27. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 7. 2004

Vzorec palestinské odmítavosti

Yossi Klein Halevi
AISH.COM, Jeruzalém
Přeložil Pavel Mareš

Tragedií výroku Mezinárodního soudu o nezákonnosti bezpečnostní bariéry není jen jeho skličující předvídatelnost a politizace, podkopávající naděje na celosvětový systém spravedlnosti, ani pouze to, že bylo popřeno právo Izraele na sebeobranu, zatímco na adresu zločinců nezazněla sebemenší výtka. Patrně nejhorším důsledkem výroku o bezpečnostním plotu je, že utvrdí Palestince v přesvědčení o jejich vlastní nevině, v pocitu, že oni jsou v právu, a tím zamezí zpytování jejich vlastní odpovědnosti za trvající konflikt. Sebevražedná sebelítost Palestinců je vede od jedné historické pohromy ke druhé a je vlastní příčinou toho, proč Izrael nyní buduje plot.

Palestinskou politickou historii charakterizuje stále opakovaný a předvídatelný stereotyp: Mezinárodní společenství přijde s nabídkou mírového ujednání, vedoucí sionistické síly ji akceptují, zatímco všechny palestinské složky ji jednomyslně odmítnou. Palestinci se pak rozhodnou pro válku, prohrají a za odmítnutí politického řešení tvrdě zaplatí, načež protestují proti nespravedlnosti své porážky, která přece měla být údělem Židů.

Z palestinského hlediska vždycky byly nějaké nepřekonatelné důvody pro odmítnutí jakéhokoli kompromisu, který by vyústil do řešení v podobě dvou států. Plán Spojených národů na rozdělení Palestiny, argumentují dodnes, přiznával Židům většinu území, ačkoli v obyvatelstvu představovali menšinu. Zcela přitom ignorují skutečnost, že 62 % židovského státu, který měl vzniknout rozdělením, tvořily pouště, zatímco Palestincům byla nabídnuta nejúrodnější půda. Navíc je to argument zcela absurdní, protože Palestinci i arabský svět celkově by byli stejně odmítli židovský stát v jakékoli podobě.

Pokud jde o nabídku z Camp Davidu, Palestinci tvrdí, že jim přiznávala několik územně nesouvisejících kantonů, žádný skutečný stát. Ale jen několik měsíců po Camp Davidu odmítli Clintonův návrh souvislého Západního břehu. Důvodem palestinského nesouhlasu byla neochota vzdát se požadavku na návrat uprchlíků do Izraele v hranicích před r. 1967, tedy přijmout izraelskou nabídku, že se Izrael vzdá územních zisků z války 1967 výměnou za palestinské uznání výsledků války v r. 1948.

Výsledkem každého palestinského odmítnutí bylo, že historie kráčela dál a mapa potenciální Palestiny, o níž se mělo vyjednávat, se pokaždé o něco scvrkla. Podle návrhu Peelovy komise by byli Palestinci dostali 80 % území mezi Jordánem a mořem; podle plánu Společnosti národů z r. 1947 už jen 40 %; podle Camp Davidu zhruba 20 %. V současnosti, díky posledním špatným kalkulacím Palestinců, plot rýsuje novou hranici, která představuje ztrátu nejméně dalších 10 % Západního břehu včetně východního Jeruzaléma - tato území jim mohla zůstat, kdyby palestinské vedení netrvalo na zásadě "všechno nebo nic".

Kde jsou palestinské kritické hlasy, volající jejich vůdce k odpovědnosti za tuto poslední zbytečnou ztrátu? Pouze národ přesvědčený, že má veškeré právo na své straně a nemůže chybovat, nedovede si položit otázku, proč se sám žene od jednoho neštěstí do dalšího. Proč se nikdo z Palestinců neptá svých vůdců, zda čtyři roky sebevražedných atentátů byly správnou odpovědí na izraelskou nabídku palestinského státu, nemluvě o mravních a duchovních důsledcích degradace palestinského islámu v satanský kult smrti?

V průběhu první intifády prošla izraelská společnost hlubokým a potřebným procesem sebezkoumání. Poprvé uznali Izraelci nejenom na levici, že Palestinci mají oprávněné výhrady a důvody ke stížnostem, a že nebude-li jim nabídnuto nic jiného než pokračující okupace, je Izrael přinejmenším spoluzodpovědný za trvající konflikt. Výsledkem bylo, že většina Izraelců začala na konflikt pohlížet jako na zápas dvou oprávněných národních hnutí a rozdělení země začala považovat nejen za politickou nutnost, ale i za morální povinnost.

Na palestinské straně však místo podobného procesu došlo k ještě hlubšímu propadu do sveřepého odmítání i těch nejzákladnějších faktů židovské historie a židovských nároků na tuto zemi. Tato intifáda mohla být pro Palestince momentem prozření. Palestinci však i nadále odmítají přijmout sebemenší odpovědnost za svůj podíl na svém neštěstí.

Téměř ve všech rozhovorech, které jsem vedl s prostými Palestinci, opakovalo se s většími nebo menšími obměnami totéž: "Vy i já jsme jen obyčejní lidi. My bychom se na míru dohodli hned, jenže ti hlavouni nahoře to nechtějí. Ti se starají jen o svá koryta." Kdysi mi ta slova zněla sympaticky, zdála se obsahovat jakousi naději na smíření. Ve skutečnosti však objasňují, proč se nám smíření vyhýbá. Neustálým svalováním viny na někoho jiného se Palestinci zříkají odpovědnosti a šance cokoli změnit, neschopní vzepřít se těm, kdo mluví jejich jménem. Jestliže se Palestinci místo sebezpytování i nadále budou utvrzovat v ukřivděnosti, bude na tom mít zásluhu mezinárodní pospolitost, která jejich uhýbavý mechanismus posílila tím, že soucitem s jejich utrpením je utvrdila v jejich neústupnosti.

Měl jsem naději, že plot Palestince konečně přiměje přiznat si některé nepříjemné pravdy o konfliktu. Mají jej teď neustále před očima jako trvalou, hmatatelnou připomínku důsledků své zaryté odmítavosti. Vyznačuje doslovné hranice politiky teroru. Tím, že Mezinárodní soud místo palestinského vedení postavil na pranýř Izrael, dává za pravdu palestinské sebelítosti a sabotuje možnost změny. Pro morální zdraví palestinské společnosti je to katastrofa, stejně jako pro perspektivu smíření na Středním východě.

Zdroj v angličtině ZDE

Autor, narozený v USA a posléze emigrující do Izraele, je izraelským dopisovatelem listu The New Republic; publikuje sloupky v Jerusalem Post, Jerusalem Report, Jewish World Review, Los Angeles Times či na serveru AISH.COM. Spoluprauje s Shalem Center v Jeruzalémě.

Autor knih Memoirs of a Jewish Extremist: An American Story Little Brown & Co; 1995; ASIN: 0316498602 ; At the Entrance of the Garden of Eden: A Jew's Search for Hope with Christians and Muslims in the Holy Land William Morrow - Harper Collins Publishers 2001, Saint Helens, 2002; Perennial Press, 2002 ISBN 0-06-050582-6; spoluautor knihy Cradle & Crucible : History and Faith in the Middle East National Geographic; 1.2. 2004; ISBN: 0792265971

                 
Obsah vydání       27. 7. 2004
27. 7. 2004 Zamyšlení nad filmem Fahrenheit 9/11 Jiří  Jírovec
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy
27. 7. 2004 Andrej Zvjagincev: Mlčení nad traumatem pater absconditus Jan  Čulík
27. 7. 2004 Jedna ruka netleská a Velká voda Jan  Čulík
27. 7. 2004 Britský "imperiální zájem" na Letní filmové škole Jan  Čulík
27. 7. 2004 Firmy v EU: Očakávanie zvýšenej spolupráce v programe americkej raketovej obrany
27. 7. 2004 Brutální spinning České televize a "bezpečnostních" expertů Petr  Baubín
27. 7. 2004 Lidský život je neustálá konfrontace s měnící se realitou Bohumil  Kartous
27. 7. 2004 9. thermidor druhého roku první Francouzské republiky Jiří  Nezval
27. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 11. - 18. července 2004
27. 7. 2004 Hrubý domácí produkt Josef  Vít
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
27. 7. 2004 USA: Demokraté rozhodují o možném prezidentovi Radek  Vogl
27. 7. 2004 Vzorec palestinské odmítavosti Yossi Klein Halevi
27. 7. 2004 K soužití Izraele a Palestiny je potřeba nových, umírněných vůdčích osobností Jana  Malá
27. 7. 2004 Athény 2004 -- Marathón a jak to vlastně bylo Jiří  Bakala
27. 7. 2004 Špidla: Nakupení nejrůznějších a spolu nesouvisejících myšlenek Richard  Vavřík
27. 7. 2004 Slovensko: Povinné náboženstvo porušuje ľudské práva Alexander  Rehák
27. 7. 2004 Kdo si na plánované stavbě Lidlu na Pražáku v Táboře vydělal?
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
26. 7. 2004 Börkur Gunnarsson: Každé dílo je "cizí". Každá osoba je "cizinec" Jan  Čulík
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
27. 7. 2004 Írán cení na Středním východě zuby Miloš  Kaláb
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
27. 7. 2004 Jak obtížné je uniknout z prostředí jediného jazyka Jan  Čulík