29. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 11. 2006

Letité klišé ahistorického pohledu na dějiny

reakce na reakci Borise Cveka pod titulkem "Svět bez komunistů by býval lepší"

Závěry, které se objevily v Cvekově posledním článku jsou naprosto zkreslující, dokonce se je nebojím označit za vysloveně lživé. Tvrzení, že "nacismus (čili nacionální socialismus) sliboval lidem dokonalou společnost, spravedlivou, sociální a silnou" je absurdní již proto, že tato vize měla platit jen pro vyvolené - především rasově čisté.

Samozřejmě bych k vyvrácení této teze mohl sáhodlouze pokračovat. Zajímavé by bylo např. rozebrání mnohdy ambivaletního a měnícího se vztahu dělnictva k nacionalismu a internacionalismu, a tím i k nacionálnímu socialismu, ale to je skutečně na hodně dlouhou studii -- i zde platí, že nic na světě není černobílé, ale většina společnosti se bohužel až příliš často uchyluje k lacinému zjednodušování.

Následující tvrzení je ještě absurdnější.

"O koncentračních táborech obyčejní Němci nevěděli žádná fakta a celá brutalita režimu se pro ně omezila na válku (a války se v Evropě vedly vždy, např. i Tomas Mann stál v první světové válce na straně císaře Viléma a Romain Rolland zachovával neutralitu), na deportaci Židů do sběrných táborů a na pořádek, udržovaný Gestapem"

Jako člověk, který se dlouhodobě zajímá právě mimo jiné o problematiku nacionálního socialismu (jsem vystudovaný historik), mohu doporučit nepřeberné množství literatury, která Borise Cveka snad vyvede z tohoto letitého klišé. Za všechny doporučuji velmi ceněnou práci Roberta Gellatelyho -- Kdo podporoval Hitlera. Společenský souhlas a režimní nátlak v nacistickém Německu (vyšlo i v Praze roku 2003).

Rovněž mohu ubezpečit, že tzv. obyčejní Němci byli např. o určitých typech koncentračních táborů (je ovšem třeba mezi nimi opět rozlišovat) dokonce záměrně informováni v běžných říšských novinách! A to nehledě na rozšiřující se svědectví vracejících se vojáků Wehrmachtu. Bohužel, tak jako mnohdy i dnešní společnost, nad těmito zvěrstvy zavírali oči a raději o nich nechtěli němečtí civilisté vůbec slyšet. To vše nejsou manipulativní literární fikce, ale suchá výpověď pramenného archivního materiálu (mluvím i z vlastní zkušenosti).

Borisem Cvekem neakceptovaný rozdíl mezi komunismem a nacismem (z celého článku prosvítá v tomto směru tradiční povrchní, až pouze propagandistická znalost problematiky) včetně hanění levičáků je smutný zejména pro autora, studovaného člověka, který by měl být schopen toto rozlišit, a když ne, tak se k tomu raději nevyjadřovat.

Ano, skutečně mezi oběma ideologiemi jsou některé pozoruhodně shodné body, ale taktéž řada teoretických a praktických rozdílů (viz základní teze dělit společnost na základě rasy a třídy...). Obdobné spojnice i rozdíly jsou mezi křesťanstvím a komunismem -- v ritualizaci, ideji altruismu a sociální spravedlnosti, mezigenerační solidaritě a humanistickém ideálu pojítka, rozdíl pak je v roli lidskému světu nadřazené, Boží spravedlnosti. Desatero mladého komunisty od Mojžíšova desatera není až tak lehké rozeznat...

Totéž platí i v případě zásadního nepochopení ve vztahu k vývoji komunismu v dějinách 20. století, což je jasně dokumentovatelné na příkladu vývoje politiky KSČ v ČSR. Opět je třeba rozlišit minimálně několik vývojových etap. To jen tak na závěr k Cvekovu oblíbenému zjednodušování ("komunisté žádný opravdu "humanitnií" cíl neslibovali - slibovali zrušení majetku, jednotu lidu, selanku nejnaivnějšího a nejhloupějšího rázu, která odporuje absolutně zdravému rozumu").

Ne nadarmo bude vždy v  historii platit otřepané AD FONTES.

Autor je historik

                 
Obsah vydání       29. 11. 2006
29. 11. 2006 Europoslanci "zostudí 11 států EU a hlavně Polsko"
29. 11. 2006 Základna: Může být vlastně předem zodpovězená otázka s otazníkem? Štěpán  Kotrba
29. 11. 2006 Irák: "Je to občanská válka"
29. 11. 2006 Editor britského bulvárního listu shledán vinným, že odposlouchával královské mobily
29. 11. 2006 Politické pravidlo číslo jedna, aneb Co papež ví a Stoiber netuší Uwe  Ladwig
29. 11. 2006 Británie a USA "viděly sovětskou okupaci Estonska, Lotyšska a Litvy jako jedinou správnou možnost"
29. 11. 2006 Názor dne Oldřich  Průša
29. 11. 2006 Přináší svou zahraniční misí Jeho Svatost papež Benedikt XVI. světu nebo aspoň Turecku požehnání? Miloš  Dokulil
29. 11. 2006 Nietszcheho Lilith, Jungova židovka a Freudova přímluvkyně u Hitlera Jan  Stern
29. 11. 2006 Státní zástupci znovu proti Pavlu Němcovi Zdeněk  Jemelík
29. 11. 2006 Konflikt na Blízkém Východě - rekapitulace Václav  Jumr
29. 11. 2006 Pilulky extáze poškozují lidský mozek už při prvním použití
29. 11. 2006 Virtuální Kateřina  Bolechová
29. 11. 2006 "Dobrovolnost" podle ministra Gandaloviče Stanislav  Křeček, Radko  Martínek
29. 11. 2006 David ze Vsetína Oskar  Krejčí
29. 11. 2006 Jednání EU a Turecka ztroskotalo
29. 11. 2006 Předem poražená agenda 2010 Štěpán  Kotrba
29. 11. 2006 EU-Rusko: Partnery nelze mentorovat Oskar  Krejčí
29. 11. 2006 Bojovat se mělo! Petr  Wagner
29. 11. 2006 Neznesiteľná ťažoba zhody Michal  Polák
29. 11. 2006 Michael  Marčák
29. 11. 2006 Letité klišé ahistorického pohledu na dějiny Jiří  Glonek
28. 11. 2006 Svět bez komunistů by býval lepší Boris  Cvek
29. 11. 2006 Jaký by byl svět s komunisty a bez nich?
29. 11. 2006 Pétépáci, komunismus a druhá světová válka
29. 11. 2006 ČSSR: Sousedé si ušetřili na auto
29. 11. 2006 Zákaz komunistů?
29. 11. 2006 Soukromé vlastnictví pana Víta Jan  Bláha
28. 11. 2006 Nová obět Mejstříkova zmateného antikomunismu? Lubomír  Novotný
29. 11. 2006 Polonium Hynek  Bíla
28. 11. 2006 Šéf ROSATOMU vyloučil, že by polonium bylo ukradené v Rusku
28. 11. 2006 Sedm letů Guantanamo Express do Polska
28. 11. 2006 Cena života i smrti a odškrtávači počtu mrtvol Jan  Klepetář
28. 11. 2006 Michale Grade odchází z BBC do ITV
28. 11. 2006 Bílé noci Alex  Koenigsmark
28. 11. 2006 Talabání dal v pondělí Bushovi facku Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 O čem musí jednat NATO v Rize?
28. 11. 2006 Marek Eben na dně své plovárny s Lenkou Reinerovou Miloslav  Vrána
28. 11. 2006 O pouhém oficiálním tajemníkovi v neoficiálním stavu Bohumil  Kartous
28. 11. 2006 Lidovci už zase chtějí být lidovci Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 Z pohádky do pohádky Pavel  Kopecký
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce