22. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 4. 2005

Úředníci sobě

Měsíční hrubá mzda pomocného překladatele v institucích EU je 4087 Euro. Občané mají právo se na tyto instituce obracet ve svém  rodném jazyce a výkon tohoto práva stojí každého občana EU ročně jedno až dvě eura, celkem se hovoří o 320 až 470 mil.

Na semináři, který v Praze pořádalo zastoupení Evropské Komise v listopadu 2002, bylo oznámeno, že výběrové řízení na místa interních překladatelů se bude konat na podzim 2003. Ve skutečnosti bylo vyhlášeno již v květnu 2003. Kdo ostřížím zrakem neustále nehlídal internetové stránky EU, měl smůlu. Na těchto stránkách přitom ještě na přelomu let 2002 a 2003 byla informace v češtině, že konkurzy vypisují jednotlivé instituce EU, ale že se v budoucnu počítá se založením zvláštního úřadu pro nábor pracovníků pro všechny instituce. Tato informace byla dvojnásobně zavádějící: jednak onen úřad (EPSO) v té době již půl roku existoval, jednak i po jeho založení jednotlivé instituce dál vypisovaly samostatné konkurzy. Naposledy tak pro překladatele učinila Evropská Komise prostřednictvím svého pražského zastoupení na podzim 2004.

Překlad evropských právních norem vydaných do 1. května 2004 si měla pořídit Česká republika sama. Do roku 2000 byla praxe taková, že oficiální překlady určené pro vydání ve Sbírce zákonů zajišťovaly jednotlivé ústřední orgány. Úspěšný uchazeč o takovou práci musel mj. konzultovat odbornou terminologii s expertem z rezortního nebo akademického ústavu, kterého zadavatel určil nebo doporučil. V roce 2001 se pravidla náhle změnila, protože někdo objevil zaklínadlo "jediného dodavatele" pro všechny resorty. Úřad vlády vypsal výběrové řízení na překlad desítek tisíc stran s podmínkou, že uchazeč musí složit kauci 400 000 Kč (!). Tím se menší agentury a pochopitelně i jednotliví živnostníci-překladatelé ocitli mimo hru. Exkluzivním dodavatelem Úřadu vlády se nakonec stala pražská agentura Presto, která se touto skutečností dodnes chlubí ve svých inzerátech.

Podobně svérázně přispěl k podpoře malého a středního podnikání Evropský parlament. Uzávěrka pro odeslání nabídek byla 1. května 2003. Evropští úředníci se bez ohledu na poštovní razítka nestyděli mnoha uchazečům odpovědět, že jejich nabídky byly odmítnuty z důvodu pozdního podání. Správně počítali s tím, že většina si nebude stěžovat. S některými z uchazečů, kteří si přeci jen stěžovali, nakonec byla smlouva uzavřena, ale tito se z ní dlouho neradovali. Jen pár měsíců poté totiž Evropský parlament ve vší tichosti vypsal další výběrové řízení na dodávku veškerých překladů pro daný jazyk "od jediného dodavatele" a existující smlouvy k 15. dubnu 2005 vypověděl! Protože však za celou dobu trvání těchto smluv nebyla v některých případech dodavatelům svěřena ani jediná zakázka, nebylo možno smlouvy vypovědět na základě vadných nebo opožděných dodávek. Výpovědní dopis proto obsahoval jen odkaz na nové (mezitím ale již dávno uskutečněné) výběrové řízení a poděkování za dosavadní "profesionální" práci.

U překladů lze trvalou a velmi vysokou kvalitu zajistit pouze tehdy, pokud všechny texty překládá jeden člověk nebo případně malá skupinka překladatelů, kteří se spolu o problematických formulacích radí. Takový postup je při obrovském rozsahu evropských překladů vyloučen. Zadavatel by zde mohl argumentovat jen snížením administrativy (faktury od jediného dodavatele), současně se však zříká cenové i kvalitativní soutěže a tedy i případných úspor.

Jaký je praktický výsledek těchto tanečků okolo peněz, které musely či musí být v evropských a tuzemských institucích vydávány na překladatelské práce?

Evropské právní normy v ČR platí na základě Smlouvy o přistoupení k EU, avšak jejich oficiální překlady dosud všechny ve zvláštním vydání Úředního věstníku nevyšly. Některé předpisy doposud nejsou nebo donedávna nebyly přeloženy vůbec. Například k nařízení č. 1709/2003 neexistoval ještě v prosinci 2004 žádný veřejně dostupný český překlad, i když toto nařízení obsahuje ohlašovací povinnost, kterou musí příslušné české orgány vůči Komisi EU plnit.

Podobná je situace u evropských institucí. Internetové stránky Evropské komise dodnes neexistují v českém jazyce! Ještě na podzim 2004 obsahovaly seznam zaměstnanců, který vůbec nebral na vědomí rozšíření v roce 2004. Stránky Evropského úřadu pro výběr zaměstnanců (EPSO) jsou dodnes pouze trojjazyčné, na stránkách Evropského parlamentu jsou některé i starší dokumenty pouze v angličtině, atd. Překladatelská kapacita jen v hlavním městě Praze přitom potřeby evropských i tuzemských státních institucí mnohonásobně převyšuje.

V této souvislosti si nelze nepovšimnout štědrého toku peněz na projekty např. v rámci programu PHARE. Tyto projekty zpravidla spočívající v pořádání seminářů pro státní úředníky a týkají se většinou provádění jen jednoho jediného předpisu EU. Desítky milionů jsou vydávány za činnost poradců ze "starých" členských zemí, za tlumočení, hotely a cestovné. Tak např. na projekt týkající se soustavy chráněných území NATURA 2000 bylo z evropských peněz vyčleněno více než 35 milionů Kč, což by i při vysokém tarifu 1000 Kč za jednu stranu umožnilo pořídit překlad 35 tisíc stran textů evropských předpisů. Tomuto projektu (zahájen až v roce 2004) se Ministerstvo životního prostředí marně řadu let bránilo, protože mezitím bez pomoci z evropských fondů a bez cizích poradců systém již samo vytvořilo. Potenciální dodavatel si ale řízení a tomto zbytečném projektu prosadil a vítězem se - jistě ne náhodou - stala česká pobočka nizozemské inženýrské firmy, kterou řídí bývalý náměstek ministra životního prostředí....

Otázku překladů hodlá největší vládní strana řešit programem "Angličtina pro všechny" a počítá možná s tím, že voliči někdy v budoucnu budou studovat všechny evropské texty jen v angličtině. Skutečným řešením nejen tohoto problému však je důsledná rotace úředníků, tedy zákaz "definitivy". Z výše uvedeného je snad zřejmé, proč Evropská komise právě na přijetí zákona "o státní službě" tolik naléhala.

autor je soudní tlumočník

                 
Obsah vydání       22. 4. 2005
24. 4. 2005 Prozrazeno, že britský generální prokurátor měl pochybnosti o legalitě útoku na Irák
23. 4. 2005 Martínek: Jsme už orvaní jak starý vlk Štěpán  Kotrba
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství
22. 4. 2005 Konec ropné éry?
23. 4. 2005 Politické hry a novinářští rukojmí
22. 4. 2005 Na Brusel! Bohumil  Kartous
22. 4. 2005 Republiku si rozvracet nenecháme! Vít  Klíma
22. 4. 2005 Je "Na tý louce zelený" opereta? Miloš  Dokulil
22. 4. 2005 Francie: Odpor vůči ústavě stále roste Simone  Radačičová
22. 4. 2005 Úředníci sobě Pavel  Křivka
22. 4. 2005 Šokující! Nový papež je katolík!
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
22. 4. 2005 Proč spojovat církev s Bohem? Jan  Žižka
22. 4. 2005 Katolický konzervatismus jako strašák? Tomáš  Mosler
21. 4. 2005 Neinformovanost? Jan  Čulík
21. 4. 2005 Duchovní prázdnota českých médií a Klepetko jako totem vlezle podlézavého tónu Michal  Vimmer
22. 4. 2005 Britské listy jsou webem iráckých vzbouřenců ...
21. 4. 2005 ČT opět jako stanice katolické církve
22. 4. 2005 Prečo Francúzi váhajú voliť "Áno"? Andrea  Lešková-Poterie
22. 4. 2005 Osvětim -- svědomí 20.století Milan  Kulhánek
21. 4. 2005 Benedikt "slíbil, že změkčí svou tvrdou linii"
21. 4. 2005 Tony Blaire, myslíte, že vám lidi budou ještě někdy věřit?
21. 4. 2005 Jak se vyznat v záplavě informací a pseudoinformací? Štěpán  Kotrba
21. 4. 2005 Američané se hádají o Ratzingera už léta
20. 4. 2005 Papa tedesco Miloslav  Zima
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce