7. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 8. 2006

Ludvíku Vaculíkovi

Vážený pane Ludvíku Vaculíku,

snad více než čtyřicetiletý obdiv a potěšení z Vaší literální práce a respekt k Vašim občanským a politickým postojům, umocněný připomenutím toho, co pro nás, mne a mé přátele, znamenaly Vaše "2 tisíce slov" koncem šedesátých let, alespoň částečně ospravedlňují to, že Vám na Váš dopis -- nedopis Jiřímu Paroubkovi, který jste uveřejnil v Lidovkách, odpovídám.

Neměl by, alespoň podle mého názoru, zůstat bez odpovědi, resp. nemělo by zůstat jen u nadšeného hýkání těch, kteří mají jen opačné znaménko než ti, kterým jste celý život čelil.

Začnu tou jednodušší částí: píšete, že "ve skupině závodníků vždy je první jenom jeden, ale je celý první. Nemusí se s druhým caplovat...a nikoho na celém stadionu nenapadne, aby nebezpečnému druhému dovolil uškubnout si z vítězova věnce list." Jistě tomu tak na stadionech je, ale žel, politika nejsou olympijské hry a volby nejsou závody v běhu.

Počet ve volbách získaných hlasů má význam pouze v přímé demokracii, kdy lidé rozhodují bez zvolených zástupců. V zastupitelské demokracii volby nejsou referendem o programu politických stran ani průzkumem veřejného mínění o jejich popularitě a oblíbenosti. Primárním cílem voleb v zastupitelské demokracii je vytvoření vlády. Vítězem voleb je ten, komu se prostřednictvím získaných mandátů podaří vytvořit vládu. Politická strana, která získá ve volbách největší počet hlasů může, ale ještě zdaleka nemusí, být nutně také tou stranou, která vlastní smysl volebního klání - totiž sestavení vlády - naplní.

To je obecně uznáváno a obecně považováno za samozřejmé ve všech demokratických státech s jedinou výjimkou, a tou je Česká republika. Jen u nás máme politickou stranu, která tvrdí, že je vítězem voleb, ale ani se svými koaličnímu spojenci není schopna vládu sestavit. Kdyby ODS byla skutečným vítězem voleb ve smyslu jejich shora uvedeného nejvlastnějšího cíle -- tím "prvním", za kterého ji považujete - a nikoliv pouze stranou s největším počtem mandátů, její představitelé by nemuseli neustále žehrat na nepřejícnost druhých a svádět své nedostatečné volební zisky na jiné -- snad podle Vaší terminologie "caplovat".

Do omrzení opakovaná věta o tom, že "sociální demokracie nerespektuje vítěze voleb" nemá žádný smysl: vítěz voleb nemusí mít respekt, vítěz voleb musí mít schopnost sestavit vládu. A tuto schopnost ODS, ten Vámi preferovaný vítěz voleb, nemá. Uškubávat list z vavřínového vítězova věnce opravdu není zapotřebí... Měl--li bych použít Vaší sportovní terminologie, pak ODS v běhu, který by mohl být přirovnán jen k běhu štafetovému, je první na první předávce, ale to je také vše. Druhá předávka -- totiž vytvoření smysluplné většiny (vládní koalice) je právě ve chvílích, kdy píši tyto řádky, odpískávána a třetí -- pověření presidentem republiky - je v nedohledu.

Opravdu jde o vítěze voleb, který má taková práva a nároky. které mu přisuzujete? Nechci planě srovnávat nesrovnatelné a nebo měřit Vaše slova historickými reáliemi, ale v posledních demokratických volbách za 1. republiky v r. 1936 byla " vítězem voleb" ( získala nejvíce hlasů) Henleinova SDP a napadlo někoho tehdy, že by měla právo (právo !) sestavit vládu -- jen proto, že získala nejvíce hlasů? Nikoho a jistě ani Vás.

Po válce ve Francii získala ve volbách nejvíce hlasů Komunistická strana Francie, ale nikdy se k vládní moci nedostala. Je to všechno mnohem složitější, než posuzování pořadí běžců na pásce. A než laciné považování vítěz -- nevítěz, lepší - horší...

A nyní k té druhé, méně racionelní a pragmatické, a také pro mne osobně nesnadněji vyslovitelné části. Píšete o J. P.: "Vy už nepůsobíte tolik svými myšlenkami, názory a programem jako svou povahou, která budí odpor až strach. Beru Vás jako zástupce Vašich lidí, a nevypadáte jako demokratický organismus, ale jako spřažený spolek, s nímž jednat je nepříjemné a marné".

Z těchto Vašich slov nejde strach, ale smutek. Máte jistě plné právo na své privátní pocity zhnusení, strachu a odporu, jen se ptám, kde se bere racionálními argumenty tak málo odůvodněný příkrý úsudek a tak nemilosrdný soud u toho, kdo sám byl -- a není tomu tak dávno, abychom všichni zapomněli -- také považován některými za osobu budící odpor a za člena spřaženého spolku, se kterým jednat bylo, pro tehdejší držitele moci, nepříjemné a marné.

Nebo se mýlím? Vy více, než kdokoliv jiný, byste měl vědět, jak snadné je pojmenovat, hodit bláto, vyslovit dojem...A slova o zástupci "Vašich lidí" řečeno s tak urážlivým despektem?

Třetina všech voličů z tohoto národa, lidé a občané, kteří volili ČSSD, jistě nevolili osobně J. P., ale ten stál v čele strany, která dosáhla nejlepšího volebního výsledku ve své historii. Opravdu je možné ty statisíce, které s ČSSD spojily své naděje a své představy o lepším životě, obsáhnout jako spřažený spolek, nedemokratický organismus budící odpor atd. atd. ? Vím, měl jste na mysli především politickou stranu, ale co by tato a kterákoliv jiná strana byla bez svých voličů?

Vaše zhnusení politikou je zřetelné. Už babičky patrně nás všech - na rozdíl od babiček v jiných státech Evropy - říkaly, že politika je svinstvo. To je české prokletí mající původ ve skutečnostech, na jejichž objasnění zde není místo. Ale nebylo by Vaše zhnusení více oprávněné, kdyby se J.P. -- tak jak mu to ostatně doporučujete - opravdu pokusil za současného stavu získat jen možné výhody (píšete: "i když teď pro ni něco urvete") a vykašlal se na své voliče a své předvolební sliby ?

Nenabyla by teprve tehdy platnost Vaše slova " Ukazuje se, že je vlastně jedno koho volíme, protože takto se bude chovat každý.." ? Teprve tehdy! A konečně mi dovolte osobní dotaz. Píšete: "Další šlechetnost a rozum by byly,kdyby vaši poslanci hlasovali podle svého úsudku a svědomí". Odkud víte, že tak nečiním a nečiníme? Máte jiný zdroj informací, než komentáře té spodiny české žurnalistiky, která jako psi -- nikoliv ovšem jako psi hlídací -- demokracii rve dnes a denně na kusy?

Je to poprvé, kdy je mi z Vašeho textu smutno....

Stanislav Křeček, poslanec za ČSSD

                 
Obsah vydání       7. 8. 2006
7. 8. 2006 Co v českých médiích je a co není etické Bohumil  Kartous
6. 8. 2006 Den násilí ohrozil mírovou iniciativu OSN
7. 8. 2006 Libanon: pravá tvář "chirurgicky přesného bombardování"
7. 8. 2006 Gordon Brown chce umožnit soukromým firmám přístup do státních databází o občanech
7. 8. 2006 Česká televize: Moravcovo ukradené téma Štěpán  Kotrba, Vladislav  Černík
7. 8. 2006 Na názorech občana nezáleží? Jan  Čulík
7. 8. 2006
7. 8. 2006 Ludvíku Vaculíkovi Stanislav  Křeček
6. 8. 2006 Kuba popírá, že má Castro nevyléčitelnou rakovinu Fabiano  Golgo
6. 8. 2006 Izraelští piloti "raději nebombardují"
7. 8. 2006 Infantilní Bolek  Hrušenský
7. 8. 2006 Izraelský premiér: Ať nás západ nepoučuje jak zacházet s civilisty v Libanonu Lukáš  Lhoťan
5. 8. 2006 Spojené státy a Francie se dohodly o rezoluci OSN o Libanonu
7. 8. 2006 Michael  Marčák
7. 8. 2006 Komu vlastně slouží policejní krysy Štěpán  Kotrba
7. 8. 2006 Pandořina skříňka Ladislav  Žák
5. 8. 2006 Kam zmizela v českých médiích zásada nestrannosti? Jan  Čulík
5. 8. 2006 Může za to Radiožurnál
5. 8. 2006 Hloupost není matkou objektivity Bohumil  Kartous
5. 8. 2006 Je to možné?
7. 8. 2006 Nejpravděpodobnější výsledek roztáčení spirál násilí Kamil Vladislav Vaněk
7. 8. 2006 Volnotržní prostředí...
7. 8. 2006 Zrušte levné lety, naléhá vlivný britský parlamentní výbor
7. 8. 2006 Jak daleko mělo imperiální Japonsko k atomové bombě? Zdeněk  Slanina
7. 8. 2006 Přátelství, bomba a občanská společnost Michal  Jurza
7. 8. 2006 Spojené státy Ameriky a blaho Česka Jan "Matt" Hájek
7. 8. 2006 Ne základnám v Pardubicích Milan  Daniel
7. 8. 2006 Symbolická raketa pro Českou televizi
7. 8. 2006 Jak bude vypadat evropská energetika?
7. 8. 2006 Siamská dvojčata Miroslav  Kodet
7. 8. 2006 Dát si vlastní program za klobouk Jiří  Jírovec
7. 8. 2006 Bestii navzdory
5. 8. 2006 Lula tvrdí, že má Fidel Castro rakovinu Fabiano  Golgo
5. 8. 2006 Brazilian President leaks that Fidel Castro has cancer Fabiano  Golgo
5. 8. 2006 Lula: Zdá se, že přijdeme o přítele
4. 8. 2006 Převody peněz ze zahraničí do ČR
5. 8. 2006 Izraelci bombardováním usmrtili 33 zemědělských dělníků
7. 8. 2006 Petice proti základně
4. 8. 2006 Bzum, bzum, bzum, bzum Věra  Říhová
4. 8. 2006 A léto běží, vážení Oldřich  Průša
4. 8. 2006 Izrael bombardoval silnici spojující Libanon se světem
7. 8. 2006 Diskriminace žen v ČR: Stínová zpráva CEDAW a otázka protiprávních sterilizací
7. 8. 2006 Když Pán Bůh dělal čas Pavel  Kopecký
7. 8. 2006 Arabové a Židé očima Čechů Pavel  Pečínka
7. 8. 2006 Fašistická křesťanská Syrská národně sociální strana Pavel  Pečínka
4. 8. 2006 Lidé by měli být opatrní při hledání práce v zahraničí
7. 8. 2006 Vůl zůstane volem a pařez pařezem Michal Z. Čenko
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červen 2006