povšimla většina českých komentátorů. To ovšem ponechává volné pole pro spekulace o těch skutečných.

Máte pravdu, že to je vnitřní záležitostí české politiky. Bohužel považoval pan prezident za vhodné apelovat i na siláctví vůči sousedům. "Česko-rakouské vztahy potřebují ... důsledné prosazování českých zájmů", píše doslova. Milý pane Petříku, naše vzájemné vztahy potřebují důsledné prosazování mých zájmů. Odmítám přitom každého, kdo by mezi námi mohl zprostředkovávat. Co říkáte, berete to na vědomí a zůstáváme přátelé? Jestli mi prominete nevěcnou poznámku, všichni jsme vyrůstali v prostředí, kde to, co plácnu stejně nikoho nezajímá a žádnou váhu nemá.

Je mi jasné, že máte na Nový rok plné ruce práce s omezováním škod - zdaleka nejen z naší strany. Máte nějaký návrh reálný ještě v rámci toho, co jsem napsal v prvním odstavci? Mne toho moc nenapadá, zejména když se cítím vázán řadou loayalit k Česku, Rakousku a Evropě daleko víc, než tou k panu prezidentovi. Již jsem vám myslím psal, že Vám ten post skutečně nezávidím.

S přátelským pozdravem

Přemysl Janýr


Michal Petřík

-----Original Message-----
From: Michal Petřík
Sent: Monday, January 01, 2007 11:59 PM
To: Premek Janyr
Subject: RE: PF 2007

Zdravím Vás,

no to mne skutečně velmi těší, že "můžeme to tedy spolu alespoň konsultovat", jak píšete, zvlášť když to už všude visí na všech možných webech, ale to nic, žádná tragédie to není. Možná jde skutečně také o to, na jakých všech webech to je, pokud by podíl těch, kde by Vás to právě netěšilo -jak píšete- byl příliš velký, ale to je Vaše věc, proti gustu žádný dišputát...

Co se týče Pavla Tigrida: byl to právě předseda vlády V. Klaus, kdo jej navrhl jmenovat ministrem kultury, a jak dnes vidíme, máme v tomto bodě poněkud "kancléřský systém," takže tu odpovědnost za navržení člena vlády má vždy primárně předseda vlády. Oba jistě víme, že V. Klaus nijak nezpochybňboval způsobilost ani dosavadní život P. Tigrida, a vztahy měli více než korektní, v podstatě přátelské.

K té větě, že "Česko-rakouské vztahy potřebují ... důsledné prosazování českých zájmů" tak jistě nebyla myšlena, a ani Vy jistě autora nepodezíráte, že tak byla myšlena, aby rakouská strana prosazovala české zájmy. Co se týče Vaší parafráze, že "naše vzájemné vztahy potřebují důsledné prosazování mých zájmů", je to zcela vpořádku, pokud byste to tak cítil, prosazujte své zájmy důsledněji, proč se kvůli tomu znepokojovat? Sklutečně mi ale ukažte, kde v tom článku VK píše, že chce, aby české zájmy prosazovala rakouská strana (!!), nebo, jak píšete, odmítá každého, kdo by mohl zprostředkovávat.

A nezlobte se, ještě k té poznámce, že by někdo mohl něco zprostředkovávat. Inu, proč ne? Jenže k tomu, aby někdo mohl něco skutečně zprostředkovávat, a to zcela bez ohledu na to, v jaké oblasti to zprostředkovávání má probíhat (koupě nemovitosti, mezinárodní dohoda dvou zemí, kontrakt dvou nadnárodních firem, atd), musí být přijmut, akceptován, respektován oběmi stranami, mezi nimiž by mohl či měl něco zprostředkovat. Takže i kdyby chtěl pan Karel Schwarzenberg něco oficiálně a zahraničněpoliticky zprostředkovávat mezi ČR a Rakouskem, musel by být uznán a jmenován oficiálním zprostředkovatelem jak rakouskou stranou, tak i stranou českou (například českým ministrem zahraničních věcí), jinak by dopadl podobně jako svého času lord Runciman, a jiní podobní "experti."

Nějaký návrh něčeho možná ještě vymyslím, ale jedině mne zatím napadá, že bychom dali k zveřejnění naši korespondenci do nějakého časopisu, pokud by to mohlo mít nějaký smnysl...

Srdečně,

Michal Petřík


Přemysl Janýr

From: Premysl Janyr
Sent: Wednesday, January 03, 2007 11:07 PM
To: Petřík Michal
Subject: RE: PF 2007


Omlouvám se za zdržení. Ten nápad se zveřejněním naší diskuse (pokud by to mohlo mít nějaký smysl) se mi zdá dobrý, ale bylo by to na Vás, já moc kontaktů s českými médii nemám. Pokud byste to použil v nezkráceném znění, předem souhlasím. Pokud byste to krátil, rád bych se ke konečné verzi vyslovil.

Já myslím, že ty výroky pana prezidenta posuzujeme ze dvou docela odlišných pohledů. Samozřejmě, že se nevyjádřil v tom smyslu, že by rakouská strana měla ve vzájemných vztazích prosazovat české zájmy proti svým vlastním - když to domyslíme, šlo by toho dosáhnout jedině hrozbami nebo vydíráním. Pan prezident měl na mysli, že jen ať si rakouská strana ve vzájemných vztazích prosazuje ty své a my, pěkně s důrazem, ty naše. Možná Vám to tak připadá i normální a samozřejmé. Nám (pluralil maiestaticus v tomto případě za ty stovky lidí, které se pro zlepšení cz-a vztahů vyslovily) to normální a samozřejmé nepřipadá, ale není snadné to vysvětlit někomu s odlišnou filosofií.

Pokusím-li se o to v obecné rovině, spočívá to v rozdílném chápání našeho vztahu k okolnímu světu. Chápu-li ho jako konkurenční boj o limitované zdroje, jako hru s nulovým součtem, je mi jasné, že co si pro sebe neurvu, urve si druhý. Úspěch měřím na tom, jakou část zdrojů se mi na úkor druhých podaří přivlastnit. Ať se druzí starají o své, já to dělám právě tak a střetnou-li se naše zájmy, zvítězí silnější. Takhle to - jinými slovy - vzkazuje pan prezident.

Opačné chápání vychází z toho, že nejefektivnější soužití s ostatními je kooperace, že je to hra s nenulovým součtem, neboť celkové zdroje synergií neustále rostou. Viz nárůst všeobecného blahobytu od konce války, když ne od neolitu. Generace nejúspěšnějších zlodějů nemohou nakrást ani zlomeček toho, co lze za jeden život vydělat prací a obchodem, jak nám říkají přehledy nejbohatších lidí světa. V této perspektivě převažuje společný zájem o celkovou prosperitu nad zájmem o prospěch jedněch na úkor druhých - ten je naopak kontraproduktivní, neboť zdroje znehodnocuje. Takhle vzkazy pana prezidenta vnímá okolní svět.

Pokusím-li se o to v konkrétní rovině, pak postoj, že ať se Rakousko stará o své a my také o své vyjadřuje - abych tak řekl - nejen akutní absenci zpětných zrcátek, ale i dalekohledů. Kolega Beneš, kterého si pan prezident tak považuje, se za Rakousko velmi angažoval, neboť si dobře uvědomoval, že osud obou zemí-dvojčat (geneticky i kulturně) visí na stejné hedvábné nitce. Což se mu potvrdilo, když se Rakousko stalo první a Československo druhou obětí politiky ostrého prosazování vlastních zájmů (obrat o "první oběti" razil právě on). Vzájemnou lhostejnost těžko prodá statisícům česk(oslovensk)ých občanů, kteří v Rakousku našli přechodné či trvalé útočiště v dobách, kdy se v ČxyR z nejrůznějších důvodů nedalo žít, které Rakousko podporovalo když byli doma pronásledováni, i těch, kteří si ještě vzpomínají na nadšeně přátelské přijetí bezprostředně po sametové revoluci. Méně se ví proč, že v rakouských zpětných zrcátcích stále ještě probleskoval obrázek posledního ostrůvku demokracie z třicátých let, ve kterém rakouští demokraté a uprchlíci nalézali podobnou oporu, jako čeští v Rakousku sedmdesátých a osmdesátých. Iluzím učinil přítrž až pan prezident, když se jako premiér rozhodl proti rakouským a českým jasně a ostře hájit zájmy ČEZu a Westinghouse.

Nevím, jestli si z těch pár vět něco vyberete, lépe to vysvětlit neumím.

S přátelským pozdravem

Přemysl Janýr


Michal Petřík

-----Original Message-----
From: Petrík Michal
Sent: Friday, January 05, 2007 2:03 PM
To: Přemysl Janýr
Subject: RE: PF 2007

Myslím, že smysl by to mělo poslat jen v kompletním, nezkráceném znění, jak jste psal.

Jádro sporu je velmi přesně vidět a ujišťuji Vás, že rozumím tomu, co máte na mysli. Lze se jistě pokusit o vysvětlení s pomocí teorie her a tedy například her opakovaných a neopakovaných, s nulovým součtem a nenulovým součtem, kooperativních a nekooperativních, a tak podobně.

Subjekt přece může zaujímat kooperativní herní strategie, může se racionálně rozmýšlet nad tím, jak bude postupovat v dalších "kolech hry" v závislosti na tom, jak jednají ti ostatní, může dělat cokoliv, ale nemůže tím popřít samu podstatu, kterou jste Vy sám načrtl: že je totiž subjektem, samostatným, suverénním, svrchovaným jedincem a nikoliv jedním z údů, z orgánů vyššího celku, který ví mnohdy lépe než on sám, jaké jednání je pro něj to "správné" k tomu aby přežil nebo se mu vedlo "dobře."

Jednotlivé státy přece nejsou mravenci v dobře zorganizovaném mraveništi, kde všichni společně pracují pro blaho celku a jsou víceméně jakousi objektově vnímatelnou součástkou, malým kolečkem bez vlastní vůle a identity ve velkém a vyšším soukolí, které až teprve jako celek dodává svým částem život a smysl.

Já nijak nekarikuji Vaše názory a konání, ale skutečně je mi líto, že se uchylujete k takovým školním komunistickým šablonám, že své oponenty v této diskusi obviňujete z toho, že se řídí podle principu, že "co si pro sebe neurvu, urve si druhý" a "úspěch měří na tom, jakou část zdrojů se mi na úkor druhých podaří přivlastnit."

Jistě sledujete, co bylo vyřčeno na rakouské straně na adresu České republiky. Jistě také víte, co zaznívá z České republiky na adresu Rakouska. Z tohoto pohledu Vás tedy prosím, abyste se zamyslel nad svou tezí: "Ať se druzí starají o své, já to dělám právě tak a střetnou-li se naše zájmy, zvítězí silnější," kterou připisujete prezidentu Klausovi.

Nezdá se Vám, že na silovou hru a vítězství těch silnějších spoléhá někdo úplně jiný?

Srdečně Vás zdravím,

Michal Petřík

                 
Obsah vydání       8. 1. 2007
8. 1. 2007 Dokáže Čína překonat svou krizi?
8. 1. 2007 Raketová základna USA -- otázku Česku vůbec nepokládat Oldřich  Průša
8. 1. 2007 Začátek roku už je, ale americká vláda stále neřekla, jestli chce stavět raketovou základnu v Česku Štěpán  Kotrba
8. 1. 2007 Hra lásky Daňo  Okáli
8. 1. 2007 Gymnázium, "profesoři" a studenti Boris  Cvek
8. 1. 2007 Karel Schwarzenberg a česko-rakouské vztahy Přemysl  Janýr, Michal  Petřík
8. 1. 2007 NOVA: "Těhotenství úzce spjato s Mirkem Topolánkem" Štěpán  Kotrba
8. 1. 2007 Přinášejí Otázky Václava Moravce něco nového, nebo jen opakují již někde řečené? Vladislav  Černík
8. 1. 2007 Mirek, beránek boží Zdeněk  Jemelík
8. 1. 2007 Politika je nejdřív polarizace a pak kompromis Uwe  Ladwig
8. 1. 2007 Co novinář, to blbeček? František  Schilla
8. 1. 2007 Řízené vzdělávání František  Augusta
8. 1. 2007 Milan  Kozelka
7. 1. 2007 Izrael "plánuje jaderný úder proti Íránu"
7. 1. 2007 Varšavský arcibiskup rezignoval těsně před jmenováním
6. 1. 2007 Přehodnotíme své styky se zeměmi, které kritizují popravu Saddáma Husajna
6. 1. 2007 Podepsal jsem výzvu "Jsme občané" Karel  Dolejší
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
5. 1. 2007 Oslí můstek k trojkoaliční smlouvě Ladislav  Žák
6. 1. 2007 "Ostudná oprátka" Viliama Bucherta Jan  Čulík
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
5. 1. 2007 Nejhorší noční můra Spojených států: Tahá za nitky dnešní irácké vlády Írán?
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce