30. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 12. 2004

Největší zahraniční investice v České republice

Studie odhalila střet zájmů a nezodpovědný přístup investorů

Tisková zpráva Ekologického právního servisu

Podjatost, střet zájmů a nedostatečné posouzení negativních dopadů na okolí. To doprovází největší zahraniční investici v České republice - závod TPCA u Kolína. Tato zjištění odhalila právní studie Ekologického právního servisu. Místní občané a nevládní organizace se proto dnes obracejí na společnost Toyota M. C. a PSA Peugeot Citroën (dále jen "společnosti") k jednání o návrzích, které by napravily jejich dosavadní nezodpovědné chování.

Automobilové společnosti si vymohly pro svoji investici, která má dosáhnout 45 miliard korun, u vlády a města Kolína závazky, z nichž některé jsou na samé hranici uvěřitelnosti. Například:

- Povinnost vyvlastnit pozemky v závazném termínu pod hrozbou mnohamiliónových sankcí

- Zákaz vydat územní rozhodnutí a stavební povolení, které by obsahovalo podmínky nepřijatelné pro stavebníka -- Toyotu M.C. a PSA Peugeot Citroën

- Vedoucí stavebního úřadu zodpovědný za kvalitu a nezávisle vydané územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu je v realizačním teamu této stavby a je zodpovědný za hladký průběh její realizace a zahájení výroby

Tyto a další podmínky objevili při vstupní právní analýze právníci Ekologického právního servisu (nevládní organizace právníků zabývající se ochranou životního prostředí a lidských práv skrze právo, dále jen "EPS"). Uvedené závazky, které na sebe stát a město Kolín vzalo, přitom zakládají závažné pochybnosti o nestrannosti zodpovědných pracovníků, kteří vydávali shora uvedená povolení.

Z analýzy dále například vyplývá, že nebylo dostatečně zpracováno posouzení vlivů na životní prostředí (1), které je dnes jedním ze základních standardů a požadavků práva Evropských společenství u rozsáhlých investičních záměrů. Obě automobilové společnosti navíc veřejně deklarují, že právě posouzení vlivů na životní prostředí je jedním z prvních kroků, jenž musí být učiněn při výstavbě jejich výrobních závodů.(2)

Výsledkem nedostatečného zhodnocení zejména dopravně synergických jevů je situace, kdy není zjištěno celkové dopravní zatížení generované závodem TPCA a jeho souvisejících provozů. Místní obyvatelé bezprostředně sousedící se závodem budou vystaveni nadměrnému hlukovému zatížení, stejně jako obyvatelé žijící u přístupových komunikací k závodu. Přestože postižení obyvatelé již jednali se zástupci závodu TPCA, veškerá jednání doposud nevedla k žádnému výsledku.

Toyota M. C. stejně jako PSA Peogeot Citroën jsou významnými světovými lídry při propagaci a aplikaci tzv. společenské odpovědnosti korporací (corporate social responsibility).

V této souvislosti jistě stojí za zmínku, že právě Toyota M. C. např. jako první společnost svého druhu získala "Global 500 Award" udílenou Programem životního prostředí Spojených národů. Společenská odpovědnost korporací je založená na dobrovolné integraci sociální a enviromentální problematiky do vlastní činnosti (podnikání), ale i do všech vnějších vztahů firem. "Toyota M. C. i PSA. Peugeot Citroën veřejně deklarují své dobrovolné závazky a měly by se proto podle nich chovat. V opačném případě jde pouze o prázdné deklarace," komentuje tuto situaci právník Pavel Franc z EPS. Jak dodává jeho kolega právník Jiří Nezhyba: "Samozřejmostí je dodržování zákonů. Jak ovšem vyplývá z právní analýzy, především nedostatečné posouzení vlivů na životní prostředí a smlouvy se státem zakládající podjatost úředníků, kteří o stavbě závodu TPCA rozhodovali rozhodně nevyhovuje vnitrostátním předpisům."

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním se dnes více než třicet nevládních organizací včetně sdružení zastupujících místní postižené občany a další jednotlivci obracejí na prezidenta společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobil, s. r. o. pana Masatake Enomoto s konkrétními návrhy, jak by mohla jeho firma naplnit dobrovolné závazky svých mateřských společností a zmírnit dopady svého provozu na obyvatele a životní prostředí a navrhují jednání. "V žádném případě nejde o snahu zmařit významnou zahraniční investici. Pouze vyzýváme Toyotu a PSA Peugeot Citroën k zodpovědnosti, ke které se nakonec samy zavázaly" říká právník Pavel Franc z EPS.

Výběr z požadavků předkládaných společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.:

˙ splnění standardů EMAS II. ve smyslu nařízení 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí,

˙ vytvoření programu podpory občanského sektoru a místních komunit v souladu veřejně deklarovanými závazky společností Toyota M.C. a PSA Peugeot Citroën,

˙ Pořízení nezávislé studie externích dopadů závodu TPCA a jeho subdodavatelů s akcentem na dopravní zátěž,

˙ Aktivní snižování dopravní zátěže,

˙ Zpětvzetí žádosti o udělení výjimky z omezení jízdy nákladních automobilů v době pracovního klidu,

˙ finanční spoluúčast na nákladech spojené s nezbytnou úpravou přístupových komunikací k závodu TPCA, která vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích,

˙ protihluková a reparační opatření pro obyvatele postižené nárůstem dopravy ze závodu TPCA a bydlících v jeho blízkosti.

*kontakt:*

Pavel Franc, mobil: 608 362 596

Jiří Nezhyba, mobil: 608 425 066,

tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012,

e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz

GARDE - Program Globální odpovědnosti,

Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno

Poznámky:

(1) ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a mu předcházející úpravě obsažené v zák. č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

(2) viz http://www.sustainability.psapeugeot-citroen.com/en/index.php?niv1=4&niv2=47&id=2

a "http://www.toyota.co.jp/en/environmental_rep/04/download/pdf/p28.pdf"

(3) ve smyslu ustanovení § 43 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

(4) Jak vyplývá z ustanovení § 39 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je osoba která způsobila podstatný nárůst zatížení částí silnice nebo místní komunikace (jejíž stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá) povinna uhradit náklady spojené s nezbytnou úpravou dotčené části silnice nebo místní komunikace.

                 
Obsah vydání       30. 11. 2004
30. 11. 2004 Ukrajina: Mýty o Juščenkovi
30. 11. 2004 Jsou Laughland a Raimondo objektivní?
30. 11. 2004 Chaos na Ukrajině trvá
30. 11. 2004 Česká vláda nemá Ukrajince ráda Milan  Daniel
30. 11. 2004 Nicolas Sarkozy může zatím o prezidentském křeslu jenom snít Josef  Brož
29. 11. 2004 OSN by měla účinněji zasahovat ve státech, které selhaly
30. 11. 2004 Erotické problémy Davida Blunketta Jan  Čulík
30. 11. 2004 Británie: 50 procent uživatelů internetu má broadband
1. 12. 2004 Studie odhalila střet zájmů a nezodpovědný přístup investorů
30. 11. 2004 Doleva se Škromachem? Irena  Ryšánková
30. 11. 2004 Insider insiderovi Ondřej  Fér
30. 11. 2004 Valtr Komárek: "Lidé se snadněji shodnou na své budoucnosti než na své minulosti" Radek  Vogl
30. 11. 2004 Essay on British & Czech Castles Wins BCSA Prize
30. 11. 2004 Vánoce 2004 Jan  Pömerl
30. 11. 2004 Co se to vlastně stalo v listopadu? Josef  Suk, Oldřich  Tůma, Miroslav  Vaněk
30. 11. 2004 Daně, nový problém lidí... Josef  Vít
30. 11. 2004 Absurdita postoje České republiky
30. 11. 2004 Znavené pozdní odpoledne Petr  Pospíchal
30. 11. 2004 Ave Maria - Jsou lidé, kteří si neumí pomoci sami
29. 11. 2004 Víme, co se vlastně děje na Ukrajině? Bohumil  Kartous
29. 11. 2004 Softwarové patenty v Radě EU odloženy David  Maxera
29. 11. 2004 Vynikající socha Quido Kociána Mrtvý Ábel symbolizuje současný svět Jan  Paul
29. 11. 2004 "Chráníme vaše sny" Jaroslav  Polák
29. 11. 2004 Princip zkoušení je z pedagogického hlediska sporný Radek  Sárközi
29. 11. 2004 Výzva členů loni odvolané Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Radě současné
29. 11. 2004 Babylon 2004 Václav  Dušek
27. 11. 2004 Ukrajina: Revoluce proměněná v televizní show
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce