11. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2005

Naivita britského ministra vnitra

Clarke se domnívá, že lze sledovat a archivovat veškerou telefonickou a emailovou komunikaci

Nápad britského ministra vnitra Charlese Clarka v rámci boje proti terorismu zahrnout i odposlechy a archivaci všech telefonických rozhovorů i e-mailové komunikace po dobu od šesti do 12 měsíců na celém území EU, jak o tom píše londýnský nedělník Sunday Express, je šílený. A to jak po stránce technické, tak i právní a realizační. Je přesně tou reakcí, která ukončí evropskou spolupráci a fakticky rozbije EU a vžene ho do války proti vlastním občanům.

Teroristé by to nevymysleli lépe než britský ministr vnitra.

V tomto boji opravdu jde o budoucnost civilizace, jak prohlásil americký prezident Bush. Je otázkou kdo bojuje proti komu a s jakým cílem.

Clarke prý - podle stejného zdroje - hodlá rovněž ve středu na schůzi v Bruselu navrhnout široký přístup bezpečnostních složek EU k různým databázím obsahujícím důvěrné údaje a další kroky k posílení pravomocí policejních a státobezpečnostních složek.

Panická reakce britského ministra vnitra a naivní návrh drakonických opatření ovšem ukazuje, jak nepřipravené a diletantské je uvažování britských bezpečnostních složek a britských politiků - a to nejspíše a naštěstí snad jen v Británii. Tony Blair svou "rozhodnou" podporou amerického zásahu proti Iráku vehnal svou zemi do rizik, kterým se jiné státy obratnou diplomacií vyhnuly. Schroderův opatrný postoj a rezervovanost celého zbytku Evropy vůči Bushově fanatické válce ukázaly Blairovu izolovanost a nesmyslnost této strategie. Nyní by chtěli Britové špiclování v celé EU jako taktické opatření jen proto, že to zrovna u nich "bouchlo". Domnívají se naivně, že na londýnské varování (50 mrtvých je bilance jednoho víkendu na britských silnicích, to není teroristický útok "proti civilizaci") lze odpovědět globální policejní akcí. Že lze vyhrát asymetrickou válku za situace, kdy moderní technologie a globalizace telekomunikací daly širokým vrstvám občanů k dispozici masivní nástroje ochrany soukromí i praktickou možnost uplatnit kryptografii při veškeré komunikaci.

Asymetrická válka se vyhrát nedá. Dá se jí předejít důsledným uplatňováním rovnoprávnosti, vzájemného respektu k vnitropolitickým odlišnostem uspořádání a respektu k jiným kulturám. Dá se jí předejít multilaterálním, demokratickým a nesilovým přístupem k zahraniční politice. Dá se jí předejít diplomacií. Co ale chtít po společnosti, vzniklé a zbohatlé na kolonialismu 18. a 19. století a kořistném neokoloniálním kapitalismu první poloviny 20. století? Co chtít po společnosti, ve které společenské kasty existují dodnes a elitářství má zakódováno ve vzdělávacím systému?

Pokud by měl být britský nápad "realizovatelný", musel by vést

 • k celoevropsky přijatému legislativnímu břemenu všem operátorům a provozovatelům telekomunikačních prostředků, včetně provozovatelů internetu
 • k celoevropsky přijatému legislativnímu zamezení šíření šifrovaných informací po telekomunikačních sítích
 • k trestněprávní odpovědnosti odesilatele za obsah komunikace odesílané prostřednictvím telekomunikačních sítí. V té souvislosti by musel být
  • každý odesilatel a každé zařízení jednoznačně a nezpochybnitelně identifikováno (označeno), jeho držení evidováno
  • každé zařízení certifikováno a zapečetěno dodavatelem
  • každý zásah do zařízení trestněprávně postižitelný a postihovaný
  • veškerý telekomunikační provoz podřízen dozoru nad dodržováním těchto pravidel
  • masivně posílen policejní a soudní aparát, který by vše dohledával, ověřoval, vyšetřoval a trestal

To není realizovatelné bez rozsáhlého společenského souhlasu, který ministr vnitra nejspíše nezíská ani ve své vlastní zemi.

Důsledná aplikace páně ministrových představ by totiž znamenala

 • masivní posílení záznamového zázemí všech evropských telekomunikačních operátorů a tím masivní zdražení telekomunikačních služeb. Vlády nebudou schopny toto hradit ze státního rozpočtu a přesunou náklady na privátní sektor. Ten bude muset zahrnout archivaci do cen. Masivní zvýšení cen ochromí celý telekomunikační sektor a jako tsunami spláchne i nastartovaný rozvoj hi-tech mediálního průmyslu, online bankovnictví, inteligentních dopravních systémů a dalších navazujících sektorů.
 • v legislativní oblasti by vedl ministrův nápad k masivnímu odchodu od konceptu univerzality lidských práv a nutnosti drasticky omezit všechny pilíře svobod, na kterých stojí dnešní EU - volný pohyb zboží osob a kapitálu. Takovýto policejní superstát by byl pro řadu občanů v řadě zemí, které se nepřipojily k Blairově tažení po boku Bushe, nepřijatelný. Krach celé koncepce EU/EHS by byl následný a dlouhodobý.
 • Odlišný přístup řady států (vlád pod tlakem vlastních občanů) by znemožnil účinnou strategii britských opatření na centrální evropské úrovni. Evropský prostor by posílil nedůvěru na hranicích, zavedl by zpřísněný režim při ostraze hranic a obnovil by přechody mezi jednotlivými zeměmi. Prakticky by tak vytvořil nové "železné opony". Zlikvidoval nebo alespoň by tím masivně zdražil spedici zboží po Evropě s nedozírnými negativními důsledky pro makroekonomickou situaci Evropy.
 • Krach řady evropských výrobců a speditérů, filtry a celní bariéry při dovozu zboží z nečlenských zemí by rozvrátily zaměstnanost a sociální jistoty. Nespokojenost obyvatelstva by dala průchod turbulentnímu politickému vývoji a reálné možnosti vojenských diktatur a vítězství xenofobních politických vůdců.
 • Vojenská řešení a incidenty na hranicích by přivedly ekonomicky zdevastovanou Evropu na pokraj kontinentální války.

Přitom výsledku by dosaženo nebylo... Pokud by se celosvětově nezlikvidoval internet a telekomunikace v současné liberální podobě, mohlo by docházet a docházelo by dál k přenosu "nežádoucích" informací

 • zašifrovaných prostou záměnou slov či vizuálními symboly
 • zašifrovaných steganografickými prostředky
 • zašifrovaných všeobecně dostupnou asymetrickou kryptografií, k jejímuž plošnému dešifrovávání a vyhodnocování nemá žádný stát lidskou ani technologickou kapacitu

Pokud by nebyl podchycen celý řetězec, dovedu si představit sabotážní akce libertiánů ne nepodobné těm, které provázely odhalení špionážního systému Echelon. K dobrému tónu každé běžné geekovské komunikace patřilo uvození emailu balastním textem, obsahujícím klíčová slova aktivující Echelon a jejich kombinace - např.: teror, bomb, anarchy, antiglobalism, power plant, Usama, uran, islam, .... Všichni měli dětinskou radost z představy, jak se zahlcují kapacity celosvětového fízlovacího systému tímto balastem a jak jeho vyhodnocovací pracovníci klesají pod návalem nesmyslné a zbytečné práce.

Zákaz privátního vlastnění a užívání telekomunikačních prostředků nejspíše nehrozí. To by paralyzovalo celý kontinent a tuto "korejsou cestu" nejspíše občané nepřipustí.

Zákaz používání šifrovacích postupů a technologií by přitom zlikvidoval veškerý online business, online banking a řadu služeb, závislých na platbách či zasílání citlivých informací po síti. Devastační účinky na ekonomiku kontinentu by byly okamžité. Vlastnictví a užívání těchto vyspělých technologií podsvětím a do ilegality zahnanými skupinami občanů by stejně nezamezil. Vedl by ke vzniku paralelních sítí, ilegálnímu přenosu informací a rozsáhlé a vysoce profesionální konspiraci mezi všemi, kteří by se nehodlali podřídit tomuto vládnímu bláznovství.

Masivní devastace politických práv a svobod by vedla k zchudlé, rozvrácené a konflikty zmítané Evropě, odkud by se bohatí stěhovali a chudí by ji nenáviděli. Měna by devalvovala a zlato by se stalo opět jediným platidlem. Cesta ke globalizaci "palestinské" technologie zchudlého teroru vůči takovémuto systému je nabíledni. Ve svobodomyslné Evropě by teror a náboženský fanatismus zvítězily. Allah akbar.

Gratuluji, pane ministře. Výkon hodný britského labouristy. Nového labouristy. Brave new world.

web surfing anonymizing - resources ZDE

digital watermarking & steganography - resources ZDEZDEZDE
Hide 4 PGP ZDE
Pretty Good Privacy - resources ZDE
PGP Com ZDE
Open PGP ZDEZDE
GNU PG ZDE
Cypherix: Cryptainer LE - Free 128bit Encryption ZDE
Cryprome ZDE
Cartome ZDE
Caunter ZDE
Computer underground Digest ZDEZDE
                 
Obsah vydání       11. 7. 2005
11. 7. 2005 "Během jediné hodiny jsme měli padesát záběrů od veřejnosti"
11. 7. 2005 Jíme ropu a zemní plyn Jindřich  Kalous
11. 7. 2005 Policejní stát Přemysl  Janýr
10. 7. 2005 Počet mrtvých stoupne na 70
10. 7. 2005 Náš způsob života není hlavním bojištěm ve válce proti terorismu
11. 7. 2005 Vztah církve a pracujícího lidu Štěpán  Okač
11. 7. 2005 Clarke se domnívá, že lze sledovat a archivovat veškerou telefonickou a emailovou komunikaci Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Chybí nám idealismus Boris  Cvek
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
11. 7. 2005 Pro ty, kteří byli minulý týden na dovolené
11. 7. 2005 20 let od útoku na Rainbow Warrior Miroslav  Šuta
11. 7. 2005 Cenzura v Bulletinu advokacie? Václav  Mandák
11. 7. 2005 Otroctví dnes Jindřich Jonáš Bláha
11. 7. 2005 Jděte a učte se! Pavel  Kohout
11. 7. 2005 Potreby treba neustále vymýšľať Igor  Daniš
11. 7. 2005 Reality show VyVolení: z majiteľov televízie, z produkčného štábu i zamestnancov televízie JOJ sa stanú pornoproducenti
11. 7. 2005 V ceně elektřiny z jaderné elektrárny platíme vše
11. 7. 2005 Sedmimegapixelový fotomobil s vodotryskem Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Urban legends, eco legends a science legends Štěpán  Kotrba
9. 7. 2005 Dobře informované HN: zpráva o tom, co se teprve stane Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Softwarové patenty - slovo na rozloučenou Jaroslav  Zvěřina
8. 7. 2005 The Petersburg Myth lives on in Sunless City Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Sluneční stát leží tak trochu pod mrakem Ema  Čulík
8. 7. 2005 Slnečný štát: Sociálny gýč Igor  Daniš
8. 7. 2005 Ostravske dřysty po britsku Štěpán  Kotrba
8. 7. 2005 Štěpán Kotrba: "My Češi jsme tak výjimeční, že nám nikdo, kdo není jedním z nás, nemůže porozumět" Jan  Čulík
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce