8. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 2. 2005

K neposkvrněnému početí Panny Marie

Chci upozornit, že otázku neposkvrněného početí je možno chápat též jako otázku po správnosti překladu Septuaginty z hebrejštiny do řečtiny, míní Petr Novotný. Jde o jednu z největších kontroverzí tohoto překladu - Izajáš 7:14: Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazve jméno jeho Immanuel." V "moderním" a ekumenickém překladu Bible (Praha 1979) stojí: "Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)." ,Na tomto jednom verši je vidět, jak se mění významy zdánlivě jednoznačného a kanonizovaného textu od překladatele k překladateli... - pozn. red. .

Jde o to, že původní hebrejské slovo v této větě je "almah", které ve staré hebrejštině, zdá se, označuje obecněji "mladá žena". Hebrejština pro pannu používala přesnější termín "betulah". Ovšem překladatel Septuaginty použil v této větě řecké slovo "parthenos", které jednoznačně pannu označuje.

Skeptikové v tomto případě dovozují, že Matouš, který podle všeho nebyl apoštolem, ale řecký hovořící vzdělanec z Antiochie, a tedy pravděpodobně obeznámený se Septuagintou, "vylepšil" evangelium tak, aby bylo v souladu s Izajášovým proroctvím.

Na druhé straně ovšem - jak to nazvat? anti-skeptikové? - dovozují, že překladatel Septuaginty musel původní dvojznačné hebrejské slovo zjednoznačnit, a protože měl přístup k reáliím, tak do řečtiny provedl přesný překlad původního významu včetně kontextu.

Laskavý čtenář může zkusit například následující odkazy:

skeptické:

http://www.truthseeker.com/truth-seeker/1993archive/120_2/ts202g.html

anti-skeptické:

http://www.iclnet.org/pub/resources/text/m.sion/virgoryw.htm

Když do Googlu dáte klíčová slova "septugiant betulah", dostanete velké množství odkazu, podle mého experimentu spíše anti-skeptických. (Upozorňuji, že mnoho anti-skeptických textů nalezených přes google - ale zdaleka ne všechny! - používá argumentaci bludným kruhem: Marie přeci *byla* panna, takže je jasné, že "almah" v Izajášovi znamená "panna".)

Nechávám samozřejmě na ctěném čtenáři, aby si udělal vlastní obrázek. A chci jen naznačit, že hledání vlastního obrázku může být docela zábavné a intelektuálně vzrušující.

                 
Obsah vydání       8. 2. 2005
8. 2. 2005 Saddám protizákonně pašoval ropu do zahraničí se souhlasem americké vlády
8. 2. 2005 Mahmoud Abbas oznámil příměří s Izraelem
8. 2. 2005 Channel Four bude vysílat reality show, založenou na mučení z Guantánama
8. 2. 2005 Vědec, který naklonoval ovci Dolly, bude klonovat lidská embrya
8. 2. 2005 Romští regionální představitelé vyzvali k mimořádnému zasedání o romských záležitostech
8. 2. 2005 Prohlášení Parlamentu Romů v ČR ke snižování životního minima
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
8. 2. 2005 Myslitel: Je George Bush vlastně marxista?
8. 2. 2005 Holky jsou prostě blbější Štefan  Švec, Martin  Jaroš
8. 2. 2005 Odrodiště Bohumil  Kartous
8. 2. 2005 Michael  Marčák
8. 2. 2005 US-DEU vyrazila do posledního boje -- o své přežití Jiří  Štefek
8. 2. 2005 Elita a média po česku - co teď a jak dál? Miloslav  Zima
8. 2. 2005 Není politika jen výhodné podnikání? Miloš  Dokulil
8. 2. 2005 To vám teda povím, paninko Jan  Sláma
7. 2. 2005 Michael  Marčák
8. 2. 2005 Atheismus není nové dogma Filip  Sklenář
8. 2. 2005 Pane Bože, odpusť mi,
8. 2. 2005 K neposkvrněnému početí Panny Marie
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
8. 2. 2005 Ježíšův původ
8. 2. 2005 Co ví Ondřej Slačálek na Jana Čulíka...? Zdeněk  Adamec
8. 2. 2005 Michael  Marčák
8. 2. 2005 Místo iracionality potřebujeme návrat k racionalitě Josef  Heller
8. 2. 2005 Važ si času, který ti je vyměřen k životu
8. 2. 2005 Jsou příliš pochmurné a příliš nekonkrétní Tomáš  Stýblo
8. 2. 2005 Je "cikán" synonymum krádeže? Martin  Marek
8. 2. 2005 Bern: Loupežné přepadení, nikoliv útok
8. 2. 2005 Marihuana není nebezpečná Bushka  Bryndová
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
8. 2. 2005 Ovládejte své PC na dálku z "všudypřítomného" mobilu ! Štěpán  Kotrba
8. 2. 2005 MobiTV - první CDMA televizní síť pro mobilní telefony Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004