26. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2006

Konsensus versus soutěž

Volební výsledek letošních parlamentních voleb otevřel zajímavou diskusi o roli politiků, o jejich mandátu a spravedlivém volebním systému. Ozývají se hlasy, že je nutný konsensus, že zralé osobnosti nemají lpět na ješitnosti, na minulých urážkách, křivdách, ale na zájmu země. A s tím, domnívám se, není možné nesouhlasit. Kdo nám však zaručí, že politikové se spolu konsensuálně nedomluví na úkor občanů?

Rozdělení a nezávislá kontrola moci, právní stát (čili vláda zákona), nenásilná obměna kádrů, jež drží moc, prostor pro schopné a důvěryhodné osobnosti tvoří podstatu demokracie, nikoli volby. Ty jsou jen jednou procedurou v systému jiných procedur, které všechny mají za cíl udržet a kultivovat demokracii. Za svrchovaně naivní považuji mínění, že politická strana zastupuje názorově segment společnosti a že tak získává svůj mandát k legislativní, resp. odtud případně i k exekutivní moci.

Mé důvody jsou tyto: 1. lidé volí strany z velké části jen s ohledem na lidi, kteří je představují, 2. pochybuji o tom, že relevantní část voličstva četla opravdu podrobně politické programy stran a na základě toho se rozhodovala, koho volit, 3. kdokoli, kdo vládne či schvaluje zákony, musí jednat nikoli dle programu, ale mnohem více s ohledem na rozum a soudnost, neboť každá konkrétní situace je svébytná, 4. ideologické programy jsou fráze, týž problém lze vyřešit efektivně různými způsoby pod pláštíkem různých frází, kvalita politika není však ve frázích, ale ve schopnosti hledat opravdu efektivní řešení, 5. názory voličů téže strany mohou být v různých ohledech zcela různé, 6. volič může měnit názory, čili v důsledku může dva měsíce po volbách vláda stran, jež s přehledem vyhrály volby, reprezentovat pouze názor 20% nebo i méně všech voličů.

Náš volební systém, který mimochodem produkoval korupční politiku již za první republiky, nabízí strany, nikoli osobnosti. Strana je zájmová lobby, která drží basu. Apelujeme-li na ni, aby se domluvila s jinou stranou na dělbě moci, může se s ní domluvit na dělení kořisti, jež pochází z kapes daňových poplatníků, a na udržování neprůhledného prostředí, což všechno přikryje ideologickými frázemi o údajné programové shodě. Žádná ze stran nemá zcela jasnou odpovědnost za vládnutí. Nemá také žádný důvod, jestliže se už dost namočila do korupční praxe, související s vládnutím, pouštět do svého vedení lidi, kteří jsou nezkorumpovatelní. To celé je právě proces, který generuje ideologickou, čistě stranickou a odtud i osobní volební kampaň (neboť strany mají tendenci žít z vůdcovského principu).

Demokracie potřebuje naopak opravdovou soutěž: soutěž osobností uvnitř stran, soutěž stran, které se navzájem hlídají ve prospěch nás občanů, soutěž osobností mezi stranami -- aby se tak ze strany-lobby stala strana, prosazující zájmy veřejné. Potřebujeme nikoli ty poslance, které dosazuje na předvolební kandidátky vnitrostranický kšeft a kteří při veřejné promluvě působí velmi nedůvěryhodně (už po stránce IQ), nýbrž ty, které jsme si sami mohli vybrat v soutěži osobností. Měli bychom mít možnost volit soudnost člověka místo frází a falešné předvolební reklamy lobbistické organizace.

Ukažme si to na příkladu dvoukolového většinového systému, který funguje ve volbách do Senátu (naprosto zbytečné, proti vůli většiny daňových poplatníků živené instituce). Mějme hypotetický volební okrsek, v němž se utkají Kalousek, Paroubek, Topolánek, Filip a někdo, kdo je znám z místní samosprávy jako respektovaná, sympatická, důvěryhodná osobnost. Zde může volič definitivně vyřadit všechny okoukané, nedůvěryhodné představitele starého stylu politiky někým novým, tak nesmírnou získá moc. Stranický systém mu to neumožňuje. Krom toho tato voličova moc bude motivovat strany k tomu, aby dávali na kandidátky lidi, jimž lze důvěřovat, čili tím umožní úplnou obměnu parlamentu i sebe samých. Samozřejmě je tu ona conditio sine qua non: musí jít o volby do Sněmovny, kde jde o všechno, nikoli o volby do Senátu, kde nejde o nic.

Mnozí komentátoři tvrdí, že i většinový systém produkuje patové scénáře. Lze to dokázat jak různými teoretickými konstrukcemi, tak odkazy na britský jednokolový systém, který vedl i ke slabým vládám. Jasná vládní odpovědnost je ovšem jen jednou z výhod většinové volby. To, co umožňuje především, je soutěž osobností, celková kultivace veřejné sféry a důraz na volby jako proceduru v systému procedur, která nemá přenést mínění občanů do exekutivy a legislativy, nýbrž dává jim možnost zhodnotit schopnost, s níž politikové řešili problémy země za uplynulé volební období.

                 
Obsah vydání       26. 6. 2006
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Kdy se omluví za "investigativní" pomluvy Česká televize? Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 O studené občanské válce Alex  Koenigsmark
26. 6. 2006 Konsensus versus soutěž Boris  Cvek
26. 6. 2006 Rozhlas nemohl mít Kubiceho zprávu "ofotografovanou" Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Parties search for some post-election consensus Irena  Ryšánková
26. 6. 2006 Je Mladá fronta Dnes zkorumpované médium? David  Rath
26. 6. 2006 ■ ■ ■ Daniel  Hradecký
26. 6. 2006 Langer: S Monikou jsem nikdy sex neměl Josef  Vít
26. 6. 2006 Filip: "Děsí, když člověk, který kandiduje na ministra vnitra, je schopen zapomenout tajné materiály na stole." Monika  Hoření
26. 6. 2006 Jak mohou fungovat přijímací zkoušky na VŠ Boris  Cvek
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Komu prospel hon na čarodejnice? Karol  Dučák jr.
26. 6. 2006 Parties search for some post-election consensus Irena  Ryšánková
26. 6. 2006 Levice proti stalinismu a kapitalismu
26. 6. 2006 Ak by Mečiar ležal v truhle... Lubomír  Sedláčik
26. 6. 2006 Také vás straší bodový systém? Wenzel  Lischka
26. 6. 2006 Ekoterorizmus: Smrť maskovaná zelenou Lubomír  Sedláčik
26. 6. 2006 Nenávist paranoidních a zakomplexovaných pitomců nezná mezí
26. 6. 2006 Pražští zelení postavili kandidátku do Zastupitelstva hlavního města
23. 6. 2006 Hádej, kdo přijde na večeři! Darina  Martykánová
26. 6. 2006 Hurá na komunisty! Michal Z. Čenko
26. 6. 2006 Státní ČEZ -- příležitost, která se nemusí opakovat Jiří  Pazdera
26. 6. 2006 Kdo se skryje, dobře žije Václav  Dušek
23. 6. 2006 Vynesl Topolánek nečekaně novou kartu? Miloš  Dokulil
23. 6. 2006 K článku o Václavu Bendovi Ondřej  Šlechta
23. 6. 2006 Lidská práva nejsou scestné paradigma! Darina  Martykánová
23. 6. 2006 Velkodušný zastánce brutální diktatury Jakub  Rolčík
23. 6. 2006 Trestní oznámení a stížnost ministra zdravotnictví na "neznámého" pachatele David  Rath
26. 6. 2006 Závěrečné prohlášení Shromáždění hnutí 4. Evropského sociálního fóra
23. 6. 2006 Budeme zas privatizovat ČEZ? František  Hezoučký
23. 6. 2006 Tady je to stejně blbý Bohumil  Kartous
23. 6. 2006 Kubiceho aféra: Oč tu běží? Pavel  Urban
5. 6. 2006 Témata Britských listů
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce