26. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 2. 2003

Media Observatory: Český antimonopolní úřad ignoruje ústavní pořádek

Stát bude i nadále bojkotovat právo. Na každého, kdo se tento stav odváží komentovat, pošle stížnost do Parlamentu. Stát si stěžuje státu na občana. Snad aby bylo navždy jasné, proč stát nakonec při svém rozhodnutí právo bojkotovat jednoduše musí.. Aby se neřeklo, že podlehl "tvrdému nátlaku" tohoto jediného občana. Přestává být bezpečné žít v tomto státě.

Je český tisk ještě český? TÉMA

Své odhodlání ignorovat zákony dává stát na vědomí písemně prostřednictvím Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ředitel odboru tisku Úřadu pro hospodářskou soutěž Kristián Chalupa píše předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky Parlamentu ČR Jaromíru Talířovi, že "antimonopolní úřad nemá ve své kompetenci ochranu svobody slova". Jinými slovy, český antimonopolní úřad při svém rozhodování nehledí, nerespektuje, nebere v úvahu ani ústavní pořádek této země ani Evropskou úmluvu o lidských právech, kde je Česká republika jednou z Vysokých smluvních stran.

Media Observatory se podle toho zařídí: překlad stížnosti antimonopolního úřadu na Media Observatory předává Komisaři pro lidská práva při Radě Evropy, který je tento týden v ČR a již s Media Observatory jednal.

Ústavní pořádek (soubor ústavních zákonů) musí při rozhodovacím procesu brát v úvahu každý úřad a každý soud v České republice. Ke článku 10 o svobodě slova se běžně odkazuje při rozhodování zdánlivě či skutečně obchodních sporů Evropský soudní dvůr. Nic z toho neplatí pro Úřad pro hospodářskou soutěž v Brně, jehož činnost je dle jeho vlastního vyjádření na bojkotu práva přímo založena.

Takže popořádku: Úřad svým dopisem naznačuje, že se autorka těchto řádků Irena Válová z Media Observatory svým komentářem neukončeného řízení, dopustila zásahu do tohoto řízení. Není tomu tak. V souvislosti s článkem 10 o svobodě slova Úmluvy Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku definoval čtyři kategorie legitimního veřejného zájmu. Tou čtvrtou kategorií je "zveřejnění názoru, pokud existuje podezření, že soud nejedná nestranně" (případ Barfod). Zveřejnění komentáře k událostem u antimonopolního úřadu tedy bylo, je a nadále bude komentováním ve veřejném zájmu, a to z definice soudu, která platí pro novináře, úředníky, občany i pro antimonopolní úřad v Brně.

Podezření, že úřad nejedná nestranně nadále trvá a dokonce narůstá. Ke svévolnému odebrání případu vydavatelů -- majitelů PNS jednomu oddělení úřadu a předání jinému oddělení bývalým členem představenstva PNS -- v současnosti ředitelem Úřadu panem Josefem Bednářem -- skutečně došlo.

Rozhodnutí o zrušení předběžného opatření, tedy rozhodnutí o tom, že vydavatelé nemusí své produkty prodávat jiné distribuční společnosti, než své vlastní, nebylo nikdy druhému distributorovi doručeno a nikdy doručeno nebude. Úřad totiž rozhodl, že distributor, který je ve sporu s vydavateli-majiteli distribuční společnosti a jehož se rozhodnutí týká, není účastníkem řízení.

Toto rozhodnutí, které již nabylo právní moci, šokovalo i experty na správní právo a nechtějí tomu uvěřit. Leč stalo se a je to v nadsázce jakoby soud při rozvodu nějak rozhodl, ale jednomu z manželů rozhodnutí odmítl sdělit s odůvodněním, že není účastníkem řízení. Nutno dodat, že není-li někdo účastníkem řízení, nemůže se odvolat.

Na toto místo nyní patří příběh, příběh zdánlivě o něčem jiném a skutečně z jiné země, příběh rakouského tisku. Německý vydavatel zveřejňoval ve svém časopisu prodávaném v Rakousku křížovky o ceny. Nabízení darů čtenářům však Rakousko zakazovalo s odůvodněním, že by to vedlo k vytlačení malých rakouských vydavatelů z trhu, neboť "rodinný rakouský tisk" nemá na honosné ceny čtenářům. Evropský soudní dvůr dospěl mimo jiné k tomuto závěru:

"Zachování plurality tisku může však vytvářet takový zásadní požadavek, jenž odůvodňuje omezení svobody pohybu zboží. Tato pluralita napomáhá dodržování svobody vyjadřování, která je chráněna článkem 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a která je základním lidským právem zaručeným komunitárním právním řádem". (Případ Familiapress)

V závěru stížnosti na Media Observatory panu předsedovi Talířovi pan doktor Chalupa píše, že rozhodnutí antimonopolního úřadu jsou přezkoumatelná soudy včetně Ústavním soudem. Tím ovšem pan doktor Chalupa zcela popírá účel Úřadu, který zde existuje mimo jiné proto, že při vzniku kartelu či monopolu hraje roli -- rychlost. Pokud není rozbit rychle, existuje nebezpečí, že nebude rozbit vůbec. Komu pomůže rozhodnutí soudu za deset let, během kterých zde namísto šíření různých názorů a informací pluralitního tisku bude monopol na informace a na názory? Zdůrazňuje-li Úřad možnost odvolávání se k soudům, prozrazuje nevědomky, že je s takovým stavem srozuměn a nehodlá učinit vůbec nic. Takový úřad je dle názoru Media Observatory k ničemu a ničemný.

Irena Válová
Media Observatory ČR
25. února 2003

                 
Obsah vydání       26. 2. 2003
26. 2. 2003 Jsme svědky rozkladu atlantického společenství?
26. 2. 2003 ÚOHS: Tvrdý nátlak paní Válové z Media Observatory by byl bojkotem práva
25. 2. 2003 Media Observatory: Český antimonopolní úřad ignoruje ústavní pořádek
26. 2. 2003 Vysokoškolští učitelé se v ČR chystají stávkovat
26. 2. 2003 FBI se omluvila britskému důchodci, že ho omylem nechala zatknout
26. 2. 2003 Pohlednice z Timoru I. Jaroslav  Kováříček
26. 2. 2003 OSN obvinila indonézského generála ze zločinů proti lidskosti na Timoru
26. 2. 2003 Diskuse o Českém telecomu
26. 2. 2003 Hejtman Moravskoslezského kraje považuje slova Jaroslava Rösslera za urážlivá Jaroslav  Hlaváček
25. 2. 2003 Krize v Radě bezpečnosti
26. 2. 2003 Izraelská policie vyšetřuje možnou korupci v rodině Ariela Šarona
26. 2. 2003 Obraz Slovenska a Rómov v listě Christian Science Monitor Lubomír  Sedláčik
26. 2. 2003 Za závazek banky poskytnout úvěr se platí Jindra  Vavruška
26. 2. 2003 Na Kubě si připomněli sté výročí narození Julia Fučíka
26. 2. 2003 Konference ve Florencii
26. 2. 2003 Komunizmus cirkevných Otcov Karol  Dučák jr.
26. 2. 2003 2. fikcia budúcnosti Slovenska v EÚ: ...nie euroskepticizmus Ľubomír  Tokár
26. 2. 2003 Diagnóza: Febio Fest pozitív Eva  Michalková
26. 2. 2003 Ťažká tvorba rakúskej koalície Albrecht K. Konečny
25. 2. 2003 Zaútočí Česká republika na USA? Petr  Kuča
25. 2. 2003 Jak americká diplomacie sama sebe ochromuje Martin D. Brown
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Je český tisk ještě český? RSS 2.0      Historie >
26. 2. 2003 ÚOHS: Tvrdý nátlak paní Válové z Media Observatory by byl bojkotem práva   
25. 2. 2003 Media Observatory: Český antimonopolní úřad ignoruje ústavní pořádek   
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
17. 12. 2002 Co nebylo v novinách: jak psaly o válce proti Afghánistánu některé české a britské deníky Nellie  Woods
12. 12. 2002 Media Observatory ČR protestovala Evropské komisi proti monopolním praktikám v ČR   
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
23. 10. 2002 Aktivistická česká publicistika za okupace aneb příběh záhadně zmizelého novináře Jaroslava  Čajová
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
6. 9. 2002 Fiasko MFD: Obvinění Karla Srby začíná vypadat nejistě, tak MFD organizuje novou skandalizační kampaň Štěpán  Kotrba, Jan Čulík
15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
8. 7. 2002 Zemřel Josef Hanzal, historik, kterému ležel na srdci osud českého tisku Jaroslava  Čajová
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku   

Media Observatory RSS 2.0      Historie >
26. 2. 2003 ÚOHS: Tvrdý nátlak paní Válové z Media Observatory by byl bojkotem práva   
25. 2. 2003 Media Observatory: Český antimonopolní úřad ignoruje ústavní pořádek   
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
12. 12. 2002 Media Observatory ČR protestovala Evropské komisi proti monopolním praktikám v ČR   
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
14. 3. 2002 Media Observatory: Kodex České televize nesmí podepsat profesionál hodný toho jména   
13. 12. 2001 Media Observatory ČR: Policie zřejmě obvinění proti Pecinovi uměle vykonstruovala