5. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 10. 2004

TRANSORMÁCIA VEREJNOPRÁVNYCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Skorumpovaný slovenský parlament legalizoval dokonalú lúpež

Motto:

"Rusko (v súčasnosti aj minister hospodárstva SR, zakladateľ a šéf strany s názvom Aliancia nového občana -- pozn. aut.) neustále opakoval: Viete, Markíza to nie je len televízia. To budú aj eseročky, na ktorých zbohatneme. Založíme si zo dvadsať eseročiek a cez ne nám potečú peniaze."
Gregor, Marianyi: Za kulisou Markízy
Formát 1999, s. 37

O dokonalom zločine sa už popísalo v odbornej kriminalistickej literatúre i v detektívkach toľko, že sa zdá akoby už bolo toto téma úplne vyčerpané a nebolo k nemu možné dodať nič nové a zmysluplné. Skorumpovaný slovenský parlament však tieto názory vyvrátil. Schválil totiž nedávno sériu šiestich zdravotníckych zákonov z dielne ministra zdravotníctva Zajaca, nominanta strany Aliancia nového občana, v minulosti lekára urológa a po prevrate v roku 1989 obchodníka s liekmi, podľa ktorých sa musia všetky verejnoprávne zdravotné poisťovne do šiestich mesiacov po účinnosti príslušného zákona, povinne pretransformovať na akciové spoločnosti.

Kým súčasné zdravotné poisťovne boli zo zákona povinné akýkoľvek prípadný zisk reinvestovať späť do zdravotníctva, budú môcť novo vzniknuté (pretransformované) zdravotné poisťovne prinášať svojim akcionárom zisk. A nielen to, občania budú musieť povinne, zo zákona, prispievať na "podnikanie" akcionárom akciových zdravotných poisťovní. Objem prostriedkov, ktoré ročne z odvodov a daní občanov plynú do zdravotníctva sa pritom odhaduje na 20 miliárd Sk.

Veľmi nebezpečnou stránkou celej navrhovanej transformácie zdravotných poisťovní je skutočnosť, že tento krok má fatálný, nevratný charakter. Ak by sa totiž niekedy v budúcnosti menej skorumpovaný slovenský parlament rozhodol spätne transformovať akciové zdravotné poisťovne na verejnoprávne, nebolo by to už možné. Súkromné vlastníctvo je totiž "sväté" a SR by mala na krku hneď medzinárodné arbitráže.

Kým teda určujúcou vlastnosťou dokonalého zločinu je, že páchateľ zostane neznámy a preto nepotrestaný, v prípade lúpeže verejnoprávnych zdravotných poisťovní je páchateľ verejne známy a predsa nepotrestateľný. Dokonca mu nebude možné odňať ulúpené hodnoty. To je špecifický prínos súčasnej vládnucej garnitúry na Slovensku k teórii a praxi dokonalého zločinu.

Zhrnutie dôvodov proti transformácii verejnoprávnych zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti:

  • Zákony sú namierené proti základným, vitálnym záujmom väčšiny občanov SR, pretože znížia disponibilné zdroje v zdravotníctve v dôsledku ich odčerpávania na zisky akcionárov zdravotných poisťovní.
  • Väčšina občanov SR je proti týmto zákonom, čo dokazujú prieskumy verejnej mienky.
  • Vládny program, ani volebné programy strán vládnej koalície, ani opozície neobsahovali zmienku o transformácii zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti. Preto by vykonanie uvedenej transformácie malo charakter podvodu na voličoch a zavádzania voličov.
  • Existuje dôvodné podozrenie, že zákony boli schválené na základe korupčného konania, najmä tzv. nezávislých poslancov.
  • Transformácia zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti má fatálny, nevratný charakter. Ak by sa v budúcnosti NR SR rozhodla pre spätnú transformáciu zdravotných poisťovní na verejnoprávne inštitúcie, narazilo by to na odpor vlastníkov podporovaných zahraničím, že sa siahlo na "sväté" práva súkromného vlastníctva. Nasledovali by arbitrážne konania v zahraničí, ktorých výsledky by boli pri súčasnom znení Ústavy SR pre Slovenskú republiku záväzné.
  • Transformáciou zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti sa zníži transparentnosť zaobchádzania s prostriedkami na zdravotníctvo voči občanom SR, ktorí budú mať zo zákona povinnosť prispievať na podnikanie úzkej skupiny ľudí, pretože činnosť zdravotných poisťovní ako akciových spoločností bude prebiehať v režime Obchodného zákonníka, podľa ktorého majú dôležité ekonomické informácie dôverný charakter a tým sú pre verejnosť nedostupné.
  • Povinnou transformáciou všetkých zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti zo zákona sa likviduje pluralita vlastníctva garantovaná Ústavou SR. Občanom SR sa odoberie možnosť poisťovať sa vo verejnoprávnych (verejnoprospešných) zdravotných poisťovniach, ktorú majú občania vo všetkých štátoch EÚ.

Rafinovanej akcii ministra zdravotníctva na sprivatizovanie zdravotných poisťovní predchádzal doteraz pokračujúci neuveriteľný "spinning" (to spin v angličtine označuje vrtenie, krútenie), ktorej cieľom je zakryť pravý zmysel zdravotníckych reforiem spústou nepodstatností a blbiniek, v čom vynikla najmä bulvárna a manipulatívna súkromná televízna stanica Markíza.

Došlo aj na vyhrážky a trestné oznámenia. Minister zdravotníctva Zajac napríklad podal trestné oznámenie na Lekársku komoru, ktorá mu nejde po ruke a ďalšie na neznámeho páchateľa. To posledné podal po tom, ako sa v tlači objavili indície, že najmä tzv. nezávislí poslanci slovenského parlamentu sú korumpovaní, aby hlasovali za transformáciu zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti.

Iní poslanci Národnej rady SR si zasa verejne "poplakali" nad aroganciou a hrubosťou ministra zdravotníctva.

Na záver sa vráťme na začiatok našej úvahy. Keby sme chceli parafrázovať výrok Pavla Ruska uvedený v motte tohto príspevku mohli by sme ho formulovať nasledovne: "Viete, zdravotníctvo nie je len zdravotníctvo. To budú aj akciové zdravotné spoločnosti na ktorých zbohatneme. Založíme si zopár akciových zdravotných spoločností. Donútime zákonom všetkých občanov SR, aby nám povinne prispievali na naše podnikanie a cez akciové spoločnosti nám potečú peniaze."

                 
Obsah vydání       5. 10. 2004
5. 10. 2004 Rumsfeld zpochybnil vazbu mezi Saddámem Husajnem a bin Ladinem
5. 10. 2004 Rumsfeld se distancoval od svých výroků, že neexistovalo spojení mezi Saddámem a al Kajdou
5. 10. 2004 Vyhraje prezidentské volby Kerry nebo Bush?
5. 10. 2004 Penzijní reforma stále v nedohlednu Tomáš  Ježek
5. 10. 2004 Zelenou hledačům pravdy? Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Skorumpovaný slovenský parlament legalizoval dokonalú lúpež Jan  Dancer
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
5. 10. 2004 Zaměstnanecká participace - milióny pracovních míst v EU?
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
5. 10. 2004 Klientelismus v ODS je zákonitý Milan  Hamerský
5. 10. 2004 Bezpečnost v Evropě nesmí být zajišťována na úkor svobody a spravedlnosti
5. 10. 2004 Zapaterovo tažení proti terorismu Lubomír  Molnár
5. 10. 2004 Najde se řešení pro příští CzechTek ? Jiří  Dolejš
4. 10. 2004 Česká média lidem kážou
5. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 26. a 27. září 2004
5. 10. 2004 Rozpitvaná anatomie sociálního státu
4. 10. 2004 Bertinotti přinutil Grebeníčka smířit se s Ransdorfem Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Zítřek sociálního státu v globalizovaném světě Miloš  Pick
4. 10. 2004 Vnímání sociálního státu v politice KSČM a v jejím voličském a členském zázemí Josef  Heller
4. 10. 2004 Evropská levice musí mít odvahu vzdorovat ideologii soudobého kapitalismu René  Revol
4. 10. 2004 Krize sociálního státu a globalizace Jan  Keller
4. 10. 2004 Sociální stát a zaměstnanecká participace Zdeněk  Hába
4. 10. 2004 ČSSD a sociální stát: sociální demokracie ve vleku neoliberalismu Rudolf  Převrátil
4. 10. 2004 Pocit absolutní identifikace s národem je pastí Bohumil  Kartous
4. 10. 2004 Konec britské Konzervativní strany?
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku
4. 10. 2004 Rozhodnutí o šroubovácích
4. 10. 2004 Návštěva u zubaře Jaroslav  Hutka
4. 10. 2004 O zrakových a čichových vjemech spoluobčanů Miloš  Kaláb
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů