13. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 2. 2006

Británie: Muslimové debatují v televizi

V pondělí 6. února vysílala televize BBC v pořadu Newsnight pozoruhodnou diskusi o postojích muslimů, žijících v Británii, vůči islámským demonstracím, požadujícím násilí a vůči kontroverzním karikaturám proroka Mohameda. Zde je shrnutí této diskuse, kterou moderoval Jeremy Paxman. Pořad měl velkou sledovanost a od minulého pondělí si ho na internetu stáhly desetitisíce uživatelů.

Anjem Choudary, mluvčí organizace Al-Ghurabaa: Je naprosto typické pro západní sdělovací prostředky, že začnete útokem na muslimy a démonizací muslimů. Vy už jste se předem rozhodli, že se chceme vydat do ulic a lidi začít popravovat. Ve skutečnosti jsme mnohokrát zdůraznili, že muslimové v Británii dodržují dohodu o bezpečnosti. My tady žijeme v míru s hostitelskou komunitou, není nám dovoleno, abychom se zaměřovali na lidi, žijící v této zemi.

Moderátor: Proč tedy na demonstracích nosíte hesla, požadující popravy lidí? Proč na svých internetových stránkách hovoříte o glorifikaci terorismu?

Anjem Choudary, mluvčí organizace Al-Ghurabaa: Jaký má smysl, zvát si hosta do studia, když mi nedovolíte, abych dokončil větu?

Moderátor: Já jsem vám právě dal otázku. Ptám se vás, proč -

Anjem Choudary: Vidím, že zcela ignorujete můj argument. Měli jste tu asi desetiminutový úvod, v jehož rámci jste nás obvinili ze všeho možného. Nic z toho absolutně není pravda a trvalo by mi pravděpodobně dalších deset minut to všechno vyvrátit. Začnu tím, že znovu zdůrazním, že muslimové v této zemi mají dohodu o bezpečí. Jejich životy a jejich majetek jsou tu ochraňovány a oni neútočí na životy ani majetek jiných lidí.

Moderátor: Proč tedy hovoříte o tom, že chcete popravovat lidi z této země?

Anjem Choudary: Transparenty při londýnské demonstraci vůbec nebyly zaměřeny proti lidem z Británie. Všechny ty transparenty před tou demonstrací zkontrolovala britská policie.

Moderátor: Policie to popírá. My jsme si to u policie ověřovali a ta tvrdí, že vaše transparenty nekontrolovala.

Anjem Choudary: Na místě je všechny zkontrolovala a během demonstrace měla mnohokrát příležitost říci nám, že jsou některé transparenty nepřijatelné. To vůbec neudělala. Faktem je, že tyto útoky proti nám přicházejí odsud z Anglie, přitom se demonstrace konají po celém světě.

Moderátor: Moment. Kdo tady na koho útočí?

Anjem Choudary: Když požadujete zatýkání muslimů, proč nepožadujete zatýkání muslimů v Sýrii a v Libanonu? A ve všech ostatních zemích! Vy se vyhýbáte skutečnému problému, jímž jsou neustálé útoky na muslimy v Evropě a vyhýbáte se tomu tím, že chcete hovořit o naší londýnské demonstraci.

Moderátor: Dám vám prostou otázku. Jestliže chcete žít podle zákona šaria, a vím, že to chcete, proč se neodstěhujete do takového Íránu?

Anjem Choudary: No, kdo vám řekl, že vlastníte Británii? Celý svět patří Alláhovi. Já si budu žít, kdekoliv na světě chci, a budu šířit boží zákon. Půjdu-li do džungle, nebudu tam přece žít jako tamější zvířata. Budu tam šířit to, o čem jsem přesvědčen, že je to nadřazenější způsob života.

Moderátor: Vím, že pan Choudary představuje jen malou menšinu, ale nicméně tato názorová menšina existuje. Máte také takovouto menšinu ve svém volebním okrsku, paní Cryerová?

Ann Cryer, labouristická poslankyně: Ten člověk je neuvěřitelný. A to, co se z něho tady dnes line, je naprosto ostudné. A mohu vás ujistit, že nehovoří jménem muslimů v mém volebním okrsku.

Anjem Choudary: Citujte jedinou věc, kterou jsem dneska řekl, která je podle vás ostudná.

Ann Cryer: Vy jste tady omlouval lidi, kteří vyhrožují jiným, že jim useknou hlavu.

Anjem Choudary: Já jsem řekl, že jsem přesvědčen, že je islám nadřazený a že ho chci šířit ve společnosti. Na tom není nic špatného. Totéž vy říkáte o kapitalismu.

Ann Cryer: Chci říct pár slov jménem svých muslimů v Keighley. Nejsou takoví jako vy a vy je nepředstavujete. Jsem daleko lépe schopna zastupovat své muslimy než vy.

Moderátor: Moment. Humero Khanová, řekněte nám, jak široce rozšířené jsou takovéto názory ve vaší komunitě?

Humera Khan, ženská muslimská organizace An-Nisa: Mně opravdu hodně znepokojuje to, co jste tady řekl, pane Choudary, protože pokud jste měl zpočátku na své straně nějaký argument, naprosto si teď protiřečíte.

Anjem Choudary: Dejte mi příklad.

Humera Khan: Dám vám příklad. Je možné, že důvodem vaší demonstrace bylo ospravedlnitelné rozhodnutí, že chcete protestovat proti něčemu, co se vám nelíbí. Ale způsob, jímž se ta demonstrace konala, byl naprosto kontraproduktivní, protože jste se chovali iracionálně a dokázali jen lidem, že se s vámi nedá vůbec jednat. Vy jste tou demonstrací udělali přesně totéž, co udělali ti karikaturisté. Vy jste zdémonizovali islám.

Anjem Choudary: Nesmysl!

Humera Khan: Vy jste pro celý svět islám zdiskreditovali! Vy jste zničili všechnu tu drobnou práci, kterou britští muslimové dělají v komunitě jménem tolerance. Vrátili jste situaci zpět o deset let.

Anjem Choudary: Žádný britský islám neexistuje. Je jen islám.

Humera Khan: Prosím, nepřerušujte a pusťte lidi ke slovu.

Anjem Choudary: No, když říkáte blbosti, tak to nemůžu tak nechat.

Humera Khan: Prosím, respektujte, když někdo mluví, a chovejte se podle svých morálních zásad. Takže vy jste zničili veškeré to úsilí, které lidé vyvíjejí. Vy nejste nikdo. Vždyť vás je jen asi 100!

Moderátor: Sayeedo Varsi, jak reprezentativní jsou tyto názory ve vaší komunitě?

Sayeeda Varsi, muslimka, místopředsedkyně, britská Konzervativní strana: Doufala jsem, že dnes budeme vážně debatovat o tom, zda existuje nějaký konflikt mezi islámem a Evropou -

Moderátor: Proto musíme určit, jak rozšířené jsou názory pana Choudaryho.

Sayeeda Varsi: Myslím, že se musíme zaměřit na to, co bylo za posledních několik dní tak pozitivní. Musíme se soustředit na to, jak odpovědně se chovala britská média. Musíme se soustředit na to, že muslimové reagovali odpovědným a pokojným způsobem. A myslím, že je ostuda, že při páteční demonstraci vystoupila hrstka extremistů s těmi transparenty a je ostuda, že máme pana Choudaryho v tomto pořadu.

Moderátor: On organizoval část těch demonstrací. Proto jsme ho pozvali.

Anjem Choudary: Tohle je typické od sdělovacích prostředků. Vy si sem pozvete někoho, kdo ani víru nepraktikuje - ona ani na sobě nemá chemam ani džilbab. Máte tady lidi bez vousů... Chcete-li mít tady lidi, kteří zastupují islám, měli jste si pozvat praktikující muslimy! Tihle lidé, to nejsou praktikující muslimové!

Moderátor: A proto tedy ona nemá právo mluvit?

Anjem Choudary: Jestliže chcete lidi, kteří zastupují islám, měli jste si pozvat praktikující muslimy!

Moderátor: Tak ona nemá právo mluvit?

Anjem Choudary: Ne, ale neměli byste tady mít pokrytce.

Moderátor: Děkuji vám. Tariqu Ramadane? Souhlasíte, že při dosti dramatických debatách v posledních dnech chybí vůdčí hlasy jiného druhu než tento?

Tariq Ramadan, hostující profesor, muslim, Oxford University: Ne, víte, on takhle mluví právě proto, že se tak dostane do médií. On chce tuto zemi zranit, postavit se proti ní, a to je dobré pro média. Ve skutečnosti však to, jak reagují muslimové po celém světě i v této zemi, říkají, že i oni musejí respektovat takovéto názory, jako má pan Choudary a my musíme v muslimské komunitě se s nimi přít. Říkat jim: Podívejte se, to, jak jednáte, tím nenásledujete kroky Prorokovy.

Anjem Choudary: A co mám jako dělat? Po všech těch nadávkách proti muslimům tady mám jen tak sedět? Ano, samozřejmě, všichni jsme fundamentalisté a extremisté.

Tariq Ramadan: Vy jste mě nazval pokrytcem, nechte mě dokončit větu. (Slovní překřikování s Choudarym) Vzorem u Proroka bylo to, že kdykoliv se stal terčem útoku, nikdy nereagoval emocionálně. Je nutné si uvědomit, že my potřebujeme tuto debatu uvnitř muslimské komunity a je to velmi obtížné. Přitom, realitou je to, že dnes nejde o střet mezi západními hodnotami a muslimskými hodnotami. V obojí civilizaci se teď něco děje. I v západní společnosti vy máte lidi, kteří chápou, že i jménem svobody projevu se musejí chovat rozumně, protože jednáte s lidmi, kteří jsou na určité věci citliví. Máte muslimy, kteří říkají, podívejte se, my vyznáváme společné hodnoty, spojme se. Nebuďte posedlí lidmi, kteří -

Moderátor: Jak jsme se dostali do této situace?

Roger Knapman, [malá] Britská [euroskeptická] strana za nezávislost): Třicet let politické korektnosti. Zavedla se všude dvojí měřítka. Ve školách se nesmějí hrát vánoční besídky, Vánoce jsou najednou oslavou zimy, a na druhé straně máme tohle: Vraždit, popravovat!

Moderátor: Mně není jasné, jak to má spolu souviset. Jak to jedno způsobuje to druhé?

Roger Knapman: Jen říkám, že se všude rozšířila dvojí měřítka. To je problémem. Policie nezasahuje proti takovýmto výzvám k násilí. Nedivím se, že je průměrný Brit už dost otráven.

Moderátor: Ann Cryerová, myslíte si, že multikulturalismus selhal?

Ann Cryer: Ne, to si nemyslím. Multikulturalismus je faktem. V něm žijeme. Jsem strašně ráda, že tady dnes máme tři ženy a nemáme zastřený obličej, oblékáme se, jak my chceme, a máme možnost mluvit, protože jsme inteligentní a energické ženy.

Anjem Choudary: Pro vaší informaci, i ženy, které si zakrývají tvář, jsou inteligentní a energické. Co tady, prosím vás, šíříte stereotypy.

Ann Cryer: Nemohl by, prosím vás, ten člověk mlčet? Vy jste tak nezdvořilý!

Anjem Choudary: Proč teda tady vedeme diskusi, když mám mlčet?

Moderátor: Snažíme se mluvit každý postupně. Snažíme se teď mluvit o multikulturalismu.

Anjem Choudary: Ona tady uráží muslimy, nevím proč bych měl mlčet.

Ann Cryer: Já nikoho neurážím.

Anjem Choudary: Ale urážíte. Vy tvrdíte, že ženy, které si nezakrývají tvář, jsou inteligentní a energické.

Moderátor: To je velmi zajímavé zkreslení toho, co řekla. Ona řekla, že tu sedí tři inteligentní ženy, které nemají zakrytou tvář.

Anjem Choudary: A z toho vyplývá, že ženy, které si nezakrývají tvář, jsou inteligentní a energické.

Moderátor: To jste řekl vy.

Ann Cryer: Snažím se říct, že tato mladá dáma z Dewsbury se podílela na demokratickém procesu. Kandidovala tam za Konzervativní stranu. Já možná nesouhlasím s jejím politickým přesvědčením, ale v každém případě bojuji za její právo vystupovat s nezakrytou tváří a hovořit s námi.

Moderátor: Řekněte mi Sayeedo Varsi, co musíme učinit, aby se zlepšilo porozumění mezi oběma těmito komunitami?

Sayeeda Varsi: Musíme se podílet na dialogu. I s lidmi, jako je pan Choudary. Tomu musí být zpočátku dovoleno, aby vyjádřil svou frustraci. Myslím, že některé ty transparenty byly velmi zajímavé. Bylo na nich: Chceme se podílet na debatě. Chceme se podílet na dialogu. Nechceme být uráženi. A já jsem praktikující muslimka a mohu říci, že tam, kde celá tato debata začala, s těmi dánskými karikaturami, ty karikatury považuji za urážlivé, byly zbytečné - podle mě vůbec nebyly zábavné. A útočí na samotné jádro toho, co je tak důležité pro muslimskou víru. Proto bylo správné, že jsme my politikové v této zemi tyto karikatury odsoudili. Stejně jako bylo správné, že politikové odsoudili nepřijatelně agresivní transparenty na londýnské demonstraci. A jsem si jista, že v Británii převládne střed, lidé, kteří jsou ochotni podílet se na dialogu, kteří žijí vedle sebe a sdílejí společné hodnoty a smysl sdílené totožnosti. Samozřejmě, že v naší společnosti budou extremisté. V úvodní reportáži jsme slyšeli [rasistu z British National Party] Nicka Griffina. Lidé jako Nick Griffin a Abu Hamza a Omar Bakri, si jsou podobní jak vejce vejci. Všichni šíří nenávist. Všichni z nich vytvářejí neshody ne společnosti a všichni mají svou vlastní agendu. A myslím si, že by všichni z nich měli přestat zneužívat naší vlajky a odstěhovat se z tohoto ostrova.

Moderátor: Odstěhovat se z tohoto ostrova? Vy byste je deportovala?

Anjem Choudary: No, to je tedy opravdu umírněný názor! No to je senzační! A kam mají jako jít? Do Severního moře, anebo do Atlantického oceánu?

Sayeeda Varsi: Já jsem přesvědčena - pane Choudary, pustíte mě ke slovu?

Anjem Choudary: Kterou stranu ona že zastupuje? To jako konzervativce, anebo je to [extremně pravicová] National Front?

Moderátor: Konzervativce.

Sayeeda Varsi: Já jsem přesvědčena, že lidem, kteří vyvolávají nepokoje a kteří šíří nenávist, se bude naše společnost vyhýbat.

Moderátor: Ano, ale rozdíl je v tom, že kdyby před pěti nebo deseti lety stáli na ulici lidé s takto agresivními transparenty, nikdo by je nebral vážně. Ale dneska je lidi berou vážně. A to přece něco vypovídá o vedoucích představitelích muslimské obce.

Humera Khan: Mně opravdu trápí, že v muslimské komunitě jsou někteří lidé, kteří si uvědomují, že je možné této intenzivní nenávisti využívat pro politické účely. Bohužel, terorismus dokázal, že lidé o věci začnou hovořit. My jako země se musíme naučit o věcech hovořit dříve, než vznikne krize. A také mě hodně mrzí, že se mezi normálními lidmi dělá spousta velmi dobré, drobné práce, ale politicky se to neprojeví, protože my fungujeme ve dvou odlišných světech. Máte lidi, kteří jsou do politiky, a pak máte lidi, kteří pracují v místě, a mezi nimi není kontakt.

Moderátor: Co by měla dělat vláda?

Ann Cryer: Doufám, že policie ty demonstranty s jejich transparenty, vyzývajícími k vraždám, nafilmovala a že v nadcházejících dnech bude zahájeno trestní stíhání. Mám pocit, že Nick Griffin a pan Choudary mají mnoho společného. Nick Griffin kandidoval proti mně v mém volebním okrsku. Znám ho dobře. A vidím tady mnoho podobností.

(...)

                 
Obsah vydání       13. 2. 2006
13. 2. 2006 Británie: Muslimové debatují v televizi
13. 2. 2006 Útok na Írán by stál tisíce životů a vedl by k širšímu konfliktu Karel  Dolejší
13. 2. 2006 Nejvyšší soud rozhodl, že se nebude řídit platným právním řádem Aleš  Uhlíř, Marek  Steiner
13. 2. 2006 Já jsem skřítek Aladin Jan  Vodňanský
13. 2. 2006 Jacques Derrida: "Nezlobte se, ale takhle jsem to nikdy neřekl." Martin  Škabraha
13. 2. 2006 Britská armáda se obává pomsty za video, na němž vojáci bijí Iráčany
13. 2. 2006 Za co se bude v novém mediálním světě platit
13. 2. 2006 Permanentná energetická kríza Michael T. Klare
13. 2. 2006 Mediální křepelky vyletěly z hnízd Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 O úctě k druhému
13. 2. 2006 Politické pozadí problému čili Hamás bez smyslu pro humor Jiří  Michalík
13. 2. 2006 Konflikt politických zájmů Milan  Černý
13. 2. 2006 Černá díra Evropy Jan  Klusáček
13. 2. 2006 Přirozené naprogramování, společnost a sobectví Marian  Kechlibar
13. 2. 2006 Čtyři dogmata pravice dle Martina Rubáše Pavel  Urban
13. 2. 2006 Strana zelených jako "noví lidovci" české politiky Jiří  Neustupa
13. 2. 2006 Tak já tedy nevím... Ladislav  Žák
13. 2. 2006 Odpovědi na otázky týkající se Bible Jiří  Drašnar
13. 2. 2006 Václav Klaus poškozuje ODS Milan  Daniel
12. 2. 2006 374 výkřiků proti a jeden hlas pro Irena  Ryšánková
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
12. 2. 2006 Zákon je holt zákon Zdeněk  Bárta
12. 2. 2006 Fundamentalismus Zdeněk  Bárta
13. 2. 2006 Festival ProTibet 2006
13. 2. 2006 Spisovatelé a seznamy StB: fraška, nebo tragédie? Miroslav  Vejlupek
13. 2. 2006 Je utrpení stejné? Stanislav A. Hošek
13. 2. 2006 Microsoft bude spolupracovat s OSN Filip  Rožánek
11. 2. 2006 Vysoký činitel CIA: Bush si vybíral z výzvědných informací jen, co se mu hodilo
11. 2. 2006 Globální oteplování překročilo bod, odkud už není návratu
10. 2. 2006 Takové normální partaje Ondřej  Kříž, Pavel  Peřina
10. 2. 2006 Vrcholí jednání o tom, kolik zaplatíme za sledování naší vlastní komunikace
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006