4. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 6. 2003

Případ Bobošíková: shrnutí pro Český rozhlas

Na skandálu s výslechem Jany Bobošíkové je pozoruhodné, že o tom píšou nejrůznější noviny komentáře, avšak samotné reportérce nedal v českých médiích skoro nikdo slovo. Podrobný rozhovor, v němž popsala, co se při jejím výslechu dělo, vyšel pouze v Britských listech, viz ZDE. Proto jsme základní informace zprostředkovali včera posluchačům Českého rozhlasu tímto shrnujícím příspěvkem, který se vysílal v pořadu Názory a argumenty.

Letos v květnu, v předvečer Světového dne svobody tisku, žádal znovu Helsinský výbor amerického Kongresu, aby Česká republika zrušila paragrafy svého trestního řádu, které kriminalizují výroky. Před časem se pokusila skupina poslanců podat návrh na zrušení trestního paragrafu o difamaci, tj. o pomluvě, ale nepodařilo se ho prosadit.

Zvláštní zpravodaj OSN pro otázky svobody projevu a výrazu, Zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků a Zvláštní zpravodaj Organizace amerických států pro svobodu projevu vydali v únoru 2000 společné prohlášení, které obsahuje tyto závěry, založené na relevantních mezinárodních normách:

 • "Svoboda projevu nesmí být kriminalizována, pokud nevzniká jasné riziko vážných škod. ... Příkladem jsou zákony zakazující zveřejňování falešných zpráv a zákony proti pobuřování. ...Tyto zákony by měly být zrušeny."
 • "Zákony, trestně stíhající difamaci, by měly být zrušeny."
 • "Občanské zákoníky o difamaci musejí respektovat tyto zásady: veřejné instituce nesmějí mít právo stíhat osoby za difamaci; pravda musí být vždy k dispozici jako obrana; politikové a veřejní činitelé musejí snášet vyšší míru kritiky...
 • Česká republika tyto požadavky mezinárodních organizací ignoruje. A co víc: nyní se ukazuje, že je paragrafů kriminalizujících výroky v České republice skutečně možno zneužívat. Znepokojujícím dokladem toho je skutečnost, že moderátorka Sedmičky v televizi Nova, Jana Bobošíková, byla minulý týden na policii šest hodin vyslýchána v souvislosti s trestním oznámením v souvislosti s trestním oznámením, které na ni podala nejmenovaná sympatizantka s KDU-ČSL za údajné šíření poplašné zprávy, pomluvy a za hanobení skupiny obyvatel. Právě tyto nedemokratické trestní paragrafy měly být z českého trestního řádu dávno vyškrtnuty.

  Janu Čulíkovi poskytla Jana Bobošíková o svých zkušenostech z policejního výslechu rozsáhlý rozhovor; v plném znění byl publikován v internetových Britských listech. Vyplývají z něho znepokojující skutečnosti. Bobošíková byla například informována, že bude-li svůj výslech medializovat, soud může vydat trestní příkaz, jímž jí bude zakázáno vystupovat na televizní obrazovce.

  "Výslech byl veden formálně korektně," řekla Bobošíková, " v tom smyslu, že se ke mně policie chovala slušně. Ovšem dotazy mě šokovaly. Protože ty dotazy zněly - například: "Proč jste dne 19.5 2002 začala Sedmičku touto větou: 'Jak vypadala mše na srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu, kterou před chvílí odsloužil olomoucký biskup Jan Graubner?' Proč jste uvedla tuto větu a co jste jí chtěla docílit?"

  Nebo se mě ptali: "Jaký byl smysl vašeho dotazu? Proč jste položila tuto otázku?" Jednu chvíli se mě ptal vyšetřovatel, na co jsem myslela, když jsem pokládala tuto otázku, a tak to už jsem mu řekla, ať mě radši předvolá v poutech, protože své myšlenky opravdu nepovažuju za krimininalizovatelné. Tak to pak z protokolu vyškrtli... - na co jsem asi myslela, když jsem se na něco ptala...

  Ptali se mě také "Jak víte, že Vatikán uzavřel konkordát s Hitlerem, což zaznělo ve vaší otázce dne tehdy a tehdy." Odpověděla jsem: "Vážený pane kapitáne, vím to z literatury, z dějepisu, z encyklopedií, vím to z internetu." Dokonce jsem panu kapitánovi vyhledala na internetu církevní dějiny a tam jsem mu ukázala, jak Vatikán uzavřel konkordát s Hitlerem v roce 1933.

  Prostě šokující na tom bylo to, že kdyby si policie chtěla ověřovat má tvrzení, všechna si je mohla ověřit z veřejných, otevřených, dostupných zdrojů.

  Nebo tam byly dotazy: "S jakým cílem jste položila tuto otázku?" A já jsem odpovídala: "S jediným cílem pokládám své otázky. Aby mi respondent odpověděl a abych informovala diváka."

  Chápu ten výslech jako popotahování pro popotahování, zastrašování? Sedět někde šest hodin -- co ještě, víc než šest hodin - a říkat policii, že si má najít v encyklopedii nebo v učebnici dějepisu, že Vatikán uzavřel konkordát s Hitlerem, to opravdu považuji za popotahování. Policie, pokud opravdu chtěla vyšetřovat i tyto paragrafy (a já respektuji jako občan to, že povinností policie je šetřit trestní oznámení, pak je otázka způsobu, jakým to dělá., samozřejmě) tak všechno, co bylo v pořadech řečeno, si mohla dohledat z veřejných zdrojů.

  Bobošíková v rozhovoru zdůraznila: Nemít zázemí svého manžela [podnikatele], nemít právníka, advokáta, u kterého se nemusím ohlížet na fakt, že jeho hodina stojí tolik a tolik a je tam se mnou tolik a tolik hodin, nemít své zkušenosti s kauzou Česká televize a být jen v roli novináře, který musí živit sám rodinu, tak už jsem teď s odpuštěním pokakaná v koutě a mám vážné obavy o svou existenci.

  To, že si vyšlápli zrovna na mě, která je shodou okolností vybavena jinak, než - řekněme - převažující skupina novinářů, tak to se jim "jenom nepovedlo". Ale já být v jiné životní situaci, tak si vůbec nejsem ničím jista. Říkám to úplně upřímně.

  Na závěr protokolu Bobošíková přiložila své prohlášení, které zní takto:

  "Závěrem chci konstatovat, že respektuji právo kohokoliv podat trestní oznámení. Chtěla bych věřit tomu, že se jedná o hluboké nedorozumění a nepochopení smyslu novinářské práce v demokratické společnosti. Stejně jako v řadě jiných profesí i v žurnalistice se lze dopustit chyb. Jak už jsem ale výše uvedla, za dobu mého působení v Sedmičce nebyl nikdy CET 21 povinen odvysílat žádnou tiskovou opravu nebo omluvu přímo se vztahující k obsahu tohoto pořadu. Svou práci se snažím provádět co nejlépe tak, abych dostála všem zákonům své země i profesionální etice. Základní povinností mé práce novinářky je otevřeně informovat veřejnost a kriticky analyzovat slova a činy politických činitelů a veřejných osob. Toto trestní oznámení považuji za pokus mě v mé dosavadní činnosti zastrašit a o pokus omezit mou svobodu slova, kterou považuji za nedělitelnou."

  To, že může být v České republice třináct let po pádu komunismu šest hodin na policii vyslýchán jeden z nejznámějších novinářů v zemi ohledně toho, "co myslel svými otázkami", je nesmírně znepokojující situace. Znamená to, že si od nynějška budou muset dávat všichni novináři v České republice pozor na to, aby svými otázkami nikoho neurazili. Možná není divu, že když o svém případu minulý týden Bobošíková uspořádala tiskovou konferenci, její svědectví mělo na přítomné novináře -- a přišlo jich mnoho -- doslova zmrazující efekt. Bobošíková o tom svědčila takto:

  Svolala jsem tiskovou konferenci. Musím říct, že to pro mě opět byl velmi zvláštní zážitek a možná vy, kdybyste tam byl, by to pro vás "vypovídalo" ještě mnohem víc než pro mě. Novinářů tam bylo strašně moc. Tiskovku jsem uvedla fakty: respektuji právo každého podat trestní oznámení, respektuji povinnost policie podání šetřit, ale vysvětlila jsem jim také, že jsem podezřelá z trestných činů a mohu dostat až dva roky, ale v tuhle chvíli považuji za mnohem cennější, abych dostála svým povinnostem novinářky. Že to vše líčím s plným vědomím toho, že mě policie upozornila, že má slova nebude v žádném případě komentovat, tedy že to kolegové nemohou ověřit z druhé strany. A ti novináři, když jsem jim vše vylíčila, zůstali jak přimrazeni a zazněl jen jeden jediný dotaz. Byla jsem úplně v šoku. Nepochopila jsem vůbec, proč byli tak přimrazeni. Jestli je to nezajímalo a mysleli si, že přeháním, anebo byli v takovém šoku?

  Fakt je, že jsem ještě požádala karikaturistu Mareše, aby mi nakreslil úžasnou karikaturu, která se jmenuje Jana Bobošíková po zásahu KOKOKO - přičemž KOKOKO je Koaliční Koniášovo Komando. A - (smích) - na té karikatuře já klečím a nade mnou stojí Cyril Svoboda s křížem, Posselt s bičem a Cyril Svoboda říká: "Dva roky natvrdo a bude ti odpuštěno, dcero - možná" a Posselt říká "Další, prosím". A já říkám: "Landsmanšaft a restituce na obrazovku nepatří, teď už to vím." A když jsem tam rozdávala tuto karikaturu, tak za mnou někteří kolegové chodili a šeptali mi: "Paní Bobošíková, vždyť to vám může strašně ublížit."

  Rozumíte? V této společnosti začíná převládat atmosféra strachu. A to je něco, co mi hrozně vadí, uzavřela Jana Bobošíková.

  Je to pravda?

  [Britské listy informovaly o policejním výslechu Jany Bobošíkové zahraniční média i mezinárodní lidskoprávní organizace, mimo jiné i ústředí Amnesty International v Londýně a Helsinský výbor amerického Kongresu ve Washingtonu.]

                   
  Obsah vydání       4. 6. 2003
  4. 6. 2003 Irena Válová z Media Observatory vyslýchána, odmítla vypovídat Irena  Válová
  4. 6. 2003 Jana Bobošíková potvrdila, že není pravda, že byla vyslýchána jako svědek
  3. 6. 2003 Začíná hon - Blažek zatroubil halali Štěpán  Kotrba
  4. 6. 2003 Případ Bobošíková: shrnutí pro Český rozhlas Jan  Čulík
  4. 6. 2003 RRTV: "Veřejnost má právo i na kontroverzní informace"
  3. 6. 2003 "Morální spodina" v pořadu Sedmička
  4. 6. 2003 Tak ještě jednou pro ty, co chápou trochu pomaleji Jan  Čulík
  4. 6. 2003 Milujte se a nemnožte se Dominik  Lukeš
  4. 6. 2003 Cesta za pochopením Buffy, přemožitelky upírů Dominik  Lukeš
  4. 6. 2003 FNM i MŽP blufovaly o miliardové zakázce na sanaci Spolany
  4. 6. 2003 Konkurs na lektora češtiny pro Glasgow University
  4. 6. 2003 O německých železnicích a Českých drahách Tomáš  Krček
  4. 6. 2003 Evian: summit za dvacet miliard byl k ničemu
  4. 6. 2003 Má smysl platit za veřejnoprávní televizi koncesionářský poplatek?
  4. 6. 2003 Ryanair zaznamenal rekordní zisky
  2. 6. 2003 Jana Bobošíková: "V této společnosti začíná převládat atmosféra strachu" Jan  Čulík
  2. 6. 2003 Helsinský výbor amerického Kongresu znovu žádal zrušení českých zákonů o difamaci
  2. 6. 2003 Top Czech journalist harassed by police Jan  Čulík
  3. 6. 2003 Balení řetězů Jaroslav  Hutka
  3. 6. 2003 Amerika "k vlastní škodě popírá, že je impérium"
  3. 6. 2003 Odchod Romu z Kuřimi radnice skutečně neorganizovala Drago  Sukalovský
  3. 6. 2003 Snaží se některé české komunální úřady vytvořit ze severních Čech romské ghetto? Jan  Čulík
  4. 6. 2003 Knihovníci vyhlašují stávkovou pohotovost
  4. 6. 2003 Iniciativa Počítejte s námi! nyní podporuje MŠMT
  4. 6. 2003 Konec českých dějin? Mojmír  Babáček
  4. 6. 2003 Kolo kolo mlýnský Lubor  Peremský
  4. 6. 2003 Poznámky vyvolané případem Bobošíková Juraj  Pesko
  4. 6. 2003 Utajování České občanské nezávislosti Jindřich  Tichý
  31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
  5. 2. 2003 Pošta redakci
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
  4. 6. 2003 Poznámky vyvolané případem Bobošíková Juraj  Pesko
  4. 6. 2003 Případ Bobošíková: shrnutí pro Český rozhlas Jan  Čulík
  4. 6. 2003 Tak ještě jednou pro ty, co chápou trochu pomaleji Jan  Čulík
  4. 6. 2003 Irena Válová z Media Observatory vyslýchána, odmítla vypovídat Irena  Válová
  3. 6. 2003 Začíná hon - Blažek zatroubil halali Štěpán  Kotrba
  3. 6. 2003 "Morální spodina" v pořadu Sedmička   
  2. 6. 2003 Jana Bobošíková: "V této společnosti začíná převládat atmosféra strachu" Jan  Čulík
  2. 6. 2003 Orchestr hluchého dirigenta opustil přecitlivělý sólista Josef  Trnka
  2. 6. 2003 Top Czech journalist harassed by police Jan  Čulík
  2. 6. 2003 Helsinský výbor amerického Kongresu znovu žádal zrušení českých zákonů o difamaci   
  1. 6. 2003 Drzost policie, která nezná mezí, podivné okolnosti a nebezpečný šašek Štěpán  Kotrba
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv na Slovensku   
  5. 5. 2003 Bývalý agent KGB žaluje firmu Amazon za recenzi   
  28. 4. 2003 Svoboda dráždí Klause (a naopak) Josef  Trnka
  13. 3. 2003 ČR - bezprávní stát? John  Bok

  Televize Nova RSS 2.0      Historie >
  4. 6. 2003 Poznámky vyvolané případem Bobošíková Juraj  Pesko
  4. 6. 2003 Případ Bobošíková: shrnutí pro Český rozhlas Jan  Čulík
  3. 6. 2003 "Morální spodina" v pořadu Sedmička   
  2. 6. 2003 Jana Bobošíková: "V této společnosti začíná převládat atmosféra strachu" Jan  Čulík
  2. 6. 2003 Top Czech journalist harassed by police Jan  Čulík
  1. 6. 2003 Drzost policie, která nezná mezí, podivné okolnosti a nebezpečný šašek Štěpán  Kotrba
  17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
  28. 4. 2003 Svoboda dráždí Klause (a naopak) Josef  Trnka
  22. 1. 2002 Jana Bobošíková se nechová nezávisle Zbyněk  Ptáček