29. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 11. 2006

"Dobrovolnost" podle ministra Gandaloviče

Stanislav Křeček, Radko Martínek

Dne 31. 3. 2006 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu tzv. zákon o deregulaci nájemného. Aplikace jednotlivých ustanovení tohoto zákona ukazuje, že přijatá právní úprava splnila očekávání a především vyřešila složitý problém českého právního řádu. Jak ukazuje současný vývoj, tak soudní spory s majiteli domů nepřibývají, a soudní řízení, která probíhají, byla zahájena před účinností tohoto zákona. Soudy při své rozhodovací praxi jednoznačně respektují nový zákon, což dokazuje i jejich judikatura.

Zákon o deregulaci nájemného upravuje také některá ustanovení občanského zákoníku, řeší též úmyslné neplacení nájemného, podle něhož může pronajímatel vypovědět nájem bez přivolení soudu, pokud nájemce nezaplatil nájemné. Je to velmi důležitá ochrana zájmů majitelů domů proti neplatícím nájemcům. Na druhé straně zákon chrání i samotné nájemníky před zneužitím tohoto ustanovení a neoprávněným vystěhováním právem podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi, pokud se cítí být poškozen.

Dalším souvisejícím problémem současnosti je předpokládaný zásah ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče do bytového práva, totiž zrušení "dekretů", je závažnějším zásahem do právní problematiky, než si pan ministr patrně představuje. Především je třeba upozornit, že podle § 871 obč. zák. je stanoveno, že všechna práva k užívání bytů, vzniklých i podle dříve platných předpisů, se ku dni účinnosti nového obč. zákoníku , tj. ku dni 1. 1. 1993, mění na řádné nájemní smlouvy podle tohoto nového zákona. Všichni nájemci bytů, ať již právo k bytu získali kdykoliv, mají proto k dnešnímu dni tedy uzavřeny naprosto rovnocenné nájemní smlouvy a zpětně uvažovat o tom, které byly a které nebyly uzavřeny "svobodně", by patrně bylo velmi obtížné. V této souvislosti stojí za připomenutí skutečnost, že "nové nájemní smlouvy", které by nájemce byl nucen uzavřít pod hrozbou vystěhování z bytu, by určitě nebyly uzavřeny svobodně, resp. o nic svobodněji, než nájemní smlouvy, které v předchozích desetiletích s uživateli bytů uzavíral stát, jako tehdejší vlastník bytových domů, nebo nájemní smlouvy uzavírané dnes s podmínkou placení neodůvodněného vysokého nájemného. Změna shora uvedeného ust. § 871 obč. zák. by patrně znamenala neústavní zásah do dříve nabytých práv.

Navíc je při úvahách o tomto záměru je zcela přehlíženo, že se jedná o razantní zásah nikoliv do obyčejného zákona, který je možný jednoduchými novelami měnit, ale do obsáhlého kodexu, kterým je občanský zákoník, jehož novela se mnoho let připravuje. Zásady této novely jsou připraveny, ale v žádném v připravených návrhů se nepočítá s tím, že by došlo ke zkoumání dříve uzavřených nájemních smluv a k jejich rušení resp. k omezení platnosti smluv podle platného práva řádně uzavřených. V evropském právu nemá takovýto zásah do práv občanů obdoby a představoval by významné a jistě i nepřijatelné vybočení z obecně uznaných zásad evropského civilního práva.

Radko Martínek je poslanec a stínový ministr pro místní rozvoj, Stanislav Křeček je poslanec, advokát a předseda Sdružení nájemníků ČR

                 
Obsah vydání       29. 11. 2006
29. 11. 2006 Europoslanci "zostudí 11 států EU a hlavně Polsko"
29. 11. 2006 Základna: Může být vlastně předem zodpovězená otázka s otazníkem? Štěpán  Kotrba
29. 11. 2006 Irák: "Je to občanská válka"
29. 11. 2006 Editor britského bulvárního listu shledán vinným, že odposlouchával královské mobily
29. 11. 2006 Politické pravidlo číslo jedna, aneb Co papež ví a Stoiber netuší Uwe  Ladwig
29. 11. 2006 Británie a USA "viděly sovětskou okupaci Estonska, Lotyšska a Litvy jako jedinou správnou možnost"
29. 11. 2006 Názor dne Oldřich  Průša
29. 11. 2006 Přináší svou zahraniční misí Jeho Svatost papež Benedikt XVI. světu nebo aspoň Turecku požehnání? Miloš  Dokulil
29. 11. 2006 Nietszcheho Lilith, Jungova židovka a Freudova přímluvkyně u Hitlera Jan  Stern
29. 11. 2006 Státní zástupci znovu proti Pavlu Němcovi Zdeněk  Jemelík
29. 11. 2006 Konflikt na Blízkém Východě - rekapitulace Václav  Jumr
29. 11. 2006 Pilulky extáze poškozují lidský mozek už při prvním použití
29. 11. 2006 Virtuální Kateřina  Bolechová
29. 11. 2006 "Dobrovolnost" podle ministra Gandaloviče Stanislav  Křeček, Radko  Martínek
29. 11. 2006 David ze Vsetína Oskar  Krejčí
29. 11. 2006 Jednání EU a Turecka ztroskotalo
29. 11. 2006 Předem poražená agenda 2010 Štěpán  Kotrba
29. 11. 2006 EU-Rusko: Partnery nelze mentorovat Oskar  Krejčí
29. 11. 2006 Bojovat se mělo! Petr  Wagner
29. 11. 2006 Neznesiteľná ťažoba zhody Michal  Polák
29. 11. 2006 Michael  Marčák
29. 11. 2006 Letité klišé ahistorického pohledu na dějiny Jiří  Glonek
28. 11. 2006 Svět bez komunistů by býval lepší Boris  Cvek
29. 11. 2006 Jaký by byl svět s komunisty a bez nich?
29. 11. 2006 Pétépáci, komunismus a druhá světová válka
29. 11. 2006 ČSSR: Sousedé si ušetřili na auto
29. 11. 2006 Zákaz komunistů?
29. 11. 2006 Soukromé vlastnictví pana Víta Jan  Bláha
28. 11. 2006 Nová obět Mejstříkova zmateného antikomunismu? Lubomír  Novotný
29. 11. 2006 Polonium Hynek  Bíla
28. 11. 2006 Šéf ROSATOMU vyloučil, že by polonium bylo ukradené v Rusku
28. 11. 2006 Sedm letů Guantanamo Express do Polska
28. 11. 2006 Cena života i smrti a odškrtávači počtu mrtvol Jan  Klepetář
28. 11. 2006 Michale Grade odchází z BBC do ITV
28. 11. 2006 Bílé noci Alex  Koenigsmark
28. 11. 2006 Talabání dal v pondělí Bushovi facku Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 O čem musí jednat NATO v Rize?
28. 11. 2006 Marek Eben na dně své plovárny s Lenkou Reinerovou Miloslav  Vrána
28. 11. 2006 O pouhém oficiálním tajemníkovi v neoficiálním stavu Bohumil  Kartous
28. 11. 2006 Lidovci už zase chtějí být lidovci Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 Z pohádky do pohádky Pavel  Kopecký
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce