27. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 7. 2004

Kdo si na plánované stavbě Lidlu na Pražáku v Táboře vydělal?

tisková zpráva Ekologického právního servisu

V kauze plánované výstavby Lidlu v Táboře se objevily nové zajímavé informace, které ukazují, že prodej pozemků bez řádného zveřejnění byl chybný a způsobil městu finanční újmu. Společnost RENT CZ s.r.o. loni získala za netransparentních podmínek od města Tábora pozemky před G-Centrem pro výstavbu prodejny potravin za 10 054 850,- Kč. Již v únoru tohoto roku pozemky prodala společnosti Lidl Česká republika v.o.s. a to za 18 924 000,- Kč. Tyto skutečnosti vyplývají z kopií kupních smluv, které má Ekologický právní servis k dispozici.

Z těchto cenových údajů se zatím zdá, že si někdo pod záminkou vyhovění oprávněným požadavkům obyvatel Pražského předměstí na zlepšení nákupních možností přišel na slušné peníze.

V souvislosti s těmito zjištěními se nabízejí zajímavé otázky, na které by měl odpovědět zejména starosta František Dědič, který prodej pozemků společnosti RENT na zastupitelstvu prosazoval. Také zastupitelé, kteří loni v červnu souhlasili s prodejem, by si mohli na zkoušku některé z následujících otázek zodpovědět:

 • nebylo chybou prodat pozemky bez řádného zveřejnění záměru, které by mohlo pro město přinést cenu 18 miliónů korun namísto 10 miliónů?
 • je normální, že město prodává pozemky společnosti, u které nezná IČO a nemůže tak ověřit ani základní skutečnosti (sídlo, oprávnění jednat jménem společnosti, základní jmění atd.)?
 • prodali by pozemky narychlo společnosti RENT i kdyby věděli, že se jedná o firmu sídlící od roku 1996 v Táboře?
 • jaké jsou vazby jednotlivých zastupitelů na pana Petra Koláře, který byl v době rozhodování o prodeji pozemků jediným jednatelem i majitelem společnosti, která pozemky získala a posléze za téměř dvojnásobnou cenu prodala Lidlu?

Společnost RENT CZ by kromě toho měla vysvětlit, proč se při jednání s městem loni v červnu usilovně snažila utajit své úzké vazby na Tábor. Společnost byla totiž zapsána do obchodního rejstříku již dne 25. 4.1996 jako FK Tábor, dne 13. 9. 2000 se přejmenovala na KM Tábor a teprve dne 15. 7. 2003 na RENT CZ. Až do 15. 7. 2003 měla oficiální sídlo v Táboře. Společnost založilo několik fyzických osob z Tábora a okolí (Malšice, Chýnov), od 13. 9. 2000 do 15. 7. 2003 byl jediným podílníkem pan Petr Kolář z Tábora. Bylo by proto zajímavé vědět:

 • proč na jednání výběrové komise dne 16.6.2004 společnost RENT uvedla, že IČO sdělí později, když společnost vznikla již 25.4.1996 a od té doby až do dneška užívá IČO 65006909? Nebylo důvodem to, aby úředníci a místní politici nemohli podle IČO zjistit, že se jedná o táborskou firmu?
 • proč se společnost představovala pod jménem RENT CZ, když v době jednání výběrové komise (16. 6. 2003) i rozhodování zastupitelstva (30. 6. 2003) figurovala v obchodním rejstříku jako KM Tábor?
 • proč celou dobu nikdo ze společnosti nezmínil, že jediným jednatelem a stoprocentním majitelem společnosti v době jednání výběrové komise a zastupitelstva byl pan Petr Kolář z Tábora? Teprve 15. 7. 2003 byl do obchodního rejstříku zapsán jako jednatel a podílník pan Ing. František Bouda z Chomutova.

Poznámky

 1. Město prodalo pozemky pro výstavbu a zcela přitom porušilo podmínky, které samo pro prodej stanovilo. Město totiž v roce 2002 zveřejnilo, že prodá předmětné pozemky pro výstavbu multifunkčního vícepodlažního objektu, který bude architektonicky tvořit nároží. Nakonec ovšem pozemky prodalo pro výstavbu jednopodlažní prodejny potravin Lidl s předsunutým parkovištěm, která nároží netvoří. Město tak postupovalo v rozporu se zákonem o obcích, který požaduje, aby každý záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn. Přitom město samotné by mělo zveřejněné podmínky respektovat. Potenciální zájemci o koupi se totiž při svém rozhodování o tom, zda budou mít o pozemek zájem a jakou cenu nabídnou řídí právě těmito podmínkami. Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru
 2. Ekologický právní servis je nevl! ádní, nekomerční a nepolitická organizace právníků a studentů práv hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. EPS ovlivňuje připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv. Více informací na www.eps.cz.
 3. zde stojí za připomenutí i fakt, že zastupitelé nedávno odpustili společnosti RENT CZ smluvní pokutu 2 mil. Kč za nedodržení termínu výstavby.
 4. výpis z obchodního rejstříku je možné zdarma získat na www.justice.cz.

kontakt: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 381 256 662, fax: 381 254 866, mobil: 776 834 534, e-mail: tabor@eps.cz, www.eps.cz

                 
Obsah vydání       27. 7. 2004
27. 7. 2004 Zamyšlení nad filmem Fahrenheit 9/11 Jiří  Jírovec
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy
27. 7. 2004 Andrej Zvjagincev: Mlčení nad traumatem pater absconditus Jan  Čulík
27. 7. 2004 Jedna ruka netleská a Velká voda Jan  Čulík
27. 7. 2004 Britský "imperiální zájem" na Letní filmové škole Jan  Čulík
27. 7. 2004 Firmy v EU: Očakávanie zvýšenej spolupráce v programe americkej raketovej obrany
27. 7. 2004 Brutální spinning České televize a "bezpečnostních" expertů Petr  Baubín
27. 7. 2004 Lidský život je neustálá konfrontace s měnící se realitou Bohumil  Kartous
27. 7. 2004 9. thermidor druhého roku první Francouzské republiky Jiří  Nezval
27. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 11. - 18. července 2004
27. 7. 2004 Hrubý domácí produkt Josef  Vít
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
27. 7. 2004 USA: Demokraté rozhodují o možném prezidentovi Radek  Vogl
27. 7. 2004 Vzorec palestinské odmítavosti Yossi Klein Halevi
27. 7. 2004 K soužití Izraele a Palestiny je potřeba nových, umírněných vůdčích osobností Jana  Malá
27. 7. 2004 Athény 2004 -- Marathón a jak to vlastně bylo Jiří  Bakala
27. 7. 2004 Špidla: Nakupení nejrůznějších a spolu nesouvisejících myšlenek Richard  Vavřík
27. 7. 2004 Slovensko: Povinné náboženstvo porušuje ľudské práva Alexander  Rehák
27. 7. 2004 Kdo si na plánované stavbě Lidlu na Pražáku v Táboře vydělal?
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
26. 7. 2004 Börkur Gunnarsson: Každé dílo je "cizí". Každá osoba je "cizinec" Jan  Čulík
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
27. 7. 2004 Írán cení na Středním východě zuby Miloš  Kaláb
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
27. 7. 2004 Jak obtížné je uniknout z prostředí jediného jazyka Jan  Čulík