25. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 8. 2003

Zpráva CEMESu o ČRo 6 pro Radu Českého rozhlasu

S menší, ale stále značnou -- mírou pravděpodobnosti lze také předpokládat, že na tuto stanici přechází z dřívější stanice představa, že jde o názorově dosti vyhraněné vysílání, pro něž je charakteristická inklinace k liberálně-konzervativním postojům, pozitivní orientace na postoje a názory projevující se v euroatlantských strukturách, ostražitost vůči sociálně-solidarizujícím politickým postojům a ostře emocionálně odmítavý vztah k období poválečného totalitárního režimu a ke všem jevům, které lze vyložit jako důsledek tohoto režimu.

Centrum mediálních studií CEMES, přidružená to výroba fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, konečně publikovalo na svých stránkách studii o ČRo 6, vypracovanou pro Radu Českého rozhlasu, ZDE. Je to studie opatrná a do určité míry mnohomluvná.

Jakkoliv je významnou součástí zmiňované tradice programové nabídky stanice zpravodajství, celková analýza dokladového materiálu prokázala, že ČRo 6 lze považovat za převážně publicistickou stanici, méně již za stanici zpravodajskou (či analytickou).

Ve zpravodajství i v publicistice převažují mužské hlasy. (...) Je možné si [tuto skutečnost] vyložit jako přežívající model "maskulinního" vidění světa typu "veřejný muž -- soukromá žena".

Podrobněji se případnou politickou nevyvážeností ČRo 6 zpráva nezabývá, nepokouší se ani o konkrétní analýzu vybraných pořadů, zůstává v podstatě jen u statistického výčtu témat a u analýzy formálních stránek vysílání.

Zpráva CEMESU konstatuje, že ČRo 6 přináší většinou informace na zahraničněpolitická, nikoliv domácí témata. (Srovnávala například témata ve vysílání ČRo 6 se zpravodajskými tématy českých celostátních deníků - proč se však na FSV UK neustále bere práce českého denního tisku jako norma? - a zjistila, že agenda ČRo 6 je jiná.)

Zpráva vlastně nepřímo, diplomaticky konstatuje, že ČRo 6 neplní poslání "poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů", jak ukládá zákon, ale kulantně to vysvětluje tím, že toto je úkolem pro zpravodajskou stanici a ČRo 6 zpravodajskou stanicí není, je stanicí publicistickou (oddíl 3.2.1.) Kromě toho, argumentuje zpráva, tento úkol prý platí pro ČRo jako celek, nikoliv nutně pro jeho jednotlivé stanice.

Zpráva se věnuje podrobněji různým technickým aspektům vysílání ČRo 6, například tomu, že poslední zprávy vysílá tato stanice už v 18 hodin, že premiéru svých publicistických pořadů vysílá v době, kdy jsou posluchačům těžko přístupné, naopak v době, kdy by posluchači poslouchat mohli, například o víkendu, se často vysílají reprízy.

Hlavně v důsledku technických nesrovnalostí a "nepoužitelnosti" programového schématu uzavírá zpráva CEMESU:

Pro českou (rozhlasovou) mediální krajinu by mohlo být přínosné, kdyby se v ní vyskytoval subjekt, který se soustavně věnuje jednak zahraničnímu zpravodajství, jednak tematicky i postojově alternativní publicistice. Stanice ČRo 6 má prostor pro to, aby mohla tuto roli plnit, leč fakticky (obsahem i vysílacím schématem) ji zatím neplní nebo plní jen ve velmi omezené míře.

                 
Obsah vydání       25. 8. 2003
25. 8. 2003 EU zakázala "lehké" cigarety
25. 8. 2003 Reportér Gilligan prozradil Kellyho poslancům
25. 8. 2003 Zpráva CEMESu o ČRo 6 pro Radu Českého rozhlasu Jan  Čulík
25. 8. 2003 "Stát jsme my" a české trestní řízení Zdeněk  Jemelík
25. 8. 2003 Newsweek, Mediář a Fabiano Golgo Fabiano  Golgo
25. 8. 2003 Česká média jako zábavní podnik Jan  Paul
25. 8. 2003 Organizace OHZ svolává na 27. 8. 2003 "druhou blokádu mezinárodních transportů zvířat" - tajně Štěpán  Kotrba
22. 8. 2003 O mentalitě svlačce a mentalitě bolševníku Jaroslav  Pour
25. 8. 2003 Demonstrace na objednávku? Štěpán  Kotrba
25. 8. 2003 Finská prezidentka lobbuje u Švédů za euro
25. 8. 2003 Řím nemá předpolady připravit ani mezivládní konferenci
25. 8. 2003 Přízrak soudného dne Martin  Kunštek
25. 8. 2003 O "veřejných podnikatelích" Petr  Homoláč
23. 8. 2003 Vyšetřování smrti dr. Kellyho zveřejnilo tisíce důvěrných dokumentů
22. 8. 2003 Jak Mezinárodní měnový fond způsobil hospodářskou katastrofu v Maďarsku
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 8. 2003 "Stát jsme my" a české trestní řízení Zdeněk  Jemelík
25. 8. 2003 Česká média jako zábavní podnik Jan  Paul
25. 8. 2003 EU zakázala "lehké" cigarety   
25. 8. 2003 Newsweek, Mediář a Fabiano Golgo Fabiano  Golgo
25. 8. 2003 Zpráva CEMESu o ČRo 6 pro Radu Českého rozhlasu Jan  Čulík
22. 8. 2003 Jak Mezinárodní měnový fond způsobil hospodářskou katastrofu v Maďarsku   
22. 8. 2003 Co je americký neokonzervatismus?   
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček
22. 8. 2003 O mentalitě svlačce a mentalitě bolševníku Jaroslav  Pour
21. 8. 2003 Policie ČR se omluvila za "závažná pochybení" svých příslušníků   
21. 8. 2003 Proč se mlčí o občanském odporu ze srpna 1969? Karel  Mašita
21. 8. 2003 Jak je to s pralesy na Šumavě -- laický pokus o odpověď Jan  Rovenský
21. 8. 2003 Poučení z krizového vývoje - dvacáté první srpny a přítomnost Michal  Jurza
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
21. 8. 2003 Facka zprava aneb štěkání podle Jemelky Štěpán  Kotrba

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
25. 8. 2003 Zpráva CEMESu o ČRo 6 pro Radu Českého rozhlasu Jan  Čulík
21. 8. 2003 Facka zprava aneb štěkání podle Jemelky Štěpán  Kotrba
20. 8. 2003 Proč nepíše Jan Urban jako američtí novináři Jan  Čulík
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
28. 7. 2003 O cestě Jana Urbana do Iráku Jan  Čulík
18. 7. 2003 Komentář kontra zpravodajství Jan  Maršák
18. 7. 2003 RFE/RL: Stěhovat se nebudeme, nebudeme a nebudeme Štěpán  Kotrba
16. 7. 2003 Jak Jan Urban ve veřejnoprávním rozhlase šíří propagandu ve prospěch Bushovy vlády Jan  Čulík
16. 7. 2003 Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? Jan  Čulík
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
4. 12. 2002 Bude se "Svobodka" stěhovat do Kunratic? Štěpán  Kotrba
1. 10. 2002 "Nebylo samozřejmé dostávat ve Svobodné Evropě do vysílání československé disidenty" Milan  Schulz