16. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 7. 2004

Není svazák jako svazák a není zbrojovka jako zbrojovka

Zbrojovku Brno zničili a vytunelovali svazáci. Mohorita, Rosecký a samozřejmě výše podepsaný Ladislav Žák. Mezi kamarády přece nemohu chybět... Mě osobně trápí, že k nám do party dali s nálepkou svazáka i chudáka profesora Krumnikla, který byl přece jenom v jiné lize.

Ale nakonec jsem si řekl, že v této zemi byl svazákem skoro každý a od doby této propagandistické chyby, která nás s profesorem vehnala do jednoho pytle, je mi tento džentlmen o generaci výš přece jenom bližší. Jak říká klasik: "bandita či hrdina, my jsme jedna rodina..."

V tomto případě velká rodina Socialistického a dříve Československého svazu mládeže. Naplněn hrdostí na to, co jsem všechno dokázal za několik málo dní ve funkci člena představenstva Zbrojovky Brno a. s., jsem se začal z vrozené skromnosti ptát, jestli náhodou k nedobré situaci podniku nepřispěli i další členové SSM nebo ČSM. Položil jsem si řadu dalších otázek s kauzou Zbrojovka Brno souvisejících a napsal jsem následující článeček, který jsem doplnil o bezmála 200MB dat o zásluhách svých předchůdců, možná také svazáků všeho druhu. Pro přehlednost je třeba najít si na serveru JUSTICE i úplné výpisy z obchodního rejstříku Zbrojovky Brno a jejích klíčových majitelů, aby bylo v každém ohledu jasno, kdo, co, kdy a pod čí odpovědností....

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že je jenom dobře, když si může člověk v dnešní době, která tolik přeje manipulativním a bulvárním informacím všeho druhu, přečíst něco klidného, nezaujatého, vyváženého a apriori neodsuzujícího. Tak je třeba přistupovat k problémům a otázkám, které nejsou jednoznačné a vyžadují mnohé poznání a možná jsou dokonce v určitém smyslu slova nerozhodnutelné.

Právě jenom soudce Berka

Je tomu tak i v případu Zbrojovky Brno, která je velmi tvrdošíjně spojována s kauzou Berka, byť prohlášení konkursu na Zbrojovku Brno na dlužnický návrh má s těmi ostatními věřitelskými návrhy společného právě jenom soudce Berku. Navíc z celé kauzy přímo tryskají vášně. Tu proti soudcům, tu proti správcům, tu proti podnikatelům. Výsledek je nasnadě. Je tu žádoucí společenskopolitická objednávka a bude se vyšetřovat. Bylo vytvořeno bojové pole pro vyřizování si účtů těch nahoře. Budou popsány stohy papíru, ztratí se tisíce hodin času přemístí se pár loutek a Kašpárků a nakonec se asi pro pořádek i někdo zavře. Bude se hledat, až se najde. Nemyslím viník, ten je dán předem. Je to Berka a jeho parta. A potažmo všichni, kdo řeší následky chyb jiných. Hledat se bude pozice, čas a zorný úhel, ze kterého se bude nutné podívat na konkrétní podnik, aby zločin vynikl v celé své kráse.

Již ve starém Talmudu se píší následující slova: "Nejde o hledání statické pravdy, nýbrž o hledání smyslu. Tím nejdůležitějším tedy není závěr, k němuž se dospěje, ale způsob, kterým je nastolen problém..." Je patrno, že tak nebo tak, moudrost obsažená v těchto slovech spláče nad výdělkem.

Hledání smyslu

Zatím to vypadá tak, že půjde zhruba o tento scénář. Velké silné a zdravé české podniky přetížené mezinárodními zakázkami, neustále rozšiřující svou výrobu a počet pracovních míst, nejlépe s vlastním výzkumem a vývojem a rozsáhlými vlastními investicemi do špičkových technologií se zhroutily ze dne na den díky zločinnému spolčení několika osob. Tisíce lidí je bez výplaty a bez práce, stát bez daní. Zákazníci krachují. Český průmysl, tak pečlivě opečovávaný polistopadovým establishmentem, postrach konkurence ze Západu i Východu, Severu i Jihu se hroutí díky několika domácím parazitům, včetně jednoho v taláru. Škody se počítají v cifrách za hranicemi jakékoliv fantazie. Chybí už jenom agenti Moskvy nebo přímo Al-Kajdá. Že je to hloupost?! To je sice pravda, ale kde ji říci, aby byla v tom povyku vůbec slyšet?

Především by si každý, kdo chce soudit oprávněnost konkursu v průmyslovém podniku a strojírenském zvlášť, měl uvědomit, kolik útoků bylo proti českému průmyslu vedeno v první půlce devadesátých let z ideových a politických pozic. Průmysl byl bezmála zplozencem ďábelského komunismu a každý, kdo zaútočil proti němu, byl věrozvěstem nové doby. Pamatuji si i geniální myšlenku, která hovořila o tom že "počet bankrotů strojírenských molochů je přímým ukazatelem úrovně transformace české ekonomiky". V takové atmosféře se na ty, kteří v periodě všeobecného zlatokopectví setrvávali například u přitroublého obrábění kovů, pohlíželo jako na blouznivce české reformy a blahosklonně se nechávali skomírat, protože, kdo by loupil málo, když se může vedle víc. Nelze se divit, že zázraky se neděly, a tak ve druhé polovině let devadesátých stála většina českého strojírenství před krachem.

Začala přicházet celá řada řešení. Není na mně, abych je hodnotil. Omezím se na vyjádření pocitu, že Ti, kteří přišli potíže strojírenských podniků řešit, neměli často dostatek znalostí k obnově nebo zachování strojírenských výrob a na podniky často hleděli s úplně jinými cíli. Nelze jim to mít za zlé ani jim to přičíst k dobru. Pohlíželi prostě na podnik jako na příležitost ke koupi a prodeji a jen zcela výjimečně byli přesvědčeni o tom, že jejich osudem je pokračování v tradici strojírenské nebo jiné průmyslové výroby. Myslím, že mohu s plnou odpovědností prohlásit, že v případě Zbrojovky Brno o zachování výroby a tradice šlo, a to bez výhrad.

V této souvislosti nelze opominout ani náš ZKV, který svými pojmy a definicemi a celkovou koncepční neujasněností, jenom nahrává tomu, aby se, jak již jsem několikrát napsal, stalo konkursní řízení namísto záchranného prostředku nástrojem na efektní a hlavně efektivní převedení majetku z jedněch rukou do druhých na účet třetích

Období oněch patnácti let

Dnes se navíc nikdo neptá, jakou trajektorií prošly ekonomické ukazatele podniků v období před prohlášením konkursu. Mám tím na mysli období oněch patnácti let, které uplynuly od doby, kdy byla zveřejněna poslední "předsametová" data za rok 1988. Nikdo se neptá na vliv otevření ekonomiky, privatizace, transformace, přizpůsobování se EU... To není zajímavé. Najednou je tu konkurs a všichni zpozorní. Něco se děje. Někde se dá něco urvat. Hurá na to! Konkursní podstata je nejen zboží a lákavé zboží. Konkursní podstata je i z hlediska záměru naprosto bezriziková zóna. Jak snadné je říci: "já to chtěl postavit na nohy, ale už to nešlo. To víte konkurs...."Konkurs je u nás symbolem konce, smrti, zmaru a nikoliv možného počátku něčeho nového a snad i lepšího.

Kdo se dnes zajímá o to kolik lidí zaměstnávala Zbrojovka Brno na konci 80. let, jaké měla výkony a kam to doklepala za 10 let? Kdo se na totéž ptá v ZKL Klášterec a v dalších podnicích? Raději se ponuře a pateticky konstatuje v pohnutém adventním čase na naší, tedy České televizi, že "Zbrojovka Brno, zbrojní gigant, byl vytunelován..." a podobné floskule. "Strášnyj kónkurs napál na zavód", chce se parodovat slova legendárního hlasatele Levitana o napadení Sovětského svazu. Nemluvě již o tom, že zbrojní gigant zbrojně dogigantoval víceméně s porážkou tisícileté říše. Soustředil se pak na telekomunikační techniku a přesné strojírenství. Sportovní a lovecké zbraně byly víceméně jen pokračovatelkami tradice, ale na ekonomiku firmy neměly skoro žádný vliv a když tak negativní. V devadesátých letech dosahovala každoroční ztráta z výroby zbraní řádu desítek miliónů korun.

Strašidelný zámek

Možná, že by mohlo někoho zajímat, že když správkyní a sdělovacími prostředky pronásledovaná "svazácká předlistopadová nomenklatura" kontrolní balík akcií Zbrojovky Brno v roce 1999 vyhrála v řádné soutěži, nalezla tam místo 13 tisíc zaměstnanců s bídou desetinu, avšak s výkony neodpovídajícími ani 300 zaměstnancům. Kostlivců ve skříni tam bylo naopak tolik, že by to stačilo na docela slušný strašidelný zámek. Šikanózní návrh na konkurs pomocí promlčené pohledávky na sebe nedal dlouho čekat. Sám brněnský krajský soud ji označil za promlčenou, osobně bych si to nikdy nedovolil. Nejvyšší soud České Republiky rozhodl ve prospěch postupu v roce 2003 zvolených orgánů Zbrojovky Brno. Ale koho by to zajímalo, když už přece máme Berku a jeho partu a předlistopadovou nomenklaturu k tomu. Teď konečně může někdo diskreditovat soudní moc a začít brát spravedlnost do svých rukou. A hlavně jsou to "cajzli". Všechno je jasné předem.

Rád bych se ještě zastavil u jedné otázky, která mi při posuzování podobných případů nedá spát. Jde mi o to, jestli jsme schopni pojmenovat vůbec to, co se odehrává v ekonomice a co přivádí stále více a více podnikatelů, správců a v neposlední řadě i státních zaměstnanců před orgány činné v trestním řízení a před soudy. Podle mého názoru je to stále silnější společenské povědomí o tom, že je tu někde páchán podvod. Nemyslím teď podvod v duchu §250 trestního zákona. To bych si nedovolil, fušovat právníkům do řemesla. Mám na mysli podvod lidmi obecně chápaný jako "bouda na někoho." Pokud si vezmeme na pomoc "evropský pohled na věc", pak obecně lze říci, že podvodem je myšleno "jakékoliv úmyslné jednání směřující ke ztrátě hodnoty společnosti" Jde velmi širokou definici a nekoresponduje s právní terminologií a navíc se právní definice samozřejmě liší podle jednotlivých zemí a jejích právních úprav. Motivy takto definovaného podvodu je možné pojmenovat slovy příležitost, potřeba, výzva, zakrývání chyb, manipulace s cílem získat odměnu, záchrana sociálního statusu, finanční tlaky, pomsta a každý z nás by si určitě našel nějaký další důvod proč lidé vymýšlejí "boudy"na ty druhé.

Kdož je bez viny

Doporučoval bych vřele, aby každý, kdo chce soudit konání kohokoliv v hospodářské sféře, vzal v úvahu tyto prosté skutečnosti a podle nich posuzoval kdo, kdy a na koho ušil větší boudu. Aby vzal v úvahu maximum možných relevantních údajů za maximálně možné časové údobí, spravedlivě ocenil vnější i vnitřní vlivy v čase a potom se zamyslel. Věřit, že potom ubude těch, kterým je už předem všechno jasné, by bylo naivní. Na straně druhé je možné oprávněně doufat, že se najdou lidé, kteří pochopí, že kriminalizovat lidi na objednávku a odsuzovat je předem je způsob poněkud nešťastný...Čím více takových lidí bude, tím větší je naděje, že dokážeme svým právním vědomím a chováním naplnit novým obsahem zatím tolik skloňovaný a přitom tak zatím tak vyprázdněný pojem "právní stát."

Možná, že ve Zbrojovce nešlo o spiknutí bývalých svazáků, možná tam byli spíše bývalí členové ROH, možná se dostane na vědeckotechnickou společnost, SČSP, sportovce, požárníky nebo zahrádkáře. Organizace Národní fronty měly v tehdejší desetimilionové České socialistické republice více než dvacet milionů členů. Tak aktivně jsme tenkrát bojovali s totalitou. Někdo se spiknul i více než třikrát...

Na závěr mi vážení čtenáři dovolte, abych poděkoval celé řadě dobrovolných spolupracovníků neformálně vzniklého "společenství pro odhalování úspěchů minulých vedení Zbrojovky Brno" za neúnavnou dokumentační práci. Nyní se tato "skupinka" bude transformovat do nové podoby saturninovského "úřadu pro uvádění fám na pravou míru".

Přeji všem, kteří dospěli v tomto textu až na jeho konec, příjemnou zábavu při seznamování se s polistopadovou historií Zbrojovky Brno v dokumentech a obrazech...

Na www.justice.cz si nalezněte podrobné výpisy z obchodního rejstříku firem Veletržní finanční, a.s., IČ 44960701; BVV INVEST investiční společnost, a.s., IČ 60729724; Brněnské veletrhy a výstavy a.s., IČ 00001015; Zbrojovka Brno a.s., IČ 46346066, případně další firmy, o kterých je zde řeč.... Ať víte KDO, KDY a CO zachránil. Možná se dozvíte i PRO KOHO. Komu to slouží je přeci základní otázka všech vyšetřovatelů...

Dokumenty

01_01 - smlouva o smlouvě budoucí na pr. a ALIVO

         

01_02 - zpráva o činnosti společnosti Z-reality

       

01_03 - smlouva o úvěru mezi ZB a Z-reality n. Kč

     

01_04 - smlouva o úvěru mezi ZB a Z-reality n. Kč

     

01_05 - smlouva o úvěru mezi ZB a Z-reality n. Kč

   

01_06 - byty Brno - Moldavská

   

01_07 - smlouva o zprost. domů mezi ZB a Z-reality

     

01_08 - bytové domy Herčíkova a Žitná

Žitná 23
Žitná 25
Herčíkova
           

01_09 - Vila Hlinky

   

02_01 - přehled úvěrů k 31.3.1999

 

02_02 - zástavní smlouva k úvěru na 55 mil. Kč

             

02_03 - úvěrová smlouva na 31 mil. Kč

                 

02_08 - stav závazků vůči KB k 31.12.2001

 

02_09 - dodatek č.1 úvěrové smlouvy na 55 mil. Kč

                             

03_01 - podpis smlouvy s KoB - uznání závazku

     

04_06 - smlouva o půjčce od společnosti Fran. DEM

   

05_01 - přehled plateb odvodů

                                         

08_01 - privatizační projekt

                                   

             

08_02 - Odborné stanovisko Doc. JUDr. Josefa Fialy CSc. ve věci pozemku z roku 2000

     

08_03 - předávací protokol majetku do ZB a.s.

               

08_04 - Původní stanovisko JUDr. Fialy na posouzení zástavních smluv - 1998

       

08_06 - zástavní smlouva KB na pozemek v Zábrdovicích - 42 mil. Kč

   

08_07 - zástavní smlouva KB na pozemek v Zábrdovicích - 20 mil. Kč

   

08_09 - oznámení o post. pohl. za ZB s.p. + historie

               

08_10 - žaloba na FNM

     

09_09 - dodatek č.1 úvěrové smlouvy na 55 mil. Kč

                             

11_01 - roční účetní uzávěrka 1998 s výrokem auditora Ernst&Young Audit

                       

12_01 - smlouva o smlouvě budoucí se společností Alivo

       

12_07 - smlouva o zprostředkování domů mezi ZB a Z-reality

     

14_01 - seznam kontaktovaných finančních domů - hledání profinancování větších zakázek 09-10 2000

 

15_01 - plánek areálu ZB a.s

 

18_01 - plánek areálu ZB a.s

 

19_04 - jednání o vrácení vozů SUBARU

                             

20_01 - hodnocení hospodaření v roce 1999

         

23_03 - výsledky hospodaření za 1.pololetí 2000

         

23_07 - analýza zásob divize Zbraně k lednu 2000

 

24_01 - výzva k úhradě od společnosti I.B.. 1999

 

24_02 Oznámení o podání návrhu na prohlášení konkursu, návrh věřitele I.B.A.C. na prohlášení konkursu

         

24_03 - Zamítnutí návrhu na podání konkursu

               

Webové stránky, na kterých se dozvíte ještě daleko, daleko více...

INSOLVENCE

                 
Obsah vydání       16. 7. 2004
18. 7. 2004 ÚVV ČSSD: Šéfe, já to beru... Štěpán  Kotrba
18. 7. 2004 Hojdar: "US-DEU nikoho nezastupuje" Štěpán  Kotrba
17. 7. 2004 Ibl potvrdil, že bylo rozhodnuto zpřístupnit zasedání ÚVV ČSSD novinářům Štěpán  Kotrba
17. 7. 2004 Enron: Věřitelům méně než 20%, investorům vůbec nic Miloš  Kaláb
18. 7. 2004 Americký útok na dům ve Falludži "usmrtil 11 lidí"
16. 7. 2004 Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous
17. 7. 2004 Američané se nyní rozhodli postavit svou protiraketovou základnu ne v ČR, ale v Polsku?
16. 7. 2004 Jaderná výzkumná laboratoř ve Spojených státech zastavila kvůli ztrátě dat práci na utajovaných programech
16. 7. 2004 Jak Američané financují brutální režim v Uzbekistánu
18. 7. 2004 Khon, Roubíček, jasná slova, nové tváře a smíření Zdeněk  Bárta
16. 7. 2004 Vážená přítelkyně, vážený příteli... Stanislav  Gross
16. 7. 2004 Český průmysl, uklízeči miliard a prodej odpadu Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Není svazák jako svazák a není zbrojovka jako zbrojovka Ladislav  Žák
15. 7. 2004 Václav Klaus: "Ať si imperialisté zuří..." Jan  Čulík
16. 7. 2004 Pražské městské úřady proti cyklistům Jan  Čulík
16. 7. 2004 ... a proti chodcům
15. 7. 2004 "Podivín", který se stará o své invalidní dítě Martina  Dostálová
16. 7. 2004 Skuteční hrdinové Petr  Plaňanský
16. 7. 2004 Jak nezastavitelně uniká do atmosféry kysličník uhličitý z rašelinišť
16. 7. 2004 Británie odmítla podpořit americkou politiku sexuální abstinence
16. 7. 2004 Z Izraele přichází výzva ke smíru a uvážlivosti
16. 7. 2004 Sedí-li děti před televizí, poškozuje to jejich zdraví
16. 7. 2004 Byly obnoveny práce na genetické modifikaci rajčat Miloš  Kaláb
16. 7. 2004 Kultura a vojenská technika aneb filosoficky o střetu evolučních systémů Jan  Sýkora
16. 7. 2004 Stephen Hawking zrevidoval svou teorii černých děr
16. 7. 2004 Opusťte bojiště! Michel  Chossudovsky
16. 7. 2004 Co je to smilstvo? Boris  Cvek
16. 7. 2004 Válka, ropa a demokracie Mojmír  Babáček
16. 7. 2004 Americké hospodaření v Iráku
16. 7. 2004 Izraelci stříleli na potravinový konvoj OSN
16. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 8. - 10. července 2004
15. 7. 2004 Skutečnou situaci znají jen ti, kteří ji prožívají Jana  Malá
15. 7. 2004 Gross: Slibuji, že řadu věcí budeme dělat jinak Štěpán  Kotrba
15. 7. 2004 Vládní krize v Česku: Známá jména, nejasný program Oskar  Krejčí
15. 7. 2004 Nausea (nevolnost) Jaroslav  Pour
14. 7. 2004 "Londýn a New York budou zaplaveny"
14. 7. 2004 Britské výzvědné informace o Iráku: "Pochybné a s vážnými nedostatky"
15. 7. 2004 Americká vláda vykupuje pozemky od Indiánů pro provádění jaderných zkoušek
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2004 ÚVV ČSSD: Šéfe, já to beru... Štěpán  Kotrba
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous
17. 7. 2004 Enron: Věřitelům méně než 20%, investorům vůbec nic Miloš  Kaláb
17. 7. 2004 Američané se nyní rozhodli postavit svou protiraketovou základnu ne v ČR, ale v Polsku?   
16. 7. 2004 Byly obnoveny práce na genetické modifikaci rajčat Miloš  Kaláb
16. 7. 2004 Pražské městské úřady proti cyklistům Jan  Čulík
16. 7. 2004 Jak nezastavitelně uniká do atmosféry kysličník uhličitý z rašelinišť   
16. 7. 2004 Český průmysl, uklízeči miliard a prodej odpadu Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Kultura a vojenská technika aneb filosoficky o střetu evolučních systémů Jan  Sýkora
16. 7. 2004 Není svazák jako svazák a není zbrojovka jako zbrojovka Ladislav  Žák
16. 7. 2004 Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause   
15. 7. 2004 Václav Klaus: "Ať si imperialisté zuří..." Jan  Čulík
15. 7. 2004 "Podivín", který se stará o své invalidní dítě Martina  Dostálová
15. 7. 2004 Vládní krize v Česku: Známá jména, nejasný program Oskar  Krejčí
15. 7. 2004 Nausea (nevolnost) Jaroslav  Pour