2. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 8. 2005

Banky, nebo "skladníci"?

V posledních týdnech se stále častěji píše o neúměrně vysokých bankovních poplatcích. Dovolím si nabídnout další pohled na tuto problematiku. Dopředu bych rád všechny představitele českých bankovních domů ubezpečil, že nekritizuji výši zisku českých bank. Je mi to srdečně jedno, zda vydělaly pět deset nebo kolik miliard. Důležité je, jaké položky tvořily a tvoří tento zisk.

Pokud drtivou část zisku reprezentuje podnikání bank v podobě obchodů na finančních trzích, úroková marže a podobně, nechť jsou zisky jakékoliv. Pokud ovšem značnou (záměrně neuvádím konkrétní procento, neboť pod slovem značná si každý představí jiný poměr a nechci být chytán za slovo, rozhodně to ale nejsou jednotky procent) část zisku tvoří poplatky, je dle mého názoru kritika na místě. A to nikoliv kritika zisků bank jako takových, jak se bankovní představitelé snaží podsouvat svým oponentům, nýbrž kritika poplatkové politiky. Podstatou a hlavním smyslem uložení peněz do banky jako jednoho z druhů investice je, že vkladatel poníží svou současnou spotřebu ve prospěch své vyšší budoucí spotřeby. Tyto peníze půjčí bance (banka je vůči svým vkladatelům v postavení dlužníka), která s nimi podniká, dále je půjčuje a tím tvoří zisk. Za vzdání se této likvidity ve prospěch banky chce vkladatel samozřejmě odměnu, z určitého pohledu lze říci, že podíl na zisku, který se vytvořil podnikáním s jeho penězi -- jinak řečeno odměnu v podobě úroku. Důsledkem současné poplatkové politiky bank v ČR je však kuriózní situace, kdy poplatky u běžného vkladatele převyšují úrok natolik, že vkladatel má v budoucnu na svém účtu nikoliv více či stejně, ale dokonce nominálně méně finančních prostředků, než kolik původně na účet vložil. Je tak paradoxně nikoliv odměňován, ale sankcionován za půjčení peněz bance. Z tohoto úhlu pohledu se důsledky poplatkové politiky (tj. nezhodnocení vložených prostředků) dají považovat za bezdůvodné obohacení banky.

Banka se v takovém případě přestává chovat jako banka (dle smyslu jejího podnikání a postavení ve finančním systému), nýbrž doslova jako skladovatel. Také ten za svou službu -- úschovu věci -- dostává odměnu tzv. skladné. To je celkem legitimní způsob podnikání -- banky by se staly (lépe řečeno už se tak děje) takovými "skladníky", u kterých si občané schovají své peníze, stejně jako si firma (ukladatel) uloží své zboží do skladu, a za to zaplatí příslušný poplatek. V takovém případě by ale tento fakt měl být uveden ve smlouvách o zřízení účtu. Dále by banka měla kromě této pozitivní stránky věci přijmout ve své "nové roli" i tu méně pozitivní, že totiž skladovatel s takto uschovanými věcmi (penězi) nesmí dále nakládat, tím méně s nimi podnikat a jejich prostřednictvím vydělávat. Výdělek zde totiž představuje právě onen poplatek - skladné.

České banky ale z obou smluvních typů využívají pro sebe jen výhody. Fakt, že tuzemské bankovní poplatky patří ve vztahu k příjmům mezi nejvyšší na světě, je pak jen logickým vyústěním této nenormální situace.

Autor je mediálním poradcem Unie svobody

                 
Obsah vydání       2. 8. 2005
3. 8. 2005 Všichni cestující přežili
2. 8. 2005 Vyjádření účastníků CzechTeku k informacím policie a ministra Bublana
2. 8. 2005 Vážený pane premiére, s tou vaší "klidnou dovolenou" jděte do .....* Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Vyjádření MVČR k Czechteku
2. 8. 2005 Czechtek: šance pro ODS? Jan  Čulík
2. 8. 2005 Urvěte si kus Czechteku Bohumil  Kartous
2. 8. 2005 "Patnáct let po revoluci, a už nás zase řežou"
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - Můžete zastavit párty, ale nedokážete zastavit budoucnost Ládis  Kylar
2. 8. 2005 Demokracie usilují o inkluzivnost a o toleranci Jan  Čulík
2. 8. 2005 Stát byl bit Ondřej  Slačálek
2. 8. 2005 Akt soucitu: za mrtvé a za každou ránu
2. 8. 2005 Pokud jste to náhodou už někde někdy nečetli...
1. 8. 2005 Změní rány tonfou váš názor ? Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Rave pArtiEs a opravník oblíbených omylů Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Je nutno zastavit nástup totality v této zemi
1. 8. 2005 Pro Czechtek platí zákon o právu shromažďovacím Jaroslav  Štemberk
31. 7. 2005 Stručně - Czechtek a paragrafy Helena  Svatošová
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - silnice k pozemku měla být veřejně přístupná Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Ojediněle se vyskytující hlukové události
2. 8. 2005 Banky, nebo "skladníci"? Patrik  Nacher
2. 8. 2005 Galon za 4 dolary
2. 8. 2005 Krčmář Kramera dezinterpretuje a uráží Martin  Škabraha
2. 8. 2005 Není Mareš jako Mareš
2. 8. 2005 Den akce ve Wunsiedelu -- 20. srpen 2005 Marek  Vondra
2. 8. 2005 Podnikatelský teror v pražské restauraci Modrá lavička Jan  Čulík
1. 8. 2005 Czechtek: Proč pořád v ČR?
1. 8. 2005 Mnozí technaři se chovali jako prasata
1. 8. 2005 Jak to bylo skutečně s Czechtekem?
1. 8. 2005 Neděle v Brně: "Policie - fašisti !" Jiří  Janáček
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2005 Skončila letošní Letní filmová škola - většina nových českých filmů byla nevýrazná Jan  Čulík
30. 7. 2005 O sporné redakční politice hradišťských Filmových listů Petr  Šafařík
2. 8. 2005 Pietní shromáždění na místě romského koncentráku
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Drahoš nikdy neměl být ředitelem ČT Jana  Dědečková
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005