16. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2005

Reforma soudnictví napomůže reformě myšlení občanů, ale kterým směrem?

Krejza, Kubínek, Kalousek a důchodci

Téměř každý občan v ČR je již v určité míře podle výsledků průzkumů veřejného mínění přesvědčen o potřebě něco reformovat. Soudnictví nemůže být výjimkou. Vlastní rekodifikace práva je však věcí zdlouhavou, a tak někteří soudci začínají soudní reformu tzv. zdola, průlomově laděnými rozsudky, doprovázenými ideologicky vyhraněným zdůvodněním, které by zřejmě mělo napomoci navést některé dosud rozkolísané občany na tu "správnou" cestu.

To, že se již daří tento nesporně ušlechtilý cíl realizovat, mne okamžitě napadlo, když jsem zaslechl v úterý 8. 3. v televizi odůvodnění rozsudku, kterým zamítla litoměřická soudkyně žalobu občana Krejzy, který byl (podle jeho názoru) nucen ke sponzorskému daru 55 000 Kč, bez kterého by nepřijali jeho matku do roudnického domova důchodců. Tuto vpravdě průlomovou událost jsem si pak následně vyhledal v periodikách, z obavy, že bych něco mohl snad zkreslit.

Prý by bez tohoto daru si musel svou matku z domova odvézt zpět. Pan Krejza po zaplacení se obrátil na soud, který v únoru 2005 rozhodl, a to zamítavě. Aby se další soudy neopakovaly, je podle soudkyně Lorencové nutné vytvořit nová pravidla pro finanční spoluúčast občanů, aby si klienti mohli připlatit v rámci sociální péče.

Soudkyně Martina Lorencová se o finanční spoluúčast důchodců, jak ji v podmínkách přijetí do domova stanovila roudnická radnice, vyjádřila, že neporušuje zákony a nepříčí se ani dobrým mravům. Dále se o spoluúčasti vyjádřila, že je logickým důsledkem vývoje společnosti založené na svobodných možnostech občanů a smluvních vztazích a shoduje se také s tím, že občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří.

V odůvodnění rozsudku pak soudkyně Lorencová mj. uvedla: ...Požadavek žalobce volající po rovnostářském přístupu k seniorům považuji za nostalgicko-sentimentální volání po dobách socialismu. ....

Svou spokojenost s rozsudkem vyjádřil advokát roudnického domova důchodců Zdeněk Lžičař slovy: Moderní pojetí rozhodování soudkyně mě velmi mile překvapilo...

Žalobce Krejza založil internetové stránky duchodci.webz.cz, kde shromažduje dokumentaci celého případu. Je zde možné se např. seznámit s konstatováním starosty Roudnice pana Kubínka: ... musíme si uvědomit, že doba socialismu, kdy vše bylo relativně zadarmo, se již doufám nevrátí...

Rovněž tamtéž uvedené vyjádření právního zástupce žalovaného je právě tak pozoruhodné: ...žalobci nejde o peníze, ale o to se soudit a ukázat pravdu a pohanět město...

Oproti tomu by pan advokát Zdeněk Lžičař mohl odůvodnění rozsudku pochválit nejen za modernost, ale i za v něm vyslovené evropanství. Neboť v Dokumentu o strategii rozšíření, Zpráva o pokroku, jehož na cestě k přistoupení dosáhly jednotlivé kandidátské země PŘÍLOHY z r. 2000 lze nalézti: ... Reforma státní správy a soudnictví je nezbytná pro efektivní vynucování acquis i pro lepší podnikové řízení. ... Pro ty, kteří dosud nejsou dostatečně v evropských termínech zběhlí, uvádím, že pod oním acquis se skrývá evropská legislativa, vztahující se i na sociální politiku. Lze tedy pochopit spokojenost roudnického starosty i z hlediska onoho vyššího principu evropského včetně dosažení zkvalitňování podnikového řízení v případě roudnického domova důchodců, k čemuž nepochybně přispěje to, že sponzorské dary od klientů budou moci do domova proudit plynuleji, a nebudou tolik bržděny soudními žalobami od dobrovolných dárců, kterýžto statut občanům díky rozhodnutí soudkyně Lorencové zůstane navíc zachován. Navíc lze z adresné citace Dokumentu ... snáze dovodit,že rozsudkem rozčilený žalobce Krejza, zřejmě tak vysoké šance nemá, bude-li to hnát do Štrasburku.

I když křesťanské kořeny nakonec sice v preambuli evropské ústavy nejsou zmiňovány, není od věci diskutované soudní rozhodnutí zasadit do hlubšího duchovního rámce. Inspirujme se např. Křesťanskou misijní společností a na jejich webových stránkách uváděnými přímluvnými modlitbami reformě soudnictví věnovanými:

  • aby Bůh dal spravedlivé soudce - očištění od zákonictví, od strachu nést osobní zodpovědnost za svá rozhodnutí a od samospravedlnosti
  • reforma soudnictví směrem k rychlé a spravedlivé vymahatelnosti práva (hlavně dluhů); za pokračování reformy v oblasti správy soudnictví, organizaci práce soudů, vztahu soudů a ministerstva spravedlnosti

Zdalipak nelze ve výše uvedeném soudním rozhodnutí ono bohulibé očištění od zákonictví spatřovati, či za včasným placením sponzorských darů ono nastoupení k rychlé a spravedlivé vymahatelnosti práva (hlavně dluhů) nahlížeti?

Ostatně i na zcela světských, nekomerčních a se žádnou politickou stranou nespjatých stránkách Česká politika, obsahově blízký Čtyřkoalici, se uvádí v těsné souvislosti :

  • reforma soudnictví
  • snížení komunistikého vlivu a demagogie (přebráno jak napsáno)

Navíc na těchto stránkách se uvádí, že "... Snahou bylo a je aktivně přispívat k nelehkému úkolu - postupné kultivaci naší politické scény".

V adventním rozjímání s nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou na ČRo 6 dne 22.12.2000 bylo již tehdy uvedeno,že "...soudce je vždycky záruka kvality právního posouzení a transparentnosti, protože se soudu může zúčastnit veřejnost, nic se tam neututlá, nedá se věcmi manipulovat."

Jak nám citace ze soudního rozhodnutí ukazuje navíc v současnosti se veřejnosti dostane i bezplatného (zatím!) poučení.

V neposlední řadě zkusme soudní rozhodnutí také "poměřit" s tím, co se dnes zamýšlí v tzv. "vysoké" politice. Jakožto představitele této sféry si lze vybrat někoho, kdo mává jak s opozicí, tak s vládní koalicí, předsedu KDU-ČSL chemika M. Kalouska. Na webové stránce KDU-ČSL po svém zvolení za předsedu strany odpovídá Kalousek moderátoru Hejmovi následovně. Nejprve věcně konstatuje, že on i jeho strana má kladný vztah k vínu: ...My, když slavíme, tak v zásadě vypijeme všechno, co sneseme a my toho sneseme hodně.... Vzápětí však dodává, že na onom sjezdu došlo k volbě až v pozdních nočních hodinách, čili k žádným oslavám proto nedošlo. Z toho důvodu lze brát jeho následující slova velmi vážně:

"A jako člověk, který se zabývá ekonomickou transformací, dokonce můžu říct, že budoucnost dobrých ekonomických procesů je dnes v rukou právníků, justice a z právních úředníků, nikoliv ekonomů. A my prostě musíme najít sílu prosadit reformu, kdy ti rozhodčí budou pískat včas, spravedlivě a všem stejným metrem, bude to obrovský problém."

Slova téměř prorocká, soudkyně "zapískala" včas, tj. ještě za života matky pana Krejzy a nesporně napomohla budoucnosti dobrých ekonomických procesů, tj. v případě roudnického domova důchodců, dovybavení domova ložním prádlem z dobrovolných sponzorských darů,

Rozsudek byl sice vystaven na pana Krejzu, ale byl tzv. "zapískán" všem, kteří by po svém dobrovolném sponzorském daru (tj. nejen pro tento, ale i nějaký podobný účel) mohli mít nějaké dodatečné pochybnosti.

Jistě najdou se i pak nějací jednotlivci, šťouralové a ideologicky rozkolísaná, nemoderně, nereformně a nedostatečně tržně naladěná individua, která budou bagatelizovat soudní rozhodnutí jako vítězství soudu nad zdravým rozumem, či jako důkaz nezávislosti soudce na právu, ale jak již bylo snad z citací patrno, lze oprávněně doufat, že většinoví modernisté, reformisté a tržní ekonomisté mají ve Štrasburku svou většinovou pozici.

A zreformuje-li se dostatečně lidské myšlení, oddychne si i celá Česká republika, soudy již tak nebudou přetíženy a právníci budou mocí pískat ještě včasněji v celém reformním procesu.

Avšak oněch ideologických poučení je v současných rozsudcích zatím jako šafránu.

                 
Obsah vydání       16. 3. 2005
16. 3. 2005 Paul Wolfowitz nominován šéfem Světové banky
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
16. 3. 2005 Michael  Marčák
16. 3. 2005 Bude prezidentův poradce schvalovat otroctví? Bohumil  Kartous
16. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
16. 3. 2005 PR Dády Patrasové, to je malorážka proti PR Šárky Grossové!
16. 3. 2005 Britské zdravotnictví bude muset zaměstnankyním vyplatit obrovské odškodné
16. 3. 2005 Ipse dixit: Prokubánský omyl Fabiano  Golgo
16. 3. 2005 Jeden irelevantní názor Bohumil  Kartous
16. 3. 2005 Michael  Marčák
16. 3. 2005 Modleme se: aféry Grosse a chiméra Šimonovského Václav  Jirovský
16. 3. 2005 Stalingrad během blokády I.
16. 3. 2005 Lidé, kteří zvítězili ve válce Josef  Vít
16. 3. 2005 British Telecom zasahuje proti dialupovým podvodům
16. 3. 2005 Michael  Marčák
16. 3. 2005 Knížák - trochu buldok, trochu cholerik Martin  Štumpf
16. 3. 2005 Kladivom medzi oči Miloslava  Kodoňová
16. 3. 2005 Krejza, Kubínek, Kalousek a důchodci Vladislav  Černík
16. 3. 2005 Británie: volte kvůli potratům konzervativce, doporučil kardinál katolíkům
16. 3. 2005 Michael  Marčák
16. 3. 2005 Jednota mezi katolíky a protestanty je možná Karel  Sýkora
16. 3. 2005 Zastavte útlak v Bělorusku!
16. 3. 2005 Slovensko: Ignorancia problematiky žien Judita  Takáčová, Braňo  Ondruš
16. 3. 2005 Slovenská vláda zavádza OSN Oľga  Pietruchová
16. 3. 2005 Začiatok konca Sovietskeho zväzu Peter  Greguš
16. 3. 2005 Žijeme v dobe, kde verejné prostredie je infikované liberálno-konzervatívnou agendou Igor  Daniš
16. 3. 2005 Tajemství úspěchu Zemanových pamětí Jiří  Štefek
16. 3. 2005 Ubohý Pavlíček Lýdie  Junková
16. 3. 2005 Židovská přítomnost Cynthie Beth Rubin
16. 3. 2005 Mýtus o "cédrovej revolúcii" v Libanone Adrian Peter Pressburg
16. 3. 2005 Slovensko: stotisícové poplatky budúcich dôchodcov Alena  Behúnová
15. 3. 2005 Hlupák hledá hlupáky sobě rovné. Zn.: rychle Štěpán  Kotrba
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
15. 3. 2005 Všechny cesty vedou na hřbitov, některé ale rychleji Jan  Paul
14. 3. 2005 Podzim demokracie a politická pornografie Mirek  Vodrážka
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce