5. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 10. 2004

80 let vzniku prvního detektoru lži

Zelenou hledačům pravdy?

Nic než pravdu, že? Pravda přece vítězí, není-liž pravda? Jenže s pravdou se nesetkáváme přímo nějak ve světě věcí, nýbrž --- pokud s ní už máme tu čest --- je vlastností našich výroků. Není-li výrok pravdivý, raději hned řekneme, že jde o "lež". Mezi námi lidmi vzniká nejednou otázka, jak se pravdy dopídit, a snad ještě naléhavěji toužíme po tom, jak ji účinně testovat.

Letos bychom mohli slavit osmdesáté výročí od vzniku prvního detektoru lži. A zdá se, že letošní podzim v ČR především znovu aktualizoval, že stojí-li tvrzení proti tvrzení, stěží to kdo spravedlivě rozsoudí. Kupodivu navíc kdekdo v těchto dnech slyšel o tzv. "detektoru lži", a to o jako potenciálně spásonosném přístroji, schopném spolehlivě oddělit pravdu od lži. Jako kdyby málem jediným problémem v této souvislosti bylo, aby údaje detektoru vyhodnocoval někdo nezávislý na naší domácí politické scéně, a pak tedy aby se testovalo v zahraničí.

Asi by se hodilo připomenout, že zhruba půl století existuje test (tedy soubor otázek), který má umožnit relevantní vyhodnocení slovních odpovědí zkoumaného jedince na pozadí komplexního záznamu rozmanitých reakcí vyhodnocovaného. My lidé totiž na psychické podněty zvenčí reagujeme také různými, rozmanitě odstupňovanými fyziologickými reakcemi těla. Mění se rytmus a hloubka dechu, krevní tlak a zrovna tak navíc se mění v souvislosti s rozmanitými podněty také elektrická vodivost kůže spolu s případným zvýšeným pocením.

Tyto rozmanité změny lze měřit a tato měření lze porovnávat s okamžiky, kdy zkoumaný jedinec odpovídal na tu či onu otázku. Obecně se předpokládá, že potřeba v nějaký daný okamžik lhát navozuje stres; a takový stres se pak rozmanitě projevuje, což lze měřit. Má se přitom běžně za to, že s výjimkou trénovaných jedinců valná většina lidí svůj dech, puls nebo výpotky neovládá, takže nápadné výkyvy na monitoru u relevantních otázek by měly indikovat lež. Jako by přitom přání bylo otcem myšlenky! Copak ten právě formulovaný předpoklad platí univerzálně? Nemůže být případný stres vyvolán už samotnou atmosférou, v níž se ocitl podezřelý? A copak nejsou známy případy, kdy ať už vinou předchozí autosugesce možná vyvolané záměrnou heterosugescí nebo chorobným sebemrskačstvím došlo soudem ke stvrzení víry v relevantnost svědectví svědka nebo doznání viny obviněným? Přitom se později v některých --- odlišně pak ověřovaných --- případech ukázalo, že skutečnost byla odlišná.

Možná by se tu hodilo připomenout, že v případu "Spojené státy proti Shefferovi" (z r. 1998) Nejvyšší soud USA vyhodnotil detektory lži jako nikoli "přesné"; a tedy jako neumožňující zcela spolehlivé závěry. Na druhé straně FBI nadále tyto prostředky při výsleších uplatňuje a --- zdá se, že --- jeho optimismus zatím sdílejí také ve Velké Británii. V ČR také zatím takové odvozené čtení pravdivostní hodnoty myšlenek také vypadá dost věrohodně. Jako kdyby pouze nemělo být svěřeno člověku majícímu potenciálně blízko k vládním kruhům. (Bylo by dobré vzít v úvahu rovněž to, že jinou relevanci má běžné vyšetření pomocí EEG a zase jiné údaje skýtá o našem mozku a jeho činnosti např. zobrazování na základě funkční magnetické rezonance, fMRI. Něco zcela jiného je naměřený fyziologicky relevantní údaj třeba o zvýšeném krevním tlaku atd. v nějaký moment, a něco zas jinak naprosto odlišného je moci na tomto podkladě věrohodně usuzovat, co přesně si v takovém okamžiku myslí vyšetřovaný, včetně pravdivostní hodnoty toho, o čem se mluvilo.) Neměli bychom tu ututlávat, že na internetu se najdou dokonce adresy, na nichž se zájemcům nabízí výcvik, na jehož základě má adept nabýt způsobilost čelit detekci takového prostředku k údajně spolehlivému získávání pravdy...

                 
Obsah vydání       5. 10. 2004
5. 10. 2004 Rumsfeld zpochybnil vazbu mezi Saddámem Husajnem a bin Ladinem
5. 10. 2004 Rumsfeld se distancoval od svých výroků, že neexistovalo spojení mezi Saddámem a al Kajdou
5. 10. 2004 Vyhraje prezidentské volby Kerry nebo Bush?
5. 10. 2004 Penzijní reforma stále v nedohlednu Tomáš  Ježek
5. 10. 2004 Zelenou hledačům pravdy? Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Skorumpovaný slovenský parlament legalizoval dokonalú lúpež Jan  Dancer
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
5. 10. 2004 Zaměstnanecká participace - milióny pracovních míst v EU?
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
5. 10. 2004 Klientelismus v ODS je zákonitý Milan  Hamerský
5. 10. 2004 Bezpečnost v Evropě nesmí být zajišťována na úkor svobody a spravedlnosti
5. 10. 2004 Zapaterovo tažení proti terorismu Lubomír  Molnár
5. 10. 2004 Najde se řešení pro příští CzechTek ? Jiří  Dolejš
4. 10. 2004 Česká média lidem kážou
5. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 26. a 27. září 2004
5. 10. 2004 Rozpitvaná anatomie sociálního státu
4. 10. 2004 Bertinotti přinutil Grebeníčka smířit se s Ransdorfem Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Zítřek sociálního státu v globalizovaném světě Miloš  Pick
4. 10. 2004 Vnímání sociálního státu v politice KSČM a v jejím voličském a členském zázemí Josef  Heller
4. 10. 2004 Evropská levice musí mít odvahu vzdorovat ideologii soudobého kapitalismu René  Revol
4. 10. 2004 Krize sociálního státu a globalizace Jan  Keller
4. 10. 2004 Sociální stát a zaměstnanecká participace Zdeněk  Hába
4. 10. 2004 ČSSD a sociální stát: sociální demokracie ve vleku neoliberalismu Rudolf  Převrátil
4. 10. 2004 Pocit absolutní identifikace s národem je pastí Bohumil  Kartous
4. 10. 2004 Konec britské Konzervativní strany?
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku
4. 10. 2004 Rozhodnutí o šroubovácích
4. 10. 2004 Návštěva u zubaře Jaroslav  Hutka
4. 10. 2004 O zrakových a čichových vjemech spoluobčanů Miloš  Kaláb
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů