19. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 3. 2004

Co je a co není morální pluralita -- znovu o potratech

Ve svém polemickém komentáři jsem se k otázce potratů vyjádřil mimo jiné upozorněním na morální pluralismus, který pro demokratické postupy považuji za docela vhodný. V tomto bodě došlo ze strany pana Mareše k nepochopení, které považuji za docela příznačné a s obecnější platností; proto bych je rád okomentoval blíže. Zároveň se vyjádřím i k dalším, podle méhou soudu zajímavějším bodům jeho argumentace.

Na mnou tezi o morální pluralitě ("Jak odlišíte "demokratický návrh" parlamentu od "nedemokratického návrhu"? Podle mého soudu například tím, nakolik tento návrh dbá morální plurality. Prostě a jednoduše řečeno tím, zda si je navrhovatel vědom, že jiní lidé mohou mít odlišné názory v morálních otázkách, a že to ještě neznamená, že musí být nutně darebáky, morálně méněcennými, "hříšnými" apod.") se mi dostalo kuriózní odpovědi, že bych zřejmě nepřiznal nárok na odlišnou morálku zloději, který mi vykradl byt. Oponent má pravdu, nepřiznal.

Kdybych chtěl dělat na Britských listech semináře z logiky, jednoduše uvedu, že zmíněný výrok je konzistentní s tvrzením, že jiní lidé mohou mít odlišné názory v morálních otázkách a

    mohou být
darebáky a morálně méněcennými, popřípadě zloději. Pluralismus sice zahrnuje množství, samozřejmě ale neznamená, že by zahrnoval vše, jak se snaží naznačit oponent. Pluralismus není relativismus. Morální pluralismus znamená vědomí si
    rozumné
neshody; mohu mít s oponentem různé názory na morální problém, ale mohu si zároveň být vědom důvodů, které oponenta k jeho názoru vedou a tyto důvody, stejně jako jeho názor, respektovat.

A znovu, ve snaze zabránit zkreslení: neznamená to, že musím respektovat každý názor každého oponenta. Samozřejmě se dá vznést další námitka, která se bude týkat svévolnosti toho, co považuji za neshodu rozumnou a co nikoli. Jak odliším, co je respektu hodno a co nikoli? Kritéria mohou být různá; za vhodné považuji například Kantovo řešení zdůrazňující autonomii jednotlivce. Nepředpokládám, že by zloděj argumentačně obhájil své jednání s ohledem na Kantův kategorický imperativ. Zřejmě by mezi námi k neshodě došlo, ale rozumná by prostě nebyla; dotyčný by mě nerespektoval jako autonomní bytost s lidskými právy.

Má argumentace je prý nepoctivá, protože "...nikdo zde neusiluje o kriminalizaci názorů, pouze o kriminalizaci skutku - zabití nenarozeného dítěte." Nu možná nemusí být souvislost mezi mým morálním přesvědčením a z něj vyplývajícími činy; pokud však nechci býti schizofrenikem, soudím, že k určitému souladu by mezi nimi dojít mělo. A také soudím, že jestliže nastane v morálních soudech rozumná neshoda (jak se i v tomto konkrétním případě domnívám), je lépe, když stát neusiluje o kriminalizaci skutků z této neshody vyplývajících. Očividně to neznamená, že stát by měl zrušit všechny svoje zákony a netrestat třeba ty, kteří vraždí doktory provádějící potraty (v otázce vražd je rozumná morální neshoda nemožná).

Jsem rád, že P. Mareš uznává: "Dá se samozřejmě spekulovat o tom, zda by si dítě přálo žít s vrozeným postižením, kdyby o něm vědělo, a zda by raději samo nezvolilo kyretu. Pokud však mohu soudit podle těch, kteří jako postižení mezi námi žijí a jak je znám, ani jediný z nich by se života dobrovolně nevzdal."

Dostáváme se skutečně na tenkou půdu, podle mého soudu na půdu posuzování případu od případu. Budeme-li argumentovat výše uvedeným způsobem, spíše tím nahráváme postoji, který se snažím obhájit: zachovat legální možnost potratů a odpovědně posuzovat případ od případu. Můžeme znát spoustu postižených, s některými můžeme komunikovat, s jinými to ale téměř nejde, někteří nám sdělí tohle, jiní atd...

"Základní otázkou stále zůstává - a o ničem jiném nemá smysl dále diskutovat -, zda kvalita života smí dostat přednost před životem samým. Na tu nikdo z mých oponentů nedokázal dát jednoznačnou odpověď. A ani se jim moc nedivím."

Já také ne, ono to totiž obecně půjde velmi obtížně, na takovou otázku je třeba hledat odpověď vždy v konkrétním případě s konkrétní diagnózou a prognózou. Za ještě obtížnější ale považuji tvrdit, že vždy a za všech okolností má přednost život. Raději bych opravdu nechal rozhodnutí na životě samém; dospělém, který za dítě přebírá morální odpovědnost. Podle P. Mareše "snad jenom naprostý cynik může dojít k závěru, že za určitých, ne zcela optimálních okolností v nejlepším zájmu jeho dítěte je - být mrtvé." Zde zřejmě mezi námi neshoda zůstane; kde vidí cynismus, tam bych hledal spíše lásku, starost a převzetí odpovědnosti. Podle mého názoru bude cynikem spíše ten, kdo si umyje ruce a rozhodne, že ve všech případech převáží život. Takovému člověku jsou lhostejní ti, kteří ho za jeho fundamentální rozhodnutí mohou jen v duchu proklínat a nenávidět; i když velmi těžce postižené děti často nemohou ani to.

                 
Obsah vydání       19. 3. 2004
20. 3. 2004 Demonstrace proti útoku na Irák
20. 3. 2004 Pákistánci zajali 100 osob "z al Kajdy"
20. 3. 2004 Rok po zahájení války zůstává situace v Iráku kritická
19. 3. 2004 Demonstrace proti válce a kapitalismu v Praze
19. 3. 2004 Po Madridu: Evropa jako Titanic
19. 3. 2004 AD: Jak žijí obyčejní lidé Petr  Jánský
19. 3. 2004 Vysílání médií je velmi vzdáleno zdejší každodennosti
18. 3. 2004 Jak žijí obyčejní lidé Jan  Čulík
19. 3. 2004 Kdo tomu rozumí líp - Iráčané anebo nový španělský premiér?
19. 3. 2004 Američané: "Žádné vězně jsme nemučili"
19. 3. 2004 Situace studentů na středních školách aneb jak je to s agresivitou? Lukáš  Rychlík
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
19. 3. 2004 Pořadatelé letošního MMM podporují usnesení vlády, úřadu Prahy 7 se to nelíbí
19. 3. 2004 Španělé neměli lepší východisko pro snížení svého ohrožení než říci NE Iráku Tomáš  Gawron
19. 3. 2004 Do země sedmitisícovek, kde devítky nestačí Karel  Dolejší
19. 3. 2004 ČT,BBC, David Elstein a koncesionářské poplatky
19. 3. 2004 International Peace Movement je vyhrožováno násilím, žádá o policejní asistenci
19. 3. 2004 Zastánci potratů nemají argumenty Vojtěch  Polák
19. 3. 2004 Co je a co není morální pluralita -- znovu o potratech Aleš  Kubeczka
18. 3. 2004 Irák po roce: Co si myslí Michael Ignatieff
18. 3. 2004 Al Kajdá vítězí
18. 3. 2004 KSČM a fenomén Ransdorf: příležitost k mýlce Ivan  David
17. 3. 2004 Chcete poslouchat dobrou hudbu? Jan  Čulík
18. 3. 2004 Paranormální jevy existují, ale...
19. 3. 2004 Vzdá se vláda Spojených států pokusů odsoudit Kubu?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce