20. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2004

Za právo na svobodnou možnost nevybrané informace nepřijímat

Prohlášení občanského sdružení OSTRK k celoplošnému zvýšení televizních poplatků

Dne 1. dubna 2004 na své plenární schůzi schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novelizaci zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., a zákona č. 192/2002 Sb., a pozdějších předpisů. Podle této novely by od 1. července tohoto roku zvýšené rozhlasové a televizní poplatky měly povinnost platit všechny domácnosti, a to bez ohledu na to, jestli rozhlasový nebo televizní přijímač doma mají, či nemají.

Na základě toho se tímto vydává toto prohlášení, zaslané i k rukám pana prezidenta České republiky, a to proti uvedené novelizaci, která se mimo jiné jeví také jako zavedení plošné povinné televizní daně, jejíž valorizace určovaná vývojem inflace je navíc zcela neovlivnitelná.

Dále také tato nová právní úprava může narušit rovnoprávnost občanů i jejich základní lidská práva a svobody.

Podle úvodních ustanovení Listiny základních práv a svobod jsou lidé u nás svobodní a rovní v důstojnosti i právech a náš stát je založen na demokratických hodnotách. Rovněž tak i podle úvodního článku naší Ústavy je Česká republika demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Vzhledem k tomu se jeví jako nerovné postavení občanů, kteří mají být nyní zákonem nuceni k placení za službu, kterou nechtějí a dokonce ti z nich, kteří nemají televizní přístroj, ani nemohou využít. Přesto však za ni musí každý měsíc povinně platit právnické osobě svého druhu, jejíž činnost prakticky vůbec nemohou účinným způsobem ovlivnit, ani kontrolovat. Přitom je nám ze strany státu proklamováno, že se jedná o veřejnou informační službu v oblasti médií. Jde tedy o věc veřejnou. A mají-li občané podle článku 21 Listiny právo podílet se na správě veřejných věcí, pak se k tomuto právu jistě mohou přihlásit u hlavy státu, mají-li za to, že část jimi volených zástupců schválila zákon, kterým by mohla být uvedená rovnost byť i jen potenciálně ohrožena a nebo již narušena.

Podle článku 17 Listiny je u nás zaručeno právo na informace a jejich svobodné vyhledávání, přičemž toto právo svobodně vyhledávat informace lze omezit jen jde-li o opatření nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. K žádné takové situaci však u nás nedošlo. Takže v uvedených souvislostech by občan mohl toto řešení vnímat například i jako zákonné opatření na ochranu práv a svobod česko - televizní elity, a to na úkor druhých. Jestliže je u nás zaručeno a má-li být také naplněno právo svobodně informace vyhledávat, pak musí být v jeho rámci také právo na svobodnou možnost nevybrané informace nepřijímat. Je tedy logické, že ve svobodné, demokratické, kapitalistické společnosti nelze nikoho nutit, a to nota bene ani zákonem, aby vstupoval na určitou část trhu, povinně z ní odebíral určité zboží a i v případě, když toto zboží odebírat nechce nebo ani nemůže, aby za ně i tak paušálně, opakovaně a pravidelně musel platit.

Podle názorů řady občanů, ale i mediálních odborníků a právníků, zveřejněných také v denním tisku (například Hospodářské noviny ze dne 7. dubna 2004) tato nová pravidla financování, hrubě porušující nejen ústavní princip rovnosti, lze chápat jako zásadní průlom do lidských a občanských práv, učiněný některými poslanci jaksi zcela samozřejmě a bez potřeby odpovídajícího zdůvodnění na základě skutečných argumentů. Zřejmě i v důsledku nízkého právního vědomí, neschopnosti přípravy fungujícího systému a podobně. Podle některých názorů by mohlo dojít i ke kolizi také se zákonem o ochraně osobních údajů. Takovýto způsob politického ustavení nadřazenosti práv a zájmů České televize a Českého rozhlasu, případně některých užších skupin jakési nové telekracie či mediakracie nad právy a zájmy občanů, by široká veřejnost mohla vnímat nejen jako podporu elitářství a klientelismu, ale i jako postup legislativy v rozporu s dobrými mravy.

Z uvedených důvodů jsme tudíž zásadně proti celoplošnému zvýšení rozhlasových a televizních poplatků.

                 
Obsah vydání       20. 4. 2004
20. 4. 2004 Som za reformy, nie som za chudobu
19. 4. 2004 MRSA - "Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus"
20. 4. 2004 Cyrilu Svobodovi zůstalo alespoň pět prstů Štěpán  Kotrba
20. 4. 2004 Bůh je mrtev. Dnešním náboženstvím je sport :) Bohumil  Kartous
20. 4. 2004 Slovenská překvapení na pokračování Oskar  Krejčí
20. 4. 2004 Rovnost, skromnost, bratrství! Petr  Horák
20. 4. 2004 "Půl milionu" britských důchodců terčem zneužívání
20. 4. 2004 V Tibetu je ropa! Bohumil  Kartous
20. 4. 2004 Uhl a Hůlová: Nechť se Greenpeace obrátí proti Brezinovi na soud
20. 4. 2004 Válka: Cizí jazyky nejsou potřeba? Jakub  Leiter
20. 4. 2004 Stupidita už i v Britských listech Štěpán  Kotrba
20. 4. 2004 Jak je to s Huntingtonovou teorií o "střetu civilizací"?
20. 4. 2004 O národě a "registrovaných disidentech" Jan  Hruška
20. 4. 2004 USA nabídky amnestii vzbouřencům z Fallúdže
20. 4. 2004 USA kritizovaly Španělsko za stažení vojáků z Iráku
20. 4. 2004 Bílý dům odmítl obvinění, že neoprávněně přesunul peníze z Afghánistánu do Iráku
20. 4. 2004 USA prohrávají válku Immanuel  Wallerstein
20. 4. 2004 Existují utajované zbraně hromadného ničení? Mojmír  Babáček
20. 4. 2004 Bránime v Iraku slobodu alebo slobode? Eduard  Chmelár
20. 4. 2004 Ako Rusko s expanziou NATO? Adrian Peter Pressburg
20. 4. 2004 Výstava v knihovně upozorňuje na rizikové vývozy českých zbraní
20. 4. 2004 V ghettu všech ghett
20. 4. 2004 Říšský ministr dr. Goebbels k českým novinářům a kulturním pracovníkům
20. 4. 2004 Postavme si autostrádu
20. 4. 2004 Vydrží člověk zatáčku?
20. 4. 2004 Za právo na svobodnou možnost nevybrané informace nepřijímat
19. 4. 2004 Kontrolovat mocné a dávat prostor bezmocným Jan  Čulík
19. 4. 2004 Menší zlo? Ne, mediální realita Štěpán  Kotrba
19. 4. 2004 Nikdy víc Britský list!
19. 4. 2004 Hrají si lidé na Pána Boha, nebo napodobují přírodu? Miloš  Kaláb
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
22. 11. 2003 Adresy redakce