9. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 1. 2007

Práce politikova a bída české žurnalistiky

Vltavu bychom mohli přehradit komentáři, články a úvahami českých žurnalistů nad neschopností politiků sestavit od červnových voleb do dnešního dne vládu s důvěrou sněmovny. Vinu shledávají v jediném: v neschopnosti českých politiků, v jejich snaze zajistit si výhody pro sebe bez ohledu na zájem voličů a státu, hádat se o nesmyslech atd. atd. Opravdu tomu tak je? A co je vlastně náplní a smyslem práce politika? Kdyby se čeští novináři hlouběji a s většími znalostmi zabývali hledáním odpovědí na tyto otázky, musela by nejen podoba českých médií, ale zejména jejich vliv na politickou realitu u nás, vypadat jinak.

Opravdu je nejvlastnějším smyslem politiky a politiků rychle sestavit jakoukoliv vládu, a to bez ohledu na výsledek voleb, resp. i za situace, kdy výsledky voleb signalizují rozdělení společnosti a její zásadně rozdílné názory na další směřování státu?

Nebylo by naopak rychlé sestavení vlády po červnových volbách důkazem toho, že politici, tak říkajíc "kašlou" na vůli voličů, a i za situace zásadního rozdělení názorů ve společnosti by si rychle rozdělili funkce, bez ohledu na vůli občanů vyjádřenou ve volbách? Topolánek předsedou jakékoliv vlády s jakýmkoliv programem (hlavně, že bude vytvořena rychle a bez problémů a čeští novináři by asi byli spokojeni), Paroubek předsedou sněmovny a na každého by se jaksi dostalo. To by opravdu svědčilo o odpovědné práci českých politiků, práci respektující právě vyjádřenou vůli občanů?

Časté jsou nářky na nespokojenost občanů s politickou situací a s tím, že dosud nemáme vládu s podporou sněmovny. Zamyslel se však někdo nad tím, jaká nespokojenost občanů by nutně nastala tehdy, pokud by politici nehájili zájmy vyjádřené volebním výsledkem a rychle se dohodli na jakémkoliv řešení? Myslím, že nad tím se zamýšlel málokdo. Neboť není snad skutečnost, že politici nechtějí snadno a bez dlouhých jednání a vyjasňování vzájemných postojů ustoupit od programových priorit, které byly vyjádřeny volebními výsledky a vzdát se snadno toho, co se zavázali hájit a prosazovat ve volební kampani, důkazem o odpovědném přístupu našich politiků k nejvlastnějšímu smyslu politiky a politické práce, totiž hájit a prosazovat zájmy sociálních skupin, které zastupují, a které jim daly ve volbách důvěru? Jistě zájem státu stojí nad zájmem stran, ale děje se snad něco takového ?

Lituji, ale nemají pravdu v příkré a bezohledné kritice našich politiků ani ti nejlepší a nejserioznější. Nemá proto pravdu ani S. Brunclík v ponovoročních Střepinách -- a stížnost Paroubka na tento pořad řediteli TV Nova je krokem snad mírně přepjatým, ale rozhodně oprávněným -- ani I. Hoffman v nedávném pátečním ranním komentáři z 5. 1. 2007, ve kterém vyjádřil nejen nedůvěru, ale snad i pohrdání českými politiky. A psát o zaujatosti vylučující objektivní chápání reality podstatné části české žurnalistiky, je asi zcela zbytečné, ale přece: zatímco téměř jakýkoliv krok J. Paroubka (a jeho rodiny) je komentován s bezohledným, často zesměšňujícím a výrazným nesouhlasem, pak jako krásný příklad sisyfovské práce s vylíčením sympatických rysů předsedy ODS doporučuji článek O. Štindla v Lidových novinách z 6. 1. 2007. M. Topolánek je zde vylíčen jako sympatický a roztomilý, protože dosud politikou nezkažený, popleta, když i "jeho neschopnost ...má jakousi cenu". Svatá prostoto. Pak ovšem hodnocení českých politiků od českých žurnalistů sotva může mít věcnou naléhavost a respektovanou obecnou planost...

                 
Obsah vydání       9. 1. 2007
9. 1. 2007 Bylo správné otisknout fotografii oběšeného Saddáma Husajna?
9. 1. 2007 Pomsta, nebo trest? Petr  Wagner
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty
9. 1. 2007 Současná Čína: Sebevědomá, rozporná a šovinistická Lukáš  Zádrapa
9. 1. 2007 Ruská ropná kontroverze zasáhla ropné dodávky Evropě
9. 1. 2007 Rybičky Václava Moravce Bohumil  Kartous
9. 1. 2007 O stupeň Ivan  Diviš
9. 1. 2007 Právo zemřít, aneb Zákaz křesťanského pohřbu Uwe  Ladwig
9. 1. 2007 Úvodník Jana Čulíka do nového roku a pseudodiskuse Josefa Brože Václav  Chyský
9. 1. 2007 Klausovo druhé Sarajevo Boris  Cvek
9. 1. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
9. 1. 2007 Napoleon? Antonín  Hubený
9. 1. 2007 To be or not to be law abiding? Martin  Ondreját
9. 1. 2007 Práce politikova a bída české žurnalistiky Stanislav  Křeček
8. 1. 2007 Přinášejí Otázky Václava Moravce něco nového, nebo jen opakují již někde řečené? Vladislav  Černík
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý
8. 1. 2007 NOVA: "Těhotenství úzce spjato s Mirkem Topolánkem" Štěpán  Kotrba
8. 1. 2007 Dokáže Čína překonat svou krizi?
8. 1. 2007 Začátek roku už je, ale americká vláda stále neřekla, jestli chce stavět raketovou základnu v Česku Štěpán  Kotrba
8. 1. 2007 Gymnázium, "profesoři" a studenti Boris  Cvek
8. 1. 2007 Řízené vzdělávání František  Augusta
8. 1. 2007 Co novinář, to blbeček? František  Schilla
8. 1. 2007 Raketová základna USA -- otázku Česku vůbec nepokládat Oldřich  Průša
8. 1. 2007 Karel Schwarzenberg a česko-rakouské vztahy Přemysl  Janýr, Michal  Petřík
6. 1. 2007 Podepsal jsem výzvu "Jsme občané" Karel  Dolejší
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce