11. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2005

K debate o ekonómii

Potreby treba neustále vymýšľať

Vela vedeckých článkov pozitívnej ekonómie je iba matematickými modelmi potvrdzovaním hypotéz mapujúcich politické normatívne súdy

Ekonómia je veda skúmajúca správanie človeka pri hospodárskej činnosti. Hospodárska činnosť je spojená so ziskom, teda dosiahnutím vyššej hodnoty na konci činnosti ako bola na začiatku. To je zmysel konania človeka. Nie však každá činnosť človeka má tento cieľ.

Ekonómia potom skúma optimálme využitie zdrojov pri dosahovaní týchto cieľov - od kúpy si náramku, cez stavbu a fungovanie cesty, až po zabezpečenie dostatku vody. Nie každý cieľ, je však životu nevyhnutnou potrebou. Naopak veľa potrieb zabezpečovaných dnešnou ekonomickou činosťou je zbytočných. Navyše veľa cieľov ekonomickej činnosti človeka je ich v priamom rozpore životu nevyhnutnými potrebami.

Potreby dnes v spotrebnej ekonomike trpiacej nadvýrobou nevznikajú z podstaty uchovania života, ale určovaním zlepšovaním jeho kvality. Môže sa teda stať, že zdroje idú na výrobok zlepšujúci kvalitu života niekde, niekoho, na úkor životnej potreby iného. Potreby vznikajú reklamnou masážou v masmédiách (v minulých dobách boli iné kanály) - Ak to nebudeš mať..., Musíš to mať! atď. Určovanie potrieb , teda cieľov ekonomickej činnosti, a následné odvíjanie optimálneho investovania určuje možnosť, kapitálová schopnosť, ovplyvňovať verejnú mienku. Ekonomický cieľ stále viac nie je potrebou v pravom slova zmysle, ale politickým a kapitálovým zámerom, opretým o davovú psychózu. Niekde som čítal (možno aj na týchto Britských listoch), že množstvo tovarov potrebných pre život stúplo približne za posledných 50 rokov zhruba z 30 na 300. Potreby treba neustále vymýšľať. Ak niet čo, treba zvýšiť obmene tovarov - stále si kupovať nové tovary. Odevy sú stále tenšie, menej kvalitné, treba ich nahradzovať novými apod. Alebo priberať a chudnúť: zvyšovanie spotreby potravín je priamo zviazané polykaním tabliet na chudnutie - farmaceutického priemyslu, potravín s 0% tuku, prístrojmi na cvičenie.

Hospodársky rast meraný HDP nemusí vôbec zodpovedať reálnej ekonomickej činnosti obyvateľstva. HDP vykazuje iba oficiálne kúpno-predajné operácie prechádzajúce účtovníctvom. Mimo sú dobrovoľné, svojpomocné činnosti vedúce výrobe statkov či ku kvalite života - stavba domu, opravy a pod. Večera doma je pre ekonomiku škodlivá na rozdiel od večery v reštaurácii, alebo cesta peši oproti ceste autom (benzín apod.). Z toho potom vyplýva optimálne využivanie kapitálu, investície. Kto by investoval do ťažby ropy, keby každý chodil peši? Ako by sa zvýšila nezamestnanosť! Šedá a čierna ekonomika tvoria až 20percent HDP. Teda sú mimo oficiálne HDP. Naopak v účtovníctve je účelovo množstvo fiktívnych operácií, ktoré nikdy nenastali.

Ak sa peniaze točia na medzinárodných kapitálových trhoch len kvôli špekuláciám, niet potom zdrojov na verejné šlužby. (Odpor k zdaňovaniu je logický!)

HDP vo vyspelých krajinách rastie vďaka rastu spotreby. Avšak občania spotrebúvajú na úkor vlastného zadlžovania. Dnes sú občania v týchto krajinách zadĺžení viac ako 1,5 násobok svojich ročných príjmov resp. nad 100% HDP ( nemám pri sebe presné zdroje). To je viac ako dosiahli štáty so sociálnym modelom v 80. rokoch. Lenže vtedy to bolo spôsobené neočakávaným rastom cien ropy, rastu úrokových sadzieb, poklesu HDP, daňových výnosov, rastu nezamestnanosti a s tým spojeného rastu výdavkov štátu, teda nie z podstaty mechanizmu sociálneho štátu.

Pokiaľ ide o neustále zlyhávanie ekonómie ako vedy, treba pripomenúť, že súčasná matematika, alebo matematika aplikovaná na ekonómiu nepostačuje, a je pre ňu výzvou. V ekonómii zatiaľ platia iba základné zákony ako napr. zákon ponuky a dopytu. Veľa vedeckých článkov tzv. pozitívnej ekonómie je iba matematickými modelmi potvrdzovaním hypotéz mapujúcich politické normatívne súdy, ktoré zlyhávajú v reálnom modeli. Ak sa chcete dozvedieť viac o zmyšľaní ekonómov alebo o otázkach a témach v ekonómii, môžete si pozrieť veľmi dobre spracovanú internetovú stranu Nobelových cien pre ekonómiu. Taktiež by som odporúčal knihu britského ekonóma Paula Ormeroda Butterfly Economics (Faber and Faber, 1998), ktorý s nadhľadom komentuje a spochybňuje zistenia súčasnej ekonómie a jej metodológiu.

                 
Obsah vydání       11. 7. 2005
11. 7. 2005 "Během jediné hodiny jsme měli padesát záběrů od veřejnosti"
11. 7. 2005 Jíme ropu a zemní plyn Jindřich  Kalous
11. 7. 2005 Policejní stát Přemysl  Janýr
10. 7. 2005 Počet mrtvých stoupne na 70
10. 7. 2005 Náš způsob života není hlavním bojištěm ve válce proti terorismu
11. 7. 2005 Vztah církve a pracujícího lidu Štěpán  Okač
11. 7. 2005 Clarke se domnívá, že lze sledovat a archivovat veškerou telefonickou a emailovou komunikaci Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Chybí nám idealismus Boris  Cvek
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
11. 7. 2005 Pro ty, kteří byli minulý týden na dovolené
11. 7. 2005 20 let od útoku na Rainbow Warrior Miroslav  Šuta
11. 7. 2005 Cenzura v Bulletinu advokacie? Václav  Mandák
11. 7. 2005 Otroctví dnes Jindřich Jonáš Bláha
11. 7. 2005 Jděte a učte se! Pavel  Kohout
11. 7. 2005 Potreby treba neustále vymýšľať Igor  Daniš
11. 7. 2005 Reality show VyVolení: z majiteľov televízie, z produkčného štábu i zamestnancov televízie JOJ sa stanú pornoproducenti
11. 7. 2005 V ceně elektřiny z jaderné elektrárny platíme vše
11. 7. 2005 Sedmimegapixelový fotomobil s vodotryskem Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Urban legends, eco legends a science legends Štěpán  Kotrba
9. 7. 2005 Dobře informované HN: zpráva o tom, co se teprve stane Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Softwarové patenty - slovo na rozloučenou Jaroslav  Zvěřina
8. 7. 2005 The Petersburg Myth lives on in Sunless City Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Sluneční stát leží tak trochu pod mrakem Ema  Čulík
8. 7. 2005 Slnečný štát: Sociálny gýč Igor  Daniš
8. 7. 2005 Ostravske dřysty po britsku Štěpán  Kotrba
8. 7. 2005 Štěpán Kotrba: "My Češi jsme tak výjimeční, že nám nikdo, kdo není jedním z nás, nemůže porozumět" Jan  Čulík
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce