2. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 8. 2005

Vyjádření účastníků CzechTeku k informacím policie a ministra Bublana

Britským listům zaslal Martin Boháč

Není pravda, že jsme my svojí účastí na taneční párty skutečně nazvané "Oslava poloviny prázdnin" porušili zákon, zákon porušila policie.

Pro mnoho lidí masivně zpracovávaných tiskem se techno party rovná srazu kriminálníků, feťáků a dalších nekalých živlů. Důkazem budiž fotografie otištěná v jinak velmi objektivním deníku Právo ze dne 1. 8. 2005 str. 2 -- pod fotografií na níž jsou dva dobře se bavící technaři je mimo jiné text citujeme: "Někteří v alkoholu přebrali míru, jiní se rozparádili marihuanou." Na fotografii drží jeden z mladíků láhev s kofolou a žádný z nich nemá v ruce cigaretu. Přesto je jeden z nich podle popisky alkoholik a druhý narkoman.

Je nepochybné, že techno produkce je hlučná a většině lidí z tohoto důvodu vadí. Z jiného důvodu vadí ostatním dechovka nebo country, nebo rock, nebo opera atd. Jenom proto, že někdo má rád zábavu pod hvězdami a ne v zakouřených diskotékách, mimochodem skoro stejně hlučných jako techno, snad není důvodem k tomu, abychom byli označeni za vyvrhely společnosti a aby tak s námi bylo jednáno. Jsme naprosto normální, pracujeme nebo studujeme a prostě jenom jednou do roka přijedeme na tuhle oslavu.

Všichni máme rodiče, kteří byli bez sebe hrůzou, pokud slyšeli vysílání Radiožurnálu a viděli záběry v televizi. Prakticky nikdo z nás nemohl poslat zprávu, jestli je v pořádku, nebo jestli potřebuje pomoc, protože je zraněný.

Pozemek na kterém se měla taneční párty konat a který byl řádně pronajat smlouvou, kterou jsme policii předložili, měl rozlohu cca 30ti fotbalových hřišť. Pozemek byl čerstvě pokosený a usušená sláma nebo seno byly na pozemku stočeny do válců. Pokud jde o rozměry pozemku, měli jsme k dispozici kromě smlouvy i geometrický plán. V sobotu ráno bylo na pronajatém pozemku pouze několik stovek účastníků, kteří se snažili s policií vyjednávat. Zbytku zabránila policie v příjezdu uzavřením dálnice D5, způsobila tak chaos a skutečně vzniklé škody. Za normálních okolností by byli všichni technaři použili příjezdové cesty a zaparkovali na pronajatém pozemku, velký byl dost. Policie to zcela znemožnila.

První informace policie z pátku 29. 7. 2005 dopoledne zněly tak, že se k pronajatému pozemku dostavil státní zástupce a znalec, který měl ocenit nikoli škodu, která vznikla a kterou skutečně mohl vidět, ale škodu policií předpokládanou. Nic takého však znalec udělat nemůže ani nesmí, právě proto, že je znalec. Znalecký posudek nikdy nikdo neviděl, na veřejnost se nikdy nedostalo ani jméno údajného znalce. Přesto podle jeho nikoli znaleckého posouzení, ale domněnky, která v práci znalce nemá žádné místo, dospěl přivolaný státní zástupce k názoru, že by naše jednání mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu porušování cizí věci podle § 257 tr. zák..

Ustanovení § 257 tr. zák. zní takto:

"1)) Kdo zničí, poškodí, nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci."

Tohoto trestného činu se podle trestního zákona, tedy může dopustit pouze fyzická osoba, která způsobí škodu přesahující částku 5.000,- Kč. Jakou škodu způsobí na pokosené louce pěší přechod jednoho člověka nedokáže nikdo vyčíslit, protože žádná skutečná škoda vzniknout nemůže.

Opakujeme, že nejen tohoto, ale jakéhokoli trestného činu se může dopustit pouze fyzická osoba -- člověk, nikoli účastníci CzechTeku. Princip kolektivní viny v našem právu nemá žádné místo a nebyl použit dokonce ani v Norimberském procesu, na nás však ano.

V daném případě vůbec nešlo o to, zda se účastníci párty chtějí nebo mohou dopustit jednání v rozporu se zákonem, ale o to, zlikvidovat párty za jakoukoli cenu. Na důkaz citujeme doslova odpověď ministra Bublana publikovanou v pondělí 1. 8. 2005 v Právu, str. 2, článek Oldřicha Dandy:

"Policie se připravovala již dlouho a určitě nejednala pod tlakem výroku pana Paroubka. Rozhodnutí, že se bude postupovat razantně, padlo již dávno v souladu s úmyslem zabránit nezákonnému jednání, a aby se takováto akce u nás již neopakovala."

Z citace je zjevné, že bylo zcela lhostejné, že jsme v právu a že neporušujeme zákon. Akce měla být a také byla razantně potlačena. Zřejmě nikoli z nedbalosti měla pouze jen asi polovina policistů označení podle zákona, zbytek nikoli, aby nemohli být identifikováni. Jinak si to nikdo z nás nedokáže vysvětlit.

Posledních patnáct let se neustále ozývá, píše a opakuje, že žijeme v demokratickém státě. V demokratickém státě však policie své občany chrání. Je velmi tristní srovnání chování britské policie při teroristickém útoku, která své občany chránila, se srovnáním naší policie resp. jejího zákroku proti bezbranným mladým lidem, kteří si přijeli pouze zatancovat. Na neozbrojené lidi se v demokratickém státě nehází kontejnery se slzným plynem, ani dělobuchy. Není třeba hlídat je helikoptérou, ani používat vodní děla, tím méně je bezdůvodně mlátit pendrekem. Mimochodem, v této souvislosti bychom chtěli uvést, že právě v pátek padaly teplotní rekordy. Skoro nikdo z nás neměl vodu, protože policie uzavřením dálnice zabránila příjezdu cisteren s vodou a vozidlům, která měla dopravit chemická WC. Pro účastníky párty byla voda dražší než zlato, protože jí měli mimořádný nedostatek. Pro vodní děla na rozehnání tanečníků měla policie vody dost.

Počet zraněných policistů je znám přesně, počet zraněných účastníků se v této chvíli nedá ještě ani odhadnout, několikanásobně však přesáhne číslo 87, což měli být oficiálně ošetření účastníci. Řada zranění byla způsobená policií pouze nepřímo tím, že policisté obušky cestou rozbíjeli každou skleněnou láhev, takže louka byla velmi rychle pokryta ostrými střepy. Řada z dalších zranění však byla způsobena policií úmyslně.

Pokud jde o zranění použitím kontejnerů se slzným plynem, pak k sedmi zraněním policistů došlo tak, že policie hodila do autobusu ve kterém viděla pohyb, kontejnery se slzným plynem. Chyba byla v tom, že uvnitř nebyli účastníci párty, ale policisté. Slzného plynu bylo použito na louce a protože se blížila bouřka vítr se často točil, takže jsme ho dýchali nejen my, ale také policisté, kteří však rovněž nebyli chráněni.

Dokud bylo světlo, bylo možné před přímým zásahem uhnout nebo utéct. Když přišla noc a začala skutečně brutální likvidace zbylých technařů, byla už jasná početní převaha na straně policie. Podle našeho odhadu v noci policisté vyházeli několik tisíc patron se slzným plynem, neboť několik desítek minut byla celá louka v mraku plynu. Nikdo z nás neví, kolik lidí bylo zraněno při nočním masakru, ale bylo jich hodně. Viděli jsme několik policistů bez čísel, kteří došli v řadě ke stanu, kde spali lidé, hodili dělbuch do stanu a stan zavřeli. Pak se velice bavili tím, jak zoufale se zasažení snaží dostat ven.

Účastníci CzechTeku

                 
Obsah vydání       2. 8. 2005
3. 8. 2005 Všichni cestující přežili
2. 8. 2005 Vyjádření účastníků CzechTeku k informacím policie a ministra Bublana
2. 8. 2005 Vážený pane premiére, s tou vaší "klidnou dovolenou" jděte do .....* Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Vyjádření MVČR k Czechteku
2. 8. 2005 Czechtek: šance pro ODS? Jan  Čulík
2. 8. 2005 Urvěte si kus Czechteku Bohumil  Kartous
2. 8. 2005 "Patnáct let po revoluci, a už nás zase řežou"
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - Můžete zastavit párty, ale nedokážete zastavit budoucnost Ládis  Kylar
2. 8. 2005 Demokracie usilují o inkluzivnost a o toleranci Jan  Čulík
2. 8. 2005 Stát byl bit Ondřej  Slačálek
2. 8. 2005 Akt soucitu: za mrtvé a za každou ránu
2. 8. 2005 Pokud jste to náhodou už někde někdy nečetli...
1. 8. 2005 Změní rány tonfou váš názor ? Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Rave pArtiEs a opravník oblíbených omylů Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Je nutno zastavit nástup totality v této zemi
1. 8. 2005 Pro Czechtek platí zákon o právu shromažďovacím Jaroslav  Štemberk
31. 7. 2005 Stručně - Czechtek a paragrafy Helena  Svatošová
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - silnice k pozemku měla být veřejně přístupná Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Ojediněle se vyskytující hlukové události
2. 8. 2005 Banky, nebo "skladníci"? Patrik  Nacher
2. 8. 2005 Galon za 4 dolary
2. 8. 2005 Krčmář Kramera dezinterpretuje a uráží Martin  Škabraha
2. 8. 2005 Není Mareš jako Mareš
2. 8. 2005 Den akce ve Wunsiedelu -- 20. srpen 2005 Marek  Vondra
2. 8. 2005 Podnikatelský teror v pražské restauraci Modrá lavička Jan  Čulík
1. 8. 2005 Czechtek: Proč pořád v ČR?
1. 8. 2005 Mnozí technaři se chovali jako prasata
1. 8. 2005 Jak to bylo skutečně s Czechtekem?
1. 8. 2005 Neděle v Brně: "Policie - fašisti !" Jiří  Janáček
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2005 Skončila letošní Letní filmová škola - většina nových českých filmů byla nevýrazná Jan  Čulík
30. 7. 2005 O sporné redakční politice hradišťských Filmových listů Petr  Šafařík
2. 8. 2005 Pietní shromáždění na místě romského koncentráku
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Drahoš nikdy neměl být ředitelem ČT Jana  Dědečková
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2005 Vyjádření účastníků CzechTeku k informacím policie a ministra Bublana   
2. 8. 2005 Vyjádření MVČR k Czechteku   
2. 8. 2005 Vážený pane premiére, s tou vaší "klidnou dovolenou" jděte do .....* Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Demokracie usilují o inkluzivnost a o toleranci Jan  Čulík
2. 8. 2005 Stát byl bit Ondřej  Slačálek
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - silnice k pozemku měla být veřejně přístupná Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - Můžete zastavit párty, ale nedokážete zastavit budoucnost Ládis  Kylar
2. 8. 2005 Czechtek: šance pro ODS? Jan  Čulík
2. 8. 2005 Podnikatelský teror v pražské restauraci Modrá lavička Jan  Čulík
2. 8. 2005 Urvěte si kus Czechteku Bohumil  Kartous
2. 8. 2005 Akt soucitu: za mrtvé a za každou ránu   
2. 8. 2005 Ojediněle se vyskytující hlukové události   
2. 8. 2005 "Patnáct let po revoluci, a už nás zase řežou"   
1. 8. 2005 Drzý výsměch: Městská policie Praha "je bezmocná" Jan  Čulík
1. 8. 2005 Důsledky Czechteku jdou špatným směrem Bohumil  Kartous