8. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 2. 2005

Pane Bože, odpusť mi,

že se Tě já, ateista, dovolávám, a to ještě ke všemu na stránkách média, které si na Tebe vzpomene, jen když Ti někdo nemůže přijít na jméno, píše Jindřich Kalous:

Dávám všech svých 105 kg živé váhy na tu misku vah, která trčí beznadějně vysoko, obsazena pouze Ondřejem Slačálkem a Filipem Sklenářem, abych se pokusil aspoň trochu srovnat skóre, které - jako už tolikrát v historii - i na těchto stránkách zdánlivě vyznívá v neprospěch nás, kteří se snažíme žít jako lidi i bez potřeby každodenního zaštiťování se Tebou jako nezpochybnitelnou autoritou.

Odpusť mi, že - zaměstnán všednodenním pinožením se za chlebem naším vezdejším - pominu ve své filipice na obranu neznabohů tak fundamentální disciplíny jako jsou ontologie či gnoseologie. (Koneckonců existuje mezi námi nejméně jeden hříšník a neznaboh jménem Egon Bondy, který dokázal zformulovat brilantní ontologii i bez potřeby Prvního Hybatele...)

Dovol mi snést argumenty, proč si chci - víceméně svévolně a kacířsky - vyzobnout z Knihy knih, jejíž autorská práva Ti někteří zcela bezdůvodně přiznávají, jen to, co se mi hodí, a dokonce se rouhat tak strašlivě, že zde veřejně prohlásím, že k tomu Tě taky nepotřebuju.

Jde - jak jinak - především o dvě věci.

Za prvé, jde o etiku a její praktické provedení, kterému my smrtelníci říkáme morálka. Prohlašuji zde veřejně, že i když považuji za celkem spolehlivě prokázané, že sdílím 98% genetické výbavy s našimi bratranci šimpanzi, ta zbývající 2% mi stačí k tomu, abych se vědomě i bez jmenovitého přihlášení k víře ve Tvou existenci aspoň snažil žít tak, jak Tví preláti i proroci kážou, že Ty nám ukládáš.

Mojžíšovo Desatero je až překvapivě podobné jiným desaterům, sedmerům, paterům apod. našich nekřesťanských, avšak lidských bratří, kteří vzývají jiné Tvé podoby nebo dokonce - jako buddhisté - žádného Nejvyššího ke své víře nepotřebují.

Navrhuji proto vzít všechny podobné kodexy, přidat k nim Všeobecnou deklaraci lidských práv, doplnit ji o dosud neexistující Deklaraci všelidské odpovědnosti a průnik všech těchto množin uzákonit jako Povinné Všelidské Planetární Etické Minimum. Nemám nic proti tomu, aby se této práce ujal i Tvůj náměstek na Zemi, spolu s představenými jiných věrouk a demokraticky zvolenými zástupci nás neznabohů. Jistě budeš spokojen, protože cca 70% Mojžíšova Desatera tento průnik zahrne a to už je z hlediska počtu pravděpodobnosti celkem slušná jistota. Jiná otázka je, jak vynutit jeho dodržování.

Desatero se během dvou a půl milénií od jeho zjevení neustále flagrantně porušovalo - často nejvíc těmi, kdo se zaklínali Tebou, což bylo doprovázeno nekončícími potoky naší krve.

Zkus se prosím spolehnout na to, že ta 2% naší odlišnosti od lidoopů, zahrnující mj. něco tak těžko definovatelného jako rozum, nás, tj. lidstvo, od konečné zkázy dokážou uchránit i bez modlení. Mám za to, že jiná naše ambice než přežití lidstva je nad-lidská nebo ne-lidská a tudíž nemorální. Zatím dosud vždy kolektivní rozum ve směru této "absolutní ambice" nějak zafungoval (i když často na poslední chvíli), což se o účincích modlení s jistotou říci nedá.

Za druhé, jde - možná nejvíc ze všeho - o vědomí naší individuální konečnosti v prostoru a čase.

Vyznávám veřejně, že ani já, který už za pár týdnů potkám svého Abraháma, jsem se s tímto vědomím za půlstoletí svého pobytu na světě dosud zcela nesmířil. Opět mi nezbývá než hledat útěchu v tom jediném, co mě odlišuje od ostatních prý Božích stvoření, totiž v rozumu.

(Tví pohůnci a drábové by řekli v duši, ale ten pojem za dva tisíce let sami zdiskreditovali - často s pomocí argumentů rozumu vzdorujících - do té míry, že ho vědomě nepřipouštím.)

Všem, kdo pro potlačení beznadějné a ochromující hrůzy ze své konečnosti hledají útěchu ve víře ve Tvou existenci, vzkazuji toto: Hledejme útěchu v tom, že ve svém osudu nejsme sami. Snažme se poskytnout část té útěchy našim trpícím, bezmocným, nemocným, chudým duchem i tělem. Naše konkrétní podaná ruka pro ně může být mnohem větší oporou než chimérické vize dobře zajištěných prelátů všeho druhu. Jejich vděčnost se nám vrátí jako nevyčíslitelná odměna. A hledejme moudrost v dědictví všech velkých ateistů a agnostiků, kteří uměli své úzkosti, úplně stejně lidské jako ty naše současné, popsat a zanechat nám je zde do dalších věků jako útěchu v úzkostech našich.

Od Epikúra přes Spinozu až po Karla Čapka najdeme dostatek insiprace. Stejně jako oni bojujme s leností ducha, která, podporována pohůnky mocných a všehoschopných, se snaží vymýt z našich mozků to, co bolí (pro méně chápavé: myšlení) a z našich srdcí vytěsnit to, co zneklidňuje (opět pro méně chápavé: soucit a lásku) a nahradit to pohodlnou vírou v cokoli, co nepřipouští pochybnost a začleňuje nás do bezduchého stáda jako jeho uniformní jednotky.

Nakonec: Jestliže se toto mé vyznání nevíry nějak necitlivě dotklo důstojnosti vás věřících, kteří tento text čtete, prosím vás o racionální argumenty, v čem a proč se tak stalo. Věřte, že nešlo o úmysl. Domnívám se, že moje snaha o jeho praktickou aplikaci v životě, vyjádřená zásadou "Žít v míru sám se sebou a vědomě neubližovat druhým", by uspěla v jakékoli zpovědnici. Zkuste pochopit, že vaši víru budu respektovat, a od vás očekávám totéž ve věci své nevíry.

A Tobě, Bože, ve kterého mi dosud nebylo dáno věřit, děkuji, žes mi dal šanci dopsat to až sem. Kdybych dospěl k poznání, že jsem se ve své nevíře přece jen mýlil, slibuji Ti, že to na těchto i jiných stránkách veřejně doznám.

                 
Obsah vydání       8. 2. 2005
8. 2. 2005 Saddám protizákonně pašoval ropu do zahraničí se souhlasem americké vlády
8. 2. 2005 Mahmoud Abbas oznámil příměří s Izraelem
8. 2. 2005 Channel Four bude vysílat reality show, založenou na mučení z Guantánama
8. 2. 2005 Vědec, který naklonoval ovci Dolly, bude klonovat lidská embrya
8. 2. 2005 Romští regionální představitelé vyzvali k mimořádnému zasedání o romských záležitostech
8. 2. 2005 Prohlášení Parlamentu Romů v ČR ke snižování životního minima
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
8. 2. 2005 Myslitel: Je George Bush vlastně marxista?
8. 2. 2005 Holky jsou prostě blbější Štefan  Švec, Martin  Jaroš
8. 2. 2005 Odrodiště Bohumil  Kartous
8. 2. 2005 Michael  Marčák
8. 2. 2005 US-DEU vyrazila do posledního boje -- o své přežití Jiří  Štefek
8. 2. 2005 Elita a média po česku - co teď a jak dál? Miloslav  Zima
8. 2. 2005 Není politika jen výhodné podnikání? Miloš  Dokulil
8. 2. 2005 To vám teda povím, paninko Jan  Sláma
7. 2. 2005 Michael  Marčák
8. 2. 2005 Atheismus není nové dogma Filip  Sklenář
8. 2. 2005 Pane Bože, odpusť mi,
8. 2. 2005 K neposkvrněnému početí Panny Marie
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
8. 2. 2005 Ježíšův původ
8. 2. 2005 Co ví Ondřej Slačálek na Jana Čulíka...? Zdeněk  Adamec
8. 2. 2005 Michael  Marčák
8. 2. 2005 Místo iracionality potřebujeme návrat k racionalitě Josef  Heller
8. 2. 2005 Važ si času, který ti je vyměřen k životu
8. 2. 2005 Jsou příliš pochmurné a příliš nekonkrétní Tomáš  Stýblo
8. 2. 2005 Je "cikán" synonymum krádeže? Martin  Marek
8. 2. 2005 Bern: Loupežné přepadení, nikoliv útok
8. 2. 2005 Marihuana není nebezpečná Bushka  Bryndová
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
8. 2. 2005 Ovládejte své PC na dálku z "všudypřítomného" mobilu ! Štěpán  Kotrba
8. 2. 2005 MobiTV - první CDMA televizní síť pro mobilní telefony Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004