12. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 10. 2005

Polsko: liberálové versus křesťanští demokraté

V Polsku zvítězily ve volbách do Sejmu i v prvním kole prezidentských voleb dvě pravicové strany. To předznamenává jejich spolupráci, stejně jako pozoruhodnou konfrontaci.

Polsko je laboratoří Evropy. Přinejmenším pro příští volební cyklus ve střední Evropě. Ten začal volbami v Německu a skončí v Maďarsku. Už teď je zřejmé, že Česko v čele se sociálními demokraty nebude mít v nejbližší době v bezprostředním sousedství ideové partnery: u moci ve všech okolních zemích budou pravicové vlády nebo vlády vedené pravicovými stranami. Přinejmenším až do poloviny příštího roku, kdy budou volby na Slovensku. Tam se jako velice pravděpodobný vítěz jeví strana Směr - sociální demokracie.

Mezitím však proběhnou volby v Česku.

A mohlo by se stát, že Slovensko, které se v předchozím volebním cyklu lišilo od svých postsocialistických sousedů pravicovou vládou, bude se pro změnu lišit vládou levicovou.

TO VŠE jsou zatím předčasné odhady. Zatím se sčítají hlasy v Polsku, kde končí období levicové vlády i levicového prezidenta Alexandra Kwašniewského (nar. 1954). Ve volbách do Sejmu i v prvním kole prezidentských voleb vyhrály pravicové strany. Vítězem voleb do Sejmu se stala strana Právo a spravedlnost PiS. Získala 27,0 % z odevzdaných hlasů, což jí vyneslo 155 mandátů. PiS založili v roce 2001 bratři Lech a Jarosław Kaczyński, který je předsedou. Většina členů této strany se rekrutuje z různých malých stran.

PiS se pokládá za stranu pravého středu. Její program zdůrazňuje boj proti kriminalitě, a to včetně obhajoby trestu smrti. Klade velký důraz na kritiku korupce. Tato strana je euroskeptičtější než její budoucí vládní partner, strana Občanská platforma. Zároveň PiS hlásá potřebu silného sociálního státu. Je protisocialistická a v pojetí sociálních práv člověka se opírá o učení katolické církve. Jejím kandidátem na prezidenta je Lech Kaczyński, který v prvním kole skončil druhý.

LECH KACZYŃSKI se narodil v roce 1949 ve Varšavě. Studoval právo na Varšavské univerzitě. Kromě akademických úspěchů v oblasti pracovního práva má za sebou i bohatou politickou kariéru: byl blízkým spolupracovníkem Lecha Wałęsy a stal se i prvním místopředsedou celostátního výboru Solidarity. Během stanného práva v roce 1981 byl internován. Po roce 1989 byl senátorem, poslancem, ministrem i generálním prokurátorem. V roce 2002 byl zvolen starostou Varšavy. Je čestným předsedou strany Právo a spravedlnost. V prvním kole prezidentských voleb obdržel 33,1 % hlasů. Je ženatý, má dceru a vnučku.

V PRVNÍM KOLE prezidentských voleb slavila úspěch strana Občanská platforma - OP. Je to strana pravého středu, která se oficiálně hlásí ke směsi liberálních, konzervativních a křesťanskodemokratických hodnot. Vznikla v roce 2001. V jejím volebním programu lze nalézt jednotnou daň z osobních příjmů 15 %, zrovnoprávnění státních a soukromých škol, decentralizaci výdajů z ústřední vlády na místní správu, další privatizaci a demonopolizaci, přímou volbu starostů, soukromou zdravotní péči, většinový volební systém, reformu pracovního práva, omezení pravomocí odborů, snížení počtu poslanců v Sejmu na 230 atd.

Předvolební výzkumy slibovaly OP ve volbách do Sejmu vítězství. Skončila na druhém místě se ziskem 24,1 % odevzdaných hlasů, což znamená 133 mandátů. Kandidátem na prezidenta této strany je její předseda Donald Tusk, který v prvním kole zvítězil.

DONALD TUSK se narodil v roce 1957 v Gdaňsku. "Moje vlast je Gdaňsk a Solidarita", říká. Je historikem, absolvoval Gdaňskou univerzitu. Napsal přibližně sto publikací, mezi nimiž jsou dějiny Gdaňska. Je předsedou strany Občanská platforma. Před založením OP v roce 2001 byl prominentním členem strany Liberálně-demokratický kongres a poté Unie svobody, kde prohrál soutěž o zvolení předsedou. Je též místopředsedou Sejmu. Slogan jeho volebního štábu zní: "Tusk - člověk se zásadami". Je ženatý, má dvě děti. V prvním kole prezidentských voleb obdržel 36,3 % hlasů.

DOSAVADNÍ PREZIDENT a vedoucí strana vládní koalice, tedy Svaz demokratické levice - SDL, patřili k sobě. Kwašniewski této straně až do zvolení prezidentem v prosinci 1995 předsedal. Stranu po svém prvním volebním úspěchu vytáhl k vládní moci. Pak se ale začala hodnocení prezidenta a vlády v očích veřejnosti rozcházet, což se odrazilo na práci SDL.

SDL vznikla v roce 1991, původně jako koalice levicových stran, z nichž největší byla Sociální demokracie Polské republiky. Ta napřed s ostatními levicovými subjekty zformovala pro volby roku 1991 Alianci demokratické levice, jejíž členové většinou pocházeli z Polské sjednocené dělnické strany. V letech 1993 až 1997 vládla SDL spolu s Polskou rolnickou stranou. Pak volby velmi výrazně prohrála. V dubnu 1999 se aliance SDL změnila na jednotnou stranu. Jde o stranu sociálnědemokratického typu.

V roce 2001 vytvořila SDL koalici s Unií práce a po vítězství ve volbách se spolu s Polskou rolnickou stranou ujaly se vlády. V březnu 2003 rolnická strana z koalice odešla. SDL procházela krizemi, spojenými s ekonomickými neúspěchy i politickými problémy. Z vedení strany musel odejít Leszek Miller, předseda vlády v letech 2001 až 2004, ale i Józef Oleksy, výrazný politik, jehož pohřbila lustrační aféra. Privatizační skandály kolem Millerovy vlády zasáhly i do Česka - jeden z nich se týká Unipetrolu.

Od května je předsedou SDL bývalý ministr zemědělství a rozvoje venkova Wojciech Olejniczak (nar. 1974). Převzal stranu v hluboké krizi. Některé výzkumy před parlamentními volbami dokonce naznačovaly, že by se SDL nemusela dostat do Sejmu. Nakonec ale minulý měsíc SDL ve volbách získala 11,3 % z odevzdaných hlasů, což znamená čtvrté místo a 55 poslanců. To naznačuje, že by se mohla vzpamatovat. Jenže její kandidát na prezidenta, u veřejnosti poměrně oblíbený maršálek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz, se ještě před prvním kolem kandidatury vzdal. Se zdůvodněním, že odmítá být předmětem mediální skandalizace.

SKANDÁLY KOLEM SDL a skutečnost, že tato nejsilnější levicová strana nepostavila prezidentského kandidáta, představují asi hlavní důvod dramatického poklesu volební aktivity občanů. Těch se při parlamentních volbách účastnilo 40,6 % a v prvním kole prezidentských voleb 49,6 %.

Další výraznou skutečností, která určila pohyb na polské politické scéně, je sociálně-ekonomická situace. Poslední předvolební údaje o růstu HDP, které si mohl přečíst polský volič, jsou za třetí čtvrtletí: meziroční nárůst o 3,7 % se může v Česku jevit jako příznivý, ovšem loni se růst pohyboval okolo šesti procent. Zároveň Polsko zaujalo první příčku v žebříčku zemí Evropské unie, pokud jde o nezaměstnanost.

Opakující se sociálně-ekonomické problémy a skandály jsou příčinou velké nestability polského stranického systému. V podstatě všichni hlavní účastnici posledního volebního klání jsou velmi mladé strany, které vznikly nedávno transformací, slučováním nebo na troskách jiných stran. Protože krize vládnoucí levice přišla po stejné krizi předtím vládnoucí pravice, bude třeba počkat několik let s tvrzením, že se již stranický systém v Polsku stabilizoval.

PRO SOUSEDY POLSKA, členy Evropské unie, ale i další státy, bude zajímavé, jak se bude vyvíjet jednání o sestavení vlády. OP a PiS se jistě dohodnou, ovšem až po konfrontaci završené druhým kolem prezidentských voleb příští neděli. Dohoda to nebude prostá: programové rozdíly liberálů a křesťanských demokratů jsou výraznější než například v Česku. Určité odlišnosti lze zaznamenat i v deklarovaných zahraničněpolitických postojích. Přitom Polsko patřilo i v době levicové vlády k největším oporám USA při intervenci v Iráku, neváhalo blokovat euroústavu, angažovalo se v oranžové revoluci na Ukrajině a v neposlední řadě podporuje aktivity disentu, včetně disentu z řad polské menšiny, v Bělorusku. V polském tisku lze zaznamenat i řadu výhrad k chování k polské menšině v Litvě. Fakt, že Polsko má velmi ambiciózní zahraniční politiku, která je spojena s vnitřní ekonomickou slabostí, vytváří specifické napětí jak na domácí scéně, tak i v zahraničí. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že patří a bude i po prezidentských volbách patřit mezi nejdůležitější partnery a spojence Česka.

Článek vyjde ve čtvrtek v týdeníku Ekonom

Článek vyjde ve čtvrtek v týdeníku Ekonom

                 
Obsah vydání       12. 10. 2005
12. 10. 2005 EU: Internet se možná rozpadne
12. 10. 2005 Vraždy, pohlavní choroby a rozpad manželství jsou častější v náboženských společnostech
12. 10. 2005 Byl jsem v Londýně okraden při hledání práce
12. 10. 2005 Studny nadějí Antonín  Sova
12. 10. 2005 OSN varuje: do konce desetiletí vznike 50 milionů ekologických uprchlíků
12. 10. 2005 Jak se mění denní tisk pod tlakem internetu
25. 10. 2005
12. 10. 2005 Americký profesor vyhozen z univerzity kvůli internetu
12. 10. 2005 Polsko: liberálové versus křesťanští demokraté Oskar  Krejčí
31. 10. 2005
12. 10. 2005 Policisté v New Orleansu zbili černocha
12. 10. 2005 Angie (skoro) u cíle Igor  Záruba
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
12. 10. 2005 Soudní rozhodnutí udělit Gallowayovi odškodné 150 000 liber je "nedorozumění"
12. 10. 2005 Tony Blair: Je nutné věznit osoby podezřelé z terorismu tři měsíce bez soudu
12. 10. 2005 Blaire, nezastrašujte soudce!
12. 10. 2005 Petr Nedoma může v galerii Rudolfinum vystavovat, koho chce Jan  Paul
11. 10. 2005 Počítač může být rozhlasovým a televizním přijímačem
11. 10. 2005 Pákistán: Situace po zemětřesení je nezvládnutelná
11. 10. 2005 Itálie - země telefonních odposlechů
10. 10. 2005 Extremistické názory senátora Mejstříka Jiří  Jírovec
10. 10. 2005 Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet Jan  Čulík
11. 10. 2005 Rakousko slaví a má co František  Hezoučký
11. 10. 2005 Francii se nevede dobře Lucie  Doleželová
11. 10. 2005 Zlatá opona rozděluje staré a nové Rusko
10. 10. 2005 Američan v řetězech
11. 10. 2005 Legislativní paskvil Jaroslav  Štemberk
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005