23. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 6. 2005

Minulost, dějepis a ostatní II.

Přestože patřím ke generaci, o které si pan Hošek myslí, že "už ani není zvyklá číst, ta spíše jenom píše", tak jsem si jeho článek přečetl několikrát a s velkým zájmem. Přestože se zajímám o obor, který pan Hošek "nedokáže považovat za vědu", tak pořád věřím, že historie není jen vyprávěním subjektivních smyšlených příběhů, ale donkichotskou snahou o nemožné, vykreslit obraz minulosti pokud možno co nejvěrněji, při neustálém vědomí toho, že každá "poctivá snaha o sebeobjektivnější pohled na minulost je pouze určitou redukcí minulosti a především pak pouhou interpretací...", píše Lubomír Novotný.

Nefabulovat, nesnažit se vymýšlet teorie poplatné době, nesnažit se nadbíhat dobovým trendům či historiografickým teoriím (při vědomí toho, jakým významným způsobem ovlivnila moderní dějepisectví francouzská historická škola), které za často považují základ historikovy práce "ad fontes" za pomýlenou manýru obrozeneckých pozitivistů či komunistických tvůrců dějin.

Stejně jako pan Hošek už dlouho pociťuji značný rozpor mezi tím co je neustále prezentováno v relevantních médiích, co neustále prosazuje značná část české novinářské obce, i část české politiky, a tím co vyplývá z pramenů různého charakteru, různé provenience a doby vzniku, tím co vyplývá ze vzpomínek pamětníku různých sociálních skupin, politického zaměření, původu ap. Mediální masáž posledních patnácti let vykresluje období okupace, osvobození a znovuobnovení Československa jako jednolitý proud střídání diktatur, v němž nevidno rozdílu, v němž nejsou vnímány rozdíly v postavení a možnostech českého národa. Toto období "se má začít chápat" jako jednolitý proud zločinných režimů, které se nelišily prostředky a téměř ani cíly. Snaha dát téměř rovnítko mezi německý nacismus, český komunismus a Třetí republiku se stává pro řadu veřejně činných protagonistů základem pro "vyrovnávání se s minulostí".

Neschopnost vidět diametrální rozdíly pro život Čechů v období 50. let a Protektorátu, neschopnost(spíše nevůle) pochopit atmosféru let 1945-1948 (které bylo snad největším obdobím naděje v krátkých dějinách ČSR), nevůle vidět, že 50. léta zdaleka nebyla pro obyvatelstvo Československa jen obdobím kolektivizace, teroru, justičních vražd, špiclování, ale že došlo ke vzrůstu kvality života nezanedbatelných složek společnosti, viz. zprávy západních velvyslanců částečně zveřejněny v Dějinách současnosti či Historickém obzoru, kniha Muriel Blaive o roce 1956 ap., je bohužel hlavním trendem doby (jako kdyby 15 let od listopadu 89 neskýtalo už konečně možnost přemítat o českém komunismu bez nálepkování a urážek).

Nevěřím sice, jak píše Stanislav Hošek, že "Kdo dneska nedovede odlišit nacistickou okupaci od nadvlády komunistů, byť prakticky regentů sovětů, ten opravdu vytváří podmínky k tomu, že si to bude muset odžít na vlastní kůži", ale domnívám se, že se takový člověk se dopouští stejně směšného zjednodušení jako komunisté v letech 1939-1941. Nebo snad osamocený souboj Chruchillovy Británie s hitlerovským Německem byl soubojem dvou stejných "imperialistických zel"?

                 
Obsah vydání       23. 6. 2005
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu
23. 6. 2005 Řešení je technické
23. 6. 2005 Britský ministr financí požaduje reformy, aby se EU vyrovnala Číně
23. 6. 2005 Návrat Jeana-Paula Sartra
23. 6. 2005 Země G8 nezodpovědně vyvážejí zbraně do nejchudších a konflikty zmítaných zemí
23. 6. 2005 Krize celuloidu v hlavě Ivo  Bystřičan
23. 6. 2005 Ekonomika versus etika? Pavel  Urban
23. 6. 2005 Reklama, zisk, veřejná služba a digitalizace Lubomír  Brožek
23. 6. 2005 Češi opět mezi rekordmany -- to je dobře nebo špatně? Jan  Hošek
23. 6. 2005 Minulost, dějepis a ostatní II.
23. 6. 2005 Televizní vítězství příslušníků jiných ras není důkazem neexistence rasismu
23. 6. 2005 Jedinou reálnou alternativou je jaderná energie Ivan  Brezina
22. 6. 2005 Sté výročí narození Jiřího Voskovce Jiří  Jírovec
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
22. 6. 2005 Je realistické provozovat neredigovaná internetová diskusní fóra?
22. 6. 2005 Euthanasie Petr  Wagner
22. 6. 2005 Etičnost ekonomie a ekonomičnost etiky Martin  Škabraha
22. 6. 2005 Moderní turismus v Mánesu Ivo  Bystřičan
22. 6. 2005 Mýty Modré šance viděné očima odborů Pavel  Janíčko
21. 6. 2005 Ano, v Americe úřady zjišťují, jaké knihy jste si vypůjčili z knihovny
21. 6. 2005 Pohádka o prdeli Alex  Koenigsmark
21. 6. 2005 Veřejné schodiště Pod Vyšehradem a další úřední zajímavosti z Prahy 4 Petr  Kužvart
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce