21. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 6. 2005

Veřejné schodiště Pod Vyšehradem a další úřední zajímavosti z Prahy 4

Jsou to tři týdny, kdy byl publikován v Britských listech předchozí text ("Případ dvou domů v ulici Pod Vyšehradem v Praze--Podolí", BL 30.5. 2005), míněný jako zahájení volného cyklu o tom, jako to (nejen v Praze 4) opravdu v reálu funguje. Neměl jsem v úmyslu vracet se k témuž, ale mezitím vyplavaly další poučné podrobnosti, jež si zasluhují zachytit.

Přikládám též fotografii zničeného veřejného schodiště, píše autor. Prý šlo o "stavbu nespojenou s pevným základem". Fotografie byla zhotovena 4. února 2005, schodiště bylo zničeno v květnu 2005."

Začněme konkrétními okolnostmi podolského případu:

Již v minulém článku bylo zmíněno bezohledné zničení pěšího propojení mezi ulicemi Ve svahu a Pod Vyšehradem. Bylo prostě destruováno betonové schodiště se zábradlím, které bylo vybudováno koncem 70. let v akci "Z" a od té doby sloužilo veřejnosti. Městská část i město se tvářily, že nevědí, kdo je vlastníkem, nicméně chtěly je odstranit. Pokud zde chce soukromá firma stavět dům, je nutno jí nejen prodat obecní pozemek, ale také uhladit cestu k uskutečnění komerčního záměru. Již víme, že městská část má od roku 2001 s touto společností sepsánu smlouvu o "úzké a flexibilní spolupráci" v rámci stavebního řízení, jež vedli -- jaká náhoda -- úředníci placení a řízení toutéž městskou částí. Taková smlouva byla podle všeho podstatnějším argumentem, než je zájem veřejnosti, zájem obyvatel Prahy 4, lidí žijících v Podolí.

Ale je pravda, že i úřední rošťáctví se musí umět dělat na úrovni. Tohle bylo dost humpolácké. Již víme, že městská část Praha 4 sice shromáždila doklady o vzniku schodiště, nicméně z nich přesvědčivě vyplývající důvody obecního vlastnictví jaksi nepochopila. V rámci správního řízení o odstranění stavby úslužní úředníci vyzývali údajně neznámého vlastníka, aby se přihlásil a doložil své vlastnictví ke stavbě. Když nechtěli rozumět dokladům, jež měli v rukou, tak byla podána (vlastnicí pozemku, na kterém některé stavby pěšího propojení ulic jsou) žaloba na určení vlastnictví. Město i městská část se sporu účastní. Najaly si hned dvě advokátní kanceláře, ač zaměstnávají zástupy právníků. A spor pořád pokračuje, což stále blokuje řízení o odstranění stavby. Ale spřátelená firma přece chce stavět, úředníci městské části jí to ve všech ohledech zprůchodnily -- a teď tohle! To se samozřejmě musí zase nějak pěkně zařídit, v rámci dlouholeté "úzké a flexibilní spolupráce". A také se zařídilo, pohleďme, jak. Je to opravdu poučné:

Při převodu obecního pozemku na stavebníka městská část samozřejmě věděla, že se vede spor, a byla tohoto sporu přímo účastna. Nicméně dala zpracovat (nebo zpracovaný akceptovala) znalecký posudek, nesoucí datum 9.2. 2005. V něm je předmětné betonové schodiště označeno za "venkovní úpravy". Stavebník k tomu ještě písemně dodal, že tedy nešlo o samostatnou stavbu, schodiště nadto nebylo údajně ani spojeno se zemí pevným základem. Znalecký posudek byl podkladem pro kupní smlouvu mezi městskou částí a stavebníkem, jež nese datum 31.3. 2005. Městská část touto smlouvou ovšem prodala něco, o čem tvrdí, že nezná vlastníka a rozhodně vylučuje, že by vlastníkem byla ona sama. Opravdu, poučný případ soudružské spolupráce s ekonomickými subjekty -- právo neprávo -- a zjevně na úkor obyvatel městské části,

Protože jsme předpokládali nějaký ten velmi pravděpodobný švindl, poslali jsme 25.4. 2005 stavebnímu úřadu upozornění, že vlastně není zatím známo, komu stavba patří, řízení je přerušeno a nelze ji proto odstraňovat. Stavební úřad v Praze 4 tento dopis až 3.5. 2005 zasílá stavebníkovi. Stavebník ale v rozhodné době nepřebírá poštu, dopis si na poště převezme až 11.5. 2005. Ovšem hbitě schodiště 5.5. 2005 odstraní. Že by odněkud obdržel neformální upozornění, že k němu zrovna směřuje hodně nepohodlné psaní?

Destrukce rozsáhlého betonového schodiště začala za užití těžké techniky 5. května ráno. Hned jsem se vydal do sídla Úřadu městské části Praha 4 a již v 8.39 hod. podal písemné upozornění na nelegální aktivity s výzvou k neprodlenému výkonu státního stavebního dohledu podle zákona a s výrazným sdělením, že zásah musí být neprodlený. Ovšem známe úřady, co je dáno do podatelny, to se pak rozděluje a roznáší po úřadu, což může znamenat, že se daný papír dostane příslušnému úředníkovi na stůl až následujícího dne. Proto jsem podání nakopíroval a položil na stůl vyřizujícímu úředníkovi a dal do sekretariátu vedoucí stavebního úřadu. Přesto stavební úřad vyčkal v poklidu do odpoledne a podle vlastního tvrzení provedl státní stavební dohled mezi 15.00 a 15.30 hod. téhož dne. To již mohl pouze konstatovat, že schodiště již bylo celé zničeno a odtěženo.

Případ měl ještě jednu humornou dohru: o měsíc později k věci stavební úřad "nařídil ústní jednání". Na něm si jednatel stavebníka popletl pojmy a místo účelové a v podstatě nesmyslné formulace znaleckého posudku, že šlo o "venkovní úpravu" mluvil o "terénní úpravě" a směle tvrdil, že betonové schodiště nebylo se zemí spojeno pevným základem, takže vlastně ani nešlo o stavbu! Úředníci stavebního úřadu vážně naslouchali. Přítomná vlastnice sousedních nemovitostí a pamětnice stavu v území mu ovšem vysvětlila, že si pamatuje, jak se schodiště betonovalo na skalní podloží. Mimoto schodiště ani po desítkách let přes složitost terénu nevykazovalo statické defekty, bylo tedy založeno kvalitně.

Stavebník proto přišel s tím, že dodá svědectví bagristy, který schody zničil, že neměly základy. Jde o vyvrcholení absurdit. Pro představu čtenářů přikládám fotografii schodiště. Ať sami posoudí, zda šlo o visuté schodiště, nebo levitující konstrukci... .

A na závěr je nutno ještě doplnit perličku: stavebník - jak se dalo čekat - prohlásil, že schodiště odstranil v dobré víře. A je to! Vedení městské části zašantročí majetek, k němuž se nezná, soud nesoud. V kombinaci s dobrou vírou úzce a flexibilně spolupracující komerční firmy, se dá - na úkor občanů - spláchnout skoro všechno.

                 
Obsah vydání       21. 6. 2005
21. 6. 2005 Veřejné schodiště Pod Vyšehradem a další úřední zajímavosti z Prahy 4 Petr  Kužvart
21. 6. 2005 Praha 3 bude opět jednat o bytech zamořených azbestem
21. 6. 2005 Ano, v Americe úřady zjišťují, jaké knihy jste si vypůjčili z knihovny
21. 6. 2005 V arabském světě lidé neumějí milovat
21. 6. 2005 Bombardování Iráku dlouho před válkou bylo porušením mezinárodního práva
21. 6. 2005 Británie: Ještě tři roky po absolutoriu jsou britští vysokoškoláci finančně závislí na rodičích
21. 6. 2005 Pohádka o prdeli Alex  Koenigsmark
21. 6. 2005 Matce hrozí vězení za to, že si dcera stahovala do počítače hudbu
21. 6. 2005 Malý Mikloš (Mikloško) opäť v Budapešti narástol Jan  Dancer
21. 6. 2005 Jak zastavit zadlužování Jan  Ullwer
20. 6. 2005 Kouření konopí vyvolává u některých teenagerů psychotické stavy
20. 6. 2005 Michael  Marčák
20. 6. 2005 Rasismus v Čechách trvá Jiří  Staněk
20. 6. 2005 Michael  Marčák
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 Bude Česko rozjíždět masivní ekonomickou spolupráci s Čínou?
20. 6. 2005 Lafontainův pokus o comeback Richard  Seemann
20. 6. 2005 ČT se vrátila do postavení servilního prostředníka Bohumil  Kartous
20. 6. 2005 Liberalismus a sociální soudržnost Michael  Kroh
20. 6. 2005 Ekonomie versus etika Jindřich  Kalous
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách
17. 6. 2005 Katalog hádek Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005