17. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 2. 2006

Mlčení Nejvyššího soudu

Článek "Nejvyšší soud rozhodl, že se nebude řídit platným právním řádem" uveřejněný v Britských listech dne 13. 2. 2006 zaznamenal více než 4 000 návštěvníků, což je na příspěvek z oblasti práva počet nečekaně velký. S vysokou návštěvností kontrastuje počet čtenářských reakcí. Odpovědi byly pouze dvě. Přesto jsme se rozhodli nezůstat pouze u odpovědí těm, kteří na článek reagovali a vzhledem k závažnosti věci (jde přece jen o Nejvyšší soud) zodpovědět vznesené námitky na stránkách Britských listů.

Pan T. P. z Prahy se domnívá, že Nejvyšší soud rozhodl správně. Ve své odpovědi uvádí:

Pravidlo, že právo podat opravný prostředek svědčí pouze tomu, kdo byl napadeným rozhodnutím dotčen na svých (hmotných nebo procesních) právech, jak patrně víte, není občanským soudním řádem explicite zakotveno a dovozuje se pouze výkladem. Tento výklad je přitom značně pochybný a je zcela správné, jestliže ho nyní Nejvyšší soud odmítl a vyžaduje, aby toto pravidlo bylo buď kodifikováno kogentně, nebo se od jeho uplatňování upustilo. Uplatňováním takových ad hoc pravidel mohou vznikat kuriosní situace, kterým by bylo žádoucí se vyhnout.

Tvrzení, že občanským soudním řádem není záležitost jasně upravena, je mylné. V ustanovení § 91 občanského soudního řádu je stanoveno, že -- je-li žalobců nebo žalovaných v jedné věci několik -- každý jedná sám za sebe. Tím spíše toto logickou úvahou platí i pro osoby, které nejsou vůbec účastníky řízení (kdo není účastníkem řízení, nemůže ani zde jednat). Uvedené je pouhou konkretizací článku 36 Listiny základních práv a svobod, podle kterého každý se může domáhat u soudu jen svých práv. Z tohoto vyplývá ústavní povinnost soudu respektovat zásadu sporného řízení, podle které je zcela vyloučeno, aby žalobce jednal místo žalovaného nebo naopak žalovaný místo žalobce. Stejně jako kupř. žalobu o náhradu škody může vzít zpět pouze žalobce, návrh na povolení obnovy řízení může vzít zpět jen navrhovatel obnovy řízení, a proto nemůže ani bývalý spolužalobce Ing. J. H. místo žalované strany podat platné odvolání proti zamítnutí návrhu na obnovu řízení.

Rovněž pan P. J. z Vídně s rozhodnutím Nejvyššího soudu souhlasí a píše:

Není třeba být právníkem, aby člověk věděl, že zjevně přehlížíte, že dovolatel Ing. J. H. byl účastníkem soudního řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 156/91 a že toto řízení bylo předmětem řízení o obnově a že tedy i dovolatel Ing. J. H. byl účastníkem řízení o obnově a že v dovolání vyložil, že "v obnoveném řízení by narostly podíly ostatních ..., čímž by narostl i jemu" a že se "rozhodne podle dosavadních předpisů" (zákona č. 99/1963 Sb. ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.) a že "byly-li tu skutečnosti, ..., které bez své viny nemohl použít v původním řízení, pokud by mohly přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci" (§ 228 odst. 1 písm. e/o.s.ř.). Toto řízení tedy mohlo přivodit změnu k lepšímu pro dovolatele i když nebyl navrhovatelem a on má tedy právo na takové řízení a na odvolání proti rozhodnutí prvního stupně. To plyne především z ustanovení § 201 o.s.ř., podle kterého "účastník může napadnout rozhodnutí ... vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje" a jak v článku a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vyloženo, zákon to v daném případě nevylučoval. Nejvyšší soud ČR tedy princip legality podle mého názoru v dané věci neporušil, ba naopak bylo tomu tak v řízení o odvolání ing. J. H.

Zde si je nutno uvědomit, že žalovaná strana vůči bývalému žalobci Ing. J. H. v návrhu na obnovu nic nepožadovala a žádné důvody obnovy vůči jeho osobě neuváděla. Proto za účastníka řízení o povolení obnovy řízení jej považovat v žádném případě nelze. Jde o bývalého účastníka předchozího řízení. V tomto předchozím řízení jednal Ing. J. H. s ostatními spolužalobci v plné shodě a soud jeho žalobě plně vyhověl. Jeho účastenství již skončilo v roce 1997. Na rozdíl od tohoto předchozího řízení nové řízení o obnovu začalo až 16. 2. 1999. Pokud by měl právo se odvolat Ing. J. H., pak toto právo by náleželo každému bez ohledu, zda je účastníkem řízení nebo naopak nikoliv (například každému občanu Paraguaye). Každý se může odvolat vůči čemukoliv. Z tohoto hlediska je již nadbytečné konstatování, že ustanovení § 3 zákona o mimosoudních rehabilitacích neumožňuje žádný přírůstek majetku Ing. J. H. na úkor ostatních spoluvlastníků.

Článek nemůže nahradit desítky stran soudního spisu, ostatně by to nebylo ani účelné. Jeho obsahem je skutečnost, že senát JUDr. Oldřicha Jedličky, CSc. vyňal záležitost úplně z právní regulace. Jde především o zdůraznění faktu, že Česká republika se doposud právním státem nestala.

                 
Obsah vydání       17. 2. 2006
19. 2. 2006 Topolánek se vrací do hry? Boris  Cvek
19. 2. 2006 Vrací se skutečně Topolánek do hry? Miroslav  Šuta
19. 2. 2006 Islámským teroristům se podařilo vážně omezit svobody Západu
19. 2. 2006 Londýnští policisté budou trestně stíháni
16. 2. 2006 OSN: Spojené státy by měly zlikvidovat tábor v zálivu Guantánamo
17. 2. 2006 Britský soudce podpořil muže z Británie, vězněné v Guantanámu
17. 2. 2006 Irácký ministr požaduje, aby Spojené státy předaly irácké vězně
17. 2. 2006 V Iráku zatčeno šíitské komando smrti Karel  Dolejší
17. 2. 2006 Dobrá zpráva - snílkům se dá ještě věřit Bohumil  Kartous
17. 2. 2006 Aby byl parlament lidem blíž Lubomír  Zaorálek
18. 2. 2006 Nenávidíte lidská práva?
17. 2. 2006 Co zvolí Zelení Kingmakers v případě úspěchu? Milan  Daniel
17. 2. 2006 Led v Grónsku taje daleko rychleji, než se předpokládalo
17. 2. 2006 Sloky Jan  Vladislav
17. 2. 2006 Internet kontra supermarket Tesco
17. 2. 2006 Další trestní stíhání za "pomluvu"
16. 2. 2006 Michael  Marčák
17. 2. 2006 Vlna stávek zachvátila Německo Richard  Seemann
17. 2. 2006 Zelené překvapení? Josef  Provazník
17. 2. 2006 Zvláštní způsob šikany Filip  Rožánek
17. 2. 2006 Mlčení Nejvyššího soudu Aleš  Uhlíř, Marek  Steiner
17. 2. 2006 Nová chemická politika EU může ušetřit desítky miliard euro
17. 2. 2006 Michael  Marčák
17. 2. 2006 Česká evangelikální aliance vítá prezidentské veto zákona o registrovaném partnerství
17. 2. 2006 Klausovi: Z chybných premis plyne Váš chybný závěr Jiří  Paroubek
17. 2. 2006 Klaus - prezident jen některých občanů Václav  Beneš
16. 2. 2006 Vzkaz Klause voličům: homosexuálové se nám hnusí... Irena  Ryšánková
16. 2. 2006 Děkujeme, pane prezidente!
17. 2. 2006 Studie: jaderná energie je levnější a ekologičtější než energie z obnovitelných zdrojů Ivan  Brezina
17. 2. 2006 Zastavte válku proti Íránu dříve, než začne!
17. 2. 2006 Írán a bomba: mnoho povyku pro nic Immanuel  Wallerstein
16. 2. 2006 Dolní sněmovna přece jen schválila trestný čin "glorifikace terorismu"
16. 2. 2006 Čínská stará garda varuje, že cenzura médií způsobí "společenskou katastrofu"
16. 2. 2006 Uvádění věcí na pravou míru a objektivita antikomunistova Štěpán  Kotrba, Ondřej  Kříž, Pavel  Peřina
16. 2. 2006 O rakovině, kapitalismu a jiných přirozených věcech Martin  Vokurka
16. 2. 2006 Žraloci už i na Letné? Jan  Paul
16. 2. 2006 Moc karikatury -- karikatura moci Lubomír  Brožek
16. 2. 2006 Učte se čínsky, arabsky a španělsky
16. 2. 2006 Dva miliony přístupů na internetu Radan  Vašulín
16. 2. 2006 Babičky všech zemí, pozor! Greg  Evans
16. 2. 2006 Arogance moci
16. 2. 2006 Kdo je to "my"? Martin  Ondreját
16. 2. 2006 Všichni šáhovi muži aneb v zákulisí Operace Ajax Josef  Brož
16. 2. 2006 Česká republika stále vyváží zbraně do zemí porušujících lidská práva
15. 2. 2006 Nová americká "dlouhá válka"
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce