30. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 11. 2004

Diag Human k usnesení Nejvyššího Soudu České republiky ve věci mlčenlivosti

Absurdita postoje České republiky

stanovisko Diag Human a.s.

Jde o definitivní závěr sporu o mlčenlivost mezi Českou republikou a Diag Human a.s.. V dubnu 2003 byla Česká republika upozorněna na vzájemný závazek mlčenlivosti a současně byla vyzvána společností Diag Human ke zrušení této povinnosti dohodou; stalo se v dubnu 2003. Česká republika odmítla zrušit tuto povinnost a současně se nepochopitelně začala o neplatnost téže povinnosti soudit.

Soud I. stupně i soud odvolací zamítl žalobu státu vždy s poukazem k tomu, že spornou povinnost lze zrušit dohodou stran a nejsou tudíž vůbec dány podmínky požadovaného rozhodnutí. Za pozornost stojí, že v tomto řízení Česká republika opakovala, že takovou dohodu nehodlá uzavřít "pro odpor veřejnosti a veřejných činitelů", což je pozoruhodné obsahově a žánrem podobné snad jen veřejnému životu padesátých let minulého století v Československu.

Znamená to krom jiného, že Česká republika odmítala informovat českou veřejnost o sporu s Diag Human s poukazem ke své povinnosti mlčenlivosti a zároveň tuto povinnost odmítala zrušit s poukazem k odporu veřejnosti ke zrušení takové povinnosti ?

Česká republika podala mimořádný opravný prostředek - dovolání - k Nejvyššímu soudu a ten dovolání odmítl. V odůvodnění opět České republice připomněl, že soudní žaloby mají sloužit "potřebám praktického života a ne k rozmnožování zbytečných sporů" a plně potvrdil rozsudky předešlé.

Tento rozsudek potvrdil, že bývalá ministryně zdravotnictví Marie Součková se i přes varování v dubnu 2003 vědomě vydala na cestu zdržování a obstrukce práva. Její postup pouze dále oslabil právní pozici České republiky a zatížil daňové poplatníky o povinnost zaplatit stamiliony korun za zbytečný nárůst úroků za tuto dobu. Společnost Diag Human zároveň vítá výrok Nejvyššího soudu i jako potvrzení významu nezávislé justice jako garance obrany proti protiprávním postupům některých představitelů státní moci v této kauze.

Čeští politici se zásadně vyslovují ke kauze Diag Human bez elementární znalosti důkazní situace a z čistě politických pohnutek. Je také s podivem, že v situaci, kdy se zástupci státu vyhýbají poznání důkazů, a tím i kvalifikované obhajobě zájmů státu, konstatuje státní zastupitelství, že na straně zastupování státu nedošlo k pochybení. Společnost Diag Human proto znovu vyzývá Českou republiku k dohodě o formálním zrušení závazku mlčenlivosti, která by umožnila zveřejnit všechny důkazy. Pokud by měly pokračovat pokusy o mimoprávní zastrašování společnosti Diag Human a o otevřenou politickou manipulaci důkazů, vůči níž se společnost Diag Human již ohradila jak vůči rozhodčímu senátu, tak vůči vyšetřovací komisi a funkcionářům Poslanecké sněmovny, obrátí se společnost Diag Human na Ústavní soud ČR o ochranu svých práv. Znovu pozoruje, že ochrana základních práv -- a právo na spravedlivý proces k nim patří -- požívá i ochrany mezinárodních institucí.

Diag Human konstatuje, že žádný z ministrů zdravotnictví dosud nereagoval na její - opakovaný - návrh na zrušení závazku mlčenlivosti dohodou; naposled byl takový návrh adresován ministryni zdravotnictví paní Emmerové a to bez jakékoli reakce. Diag Human dodává, že pokud bude neochota státu ke zrušení povinnosti mlčenlivosti trvat dále, nezbude mu, že aby v tomto smyslu podal žalobu. Dává České republice v úvahu, zda její postup v tomto smyslu nevykazuje již rysy absurdity.

                 
Obsah vydání       30. 11. 2004
30. 11. 2004 Ukrajina: Mýty o Juščenkovi
30. 11. 2004 Jsou Laughland a Raimondo objektivní?
30. 11. 2004 Chaos na Ukrajině trvá
30. 11. 2004 Česká vláda nemá Ukrajince ráda Milan  Daniel
30. 11. 2004 Nicolas Sarkozy může zatím o prezidentském křeslu jenom snít Josef  Brož
29. 11. 2004 OSN by měla účinněji zasahovat ve státech, které selhaly
30. 11. 2004 Erotické problémy Davida Blunketta Jan  Čulík
30. 11. 2004 Británie: 50 procent uživatelů internetu má broadband
1. 12. 2004 Studie odhalila střet zájmů a nezodpovědný přístup investorů
30. 11. 2004 Doleva se Škromachem? Irena  Ryšánková
30. 11. 2004 Insider insiderovi Ondřej  Fér
30. 11. 2004 Valtr Komárek: "Lidé se snadněji shodnou na své budoucnosti než na své minulosti" Radek  Vogl
30. 11. 2004 Essay on British & Czech Castles Wins BCSA Prize
30. 11. 2004 Vánoce 2004 Jan  Pömerl
30. 11. 2004 Co se to vlastně stalo v listopadu? Josef  Suk, Oldřich  Tůma, Miroslav  Vaněk
30. 11. 2004 Daně, nový problém lidí... Josef  Vít
30. 11. 2004 Absurdita postoje České republiky
30. 11. 2004 Znavené pozdní odpoledne Petr  Pospíchal
30. 11. 2004 Ave Maria - Jsou lidé, kteří si neumí pomoci sami
29. 11. 2004 Víme, co se vlastně děje na Ukrajině? Bohumil  Kartous
29. 11. 2004 Softwarové patenty v Radě EU odloženy David  Maxera
29. 11. 2004 Vynikající socha Quido Kociána Mrtvý Ábel symbolizuje současný svět Jan  Paul
29. 11. 2004 "Chráníme vaše sny" Jaroslav  Polák
29. 11. 2004 Princip zkoušení je z pedagogického hlediska sporný Radek  Sárközi
29. 11. 2004 Výzva členů loni odvolané Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Radě současné
29. 11. 2004 Babylon 2004 Václav  Dušek
27. 11. 2004 Ukrajina: Revoluce proměněná v televizní show
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce