24. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2005

Tichý převrat

Miloš Kužvart st.

"Převrat" v tomto smyslu znamená přesunutí vlivu nadnárodních společností nad moc volených parlamentů a podle ústavy jmenovaných vlád, a následně i přesun působení občanů místo na jimi zvolené poslance (z různých důvodů nespolehlivé) na vedení nadnárodních společností (a na jejich zainteresovanost především na zisk), a to různými nátlakovými metodami, jež umožňuje občanská společnost. Ta "tichost" vystihuje způsob onoho převratu, jenž se uskutečňuje zprvu ekonomicky a posléze politicky.

K napsání tohoto článku mne inspirovala kniha Noreene Hertzové Plíživý převrat (255 str., 452 odkazů na prameny, v edici Aliter v roce 2003 vydalo nakladatelství Dokořán s r.o. Praha, z anglického originálu The Silent Takeover vydaného v roce 2001 přeložil Robert Bartoš). Vzorem je nám tentokrát anglosaský svět, jenž ve vývoji občanské společnosti a jejího uvažování více z pozic "my" než "já" je daleko před námi. Autorka vystudovala fakultu mezinárodního obchodu na universitě v Cambridge (UK) a tamtéž nyní učí. Pracovala pro Světovou banku na Blízkém východě a v Rusku, kde v roce 1991 pomohla vybudovat první ruskou burzu v Petrohradě.

Noreen Hertzová vychází z poznání, že kapitalismus, volný obchod a kapitálové trhy se osvědčily jako tvůrci hodnot a hospodářského růstu, avšak společnost vedená pouze neviditelnou rukou trhu není dokonalá a je často nespravedlivá, pokud alfou a omegou všeho jsou jen osobní zájmy. Kromě toho vzniká v demokracii západního typu nová situace, neboť nadnárodní korporace přebírají roli státu. Umožňuje jim to mimo jiné i jejich ekonomický výkon. Pouze 21 států současného světa má HDP vyšší, než činí roční obrat každé ze šesti největších nadnárodních společností (mezi 111 a 126 mld. USD). Však také vydělávají podstatně víc než před lety, neboť v současné době je přijatelná návratnost investic až 20-30% ročně. Není bez zajímavosti, že se trh ve 21. století liší od dřívějších poměrů tím, že podmínky obchodu často diktuje prodávající.

Výsledkem je, že lidé nedůvěřují politice a politikům, o nichž si myslí, že jsou ovlivňováni sponzorskými dary na předvolební kampaně ve prospěch sponzorských společností a považují to za legalizované úplatkářství. Tyto dary všem uchazečům na obě nominace před prezidentskými volbami v USA v roce 2000 činily v součtu 1 mld. USD. Také v tomto případě platilo pravidlo -- čím méně politického obsahu, tím více peněz je třeba v kampani vynaložit. Pak se není možno divit nízké účasti občanů ve volbách. Je zajímavé, že pokles zájmu o politiku je doprovázen zvýšeným zájmem o zábavu.. (Současní Britové vydávají víc peněz na zábavu ve volném čase než na jídlo, bydlení a ošacení).

V takové situaci nedůvěry v normální fungování politického systému se občani uchylují k organizování ochrany spotřebitelů zboží a služeb -- k tzv. konzumerismu (týmž termínem se označuje ekonomický směr, jenž růst spotřeby považuje za projev zdravé ekonomiky; to je v rozporu s požadavkem trvale udržitelného života). Konzumerismus v prvním smyslu volá k odpovědnosti nadnárodní společnosti, jež se prohřešily proti zásadě odpovědné služby spotřebiteli.

Spotřebitelé, ohrožení rezidenti, environmentálně uvědomělí jedinci se zpravidla sdružují do občanských sdružení, jež protestují proti zvůli korporací, případně i státu a vystupují proti situaci, kdy jsou veřejné zájmy zrazovány a obcházeny ve prospěch bezohledných komerčních záměrů firem. Ve světě byl zaznamenán vznik fenoménu "nových sociálních hnutí", občanských struktur vznikajících spontánně zdola a neusilujících o politickou moc nebo o podíl na ní. Často vznikají k prosazení určitého řešení, v reakci na monotématické či místní nebo regionální zadání. Ze strany profesionálních politiků zaznívá kritika, že nemají žádný demokratický mandát (kdo je zvolil?). V České republice se občanská sdružení zakládají v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Tento zákon je vhodně doplněn ustanoveními některých dalších zákonů umožňujících, aby občanská sdružení přímo vstupovala do úředních řízení a vyvíjela v nich svůj vliv. Od konce 90. let existují v ČR i zákony, podle kterých mohou občané i sdružení žádat o zpřístupnění informací shromážděných na úřadech. Ovšemže jde o zákonná ustanovení, jež úřednictvo i komerční sféra upřímně nenávidí a jsou také činěny opakované pokusy o jejich destrukci.

Důležité je, zda členové občanského sdružení chtějí svou věc podpořit jen podpisem nebo i důrazněji, např. veřejným vystoupením nebo realizací hrozby zorganizovat bojkot (např. supermarketu, který se prohřešuje proti předpisům jakýmkoliv způsobem).Existuje též možnost negativní reklamy anebo vystoupení na schůzi akcionářů provinilé firmy. Je možno také vystoupit proti společnostem, které využívají práce dětí v rozvojových zemích nebo jinak využívají rozdělení světa na chudé a bohaté.

Pro některé akce občanských sdružení je vhodné zapojení do médií. V prvním sdělení pro media by mělo být ohlášení bezplatné telefonní linky pro informování zájemců o konzumeristickou akci. Někdy cílem takové akce mohou být media sama, jestliže se neřídí racionálními zájmy čtenářů a diváků, ale sledovaností a příjmy z reklam. Zvlášť důležité je věnovat pozornost stírání hranic mezi nezávislým výzkumem v kterémkoli oboru a zájmy korporací.

Další zájemce o jakoukoli akci je možno informovat po internetu na vlastní webové stránce, na níž lze vysvětlit vlastní postoj uváženými formulacemi bez použití žalovatelných slov o provinilých korporacích, neboť korporace se o nich brzo dozvědí od najaté e-watch firmy a budou se snažit vyvolat soudní spor. Naopak vyťukáním na počítači hesla "indymedia. net" nebo "disinfo.com" můžeme získat informace o stovkách akcí občanské sebeobrany na celém světě.

Chybí-li charismatické vůdčí osobnosti, o jejichž morální integritě není pochyb, musí je nahradit občané s vůlí pomoci dobré věci. Snad z některých z nich časem vyrostou takové osobnosti, které odolají svodům peněz a moci, a postaví se do čela strany Rozumu a Dobra proti straně Iracionality a Chamtivosti.

                 
Obsah vydání       24. 5. 2005
24. 5. 2005 Modrá šance pro zdravotnictví - změní radikálně a nevratně českou společnost k horšímu Jiří  Jírovec
24. 5. 2005 O patlamentě Alex  Koenigsmark
23. 5. 2005 Češi nevědí, co je to svoboda projevu, a neznají hranice slušnosti Jan  Čulík
24. 5. 2005 12 hlupáků v Parlamentu aneb ještě jednou o "dálničním zákoně" Stanislav  Křeček
24. 5. 2005 Změna systému školství aneb univerzální učebnice Jan  Poštulka
23. 5. 2005 Humor, inteligence a svoboda Ondřej  Hausenblas
24. 5. 2005 Bouře ve sklenici vody aneb potrefená husa se vždycky ozve Josef  Provazník
24. 5. 2005 Tichý převrat Miloš  Kužvart st.
24. 5. 2005 Co je a co není liberalismus
23. 5. 2005 Chci mluvit do toho, co se mi nelíbí Jindřich  Kalous
24. 5. 2005 ...a ani spojenci by Německo neporazili bez příspěvku SSSR
23. 5. 2005 Odměnou za skvělou hru bylo zabíjení židů Stanislav  Kliment
24. 5. 2005 "Volby se nekonaly v Německu"
24. 5. 2005 Kdy bude mít Francie nového premiéra?
24. 5. 2005 Rádio Limonádový Joe nedostalo licenci Štěpán  Kotrba
23. 5. 2005 "Bez paměti žilo by se lépe ..." Jakub  Kára
23. 5. 2005 František Koukolík: Mozek a jeho duše Jan  Sýkora
23. 5. 2005 17 pádů českého jazyka
23. 5. 2005 Prase na talíři Štěpán  Kotrba
23. 5. 2005 Lety, prasata a komunisté Boris  Cvek
23. 5. 2005 Levicová frakce v levicové straně má své opodstatnění Jan  Kavan
23. 5. 2005 Zrušme komunisty, 7.A Bohumil  Kartous
23. 5. 2005 The Awaited SVU Publications from the Czech Republic Are Now Available
23. 5. 2005 Mírně těhotná / velmi těhotná František  Schilla
22. 5. 2005 Co není liberalismus Petr  Fiala
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 5. 2005 Tichý převrat Miloš  Kužvart st.
23. 5. 2005 Konzervativní pravice a konzervativní komunisté si jsou bližší, než se zdá Milan  Valach
23. 5. 2005 František Koukolík: Mozek a jeho duše Jan  Sýkora
23. 5. 2005 Mírně těhotná / velmi těhotná František  Schilla
23. 5. 2005 Prase na talíři Štěpán  Kotrba
23. 5. 2005 Lety, prasata a komunisté Boris  Cvek
23. 5. 2005 Levicová frakce v levicové straně má své opodstatnění Jan  Kavan
23. 5. 2005 "Bez paměti žilo by se lépe ..." Jakub  Kára
23. 5. 2005 Zrušme komunisty, 7.A Bohumil  Kartous
23. 5. 2005 Češi nevědí, co je to svoboda projevu, a neznají hranice slušnosti Jan  Čulík
21. 5. 2005 Fotky Saddáma ve spodkách vyvolaly kontroverzi   
21. 5. 2005 Ježíšmarijá! Bohumil  Kartous
19. 5. 2005 Potřebujeme demokracii? I. Milan  Valach
18. 5. 2005 Edvard Beneš --- stále nepochybně pochybný a nanejvýš kontroverzní? Miloš  Dokulil
18. 5. 2005 George Galloway ostře zaútočil na americké senátory, že ho obvinili z korupce