2. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 8. 2005

Den akce ve Wunsiedelu -- 20. srpen 2005

Od té doby, co se v roce 1986 v Berlíně oběsil Rudolf Hess - válečný zločinec a poslední z prominentních nacistů vězněných spojenci -- bývá výročí jeho smrti využíváno německým i mezinárodním neonacistickým hnutím k oslavování nacismu. Šedesát let po osvobození Evropy od nacionálního socialismu budou tisíce evropských nácků opět pochodovat bavorským městem Wunsiedel, aby si připomněly Hessovu smrt a glorifikovaly nacistický režim, kterému sloužil.

Od roku 2001 je ve Wunsiedelu, kde jsou pohřbeny Hessovy ostatky, povoleno legální konání demonstrace pod vedením Juergena Riegera -- nacistického právníka z Hamburku. Minulý rok se pochodu účastnilo přibližně 4800 lidí, což je zdaleka nejvyšší číslo v osmnáctileté historii připomínání Hessovy památky a znamená pro mezinárodní nacistické hnutí uspokojivý výsledek mnoha let propagace.

Německé antifašistické hnutí považuje tuto hanebnou demonstraci za naprosto nepřijatelnou. Z tohoto důvodu antifašisté všech generací aktivně usilují o vybudování opozice a zorganizování dne antifašistické akce s cílem ukázat svou masivní přítomnost ve Wunsiedelu v den demonstrace.

Chceme dát jasně najevo, že německé i mezinárodní antifašistické hnutí není ochotno dovolit nacistům nerušeně šířit jejich překrucování historie. Naopak využijeme tento den ke shromáždění na oslavu šedesátého výročí osvobození.

Zkušenosti těch, kteří přežili boj za osvobození nebo vyhlazovací koncentrační tábory, budou příkladem a povzbuzením pro dnešní generaci. Doufáme též, že den antifašistické akce také přispěje k vybudování mezinárodního antifašistického hnutí.

Kdo byl Rudolf Hess? Rudolf Hess vstoupil do nacistické strany v roce 1920 a rychle se stal jedním z Hitlerových nejbližších spolupracovníků. Jako diktátorův zástupce se fanatický antisemita Hess podílel na celé plejádě nacistických zločinů: na vytvoření nacistické vlády teroru, anexi Rakouska a Sudet, na zločinném pronásledování židů a jejich násilném vypuzení z německé společnosti, a také na počátcích holocaustu. Hessova osoba i skutky jsou nerozlučně spjaty s nacistickou stranou a sám se nikdy ani nepokusil distancovat od nacismu. Během norimberských procesů se dokonce naparoval, že ničeho nelituje. Je to tato nacistická zrůda, koho se dnešní nacisté snaží proměnit v "pilota míru", protože v roce 1941 odletěl do Velké Británie, pravděpodobně s úmyslem vyjednat separátní mír s Brity. Skutečným účelem jeho cesty bylo posílení fronty proti Sovětskému svazu. Stejný mýtus o "pilotovi míru" je používán k oslavě nacismu a podpoře falešného tvrzení, že nacistické Německo upřímně toužilo po míru, ale bylo "zločinnými spojenci" přinuceno válčit.

Hessův pochod získal pro nacisty tak zvláštní mezinárodní význam, že se jej v uplynulých letech účastnili zástupci extrémistů z Dánska, Švédska, Norska, Británie, Belgie, Nizozemí, Francie, Španělska, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Maďarska, České republiky, Slovenska, Chorvatska, USA a také Ruska. Hessův pochod dává fašistům legální základ pro jejich uctívání nacismu a nabírá na důležitosti pro celé ultrapravicové spektrum. Sjednocuje lidi všech věkových kategorií, s různým sociálním zázemím a dokonce i ze soupeřících frakcí, v jejich oslavě toho, oč Hitler a Hess usilovali.

Výsledek je ten, že Wunsiedelská akce získala charakter "lidového festivalu", na kterém se společně schází nostalgici z SS, skinheadi, piercingem posetí fanoušci hatecoru, němečtí revanšisté a obdivovatelé Hitlerovy mládeže v hnědých košilích, nebo německých lidových krojích. Tato událost má pro nacisty ohromný význam.

Od roku 2003 se na akci oficiálně podílí i největší německá fašistická strana Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) a minulý rok šli vůdcové NPD Udo Voigt a Holger Apfel (nyní vůdce NPD v zemském parlamentu v Sasku) v čele demonstrace společně s Riegerem. V popředí průvodu šla také trojice vůdců takzvaných Svobodných nacionalistů - Thomas Wulff, Thorsten Heise a Ralph Tegethoff , kteří se stali ceněnými rekruty NPD.

Výsledky regionálních voleb v Brandenbursku a Sasku ze září minulého roku poskytly neonacistům zcela nové možnosti. Vstup NPD do saského regionálního parlamentu s 9,2 % (téměř 200 000) hlasů umožnil straně zvýšit svou přítomnost ve sdělovacích prostředcích, více ovlivňovat veřejnou debatu a kromě mezd těch, kteří byli zvoleni, získává strana měsíčně dalších 120 000 Euro.

Společnost ve Spolkové republice Německo k tomuto vývoji přihlížela téměř bezradně a jakákoliv skutečně významná akce proti podněcovatelům rasové nenávisti se zdá být nepravděpodobnou. Ta nejhalasnější snaha o ráznou argumentaci proti neonacistům neuspěla, jelikož ti již pevně zapustili kořeny v samém středu společnosti. A tak, když NPD, v souvislosti se zničením Drážďan použila v den věnovaný obětem nacismu termín "bombardovací holocaust", zvedla se v celé zemi vlna rozhořčení a dokonce i krátká debata o možnosti podruhé zkusit postavit stranu mimo zákon. Avšak vůbec nebyl zmíněn fakt, že Joerg Friedrich, mainstreamovými médii velmi oceňovaný historik, se drží ve svém nejlépe prodávané knize Der Brand stejné myšlenkové linie a spojenecké bombardovací squadry označuje jako Einsatzgruppen, spálené protiletecké kryty označuje jako "krematoria" a němečtí civilisté byli prý "vyhlazováni" -- přesně ty samé názory, jaké hlásá NPD.

Neúspěch ve snaze vypořádat se s pravicovými extrémisty politicky, což samozřejmě znamená boj proti rasismu, antisemitismu, nacionalismu a překrucování historie, vede k něčemu jinému. Zejména ke skutečnosti, že jedinou odpovědí na provokace, jako byla žádost NPD pochodovat skrze Brandenburskou bránu v Berlíně a zesměšnit tak šedesáté výročí osvobození, je jen další omezování práv demonstrovat, týkající se všech a další demontáž našich základních práv.

Šedesáté výročí osvobození je více než jen historické datum, protože je to možná poslední příležitost pro ty, co přežili nacismus, pro veterány antifašistického odporu a dnešní antifašisty demonstrovat pospolu. Boj proti fašismu rozhodně není u konce.

Poučení z nacismu stále nezvítězilo a nebylo přijato německou společností a politiky. Naše společná zodpovědnost k obětem nás zavazuje postavit se proti rasismu, antisemitismu, nacionalismu a militarismu a my všichni na sebe bereme osobní zodpovědnost za to, že fašisté už nikdy znovu do svých rukou moc nedostanou.

                 
Obsah vydání       2. 8. 2005
3. 8. 2005 Všichni cestující přežili
2. 8. 2005 Vyjádření účastníků CzechTeku k informacím policie a ministra Bublana
2. 8. 2005 Vážený pane premiére, s tou vaší "klidnou dovolenou" jděte do .....* Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Vyjádření MVČR k Czechteku
2. 8. 2005 Czechtek: šance pro ODS? Jan  Čulík
2. 8. 2005 Urvěte si kus Czechteku Bohumil  Kartous
2. 8. 2005 "Patnáct let po revoluci, a už nás zase řežou"
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - Můžete zastavit párty, ale nedokážete zastavit budoucnost Ládis  Kylar
2. 8. 2005 Demokracie usilují o inkluzivnost a o toleranci Jan  Čulík
2. 8. 2005 Stát byl bit Ondřej  Slačálek
2. 8. 2005 Akt soucitu: za mrtvé a za každou ránu
2. 8. 2005 Pokud jste to náhodou už někde někdy nečetli...
1. 8. 2005 Změní rány tonfou váš názor ? Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Rave pArtiEs a opravník oblíbených omylů Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Je nutno zastavit nástup totality v této zemi
1. 8. 2005 Pro Czechtek platí zákon o právu shromažďovacím Jaroslav  Štemberk
31. 7. 2005 Stručně - Czechtek a paragrafy Helena  Svatošová
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - silnice k pozemku měla být veřejně přístupná Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Ojediněle se vyskytující hlukové události
2. 8. 2005 Banky, nebo "skladníci"? Patrik  Nacher
2. 8. 2005 Galon za 4 dolary
2. 8. 2005 Krčmář Kramera dezinterpretuje a uráží Martin  Škabraha
2. 8. 2005 Není Mareš jako Mareš
2. 8. 2005 Den akce ve Wunsiedelu -- 20. srpen 2005 Marek  Vondra
2. 8. 2005 Podnikatelský teror v pražské restauraci Modrá lavička Jan  Čulík
1. 8. 2005 Czechtek: Proč pořád v ČR?
1. 8. 2005 Mnozí technaři se chovali jako prasata
1. 8. 2005 Jak to bylo skutečně s Czechtekem?
1. 8. 2005 Neděle v Brně: "Policie - fašisti !" Jiří  Janáček
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2005 Skončila letošní Letní filmová škola - většina nových českých filmů byla nevýrazná Jan  Čulík
30. 7. 2005 O sporné redakční politice hradišťských Filmových listů Petr  Šafařík
2. 8. 2005 Pietní shromáždění na místě romského koncentráku
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Drahoš nikdy neměl být ředitelem ČT Jana  Dědečková
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

Německo dnes RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2005 Den akce ve Wunsiedelu -- 20. srpen 2005 Marek  Vondra
1. 8. 2005 Fakta o česko-německých vztazích Richard  Seemann
28. 7. 2005 Snaha o revanš Ivan  Turnovec
27. 7. 2005 Sudetoněmecká otázka Radomír  Luža
25. 7. 2005 SRN: Konzervativci a liberálové ztrácejí většinu Richard  Seemann
12. 7. 2005 Prázdniny německých neonacistů   
13. 5. 2005 SPD: Kapitalisté nebo kapitalismus? Štěpán  Steiger
9. 5. 2005 Případ Zachariase Moussaouiho Mojmír  Babáček
9. 5. 2005 Předseda SPD vzbudil nebývalé emoce kritikou kapitalismu Richard  Seemann
25. 4. 2005 Německo mělo spoluodpovědnost za genocidu Arménů   
13. 4. 2005 SRN: 12 % nezaměstnaost   
11. 4. 2005 Pád Třetí říše: další zbytečný "velkofilm" Josef  Provazník
4. 4. 2005 Český Aufschwung na pozadí německých omylů v evropském kontextu Miloslav  Zima
23. 2. 2005 Německo: Protiameričtí demonstranti a psí výkaly   
10. 2. 2005 Krajiny bývalej NDR žiadajú o zaručenie pomoci zákonom