20. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 4. 2004

Nezvládnutelná epidemie v nemocnicích?

MRSA - "Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus"

V pátek jsem hovořil v Glasgow s jedním českým lékařským odborníkem, který pracuje v Británii ve výzkumu rakoviny. Ptal jsem se ho, jestli je britské státní zdravotnictví opravdu špatné, jak se obávám. Konstatoval, že britské zdravotnictví sice moc dobré není, ale vědecký výzkum v oboru lékařství je prý v Británii naopak na výši. Britové totiž mají na lékařský výzkum na rozdíl od českých vědců skutečné peníze.

Takže podle tohoto mladého českého vědce existuje skutečný rozdíl mezi velmi kvalitním britským lékařským výzkumem a o hodně horší běžnou zdravotnickou praxí.

Shodou okolností jsem téhož dopoledne slyšel v britském rozhlase děsivou reportáž o epidemii nevyléčitelné, vůči antibiotikům nyní rezistentní nákazy staphylococus aureus, zlatého stafylokoka, která nyní podle rozhlasu BBC ohrožuje až i smrtí téměř každého, kdo kvůli nějaké nemoci je nucen strávit delší dobu v britských nemocnicích. Ptal jsem se v pátek večer zmíněného českého lékaře, zda je tato situace v porovnání s českými nemocnicemi v Británii výjimečně špatná. Odpověděl mi přesně tak, jak jsem to v minulosti vždycky při srovnání poměrů mezi ČR a Británií zjistil i já: "Ono to bude v Čechách velmi podobné. Vždycky při srovnání každého problému zjistíte, že v ČR je to stejné, nebo horší, jenže v Británii se o tom mluví veřejně kdežto v ČR ne."

Měl mladý český lékař v tomto případě pravdu, anebo je situace s nevyléčitelným, nebo velmi obtížně léčitelným, resistentním onemocněním způsobeným zlatým stafylokokem v českých nemocnicích stejně špatná? Rádi k tomu zveřejníme vyjádření lidí, kteří o tom mohou kompetentně svědčit.

O co tedy v celém problému jde? Jak epidemiologicky nebezpečná je na antibiotika rezistentní nákaza kokem staphylococcus aureus?

Na amerických zdravotnických stránkách ZDE nalezneme toto poučení:

Staphylococcus aureus, je bakterie, která se normálně přenáší na kůži či v nose zdravých lidí. Občas může staphylococcus způsobit infekci, stafylokokové bakterie jsou nejčasnější příčinou kožních infekcí. Většina těchto infekcí je nevýznamná (boláky, uhry) a lze je vyléčit bez antibiotik. Stafylokokové bakterie však také mohou způsobovat vážné infekce, například infekce chirurgických ran a zápal plic.

V minulosti se většina infekcí, způsobovaných stafylokokovými bakteriemi, léčila určitými druhy antibiotik, příbuznými penicilinu. Během posledních padesáti let je léčba těchto infekcí obtížnější, protože stafylokokové bakterie získaly odolnost vůči různým antibiotikům, včetně běžně užívaných antibiotik, příbuzných penicilinu. Tyto odolné bakterie se nazývaný methicilinu odolné (methicilling resistant) Staphylococcus aureus, neboli MRSA.

Stafykolokové bakterie mohou způsobovat různé druhy nemocí, včetně kožních infekcí, infekcí kostí, zápalu plic a vážných, život ohrožujících infekcí krve, a další nemoce. Vzhledem k tomu, že MRSA je stafylokoková bakterie, může způsobovat tytéž infekce jako stafylokok obecně, avšak MRSA se vyskytuje častěji u osob v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

p> MRSA se většinou objevuje u pacientů v nemocnici, kteří jsou staří anebo vážně nemocní anebo mají otevřenou ránu (například proleženinu) anebo trubičku, která jim vede do těla. Infekce MRSA, získané v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, mohou být velmi vážné. K tomu se pacienti ve zvýšeném riziku v důsledku dalších faktorů, například, v důsledku delšího pobytu v nemocnici, v důsledku přijímání širšího spektra antibiotik, je-li pacient na jednotce intenzivní péče či v jednotce pro popáleniny, když tráví čas v blízkosti s jinými pacienty s MRSA, když se nedávno podrobil chirurgickému zákroku anebo když má MRSA v nose, aniž by z toho dosud vznikla nemoc.

Podle odhadů je ve Spojených státech postiženo pravidelně MRSA až 100 000 osob ročně. MRSA lze léčit několika antibiotiky. Kromě toho, většinu stafylokokových infekcí kůže lze léčit vysušením rány.

Jak lze zabránit stafylokokové infekci či infekci MRSA?

Praktikujte dobrou hygienu:

1. Mějte vždy čisté ruce, řádně si je myjte mýdlem a vodou.

2. Řezné ranky udržujte v čistotě a pod obvazem, dokud se nezahojí.

3. Vyhýbejte se styku s ranami jiných lidí či s materiálem, kontaminovaným z ran.

Z páteční reportáže britského rozhlasu vyjímáme:

...Lékaři zavádějí nová pravidla, jak bojovat proti superbakteriím. Nejvážnější je MRSA, která je nevyléčitelná...

...Počet osob, které zemřely na MRSA, se v letech 1993 - 1998 zvýšil téměř devětkrát...

...Hlavní zdravotník britské vlády sir Liam Donaldson přiznal, že ve většině nemocnic neměly předchozí iniciativy skoro vůbec úspěch...

MRSA, nemocniční superbakterie, je skoro pořád ve zprávách a podle některých vědců se ji už nezbavíme. A skutečně: počet infekcí každoročně nezadržitelně stoupá, zejména u dětí. Zdá se, že MRSA, odolný stafylokok aureus, v našich nemocnicích zakořenil. To vyvolává otázku: co to všechno znamená pro pacienty? Jak se s tím nejlépe můžeme vyrovnat? Anebo jak se této bakterii můžeme vyhnout? Měli bychom jezdit na operace do zahraničí? Měli bychom při první známce infekce zdravotnictví žalovat? Některé oběti už britské zdravotnictví žalují.

U mikrofonu je dr. Mark Enright, mirkobiolog a hlavní výzkumník na University of Bath, Selima Nalaneli, jejíž adolescentní syn v nemocnici onemocněl MRSA a profesor Brian Deardon, inspektor mikrobiologie na britském ministertvu zdravotnictví.

Mark Enright: Staphylococcus aureus je organismus, z něhož vzniká MRSA - methicilline-resistant staphylococcus aureus. Je to mutace tohoto stafylokoku, která je odolná vůči lékům.

Staphylococcus aureus byl poprvé izolován v roce 1961, dva roky poté, co se začala používat antibiotika proti stafylokoku aureu, odolnému vuči penicilínu. Po několik let pak se vyskytoval relativně málo. Ale v osmdesátých letech se do Británie silně vrátil a zdá se, že existuje spojitost s východní Austrálií. Koncem osmdesátých let zase se jeho výskyt oslabil a teprve v devadesátých letech došlo k dramatickému vzrůstu počtu MRSA.

V britských nemocnicích - závisí to na tom, jak závažný je chirurgický zásah a jak dlouho setrváte v nemocnici - to všechno zvyšuje riziko infekce.

Staphylococcus aureus je druhou nejčastější příčinou nemocničních infekcí. Je to nejzávažnější infekce, protože je velmi virulentní a je odolná vůči antibiotikům. Při třídenním pobytu v britské nemocnici po operaci je však pravděpodobnost infekce stále relativně malá, asi 1000:1 až 5000:1.

Staphylococcus aureus se podle odhadů vyskytuje u 60 procent veškerého zdravého obyvatelstva. Většinou jsou lidé, když jdou do nemocnice, nositeli normálního stafylokoka aurea. Když se ale dostanou do situace, kde je přítomno hodně MRSA, tento odolný stafylokok nahradí v nose tradiční stafylokok aureus, a tak pak vznikají problémy.

Selima Nalaneli: Lee šel do nemocnice na operaci. Až později se zjistilo, že má MRSA, když jsem ho dvakrát do nemocnice vzala zpět. Teprve když jsem trvala na tom, aby ho znovu prohlédli, zjistili to. On si předtím zlomil nohy při automobilové nehodě a musel se podrobit operaci. Ta proběhla úspěšně a byl krátce nato propuštěn z nemocnice. Až pak jsem si ale začala doma všímat, že z rány jde obrovský zápach. Vrátila jsem se do nemocnice na pohotovost a bylo mi tam řečeno, že to je normální biologická reakce, že je mladý. Poslali mě pryč, i když jsem protestovala a chudák syn to musel vydržet další týden, kdy se jeho situace zhoršila. Teprve pak se rozhodli na mé naléhání podívat se mu na nohu a odstranili mu sádru. Tam zjistili, že je noha v strašlivém stavu. Okamžitě ho umístili na izolační oddělení.

Myslím, že problémem byl nedostatek základních hygienických opatření. Celá řada věcí, které je nutno podstatně zlepšit.

Mark Enright: No, je známo, že hygiena rukou je velmi důležitá, že si lékaři a zdravotní sestry musejí mýt ruce mezi pacienty. Proti MRSA lze bojovat pouze nesmírně vysokou úrovní hygieny, když je v nějaké nemocnici MRSA endemický.

Brian Deardon: Ano, potřebujeme v této věci akční program - ten vydal hlavní zdravotník britské vlády Liam Donaldson těsně před Vánocemi r. 2003. Je nutno rozšířit praxi nejlepších nemocnic, co se týče klinické situace, péče a hygieny. Důležité je také dávat bedlivý pozor na lékařské nástroje, jako kapačky a respirační trubice. I s těmi je nutno zacházet hygienicky.

Moderátorka: To ale všechno zní naprosto banálně, posluchači jistě předpokládají, že zásady hygieny se v nemocnicích dodržují?

Brian Deardon: Ano, ale zdravotnictví je pod obrovským tlakem, prochází jím obrovské počty pacientů. Proto je to obtížnější dodržovat tyto předpisy za každé situace. Nemocnice musí svému zdravotnickému personálu umožnit, aby řádně dodržoval hygienu. Musí existovat řádná managementová struktura, aby to mohli dělat.

Moderátorka: Je možné se v této věci nějak poučit ze zahraničí?

Brian Deardon: Do určité míry ano. Některým zemím se podařilo udržet míru infekce na nesmírně nízké úrovni. Jsou to většinou země s malým počtem obyvatel a s menším tlakem na zdravotnické služby. My bohužel nemůžeme brát automaticky vzorky bakterií od každého pacienta, když přijde do nemocnice, a dát každého pacienta na zvláštní pokoj, čímž by se omezil přenos bakterií mezi nimi. To v našem systému možné není. Ale ředitelství nemocnic se musí snažit, aby se boj proti těmto infekcím stal součástí kultury našich nemocnic.

                 
Obsah vydání       20. 4. 2004
20. 4. 2004 Som za reformy, nie som za chudobu
19. 4. 2004 MRSA - "Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus"
20. 4. 2004 Cyrilu Svobodovi zůstalo alespoň pět prstů Štěpán  Kotrba
20. 4. 2004 Bůh je mrtev. Dnešním náboženstvím je sport :) Bohumil  Kartous
20. 4. 2004 Slovenská překvapení na pokračování Oskar  Krejčí
20. 4. 2004 Rovnost, skromnost, bratrství! Petr  Horák
20. 4. 2004 "Půl milionu" britských důchodců terčem zneužívání
20. 4. 2004 V Tibetu je ropa! Bohumil  Kartous
20. 4. 2004 Uhl a Hůlová: Nechť se Greenpeace obrátí proti Brezinovi na soud
20. 4. 2004 Válka: Cizí jazyky nejsou potřeba? Jakub  Leiter
20. 4. 2004 Stupidita už i v Britských listech Štěpán  Kotrba
20. 4. 2004 Jak je to s Huntingtonovou teorií o "střetu civilizací"?
20. 4. 2004 O národě a "registrovaných disidentech" Jan  Hruška
20. 4. 2004 USA nabídky amnestii vzbouřencům z Fallúdže
20. 4. 2004 USA kritizovaly Španělsko za stažení vojáků z Iráku
20. 4. 2004 Bílý dům odmítl obvinění, že neoprávněně přesunul peníze z Afghánistánu do Iráku
20. 4. 2004 USA prohrávají válku Immanuel  Wallerstein
20. 4. 2004 Existují utajované zbraně hromadného ničení? Mojmír  Babáček
20. 4. 2004 Bránime v Iraku slobodu alebo slobode? Eduard  Chmelár
20. 4. 2004 Ako Rusko s expanziou NATO? Adrian Peter Pressburg
20. 4. 2004 Výstava v knihovně upozorňuje na rizikové vývozy českých zbraní
20. 4. 2004 V ghettu všech ghett
20. 4. 2004 Říšský ministr dr. Goebbels k českým novinářům a kulturním pracovníkům
20. 4. 2004 Postavme si autostrádu
20. 4. 2004 Vydrží člověk zatáčku?
20. 4. 2004 Za právo na svobodnou možnost nevybrané informace nepřijímat
19. 4. 2004 Kontrolovat mocné a dávat prostor bezmocným Jan  Čulík
19. 4. 2004 Menší zlo? Ne, mediální realita Štěpán  Kotrba
19. 4. 2004 Nikdy víc Britský list!
19. 4. 2004 Hrají si lidé na Pána Boha, nebo napodobují přírodu? Miloš  Kaláb
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
22. 11. 2003 Adresy redakce