3. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 1. 2006

644 milionů

Ano. Právě tolika korunám kdosi zavelel levá, aby za zádumčivého pozpěvování nábožných písní odkráčely ze státního rozpočtu přímo do Království nebeského. Výroční zpráva Církve římskokatolické - za rok 2004 nabízí mnoho podnětů k zamyšlení. Jelikož havrani proroky neživí, těžko nás překvapí, že největší část církevního rozpočtu tvoří platy a pojištění tak řečeného duchovenstva a civilních zaměstnanců Církve obecné. Mene, tekel, uparsín - je to šest set milionů a devět stovek tisíc navrch.

Vedle této monstrózní sumy se jako chudobka krčí rozumem nepochopitelná položka šestnácti milionů na správu - nastojte - církevního majetku a jakýsi milionek na kulturní akce. Dozvídáme se mj., že církev zřizuje 96 církevních škol registrována pod devětaosmdesáti právnickými osobami, a že šest a půl tisíce lidí dopřálo si rituálu církevního sňatku. Jedenáct farářů pracuje pro armádu, jeden pro Policii ČR a celých sedm dochází profesionálně poskytovat útěchu do věznic.

Bylo by zajímavé slyšet, zda naši Občanští demokraté, kteří tolik kritizují vládu za rozhazovačnost, hodlají sáhnout protestantsky šetrnou rukou i po této rozpočtové položce. Národ by ji oplakal velmi snadno a hned bychom měli hotov další kus dálnice. Nebo je snad kněžský stav tělesným postižením, které brání jedinci v samostatném opatřování si životních prostředků a opravňuje ho přiživovat se na práci ostatních, ať se jim to líbí, nebo ne?

Děsivá informace o jednapadesáti tisících dětí indoktrinovaných katolickou ideologií prostřednictvím státního školství v roce 2004 bledne v záři zlaťáků kutálejících se... Kam? To ví snad jen otec arcibiskup, stejně jako pouze on tuší, kolik zlatek se přikutálelo z jiných stran.

Kolik peněz Svatá Matka církev ročně stojí stát, to víme i bez Monsignora Graubnera a jeho výroční zprávy. Lze si to dohledat na stránkách Ministerstva kultury. Jako nedobrovolného přispěvatele do její věkovité kasičky by mě spíše zajímalo, kolik trhla jinde. Kolik milionů bylo kde vysbíráno, kolik utrženo na svatých obrázcích, růžencích a knížkách pro zbožná dítka, kolik bylo zaplaceno za poskytnutí svátostí a kam se všechny ty peníze poděly. Cosi mi říká, že ustupující tsunami - dle tvrzení arcibiskupa Jána Sokola - napomenutí, jež má několik slovenských bačů na úkor stovek tisíc jakýchsi, no ehm - přivést k pokání, že tedy tato tsunami s sebou všechny penízky neodnesla.

                 
Obsah vydání       3. 1. 2006
3. 1. 2006 Napište do vězení Petru Partykovi! Benny  Rees
3. 1. 2006 Američané zabili v Iráku rodinu civilistů
3. 1. 2006 Bushova vláda už nebude financovat znovuvýstavbu Iráku
3. 1. 2006 Svět se nedá vojensky ovládnout technologií
3. 1. 2006 Žánrový hybrid na obrazovce Jan  Čulík
3. 1. 2006 Všechno je relativní Alex  Koenigsmark
3. 1. 2006 Putování neznámým Acehem
3. 1. 2006 Na Západe je Východ (z núdze) I.
3. 1. 2006 Konec chirakismu: Pochybuje o tom ještě někdo? Josef  Brož
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
2. 1. 2006 Ne Steigerwald, ale Koenigsmark Alex  Koenigsmark
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
3. 1. 2006 644 milionů Filip  Sklenář
3. 1. 2006 Proč věřit v Boha? Igor  Chaun
3. 1. 2006 Perzekuce před listopadem a po něm: Jeden malý rozdíl Pavel  Urban
3. 1. 2006 Vzdají se Dánové svých výjimek? Jedni chtějí, druzí ne Roman  Grametbauer
1. 1. 2006 Nařídil Castro vraždu JFK? Tomáš  Krček
2. 1. 2006 Americká hospodářská krize, která ohrožuje svět
2. 1. 2006 Od začátku divný rok Bohumil  Kartous
2. 1. 2006 Habent sua fata statuae atque populi Václav  Chyský
2. 1. 2006 Záhořovo lože 2005 Karel  Moudrý
2. 1. 2006 Co s dluhem rozvojových zemí? Miloš  Kaláb
30. 12. 2005 Noční rozhovory aneb Komunikace s médii Alex  Koenigsmark
2. 1. 2006 Nový rok přinese Palestincům volby a s nimi i velké změny Kristina  Hazbounová
2. 1. 2006 Může být liberální sociálně prospěšné? Jan  Faltýsek
2. 1. 2006 Taktéž jsem se stal terčem diskriminace a "obětním beránkem" zvůle zákonodárců Miloslav  Veselák
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
31. 12. 2005 K Novému roku bych přál ČR noviny, které by mělo smysl číst Jan  Žižka
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Igor Chaun: "Proč věřit v Boha?" - názory a reakce RSS 2.0      Historie >
3. 1. 2006 644 milionů Filip  Sklenář
3. 1. 2006 Proč věřit v Boha? Igor  Chaun