19. 12. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2001

OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, v souvislosti s případy na Slovensku (k situaci v ČR vydá Helsinský výbor amerického Kongresu analýzu v nejbližších dnech) znovu zdůrazňuje, že paragrafy o trestním stíhání za difamaci a za názory musejí být zrušeny. Slovensko se 6. prosince pod naléháním mezinárodní veřejnosti pokusilo zrušit trestní stíhání za pomluvu, návrh neprošel slovenským parlamentem jen těsnou většinou. (Česká republika, na rozdíl od Slovenska, zaujímá k tomuto problému postoj mrtvého brouka). Publikujeme zatím jen stručný výběr z dokumentace OBSE k tomuto problému, z níž jasně vyplývá, že tyto kontroverzní paragrafy, stíhající názory, budou muset členské země OBSE, včetně ČR, zrušit, protože tyto paragrafy jsou přímým porušením jejich závazků v rámci OBSE. Memorandum, z něhož dnes citujeme, je součástí pokračující série zpráv o situaci v oblasti lidských práv, které vypracovávají zaměstnanci Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (zde je v angličtině).

Trestní stíhání za pomluvu a zákony proti "urážce" veřejných činitelů

Souhrn vývoje v oblasti svobody projevu na Slovensku

Toto memorandum je součástí pokračující série zpráv o situaci v oblasti lidských práv, které vypracovávají zaměstnanci Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (zde je v angličtině.

Slovensko se v minulých dnech neúspěšně pokusilo zrušit zákon o trestním stíhání za pomluvu, viz zde. K záležitosti se vrátíme překladem v příštích dnech.

Četné mezinárodní dokumenty, včetně těch, které přijala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evrop (OBSE), definují svobodu projevu jako základní lidské právo. Právo na svobodu projevu ovšem není absolutní. V souladu s mezinárodním právem mohou být určité projevu, jako například obscénnosti, zakázány anebo regulovány. Když však vlády omezují svobodu projevu, tato omezení musejí být v souladu s jejich mezinárodními závazky a povinnostmi: například, omezení musejí být nutná v demokratické zemi a musejí být včleněna do zákona.

Zákony o trestním stíhání za difamaci a zákony o "urážce" jsou často obraňovány jako údajně nutné, aby nedocházelo k zneužívání svobody projevu. Tyto zákony jsou však neslučitelné s normami OBSE a jejich užívání je porušením základního práva na svobodu projevu.

Zákony o trestním stíhání za pomluvu. Všichni jednotliví občané, včetně politiků, mají legitimní právo hájit svou pověst, pokud jsou o nich činěny nepravdivé výroky. Nepravdivé výroky, které poškozují pověst určitého člověka, jsou difamace. Verbální difamace se nazývá pomluva (slander), difamace písemnou nebo jinou trvalou formou se nazývá urážka na cti (libel) . V některých případech činí trestní zákoníky difamaci veřejných činitelů, národa, či státních orgánů samostatným trestným činem, na rozdíl od difamace osoby.

Pravdivé výroky - stejně jako neverifikovatelné výroky - názory nejsou z právního hlediska stíhatelné jako difamace. Evropský soud pro lidská práva dokonce rozhodl, že veřejní činitelé (politici) musejí snášet větší míru kritiku než soukromé osoby: "Hranice přijatelné kritiky jsou tedy širší, pokud jde o politika, než když jde o soukromou osobu. Na rozdíl od soukromých osob se politik nevyhnutelně a vědomě vystavuje podrobnému zkoumání svého každého slova i činu, a to jak novináři, tak širokou veřejností, a musí tedy projevovat větší míru tolerance." (Lingens v. Rakousko, Evropský soud pro lidská práva, 1986)

Trestní zákony proti difamaci jsou ty, které určují tresty za difamaci. Mezi těmito tresty bývají vězení, pokuty a zákazy psát. Osoby, odsouzené za difamaci v rámci trestního stíhání k podmíněným trestům mohou být terčem hrozby okamžitého uvěznění, pokud, například poruší zákaz publikovat. To, že mají tyto osoby záznam v trestním rejstříku, může můte také další společenské a právní důsledky. V případech trestního stíhání difamace jednají státní bezpečnostní složky (policie a prokurátoři) a využívají peněz daňových poplatníků k vyšetřování údajných případů difamace a jednají jménem údajné oběti.

Někdy se argumentuje, že zákonů o trestním stíhání za difamaci je zapotřebí, aby bylo dosaženo legitimního cíle, totiž poskytnutí spravedlnosti obětem difamace. Avšak všeobecné zákony proti pomluvě a nactiutrhání, které jsou součástí civilního práva, poskytují soukromým osobám i veřejným činitelům možnost dosáhnout nápravy, včetně odškodného, za údajnou difamaci. V takových případech totiž stojí žalobce a obviněný před soudem jako rovný s rovným. Proto tedy konkrétních trestních zákonů, zakazujících difamaci, není zapotřebí.

(...)

Zvláštní zpravodaj OSN pro otázky svoboduy názorů a výrazu, představitel OBSE pro otázky svobody sdělovacích prostředků a zvláštní zpravodaj Organizace amerických států pro otázky svobody projevu vydali v únoru 2000 společné prohlášení, které zahrnovalo následující závěry, založené na relevantních mezinárodních normách:

 • "Vyjadřování názorů nesmí být kriminalizováno, pokud z něho neplyne jasné riziko vážných škod. (...) Příklady jsou zákony, které zakazují publikaci falešných zpráv a zákony o podvracení republiky. ... Tyo zákony musejí být zrušeny."
 • "Zákony o trestním stíhání difamace musejí být zrušeny."
 • Další části tohoto významného mezinárodního dokumentu, právně závazného pro Českou republiku, budeme citovat v příštích vydáních BL.

                   
  Obsah vydání       19. 12. 2001
  19. 12. 2001 Korupce: jak stát ovlivňuje trh s uměním Jan  Paul
  19. 12. 2001 Není nad neutrálně formulovanou otázku! Tomáš  Pecina
  19. 12. 2001 Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání
  19. 12. 2001 OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno
  19. 12. 2001 Ministr spravedlnosti: Trestní stíhání za pomluvu nemůže být zrušeno Tomáš  Pecina
  18. 12. 2001 Proč je Grossův návrh shromažďovacího zákona omezením občanských svobod Pavel  Černý, Martin  Škop
  19. 12. 2001 Veselé Vánoce z lidové Číny Jan  Paul
  19. 12. 2001 Paranoia? Al Qaeda prý "narušila software firmy Microsoft"
  18. 12. 2001 Hysterie Josefa Fronka Josef  Fronek
  19. 12. 2001 U3: Omlouvám se za U1 a U2 Tomáš  Pecina
  19. 12. 2001 Státní zástupce: Chci s vámi jen navázat osobní kontakt! Tomáš  Pecina
  18. 12. 2001 Případ Majida Majeda v americkém listě Boston Globe: Tvrdý kurs ohrožuje v ČR emigranty z Blízkého východu
  17. 12. 2001 Václav Žák: Privatizace Mladé fronty byla v pořádku! Nikdo ty noviny neukradl, protože když je kradli, nebyli si vědomi, že je to krádež... Tomáš  Pecina
  18. 12. 2001 Afghánská pohádka o Vánocích
  18. 12. 2001 Vývoj médií v demokracii
  17. 12. 2001 Vytvořme petici za Tomáše Pecinu - za svobodu projevu v České republice
  27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
  18. 12. 2001 Přispěji na práci Tomáše Peciny částkou 10 000 Kč Pavel  Trtík
  21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
  19. 12. 2001 U3: Omlouvám se za U1 a U2 Tomáš  Pecina
  19. 12. 2001 Ministr spravedlnosti: Trestní stíhání za pomluvu nemůže být zrušeno Tomáš  Pecina
  19. 12. 2001 OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno   
  18. 12. 2001 Afghánská pohádka o Vánocích   
  18. 12. 2001 Případ Majida Majeda v americkém listě Boston Globe: Tvrdý kurs ohrožuje v ČR emigranty z Blízkého východu   
  18. 12. 2001 Proč je Grossův návrh shromažďovacího zákona omezením občanských svobod Pavel  Černý, Martin Škop
  18. 12. 2001 Vývoj médií v demokracii   
  17. 12. 2001 Václav Žák: Privatizace Mladé fronty byla v pořádku! Nikdo ty noviny neukradl, protože když je kradli, nebyli si vědomi, že je to krádež... Tomáš  Pecina
  17. 12. 2001 Blairova New Labour: primitivové u moci   
  17. 12. 2001 O nadávce politické korektnosti   
  17. 12. 2001 Působí al Qaeda i mezi Albánci v UCK na Balkáně?   
  16. 12. 2001 Poslední Osamovo video je "výsledkem akce CIA"   
  14. 12. 2001 Postscript z pátku dopoledne: Naučíme se logicky uvažovat? Jan  Čulík

  Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
  19. 12. 2001 Státní zástupce: Chci s vámi jen navázat osobní kontakt! Tomáš  Pecina
  19. 12. 2001 Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání   
  19. 12. 2001 OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno   
  19. 12. 2001 Ministr spravedlnosti: Trestní stíhání za pomluvu nemůže být zrušeno Tomáš  Pecina
  14. 12. 2001 O svobodě projevu a o právu na samostatný názor Jan  Čulík
  13. 12. 2001 Media Observatory ČR: Policie zřejmě obvinění proti Pecinovi uměle vykonstruovala   
  12. 12. 2001 Démon souhlasu II. Mimořádná opatření v USA a jejich vliv na světovou politiku Josef  Fronek
  12. 12. 2001 The Demon of Conformity Josef  Fronek
  12. 12. 2001 Co je dnes v českém pojetí "pravice" a co "levice"? Jan  Čulík
  12. 12. 2001 Znovu připomínáme: Pozor na ztrátu svobody projevu Jan  Čulík
  11. 12. 2001 Demokracie je vláda většiny a ostatní musejí poslouchat Jan  Bláha
  11. 12. 2001 Tak je Pecina nyní v ČR disidentem Fabiano  Golgo
  11. 12. 2001 Démon souhlasu I. Josef  Fronek
  11. 12. 2001 Vyjadřuji Tomáši Pecinovi svou solidaritu Miloš  Kaláb
  10. 12. 2001 Hlavou proti zdi Filip  Rožánek