1. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 8. 2005

Pro Czechtek platí zákon o právu shromažďovacím

Osobně bych si nedovolil vyslovit tak kategorický názor, jako Helena Svatošová, že na CzechTek nelze vztahovat zákon o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb. v platném znění, neboť tato akce dle mého názoru nepochybně slouží i "k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod a k výměně informací a názorů", jak má na mysli ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona, byť nikoli primárně. Rozhodně však nejde o akci, která by byla z působnosti zákona vyloučena pro primárně komerční charakter.

Ministr Bublan má pravdu, když v tomto směru poukazuje na nejasnost zákonné úpravy a nutnost jejího zpřesnění. Na druhou stranu ale v případě nejasnosti zákonné úpravy mají státní orgány a organizace vykládat zákon ve prospěch občanů, nikoli v jejich neprospěch, jak se mi jeví, že Policie ČR učinila v případě CzechTeku.

Pokud bychom naopak zastávali názor, že na CzechTek se zákon o právu shromažďovacím vztahuje, je nutno zdůraznit, že důvodem rozpuštění takového shromáždění nemůže být sám fakt, že jde o shromáždění neohlášené, ale nadto k rozpuštění musí být dán ještě některý z důvodů uvedených v § 10 zákona, tedy:

1) jestliže účel shromáždění směřuje k výzvě:

a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti,

b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti;

c) jinak porušovat ústavu a zákony.

2) jestliže

a) se koná na místě, kde účastníkům hrozí závažné nebezpečí pro jejich zdraví,

b) koliduje s jiným shromážděním,

3) koná-li se v místě, kde nutné omezení dopravy a zásobování je v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva.

Koná-li se shromáždění v nočních hodinách, může příslušný obecní úřad podle § 9 zákona nařídit jeho ukončení též tehdy, jestliže by nepřiměřeně rušilo noční klid v obci.

Jinak i účastníci neohlášeného shromáždění požívají čl. 19 Listiny základních práv a svobod ústavně zaručeného práva pokojně se shromažďovat.

Na druhou stranu by pak ale nebylo možno argumentovat tím, že akce nebyla ohlášena proto, že jde o akci na soukromém pozemku, neboť v takovém případě jsou z ohlášovací povinnosti vyjmuty pouze akce pořádané výlučně pro jmenovitě pozvané účastníky. Uspořádání neohlášeného pokojného shromáždění je však pouze přestupkem, za který lze pořadateli uložit pokutu do 5000,- Kč.

Policie může proti neohlášenému shromáždění zasáhnout jen v případech, že

a) o rozpuštění shromáždění rozhodl dle výše citovaných ustanovení příslušný obecní úřad a účastníci se na výzvu pověřeného pracovníka úřadu dobrovolně nerozešli,

b) účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se nepodařilo zjednat jiným způsobem, zejména zákrokem proti jednotlivým pachatelům, načež účastníci nerespektují z tohoto důvodu vyhlášené rozhodnutí o rozpuštění shromáždění (jež v případě, že na místě není pověřený pracovník obecního úřadu, může policie vydat sama).

Sdělení rozhodnutí o rozpuštění shromáždění musí obsahovat důvody k rozpuštění a upozornění na následky neuposlechnutí této výzvy a musí být učiněno takovým způsobem, aby bylo účastníkům srozumitelné a aby se s ním všichni účastníci shromáždění mohli seznámit.

Předpokládám, že zásahem proti CzechTeku se bude zabývat inspekce ministra vnitra, která by podle mého měla důvodnost a přiměřenost zásahu zkoumat i z hlediska ustavně zaručeného práva na pokojné shromažďování.

Za zákrok odpovídá podle § 42 Zákona o Policii ČR policejní důstojník, který zásahu velí a který je povinen stanovit, jaké prostředky mají zasahující policisté použít a obsah těchto rozkazů zaznamenat. Jednotliví policisté odpovídají pouze za vybočení z mezí těchto rozkazů, pokud jednali podle rozkazu, nesou sami odpovědnost jen v případě, že jim musela být zřejmá jeho nezákonnost.

                 
Obsah vydání       1. 8. 2005
31. 7. 2005 Stručně - Czechtek a paragrafy Helena  Svatošová
1. 8. 2005 Pro Czechtek platí zákon o právu shromažďovacím Jaroslav  Štemberk
1. 8. 2005 Změní rány tonfou váš názor ? Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Czechtek: Proč pořád v ČR?
1. 8. 2005 Rave pArtiEs a opravník oblíbených omylů Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Jak to bylo skutečně s Czechtekem?
1. 8. 2005 Je nutno zastavit nástup totality v této zemi
1. 8. 2005 Mnozí technaři se chovali jako prasata
1. 8. 2005
1. 8. 2005 Media must not give to stereotypes Jan  Čulík
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2005 Důsledky Czechteku jdou špatným směrem Bohumil  Kartous
1. 8. 2005 Drzý výsměch: Městská policie Praha "je bezmocná" Jan  Čulík
1. 8. 2005 Desítky pochybných existencí míří do Kotěhůlek! Tomáš  Gawron
1. 8. 2005 Teror každý den Michal  Vimmer
1. 8. 2005 Írán popravil dva mladé gaye
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Drahoš nikdy neměl být ředitelem ČT Jana  Dědečková
1. 8. 2005 Skončila letošní Letní filmová škola - většina nových českých filmů byla nevýrazná Jan  Čulík
30. 7. 2005 O sporné redakční politice hradišťských Filmových listů Petr  Šafařík
30. 7. 2005 Pomníky stavíte, prosím vás, komu? Jan  Paul
1. 8. 2005 Personální nouze v ČSSD? Jiří  Kuthan
1. 8. 2005 Fakta o česko-německých vztazích Richard  Seemann
1. 8. 2005 Softwarové patenty: Obrana aktivistova Alexandr  Kazda
1. 8. 2005 "Přiznám se, že mně někdy dělá potíže pochopit, že slušný člověk může být pravičák." Milan  Krčmář
1. 8. 2005 Zastřelen na útěku Michal  Jurza
1. 8. 2005 Neděle v Brně: "Policie - fašisti !" Jiří  Janáček
29. 7. 2005 Česká média vyrábějí "rebely" a "subkultury" jako na běžícím páse Josef  Provazník
30. 7. 2005 Potrét z Czechteku
30. 7. 2005 Policisté na Czechteku
30. 7. 2005 Czechtek: policie chystá rojnici
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
1. 8. 2005 Drzý výsměch: Městská policie Praha "je bezmocná" Jan  Čulík
1. 8. 2005 Důsledky Czechteku jdou špatným směrem Bohumil  Kartous
1. 8. 2005 Teror každý den Michal  Vimmer
1. 8. 2005 Desítky pochybných existencí míří do Kotěhůlek! Tomáš  Gawron
1. 8. 2005 Neděle v Brně: "Policie - fašisti !" Jiří  Janáček
1. 8. 2005 Jak to bylo skutečně s Czechtekem?   
1. 8. 2005 Czechtek: Proč pořád v ČR?   
1. 8. 2005 Pro Czechtek platí zákon o právu shromažďovacím Jaroslav  Štemberk
1. 8. 2005 Je nutno zastavit nástup totality v této zemi   
1. 8. 2005 Mnozí technaři se chovali jako prasata   
1. 8. 2005 Změní rány tonfou váš názor ? Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Rave pArtiEs a opravník oblíbených omylů Štěpán  Kotrba
31. 7. 2005 Protest proti rozehnání technoparty Czechtek   
31. 7. 2005 Stručně - Czechtek a paragrafy Helena  Svatošová
30. 7. 2005 Czechtek je jen podružná záležitost Bohumil  Kartous