23. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 6. 2005

Ekonomika versus etika?

(Reakce na článek v BL 20.6.2005)

Podle Jindřicha Kalouse žijeme v době, kdy "[ekonomika] ... s použitím všech dostupných prostředků zabrala v lidských myslích místa, od věků patřící etice..." Kdy ale bylo to "od věků" ? V dobách, kdy majetkové poměry snoubenců či jejich rodin byly zcela samozřejmě klíčovým faktorem pro uzavření případného sňatku ? (Tuto samozřejmost narušil až romantismus.) V době Machiavelliho či těch, kteří poskytovali praktické podklady pro jeho analýzy (zdaleka nešlo jen o renesanční Itálii) ? V dobách, kdy se spory mezi panovníky či pretendenty řešily fyzickou likvidací nejen poražených protivníků, ale i jejich družiníků a jejich dětí ?

Osobně si myslím, že ve skutečnosti hrají dnes ekonomické faktory o poznání menší úlohu než dříve. Na druhou stranu, v dobách "předekonomických" nikdo nečekal, že se intelektuální elita bude zabývat něčím tak bezvýznamným, jako jsou materiální poměry obyčejných lidí či -- obecně -- lidí, kteří nemají své jisté ani jako mniši, ani jako univerzitní profesoři.

Zajímavá věc. Na světě denně umírají tisíce lidí při dopravních nehodách. Nikdo ale nevidí problém ve fyzice či v tom, že dopravní prostředky jsou konstruovány na základě fyzikálních zákonů. Občas se někdo zblázní a vyvraždí svou rodinu či kolegy z práce. Nikdo z podobných tragédií neobviňuje lékaře, kteří se zabývají psychickými poruchami. Tohle je věda, nikoli šamanismus otevírající dveře do světa bohů a zázraků.

S ekonomií to zřejmě má být jiné. "S tzv. ekonomickými zákony se většinou zachází stejně jako se zákony přírodními, tj. nebere se v úvahu, že nejsou ničím jiným než určitými konstrukcemi lidského myšlení, které mohly vzniknout jen za určitých konkrétních podmínek, vytvořených zase jen lidmi." To má být vtip nebo si pan Kalous plete ekonomii s liberální filozofií či politologií ? Ve skutečnosti je ekonomie stejně přírodní vědou jako třeba fyzika. Čím rychleji hvězda spaluje své palivo, tím dříve jej spotřebuje -- toto konstatování je stejně málo kulturní jako třeba gravitační zákon. Kulturně podmíněné je případné využití těchto zákonů. Mechanismus řetězové reakce je stará jako uran (či jiný prvek s touto schopností) sám, naproti tomu atomová bomba by bez člověka nevznikla. To ale neznamená, že tvůrce atomové bomby může příslušné fyzikální zákony, pokud se mu nehodí, "kulturně" upravit.

Ekonomie a etika nejsou v takovém protikladu, jak si pan Kalous myslí. Jen je důležité dát oběma to co chtějí a očekávat od nich jen to, co mohou dát. Problémem myšlení pana Kalouse je, že napřed nacpe ekonomii tam, kde skutečně nemá co dělat (opět záměna s liberální filozofií) a pak mobilizuje etiku, aby ekonomii vytlačila pokud možno i z jejich vlastních pozic. Takovouto válku lze ovšem bez rizika vést pouze v teorii. V praxi etika nevyhnutelně podlehne. Přitom neodejde jako poražena, ale začne sloužit právě tomu, proti čemu měla původně bojovat. O praktické příklady není nouze. Ve skutečnosti by etika do podobných válek zatahována být pokud možno neměla. Jen tak si může zachovat svoji roli mravního kompasu, podle kterého se někdy řídíme, někdy ne, ale který rozhodně potřebujeme. Nehledě na to, že etika jako věc dohody (navíc vědomé) je velmi sporná.

"Nositelé jediných pravých pravd si však s Velkými inkvizitory nezadají v míře svého dogmatismu, netolerance vůči odlišným myšlenkám i agresivního napadání oponentů." O podobné příklady opravdu není nouze, a to na všech stranách pomyslných barikád.

"TINA (There is no alternative), ... se prostě nemusí dokazovat." Opravdu nemusí. Lze ji totiž snadno vyvrátit, stačí tu alternativu popsat a předložit k diskusi. To je ovšem povinnost oponentů, nikoli obhájců původní myšlenky. Pokud takovou alternativu nemají, pak se nemohou divit, když opravdu není o čem diskutovat.

A co týče argumentů "obecného uvědomění":

"lidské mozky nejsou křemíkové čipy; lidská společnost a její subsystémy nejsou nějaké ekonomické Matrixy fungující podle toho, jak někdo naprogramoval jejich síťové stanice a terminály" Zlatá slova. Ale jaký je rozdíl mezi "programováním" a "formováním" ?

"ekonomie ani náhodou není kodexem nahrazujícím všechna Desatera" Souhlasím. Kdo tvrdí opak ? Má-li někdo pocit, že "ekonomové" na to v praxi zapomínají, pak jejich odpůrci na tom nemusí být o moc lépe. Nespočívá náhodou morální převaha odpůrců liberalismu v tom, že o určitých věcech se prostě nemluví?

"to, co charakterizuje lidské jedince i společnost lidí, vzniklo dávno dřív, než vůbec někoho napadlo zkusit to směňovat za nějaký druh oběživa" To nepochybně ano. Pokud ztotožníme liberalismus s individuálním sobectvím, pak to v použitém kontextu dává i smysl.

"ekonomie jako teorie má sloužit ekonomice jako praxi a ta zase lidem, přičemž ekonomika není nic jiného než výměna hmoty a energie mezi přírodou a lidstvem nutná k přežití lidstva jako druhu a teprve z toho odvozeně lidí jako jednotlivců" Tahle věta mi není příliš jasná. V kontextu řečeného to zřejmě znamená, že ekonomie není věda, ale šamanismus ve výše popsaném smyslu. A povinností šamanů je dělat zázraky bez ohledu na realitu. Skuteční ekonomové v tomhle směru skutečně selhávají. Je tedy na filozofech, aby navrhli ekonomický model, který v praxi zajistí přežití lidstva jako druhu (a případně i jednotlivců) lépe, než ten dnešní. Zatím se to nějak nedaří.

"nikdo z lidí by neměl mít právo používat jiných lidí jako nástrojů" To ovšem děláme pokaždé, když něco kupujeme. Jediný známý člověk, který nepoužíval lidí jako nástrojů, byl Robinson Crusoe. A to jen do doby, než se setkal s Pátkem. Všichni se prodáváme a všichni kupujeme jiné. Otázka je jak, kde a za kolik. V hledání míry nám ovšem citovaná věta moc nepomůže.

"každý člověk by měl mít právo disponovat prostředky své obživy". Jestli jde jen o to právo, žádný problém. Pokud ovšem chceme, aby se co nejvíce lidí dokázalo skutečně uživit, pak se asi bez trochy ekonomie neobejdeme.

                 
Obsah vydání       23. 6. 2005
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu
23. 6. 2005 Řešení je technické
23. 6. 2005 Britský ministr financí požaduje reformy, aby se EU vyrovnala Číně
23. 6. 2005 Návrat Jeana-Paula Sartra
23. 6. 2005 Země G8 nezodpovědně vyvážejí zbraně do nejchudších a konflikty zmítaných zemí
23. 6. 2005 Krize celuloidu v hlavě Ivo  Bystřičan
23. 6. 2005 Ekonomika versus etika? Pavel  Urban
23. 6. 2005 Reklama, zisk, veřejná služba a digitalizace Lubomír  Brožek
23. 6. 2005 Češi opět mezi rekordmany -- to je dobře nebo špatně? Jan  Hošek
23. 6. 2005 Minulost, dějepis a ostatní II.
23. 6. 2005 Televizní vítězství příslušníků jiných ras není důkazem neexistence rasismu
23. 6. 2005 Jedinou reálnou alternativou je jaderná energie Ivan  Brezina
22. 6. 2005 Sté výročí narození Jiřího Voskovce Jiří  Jírovec
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
22. 6. 2005 Je realistické provozovat neredigovaná internetová diskusní fóra?
22. 6. 2005 Euthanasie Petr  Wagner
22. 6. 2005 Etičnost ekonomie a ekonomičnost etiky Martin  Škabraha
22. 6. 2005 Moderní turismus v Mánesu Ivo  Bystřičan
22. 6. 2005 Mýty Modré šance viděné očima odborů Pavel  Janíčko
21. 6. 2005 Ano, v Americe úřady zjišťují, jaké knihy jste si vypůjčili z knihovny
21. 6. 2005 Pohádka o prdeli Alex  Koenigsmark
21. 6. 2005 Veřejné schodiště Pod Vyšehradem a další úřední zajímavosti z Prahy 4 Petr  Kužvart
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce