5. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 10. 2004

Jsou myslivci zabijáci ?

Když jsem před několika dny hledal na internetu, jaké hmotnosti dosahuje jelen, narazil jsem na elektronickou podobu mysliveckého časopisu Myslivost / Stráž myslivosti. Po dopsání jsem našel novou adresu časopisu Myslivost. Tento časopis vydává Českomoravská myslivecká jednota. Po přečtení několika článků jsem dospěl k názoru, že na tuto kuriózní sondu do hlubin myslivcovy duše stojí za to upozornit. Přináší totiž bezelstný důkaz o tom, jak přinejmenším část (můj optimismus je, přiznávám, neupřímný) myslivců nahlíží na vztah člověka a zvířete ve volné krajině skrze svůj potlačovaný sklon k brutalitě, jemuž se sentimentálně přezdívá lovecký instinkt.

Zajímavý je fakt, že ačkoli je ve většině článků nějaká zmínka o tom, jak pozitivně působí myslivost na zvěř, přírodu a krajinu, největší část článků je věnována jedinému tématu - lovu. Pročetl jsem poslední 3 dostupná vydání (3, 4, 5/2004) a poměr témat byl následující:

 • 15 - lov
 • 10 -- zvěř
 • 10 -- administrativa, právo
 • 5 - zbraně
 • 5 -- spolky, lidé
 • 1 -- les
 • 18 -- ostatní (první pomoc, nemoci, stavby zařízení atd.)

I bez ohledu na tematickou dominanci lovu v tomto časopise se člověk po přečtení téměř jakéhokoli textu neubrání dojmu, že právě lov je jediným a hlavním cílem výkonu myslivosti. Pokud se někde mluví o zvěři, pak často pouze jako o nositeli trofeje, kterou se posléze může šťastný lovec pyšnit. Když je zmiňována péče o zvěř, často se jedním dechem dodává, že tato péče zajišťuje kvalitní trofej. Pro příklad uvedu odkaz na několik článků, ale lze jich samozřejmě najít mnohem více:

 • Špičkový jelen z Maďarska -- Loňská jelení říje bude pro dr. Volkera Briela, který lovil v Maďarsku poprvé, patřit bezpochyby mezi nezapomenutelné. Podařilo se mu ulovit jelena s nejvyšší bodovou hodnotou, jaká kdy byla v honitbě lesní společnosti MECSEK FORST AG doposud dosažena.
 • Sibiřský obr - Nejde mi jen tak o nějakého medvěda. Chci lovit medvěda velkého a chci lovit medvěda v Rusku. Tam je lov medvěda tradiční a já mám svoje představy. A chci lovit už na jaře a nehodlám poslouchat, ze je už pozdě a všechno je rezervované.
 • Myslivecké chovatelské přehlídky 2004 - Pro všechny myslivce je nadále naprosto neslučitelné s mysliveckou etikou nepřispívat svojí aktivní účastí v podobě předložení řádně ošetřené trofeje, či osobní pomocí při realizaci výroční chovatelské přehlídky mysliveckého hospodaření.
 • Exotika vzdálené Bolívie -- Z hlediska trofejí je snad zajímavý Jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus), Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris), Medvěd brýlatý (Tremarctos ornatus), Jaguár (Panthera onca). Zatím ale v podstatě neexistuje poplatkový lov zahraničními lovci, vzhledem k mezinárodním zákonům a úmluvám je poměrně obtížné vyvézt z Bolívie kůže a trofeje.
 • Na liškách -- Vůně střelného prachu! Nemohu se v té bílé záplavě zase ubránit vzpomínkám. Je podzimní hon a jeho atmosféra přitahuje kluky jako magnet. Sledujeme myslivce střílející bažanty a zajíce. Vzrušené výkřiky po dobré ráně, křik bažantích kohoutů, nářek postřelených zajíců a vydávání psů. To vše mi vrostlo pod kůži a prožívám to jako dnes.

Z popisu emocí, jak je podává průvodce lovce Sibiřského obra (a které jsou příznačné pro mnoho jiných), je patrné, že dotyčný vnímá realitu na úrovni pubertálního kluka zblblého četbou edice Knihy Dobrodružství a Odvahy. Dospělý člověk musí být opravdu pořádně tupý, aby si jednoho dne v kanceláři v centru Prahy řekl "chci zastřelit medvěda". Vyrazit pak se vší svojí zabijáckou technikou, která mu garantuje absolutní fyzickou převahu nad zvířetem, do nitra Tajgy, tam pro vlastní potěšení zabít zvíře ozbrojené jen svým tělem a cítit se pak jako velký lovec, to už je snad znakem demence.

Je až úsměvné, jak vypravěč líčí medvěda jako obludu, jako jakousi ničitelskou zrůdu s mordou plnou vražedných zubů. Sebe pak podává jako pokorného lovce, který chápe řád přírody a uvědomuje si, že před její velikostí a mocí nemusí uspět. Přitom opak je pravdou: medvěd si na Sibiři žere svoje mršiny a vůbec žije svůj medvědí život, zatím co za ním přijíždí ničitelská zrůda s puškou, aby ho pro zábavu zabila.

Lovy na našem území jsou jistě o poznání méně podobné těm medvědobijeckým, okolnosti však zůstávají, jak to popisuje např. autor článku Na liškách.

Už samotný slovník lovců naznačuje, že něco není v pořádku. Většina loveckých termínů na první pohled nenapovídá, že je řeč o usmrcování. Smrti se říká zhasnutí, krev je barva a krvácení je barvení, ostatky jsou trofej, deka je stažená kůže atd. Proč je realita zmírňovaná jazykem ?

Tato zvrácenost evidentně sahá až do parlamentu, jak je patrné ze zákona o myslivost (č. 449/2001 Sb.). Smutně nejkrásnější ukázkou je snad newspeak paragrafu 2, kde jsou vyjmenovány druhy zvěře, které lze při lovu zabíjet, jako "druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem". Jediné vysvětlení pro nesmyslné použití slova obhospodařovat v tomto významu může být snad jen inspirace obhospodařováním veřejných financí, neřeší to však samotné zabíjení.

Myslivci nutnost každoročního odstřelu zvěře zdůvodňují regulací početních stavů, aby byla zachována rovnováha především v soužití zvěře a okolní přírody. Otázkou však je, proč tolik myslivců cítí nenávist k šelmám, které loví stejnou zvěř jako oni (především vlk a rys), když tyto šelmy jsou schopny sehrát velmi účinnou roli v regulaci rovnováhy mezi zvěří a jejím okolím ? Že by hrozilo, že šelmy sloví kapitální kusy, na které si myslivci trpělivě pucují flinty ? Stejně tak podivné je intenzivní zimní přikrmování. V zimně se krmí, aby přežilo co nejvíce kusů, na podzim se střílí, protože je jich moc. Snažím se uvěřit, že tu nejde o střílení, ale nedaří se mi to.

Pokud nějaká šelma zabíjí více než sežere, je označena za škodnou, za deviantní kus, většinou poté určený k odstřelu. Co však dělat, když tímto deviantním kusem je člověk ? Jak označit člověka, který zabíjí jen pro potěšení ze samotného zabíjení a proto, aby získal od komise co nejvíce bodů za trofej ? Raději to neřeknu nahlas, aby někdo nezačal tyto devianty obhospodařovat lovem. Zaslouží si totiž spíše psychiatra.

                 
Obsah vydání       5. 10. 2004
5. 10. 2004 Rumsfeld zpochybnil vazbu mezi Saddámem Husajnem a bin Ladinem
5. 10. 2004 Rumsfeld se distancoval od svých výroků, že neexistovalo spojení mezi Saddámem a al Kajdou
5. 10. 2004 Vyhraje prezidentské volby Kerry nebo Bush?
5. 10. 2004 Penzijní reforma stále v nedohlednu Tomáš  Ježek
5. 10. 2004 Zelenou hledačům pravdy? Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Skorumpovaný slovenský parlament legalizoval dokonalú lúpež Jan  Dancer
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
5. 10. 2004 Zaměstnanecká participace - milióny pracovních míst v EU?
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
5. 10. 2004 Klientelismus v ODS je zákonitý Milan  Hamerský
5. 10. 2004 Bezpečnost v Evropě nesmí být zajišťována na úkor svobody a spravedlnosti
5. 10. 2004 Zapaterovo tažení proti terorismu Lubomír  Molnár
5. 10. 2004 Najde se řešení pro příští CzechTek ? Jiří  Dolejš
4. 10. 2004 Česká média lidem kážou
5. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 26. a 27. září 2004
5. 10. 2004 Rozpitvaná anatomie sociálního státu
4. 10. 2004 Bertinotti přinutil Grebeníčka smířit se s Ransdorfem Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Zítřek sociálního státu v globalizovaném světě Miloš  Pick
4. 10. 2004 Vnímání sociálního státu v politice KSČM a v jejím voličském a členském zázemí Josef  Heller
4. 10. 2004 Evropská levice musí mít odvahu vzdorovat ideologii soudobého kapitalismu René  Revol
4. 10. 2004 Krize sociálního státu a globalizace Jan  Keller
4. 10. 2004 Sociální stát a zaměstnanecká participace Zdeněk  Hába
4. 10. 2004 ČSSD a sociální stát: sociální demokracie ve vleku neoliberalismu Rudolf  Převrátil
4. 10. 2004 Pocit absolutní identifikace s národem je pastí Bohumil  Kartous
4. 10. 2004 Konec britské Konzervativní strany?
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku
4. 10. 2004 Rozhodnutí o šroubovácích
4. 10. 2004 Návštěva u zubaře Jaroslav  Hutka
4. 10. 2004 O zrakových a čichových vjemech spoluobčanů Miloš  Kaláb
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Myslivost - krvavá zábava a nebo péče o zvěř? RSS 2.0      Historie >
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
19. 10. 2001 Ministr zemědělství Fencl v Den smutku střílel Hanka  Hricová