5. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 10. 2004

Penzijní reforma stále v nedohlednu

Ten, kdo sleduje vývoj veřejných financí a hlavně diskuse o jejich reformě, si musí všimnout, že vládní koalice je jakoby stále více ochrnutá strachem z neschopnosti překročit svůj vlastní stín. Ví, že se veřejné finance vyvíjejí směrem, který nemůže skončit dobře, ale stejně tak ví o svých "genetických" mezích, které jí brání odhodlat se k nějakému zásadnímu řešení. Tuší totiž, nebo si je už skoro jistá, že skutečná reforma veřejných financí by musela nést znaky, které by ji kvalifikovaly jako pravicovou. Je velká škoda, že nedávná vládní krize nebyla využita k předčasným volbám.Takto budeme muset na zásadní řešení čekat přinejmenším ještě dva roky.

Text byl původně napsaný pro Hospodářské noviny. HN přes původní zájem text odmítly uveřejnit - dle autora - "z volebních důvodů". Britské listy nevidí ve zveřejnění textu problém. Popularita bývalého poslance ČNR a ministra Tomáše Ježka, jednoho z otců kupónové privatizace, je tak velká, že mu jeden článek prospět nemůže...

Čas pracuje proti nám zejména v oblasti financování penzí. Slovenská republika reagovala na problémy, které měla stejné jako my, svižně a sebevědomě, penzijní reformu má vymyšlenou, legislativně zakotvenou a spustí ji od ledna příštího roku. Není na ní nic světoborného, jako ostatně na žádné medicíně, kterou ordinuje kvalifikovaný finančník - je založena na myšlenkách, o kterých si vrabci štěbetají na finančních střechách už hodně dlouho. Světoborné je na ní politické odhodlání pustit se do toho.

Penzijní reforma, která nás čeká, musí být založena, podobně jako ta slovenská, na třech pilířích. Kvůli průhlednosti by bylo dobré zahájit ji tím, že by se veškeré mzdové náklady, které musí na zaměstnance vynaložit zaměstnavatel, převedly do hrubé mzdy.V prvním pilíři by bylo zachováno průběžné financování penzí, založené na principu solidarity, jak jej známe ze současnosti, avšak s tím, že by tento pilíř poskytoval po skončení přechodného období jen minimální penzi garantovanou všem. Příjmem tohoto pilíře by byla asi třetina odvodů na sociální zabezpečení, které by každý zaměstnanec povinně platil ze své hrubé mzdy. Peníze shromažďované pro fungování prvního pilíře by musely být z dobrých důvodú vedeny odděleně od státního rozpočtu.

Hlavní obtíž penzijní reformy je však ve zvládnutí přechodného období, protože z důvodů, které nepotřebují zvlášť objasňovat, je absolutně nutné garantovat výplatu penzí, vypočítaných podle současného systému, všem současným důchodcům, všem těm, jimž chybí do důchodového věku jen několik let, a zčásti všem těm, kteří jsou věkem někde mezi začátkem výdělečné činnosti a po padesátce. Pro ně bude nutné stanovit přechodný režim, tj. směrovat jejich odvody do penzijního systému odstupňovaně podle věku více než z jedné třetiny do prvního pilíře a méně než ze dvou třetin do druhého "zásluhového" pilíře. Peníze potřebné ke krytí těchto nároků přechodného období, které budou během něho postupně klesat, by musel do prvního pilíře dodat státní rozpočet, nejlepší by však bylo blokovat pro tento účel výnosy z privatizace zbývajícího majetku státu. Je nejvyšší čas a poslední příležitost to udělat. Při koncipování zákona č. 171/1992 Sb. jsem na to myslel, ale všechny vlády od té doby příslušný paragraf tohoto zákona nechtěly nebo neuměly využít, dokonce rozprodaly akcie, které jsme při přípravě první vlny kupónové privatizace pro účely sociálního zabezpečení dávali stranou, a utržené peníze použily na něco jiného.

Mladí, kteří nastoupí do zaměstnání po spuštění penzijní reformy, budou mít již čisté řešení, tj. budou odvádět třetinu svých odvodových povinností z hrubé mzdy do prvního pilíře a dvě třetiny do druhého pilíře a po skončení svého aktivního věku budou pobírat z prvního pilíře minimální garantovanou penzi a z druhého pilíře doživotní penzi podle toho, kolik do něj odvedli a jak byl tento jejich kapitál za celá léta zhodnocen. Klíčový význam pro penzijní reformu bude tedy mít zavedení druhého pilíře. Jeho úlohu by měla plnit státní Sociální pojišťovna, vedle ní by však mohlo existovat několik málo přísně licencovaných soukromých penzijních fondů, aby měl občan na výběr, komu dvě třetiny odvodů ze své hrubé mzdy svěří a měl také možnost přecházet. Podstatné je, že peníze odvedené buď do Sociální pojišťovny nebo do penzijního fondu budou po celou dobu jeho majetkem, který bude možné před odchodem do penze dědit. Třetí pilíř je v České republice již zaveden v podobě penzijního připojištění se státním příspěvkem. I když se rozvíjí docela uspokojivě, přesto musí nabýt mnohem větší váhy jako výraz rostoucí odpovědnosti občanů za svůj blahobyt ve stáří. Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že druhý a třetí pilíř mohou dobře fungovat jen v prostředí velmi přísně a velmi důsledně dozorovaného a regulovaného kapitálového trhu - vždyť budou mít nasbírané peníze investované do cenných papírů. To ale také znamená, že penzijní reforma bude sloužit i všem těm, kteří si potřebují na kapitálovém trhu obstarat zdroje na svůj rozvoj a může tedy být výkonným motorem ekonomického růstu.

Autor je je ekonom a bývalý ministr české vlády

                 
Obsah vydání       5. 10. 2004
5. 10. 2004 Rumsfeld zpochybnil vazbu mezi Saddámem Husajnem a bin Ladinem
5. 10. 2004 Rumsfeld se distancoval od svých výroků, že neexistovalo spojení mezi Saddámem a al Kajdou
5. 10. 2004 Vyhraje prezidentské volby Kerry nebo Bush?
5. 10. 2004 Penzijní reforma stále v nedohlednu Tomáš  Ježek
5. 10. 2004 Zelenou hledačům pravdy? Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Skorumpovaný slovenský parlament legalizoval dokonalú lúpež Jan  Dancer
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
5. 10. 2004 Zaměstnanecká participace - milióny pracovních míst v EU?
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
5. 10. 2004 Klientelismus v ODS je zákonitý Milan  Hamerský
5. 10. 2004 Bezpečnost v Evropě nesmí být zajišťována na úkor svobody a spravedlnosti
5. 10. 2004 Zapaterovo tažení proti terorismu Lubomír  Molnár
5. 10. 2004 Najde se řešení pro příští CzechTek ? Jiří  Dolejš
4. 10. 2004 Česká média lidem kážou
5. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 26. a 27. září 2004
5. 10. 2004 Rozpitvaná anatomie sociálního státu
4. 10. 2004 Bertinotti přinutil Grebeníčka smířit se s Ransdorfem Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Zítřek sociálního státu v globalizovaném světě Miloš  Pick
4. 10. 2004 Vnímání sociálního státu v politice KSČM a v jejím voličském a členském zázemí Josef  Heller
4. 10. 2004 Evropská levice musí mít odvahu vzdorovat ideologii soudobého kapitalismu René  Revol
4. 10. 2004 Krize sociálního státu a globalizace Jan  Keller
4. 10. 2004 Sociální stát a zaměstnanecká participace Zdeněk  Hába
4. 10. 2004 ČSSD a sociální stát: sociální demokracie ve vleku neoliberalismu Rudolf  Převrátil
4. 10. 2004 Pocit absolutní identifikace s národem je pastí Bohumil  Kartous
4. 10. 2004 Konec britské Konzervativní strany?
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku
4. 10. 2004 Rozhodnutí o šroubovácích
4. 10. 2004 Návštěva u zubaře Jaroslav  Hutka
4. 10. 2004 O zrakových a čichových vjemech spoluobčanů Miloš  Kaláb
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů